Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

Către,
Decanatul Facultății de Farmacie

Subsemnatul(a)___________________________________________________________________ student(ă) la
Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, în anul ___, seria____, grupa ____, vă rog să-mi aprobați
susținerea examenului credit/ de diferență la disciplina:

___________________________________________________________, în data de _____________________.

Anexez prezentei cereri dovada plății examenului credit/ de diferență.

DATA, SEMNĂTURA STUDENTULUI(EI),


_______________________________ ___________________________

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 623 tel / +40 232 301 617 tel
+40 232 301 640 fax
secretariat-farmacie@umfiasi.ro

pagina 1 din 1