Sunteți pe pagina 1din 1

Modificări recente ale mediului terestru

Relaţiile stabilite între elementele mediului NU sunt fixe; ele evoluează şi facilitează
acumulări cantitative la nivelul fiecărui component şi în ansamblu.  transformări pe treptele
inferioare de mediu (versant, vale, localitate etc.), apoi, la intervale m. lungi, pe treptele
superioare, prin trecerile de la un mediu la altul (litoralul atlantic/pacific al S.U.A.; spaţial
subtropical; european etc.).
C.m. multe transformări: - în ultimele 4-5 secole, datorită dezvoltării societăţii umane.
Acţiunile omului s-au intensificat în sec. XX din cauza presiunii creşterii demografice
 consum mari de resurse,
 extinderea aşezărilor şi instalaţiilor economice,
 defrişărilor
 poluării

Modificări ale raporturilor dintre elementelor de mediu 


 transformări parţiale - eliminarea unor păduri, rectificări ale cursurilor râurilor, apariţia
(reflectate în peisaj) diverselor tipuri de sate, culturi agricole etc., crearea unor medii
specifice (marile oraşe, plaforme industriale etc.)
Cauze:
 extinderii şi diversificării aşezărilor umane,
 agriculturii,
 ramurilor ind.,
 reţelei de căi de comunicaţie

Influenţe negative:
 în sănătate,
 reducerea resurselor de apă, hrană,
 micşorarea numerică sau chiar dispariţia unor specii de plante şi animale,
 scăderea fertilităţii solurilor

Măsuri:
 buna gospodărire a resurselor,
 folosirea de tehnologii avansate şi nepoluante
 protecţia aerului, apei, solului
 combaterea despăduririlor, deşertificării, secetelor