Sunteți pe pagina 1din 2

TITLUL PROIECTULUI: “DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT”

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ID PROIECT: POCU/82/3/7/103965
Anexa 8

CHESTIONAR DE FEEDBACK
Denumirea centrului de practica ______________________________________

Va rugam sa însemnaţi (√) pe grila de evaluare răspunsul la întrebările de mai jos.

1. Ce părere aveţi despre modul de organizare şi dotare corespunzătoare a centrului de practică din perspectiva procesului de
instruire practică?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

2. Cum apreciați colaborarea cu specialiştii din centrul de practică?


Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

3. Cum apreciați conţinutul informaţiilor puse la dispoziţie pentru realizarea obiectivelor practicii?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

4. Cum apreciați alocarea timpului pentru diferitele teme practice abordate?


Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

5. Ce părere aveţi despre materialele informative care v-au fost puse la dispoziţie?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

6. Cât de importante, adecvate, oportune şi explicite vi s-au părut exemplele practice prezentate?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

7. Cum apreciaţi relaţia practicant-expert coordonator de practica? Vă rugăm să scrieţi: FB (foarte bine), B (bine ), S (satisfăcător)
sau N (nesatisfăcător)?
Stilul de lucru Modul de prezentare al exemplelor Abilităţile de comunicare şi de feedback Cunoaşterea subiectului Apreciere generală

8. Cum apreciaţi relaţia relaţia practicant-consilier initierea si dezvoltarea afacerii? Vă rugăm să scrieţi: FB (foarte bine), B (bine ),
S (satisfăcător) sau N (nesatisfăcător)?
Sprijinul în atingerea obiectivelor Modul de implicare Abilităţile de comunicare şi de feedback Relaţia cu coordonatorul Apreciere generală
în stagiul de practică de practica

8. Consideraţi că stagiul de practică a contribuit la pregătirea dvs. profesională şi la acomodarea cu mediul viitoarei afaceri pe care
o veti infiinta?
Foarte mult Mult Semnificativ Deloc

9. Comentarii / sugestii: daca aveţi explicaţii sau sugestii suplimentare despre punctele discutate anterior sau doriţi sa
adăugaţi alte comentarii/sugestii, va rugam sa le prezentaţi aici:
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
...........................................................
Toate informaţiile şi sugestiile dvs. ne vor ajuta să îmbunătăţim condiţiile de desfăşurare a stagiilor de practică viitoare!
Va mulţumim pentru timpul acordat completării acestui chestionar de evaluare.