Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect

didactic
- Data: 18.05.2020
- Unitatea de învăţământ: Gradinita cu program prelungit, nr 2 Focșani
- Student: Miron Mihaela
- Grupa: Mare
- Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
- Tema săptămânii: Fenomene ale naturii
- Categoria de activitate: DOS – Activitate practică
- Tema activităţii: Fenomene meteorologice

- Comportamente:
- 1.1 Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene din mediul apropiat;
- 2.5 Rezolvă situații problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date;
- Obiective operaționale:
- O1: Să denumească fenomenele prezentate
- O2: Să utilizeze corect instrumentele de lucru.
- O3: Să unească corect imaginile

- STRATEGII DIDACTICE:
- A) Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic,
demonstraţia, problematizarea;
- B) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru online, fotografii, videoclipuri;
- C) Forme de organizare a activităţii: frontal- individual / online
- D) temporale: 15 min
- E) umane: colectivul clasei de elevi

Bibliografie:
- Curriculum pentru educație timpurie 2019;
- Glava, A., Tătaru, L., Chiș, O. (2014). Piramida cunoașterii. Pitești: Ed. Diamant.
- Planificare anuală.

Desfășurarea activității:

Etapele lecţiei Ob. Desfăşurarea lecţiei Strategii didactice


Op. Eval
uare

Activitatea propunătoarei Activitatea Meto Mijloa Forme de


copiilor de şi ce de organizar
proce învăţă e
dee mânt

1.Moment Asigur un climat favorabil Copii


organizatoric pentru desfăşurarea așteaptă în
activității în condiții liniște
(1 min) optime, pregătesc
materialele necesare. Salut
copii şi mă prezint: „Buna
ziua! Numele meu este
Mihaela, iar astăzi vom
Conv Frontal Observa
afla lucruri noi împreună”
ersați rea
a comport
amentul
ui
2. Reactualizarea Copiii sunt
Reactualizare cunoștințelor o voi face cu atenţi la
a ajutorul unei serii de întrebări şi Aprecier
cunoștințelor ghicitori. Se prezintă răspund. i.
copiilor un plic. În plic se Conv
află 3 ghicitori. Se citesc ersați
ghicitorile, iar copiii vor da a Frontal
Analiza
răspunsul corect.
Individual răspuns
,,Alba plapumă şi moale urilor
S-a întins pe deal, pe
vale
Iar când vine primăvara
Expli
Se topeşte plăpumioara.”
cația
(zăpada)
,,Printre nori s-a îndoit
Un uriaş scurt-circuit.”
(fulgerul)

,, Am un brâu frumos
vărgat
Peste mare aruncat
Numai după ploaie
apare
Şi-i ţesut din stropi de
ploaie.” (curcubeul)

3. Captarea o1 O voi realiza cu ajutorul Observ


atenției unor imagini. area
comport
Anexa 1. amentul
Expli ui.
cația
Copiii sunt Frontal
receptivi și
atenți.
Se anunţă tema
4. Anunțarea activităţii ,,Fenomene Frontal
temei meteorologice”.Se enumeră
obiectivele activităţii pe
înţelesul copiilor.

Conv
ersați
a

5. Dirijarea O2 Cu ajutorul unui videoclip Copiii mă Expli


activității le voi explica copiilor ce ascultă cu cația
O1 sunt fenomenele atenție. Analiza
meteorologice si care sunt rea si
acestea. Videoc Frontal dirijarre
lip a
Ce este vremea? (accesat răspuns
pe 18 mai 2020) Conv urilor
ersați
a
6. Obținerea O3. Cu ajutorul unei fișe de Copiii Conv Plansă/ Frontal Aprecier
performanței lucru/ fișe de evaluare voi lucrează. ersați Fișă i.
antrena copii să își exerseze a
cunoștințele noi acumulate. indivi
duală Individual
și cu
grupu
l.

Ofer
recompe
nsă
tuturor
copiilor.
Anexa 2: