Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ RECAPITULATIVĂ

SEMESTRUL I
Clasa I

1. Căutaţi în careul următor cât mai multe cuvinte şi coloraţi-le.

L i r a n i u t L a
u r a r i n v o i M
c r E n e o u p a i
a p t o c t a n c m
f u l a r N i n a i
c a r d I n a s i n
2. Alcătuiţi propoziţii cu trei dintre cuvintele descoperite la exerciţiul nr.2.

3. Adăugaţi litere înaintea cuvintelor sau la sfârşitul acestora sau pentru a


forma cuvinte noi :
ie ........................................................................................................................................
ai .......................................................................................................................................
ac ........................................................................................................................................

4. Formaţi cuvinte cu ajutorul literelor :


e, r, a ................... , ..................... ; ......................... .

c, r, a ................... , ..................... ; ........................ .

s, a, r .................. , ...................... ; ......................... .


t, p, o .................... , ...................... ; ........................... .
5. Scrieţi inversul cuvintelor date. Căutaţi şi voi altele.
ac .............. mac ................. ..................... ...............................

cal .............. mov ................. ...................... ..............................

lor .............. cot ................. ........................ ..............................

6. Ordonaţi cuvintele pentru a forma propoziţii :


păsări, geam, două, ciripesc, la, vesele

mare, camera, e, mea, ?

frumos, Ana, scrie, ce, temele !

7. Despărţiţi în silabe cuvintele :

maşină, scrisoare, sanie, plapumă, curăţenie, acrobaţi, vulpiţă, stropitoare.


8. Înlocuiţi litera subliniată cu alte literă şi scrieţi cât mai multe variante
posibile :
cină : ..................... ; ........................ ; ........................... ; ....................... ; .......................... ;

cal : ...................... ; ........................ ; ........................... ; ....................... ; .......................... ;

voi : ..................... ; ........................ ; ........................... ; ....................... ; .......................... ;

9. Scrieţi câte cinci cuvinte care să înceapă cu silabele date :


vi : ...........................................................................................................................................................

ta : ..........................................................................................................................................................

ro : ..........................................................................................................................................................

10. Scrie numărul de silabe din fiecare cuvânt :

casă rod excursie corăbiile

prieten aviator pian atenţie

castane omidă Camelia violoncel

11. Alcătuieşte câte o propoziţie formată din 4 cuvinte în care :

a) fiecare cuvânt să înceapă cu litera m.

b) fiecare cuvânt să fie format din două silabe.

S-ar putea să vă placă și