Sunteți pe pagina 1din 1

TITLUL PROIECTULUI: “DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT”

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ID PROIECT: POCU/82/3/7/103965

Anexa 6

ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII

Prin prezentul atestat certificăm că stagiar/ul/a


……………………………………………..a parcurs, în cadrul Proiectului
„Dezvoltare prin antreprenoriat”, POCU 103965, stagiul de practică, având
ca centru de practica ………………………………………………………….,
cu un număr efectiv de ___ ore din cele 40 ore prevăzute.

Reprezentant legal centru de practică,

Expert coordonator de practică,