Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

1.Se dau numerele: 41; 32; 13; 24; 57; 90.

a) Încercuieşte cu albastru numerele pare;

b) Încercuieşte cu verde numerele impare;

c) Ordonează crescător numerele date.

…………………………………………………………………………………………

2. Compară rezultatele, folosind semnele potrivite (  , =, ):

56 - 6 77 – 4 41 + 23 96 – 58

33 + 52 99 – 14

3. Ajută-l pe Minion să ajungă la inima ta! Colorează doar casetele în care sunt scrise
denumirile organelor interne din corpul uman.

NAS OCHI PĂR INIMĂ CREIE


R
MÂNĂ STOMA RINICH GURĂ NAS
C I
PLĂMÂN GURĂ MÂNĂ URECH UNGHI
I I I

4. Se dau numerele 78 şi 11.

a) Calculează suma lor:…………………………………………………………..

b) Află diferenţa lor: ……………………………………………………………..

c) Cu cât este mai mare suma decât diferenţa lor? ………………………………

5. Completează desenele cu numerele corecte. Verifică prin probă!

69 - =9 ; + + 11 = 98 ; - 10 = 80
P: ……………………….. P: ………………… P: ……………………

6. Denumeşte părţile unei plante!

7. Într-o grădină au înflorit 14 zambile şi cu 4 mai multe lalele. Câte lalele au


înflorit?

………………………………………………………………….………………

R: ………………………………..

8. Într-o pădure trăiesc 33 de lupi şi cu 10 mai puţine vulpi. Câte animale trăiesc în
pădure?

………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………….……………………

R:………………………………..…
Evaluare MEM
Clasa 1, sem 1, an şcolar 2018-2019
OBIECTIVE :
O1: să recunoască numere naturale după o cerinţă dată (pare/impare/ordine în şirul numerelor);
O2: să efectueze adunări şi scăderi, fără trecere peste ordin;
O3: să compare numere naturale;
O4: să selecteze denumirile organelor interne din corpul uman;
O5: să opereze cu termeni matematici;
O6: să afle termenul necunoscut din adunari şi scăderi;
O7: să verifice prin proba adunării sau scăderii;
O8: să denumească părţile unei plante;
O9: să rezolve o problemă printr-o operaţie;
O10: să rezolve o problemă prin două operaţii.

APRECIERI:

Calif/ S B FB
Ob
1 1 cerinţă sau 2 cerinţe sau 3 cerinţe
1 număr pentru fiecare cerinţă 2 numere pentru fiecare cerinţă
2 2-3 operaţii 4-5 operaţii 6 operaţii
3 1 semn 2 semne 3 semne
4 1-2 organe 3-4 organe 5 organe
5 1 cerinţă 2 cerinţe 3 cerinţe
6 1 număr 2 numere 3 numere
7 1 operaţie 2 operaţii 3 operaţii
8 2-3 denumiri 4-5 denumiri 6-7 denumiri
9 doar răspunsul/ doar operaţia Operaţia cu răspuns greşit Operaţie şi răspuns
/prin desen corect
10 doar 1 răspuns/ doar 1 2 operaţii, cu un răspuns greşit 2 operaţii
operaţie /prin desen

Rezultate elevi:

Nr Numele şi O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Calif.


crt. prenumele
elevului

Deficienţe:
Măsuri: