Sunteți pe pagina 1din 1

TITLUL PROIECTULUI: “DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT”

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ID PROIECT: POCU/82/3/7/103965

Denumirea angajatorului:
CUI:

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..................................................................,


posesor/posesoare al B.I./C.I. ......,seria ..........,nr. ............,CNP .................................., este
angajat/angajata .........................................................................,incepand cu data
de ................... în baza contractului individual de muncă nr. ............., cu normă întreagă/cu timp
parţial de ........... ore/zi, în funcţia/meseria/ocupaţia de ............................................................

Dl/Dna ............................................................ isi desfasoara activitatea in cadrul


societatii ....................................................................,care are cod CAEN
autorizat ................................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului


....................
Data Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
.................... ....................
Ştampila angajatorului
....................