Sunteți pe pagina 1din 10

2.

Brosa pentru prelucrarea canelurilor dreptunghiulare


STAS-1769-86, Dimensiuni 6x23x28. Lungime de brosat
L=29mm. Material OLC45.

d
Detaliu X:

cx450
D

Conform STAS 7346-65 avem:

Di- Nr. Aba-


Cen-
dmin men- cane- d D b D1min fmin Cmax teri rmax
trare
siuni luri limita
pe
6x23
23 6 diam. 23 28 6 21.3 1.31 0.2 +0.2 0.2
x28
inter.

1.Stabilirea schemei de broşare si a adaosului de prelucrare

In cazul butucilor canelaţi cu centrare pe diametrul interior, de dimensiuni


relativ mici, se adopta schema de broşare prin generare.

1
At
2
3 A can
1

A cil

Adaosul de prelucrare are trei componente:


-componenta cilindrica Acil;
-componenta canelata Acan;
-componenta corespunzătoare teşiturii At.
Acan

At
Acil

De

D0
Di

Acil = 0.5*(Dimax-Domin), unde:


Dimax – diametrul interior al canelurii calculat la abaterea maxima;
Dimax = 23.021mm;
Domin – diametrul alezajului iniţial calculat la abaterea minima;
Domin = 22.700mm.
Acil = 0.5*(23.0210-22.7000) = 0.1605mm
Acan = 0.5*(Demax-Dimin) , unde:
Demax – diametrul exterior al canelurii calculat la abaterea maxima;
Demax = 28.0250mm;
2
Domin – diametrul interior al canelurii la abaterea minima;
Domin = 23,0000mm.
Acan = 0.5*(28.0250-23.0000) = 2.5125mm
At = Cmax
At = 0.2mm, unde:
Cmax – valoarea maxima a teşiturii.

2.Proiectarea parţii de aşchiere

a) Stabilirea suprainaltarii pe dinte


Adaosul cilindric are doua componente: una de degroşare si una de
finisare.
Acil = Acild+Acilf
Se adopta: Acild = 0.1000mm si Acilf = 0.0605mm.
Din tabelul 5.12/pag. 248 (Minciu C., „Scule aşchietoare”, vol. 1, ET
1995) in funcţie de tipul brosarii si al suprafeţei broşate si de materialul de
prelucrat ( OLC 60 cu r > 75 daN/mm2), suprainaltarea dinţilor de
degroşare cilindrici este azcil = 0.015…0.025mm/dinte.
Se adopta: azcil = 0.025mm/dinte.
Pentru dinţii de finisare cilindrici, suprainaltarea se alege astfel: primul
dinte are 0.8 x azcil, al doilea 0.5 x azcil iar ultimii 0.3 x azcil.
 az1 = 0.020mm/dinte;
az2 = az3 = 0.015mm/dinte;
az4 = az5 = 0.010mm/dinte.
După dinţii de finisare urmează o parte de calibrare cilindrica, fara
suprainaltare, formata din 4…8 dinţi.
Suprainaltarea pe dinţii canelaţi (tab. 5.12/pag. 248) este: a zcan = 0.03…
0.06mm/dinte.
Se adopta: azcan = 0.05mm/dinte.
Având in vedere latimea mica a aşchiilor pe porţiunea teşita, se alege
suprainaltarea pe dinte ca la schema progresiva.
azt = 0.3mm/dinte.
b) Stabilirea geometriei parţii active
Din tab. 5.15/pag.253, in funcţie de materialul de prelucrat (otel cu r >
70 daN/mm2) se alege unghiul de degajare a = 15o.
Unghiul de aşezare pentru broşe de interior este a = 2o…4o.
Se alege: a = 2o30’.
3
Faţeta f de pe fata de aşezare este o faţeta de ascuţire si se adopta sub
0.05mm.

a
a

c) Determinarea pasului si a numărului de dinţi aflaţi simultan in


aşchiere
Pentru broşarea prin generare, pasul se determina cu relaţia:
p = (1.25…1.5)* √ l p
lp – lungimea piesei;
lp = 38mm.
p = (1.25…1.5)* √ 29
Se adopta: p = 8mm.
Se verifica condiţia ca numărul de dinţi aflaţi simultan in aşchiere sa fie:
2  zsim  6.
Prima restricţie (zsim  2) arata ca piesa nu va „cădea” intre doi dinţi ai
broşei.
Cea de a doua restricţie (zsim  6) este impusa de limitarea forţelor la
valori admisibile.

Lp
zsim =
[ ][ ]
L
+1 =
29
8
+1 =4 .625≃5
dinţi;
Din motive funcţionale (calitatea suprafeţei, eliminarea vibraţiilor forţate)
exista recomandarea, chiar daca intervin dificultati tehnologice la execuţia si
ascuţirea broşei, ca pasul sa fie variabil de la dinte la dinte. Variaţia se
distribuie pe grupe de 3…6 dinţi in jurul valorii nominale a pasului cu
mărimi de ordinul 0.2…0.5 mm.

4
c) Stabilirea profilului dinţilor aşchietori, alegerea coeficientului
de umplere si a inaltimii dintelui
Inaltimea dintelui se determina din condiţia ca suprafaţa secţiunii golului
dintre doi dinţi vecini, in care se înmagazinează aşchia, sa fie de k ori mai
mare decât aria secţiunii longitudinale a aşchiei. Coeficientul k se numeşte
coeficient de umplere si se determina din tab. 5.13/pag. 250 in funcţie de
suprainaltarea pe dinte (azcan = 0.05mm/dinte) si de materialul de prelucrat
(otel cu r = 80daN/mm2).
k = 4.
h = 1.13*(k*az*lp)1/2 = 1.13*(4*0.05*291/2 = 2.72mm.
Se adopta: h = 3mm.
In cazul aşchiilor de alunecare se adopta varianta cu spatele dintelui
curbiliniu pentru a permite infasurarea aşchiei.

Grosimea dintelui:
s = (0.3…0.35)*p = 2.4…2.8mm.
Se adopta: s = 3mm.

Grosimea golului:
g = p-s = 8-3 = 5mm.
Raza de racordare a spatelui dintelui:
R = ( 0.65…0.7)*p = 5.2…5.6 mm.
Se adopta: R = 5mm.
Raza de racordare de la fundul dintelui:
r = 0.5*h = 0.5*2.72 = 1.36mm.
d) Determinarea numărului de dinţi si a lungimii parţii de
aşchiere
Numărul de dinţi aşchietori ai broşei este:
5
za = zcild + zcilf + zcan + zt, unde:
A cild 0 .1605
+1= +1=4 . 21≃5
zcild = a zcil 0 .05 dinţi
zcilf = 2 dinţi
A can 2. 5014
= =50 . 028≃50
a
zcan = zcan 0 .05 dinţi
At 0 . 3
= =3
zt = a zt 0 . 1 dinte
za = 5 + 2 + 50 + 3 = 60 dinţi
Lungimea parţii de aşchiere este:
las = p*za = 8*60 = 480mm.

3. Stabilirea formei si dimensiunilor cozii broşei si a parţilor


de ghidare din spate

O broşa este formata din coada broşei (lcd), partea activa a broşei (lactiv) si
partea de ghidare posterioara (l6).

lcd
d2

d4

d6
d1

l1 l2 l3 l4 lactiv l6

Coada broşei este formata din: partea de prindere l1, partea gâtuita l2,
conul de ghidare l3 si partea de ghidare din fata l4.
Partea de prindere l1 serveşte la realizarea legăturii broşei cu dispozitivul
de prindere al maşinii de broşat. Construcţia si dimensiunile cozilor
cilindrice in dispozitive cu fălci sunt standardizate in STAS 7991-83.

6
Din tab. 5.2/pag. 237 se aleg următoarele dimensiuni ale cozii broşei:
−0.040
d1 = 22 −0.073 mm;
−0.110
d2 = 17 mm;
−0.240

d4 = 22mm;
c= 1.0mm;
r1 = 0.3mm;
r2 = 1.0mm;
 = 30o;
l1 = 120mm;
l2 = 20mm;
l4 = 40mm.

Conul de ghidare face legătura intre gatul broşei si partea de ghidare


din fata, având rolul unui cautator de gaura. Diametrul minim al sau este
22.
Partea de ghidare din fata l 4 are rolul de a orienta si ghida broşa in
alezajul iniţial executat in piesa.
Suprafaţa parţii de ghidare împreuna cu alezajul din piesa formează un
ajustaj alunecător.
4. Determinarea lungimii totale a broşei

Lungimea totala este:


L = lcd + las + l6
L = 180 + 480 + 26
L = 686mm.
Pentru broşele de tracţiune, care prelucrează alezaje, din motive
tehnologice, de tratament termic, de greutate, de reascutire s.a. se impune
condiţia de sveltete:
L  40*D
L  40*23
L  920mm
 Condiţia este verificata.

7
5.Alegerea materialelor

Pentru partea activa se va folosi otel rapid Rp3 care, după tratamentul
termic de călire-revenire va avea duritatea 62…65 HRC, iar pentru coada se
va folosi OLC 45 cu 40…43 HRC după tratamentul termic. Cele doua parţi
se vor asambla prin sudare cap la cap după prelucrările de degroşare.

6. Determinarea forţelor de aşchiere si verificarea de


rezistenta

Se vor calcula forţele de aşchiere pentru zona cilindrica si pentru zona


canelata.
x
Fz = Cp*a z *ε*b*zsim*ku* kf ,unde:
Cp – este o constanta ce depinde de materialul piesei (otel cu r >
80daN/mm2);
Cp = 280 (tab. 5.18/pag. 258);
x = 0.85
ε=6
ku =1.1
kf = 1.2
Fzcil = 280*0.050.85*6*6*5*1.1*1.2
 Fz = 5213.4 daN

Broşa se verifica la întindere cu relaţia:


Fz
ef = A  a.
Eforturile unitare admisibile a au următoarele valori:
a = 25 daN/mm2 pentru OLC 45.
Secţiunile periculoase sunt:
- porţiunea de prindere ( 21):
4∗5213 . 4
2
ef = π∗21 = 15.05 daN/mm2  25 daN/mm2

8
7. Ascuţirea broşei

La executarea broşei, rectificarea se face mai întâi pe fata de degajare,


apoi pe fata de aşezare. Reascutirea se face pe fata de degajare. Ascuţirea
broşelor rotunde se face prin rotirea broşei intre vârfurile de centrare.
Discul abraziv utilizat este un disc conic, partea activa fiind partea
conica. Diametrul discului se determina din condiţia ca in secţiunea normala
N-N, la generatoarea comuna a suprafeţei conice a discului si a suprafeţei
conice a fetei de degajare, raza de curbura a broşei (pentru a avea
interferenta) sa fie mai mare ca a discului.
Dd
ρd =
sinθ
( D/2−h)
ρb =
sin γ
sin θ
Dd  (D-2*h)* sin γ
sin 30 °
Dd  (28-2*2.72)* sin 10° =64.95mm
 Se adopta: Dd = 65mm.

Dd

M
N

Parametrii regimului de ascuţire (disc din electrocorindon cu liant ceramic)


sunt:
Tip vas Adâncimea t Avans vs
Duritate disc Granulaţie
ascuţire [m/s] [mm/cd] [m/min]
Degroşare K, L 36…46 20…30 0.005…0.05 10…15

9
Finisare L, M 60…80 25…35 0.005…0.05 10…15

10

S-ar putea să vă placă și