Sunteți pe pagina 1din 2

Identitatea, uniformizarea și diversitatea lumii contemporane

I. Identitate – globalizare
 Identitatea reprezintă ansamblul fenomenelor sociale, morale,
religioase, artistice, științifice și tehnice proprii unui popor și
transmise prin educație – formează cultura sau civilizația unui
popor
 Comparația globalizare-cultură/civilizație
 cultura este locală, globalizarea vizează generalul
 cultura trimite la tradiție, globalizarea emancipează de
tradiție
 cultura concentrează trăire, viață sufletească iar globalizarea
ține de elemente măsurabile
 cultura se asociază cu identitatea și globalizarea își propune
multiculturalismul
 după al II-lea război mondial decolonizarea planetei a
determinat construirea identității culturale a peste 150 de
state
 sunt percepții conform cărora globalizarea nu este decât o
continuare, în alt spațiu de timp, a colonialismului
II. Uniformizarea lumii contemporane
 există ideea că prin globalizarea economică și globalizarea
culturală se urmărește uniformizarea lumii contemporane și
,,americanizarea planetei’’
 mijloacele financiare și politice ale fostelor puteri coloniale și ale
SUA, în prezent, au permis impunerea unor valori universale
 există pericolul ca popoarele să fie obligate sau nevoite să adopte
valorile occidentale impuse de un tăvălug unificator
III. Diversitatea lumii contemporane
 diversitatea culturală este garanția viabilității umanității la fel cum
biodiversitatea este garanția viabilității ecosistemului de pădure
 menținerea culturilor multiple într-o lume globalizată are la bază
respingerea obligativității adoptării civilizației occidentale
 fiecare continent, regiune, țară are un anumit specific cultural care
îi dă personalitate și îi conferă un loc în ansamblul mondial
 globalismul este o ideologie care propune o nouă ordine mondială
prin crearea unei civilizații universale unice bazate pe o economie
de piață unică, perfect integrată și care nu acceptă diversitatea
culturală