Sunteți pe pagina 1din 9

1

ECONOMIA CIRCULARĂ
ŞI
AGRICULTURA MODERNĂ*
"Cea mai mare provocare este aceea de a schimba mintea oamenilor pentru că omul s-a emancipat
din ritmurile naturii, astfel că am pierdut o parte importantă a noastră care este capacitatea de a
percepe pe noi înșine în mediul înconjurător" (Leontino Balbo)

Subiect: geografie, economie, studii de mediu, biologie, chimie


Timp total: 45-70 min
Vârsta: 12-19 ani

Rezultate ale învăţării


 Să înțeleagă problemele privind monoculturile convenționale și calitatea solului
 Să înţeleagă importanța de a vedea întregul sistem atunci când se proiectează soluții
 Să evalueze critic provocările agriculturii moderne şi să asigure necesarul de hrană pentru
viitor

Pregătire lecţiei:
 Să citească rezumatul ideilor de bază despre economia circulară, aşa cum sunt prezentate în
Anexa 1
 Pregătiţi un proiector sau un televizor
 Alegeți un loc în fața clasei pentru a nota răspunsurile elevilor
 Printaţi copii ale întrebărilor video din Anexa 2 sau permiteţi elevilor să acceseze Educanon
şi urmăriţi http://www.playposit.com/delivery/186291/372903

Notă:
Această lecție face parte dintr-o serie de lecții care iniţiază elevii într-un mod diferit de a gândi
cum ar putea funcționa economia noastră: economia circulară. Modulul concepe felul în care o
economie circulară este diferită de status quo-ul și pune în balanţă avantajele economice, de
mediu și sociale ale unei noi abordări.

*Traducere de Alexandru Gabor pentru Platforma PROF 21 în cadrul PROIECTULUI Prof21 – Dezvoltarea competențelor
profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă» (POCU/73/6/6/105288) după The Circular
Economy and Modern Agriculture http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/5_Ellen-MacA_Circular-
Economy-and-Modern-Agriculture.pdf
Toate drepturile de autor sunt rezervate companiei non-profit Project Everyone (conform licenței
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/asset-licence/). Materialele pot fi utilizate și redistribuite doar cu
menționarea sursei, iar conținutul acestora nu poate fi modificat.
2

Această lecţie este o parte dintr-o serie de lecţii. Modulul întreg arată astfel:
 Chestionarea concepţiilor obişnuite
 Explorarea economiei circulare
 Înţelegerea provocării resurselor finite
 Conceptul economiei circulare
 Economia circulară şi agricultura modernă

Această lecţie a fost produsă Fundaţia Ellen MacArthur, care există pentru a accelera tranziţia
către economia circulară. Fundaţia Ellen MacArthur cooperează cu mediul de afaceri, guvernele
şi mediul universitar pentru pentru a construi un cadru economic care se poate regenera şi
recapacita prin însuşi conceptul său.

Introducere: 15 min

Începeţi lecţia arătând elevilor două imagini: una cu o pădure bogată, sănătoasă, diversă, alta cu o
monocultură
3

Monocultura

Întrebați elevii ce văd. Ce au în comun aceste sisteme? Care sunt diferențele dintre ele? Porniţi o
dezbatere despre monoculturi în producția agricolă. Cereți elevilor (în perechi sau grupuri) să
elaboreze o listă a avantajelor și dezavantajelor monoculturilor. Apoi, întrebați elevii: puteți să vă
gândiți la un mod în care neajunsurile agriculturii monoculturale convenționale pot fi depăşite?

Studiu de caz: 25 min


Arătați-le videoclipul (https://youtu.be/G-pr0cYzuDQ ) cu fermierul de trestie de zahăr Leontino
Balbo, explicând paşii săi în dezvoltarea unei abordări regenerative a monoculturii din trestie de
zahăr. Pentru ca elevii să aibă o imagine neîntreruptă despre povestea lui Balbo și despre ideile
despre constrângea resurselor, vizionați tot videoclipul fără întrerupere.

Activitate de învăţare tehnica Deep dive: 25 min

Proiectaţi din nou videoclipul.


4

De data aceasta, utilizați acest link (http://www.playposit.com/delivery/186291/372903), care


afișează întrebări ce ajută la consolidarea cunoştinţelor anterioare sau la utilizarea versiunii
imprimabile din Anexa 2.
Notă: va trebui să vă înscrieți gratuit la platforma PlaySense. Acest lucru vă permite să colectați și
să revedeți răspunsurile elevilor pe cale electronică. (Https://www.playposit.com)

A conserva diversitatea vieţii pe uscat : 5 min

Vă puteți gândi la un alt produs agricol care este cultivat în monoculturi având ca rezultat epuizarea
solului?
Ce ar putea să învețe din povestea lui Balbo agricultorii care au acest produs?
Cereți elevilor să-și imagineze că au șansa de a intervieva unul dintre agricultorii cu se ocupă de
produsul ales și să formuleze o listă cu 10 întrebări care ar stimula gândirea fermierului cu privire la
creșterea lui și tehnici de recoltare.
Acum, după ce elevii au explorat câteva dintre principalele argumente pentru luarea în considerare
a întregului sistem atunci când se concep soluții în producția alimentelor, puteți ajuta elevii să-și
aprofundeze înțelegerea încurajându-i să exploreze economia circulară din diferite perspective.
Pentru mai mult resurse, folosiţi harta resurselor economiei circulare:
https://kumu.io/ellenmacarthurfoundation/educational-resources

Acțiuni pentru obiective globale


În calitate de educator, aveți capacitatea de a canaliza energiile pozitive ale elevilor și de a-i
ajuta să creadă că nu sunt lipsiți de putere, că schimbarea e posibilă și că ei pot fi agentul schimbării

Cum să acționați chiar acum O implicare și mai profundă – listă de acțiuni


 Scrieți reprezentantului local al
Guvernului, spuneți-le cum poate  Pentru o educare și un impact mai profunde,
economia
Diferenţiere circulară să contribuie
şi alternative – 25 minla elevii pot de asemenea să ia parte în proiecte
Obiectivele Globale și întrebați-i ce care aduc schimbarea în comunitățile lor
acțiuni vor întreprinde în vederea locale
celor 12 Scopuri
 Realizați un clip de 30 secunde sau Vizitați website-ul Take Action de pe pagina
concepeți un poster despre economia noastră
circulară și conexiunile ei cu www.globalgoals.org/worldslargestlesson și
#GlobalGoals și distribuiți-l pe identificați resurse, organizații și module de
World’s Largest Lesson pe Facebook lecții care vă vor ajuta să faceți primii pași
sau Twitter @theworldslesson și
@circulareconomy
5

Priviti selecția imaginilor referitoare la poluare din Anexa 1. Cereți elevilor să descrie tipul de
poluare și impactul asupra mediului pe care îl văd.

Activitate de învăţare – 20 min

Introducere în economia circulară

Economia circulară se referă la o economie industrială care este regenerativă prin conceptul ei
însăși; are drept obiectiv să se bazeze doar pe energie regenerabilă; minimalizează, urmărește și
elimină utilizarea materialelor chimice toxice; și elimină risipa prin proiectare inteligentă.

Termenul merge mai departe de mecanica producției și consumului de bunuri și servicii în domenii
pe care încearcă să le redefinească (exemplele includ reclădirea capitalului prin includerea
dimensiunea socială și naturale, și o tranziție de la consumator la utilizator). Conceptul de
economie circulară este fundamentat în studiul nonliniar, cu precădere al sistemelor vii.

Urmăriți aceasta scurtă prezentare animată aici https://youtu.be/zCRKvDyyHmI

Un rezultat major al inspirației din sistemele vii este ideea de a optimiza sistemele mai degrabă
decât componentele lor, ceea ce poate fi definit drept ”conceput optim”, așa cum prin analogie,
copacul nu este nimic fără pădure. El implică un management atent al fluxului de material, înțeles
în economia circulară sub două forme, conform lui McDonough și Braungart (Cradle to Cradle,
Remaking the way we make things): nutrienți biologici, concepuți pentru a reintra în biosferă fără
riscuri pentru a reconstrui capitalul natural și nutrienți tehnici, concepuți pentru a circula având
calități maxime și fără a intra în biosferă.
6

Economia circulară - un sistem industrial care este regenerativ prin concept

Drept urmare, economia circulară instituie o distincție foarte clară între consumul și folosința
materialelor. Într-o economie circulară, există nevoia unui model de serviciu funcțional în care
producătorii și distribuitorii rețin drepturile de proprietate tot mai mult asupra produselor lor și
acționează în calitate de furnizori de servicii, vânzând utilizarea produselor lor, mai degrabă decât
produsele însele. Această schimbare are implicații directe pentru dezvoltarea unui sistem eficient și
efectiv de a returna. El impune, de asemenea, schimbări în designul de producție și modelele de
afaceri pentru a genera produse mai durabile, concepute pentru a fi dezasamblate și refăcute sau
recondiționate.

Vizitați site-ul www.ellenmacarthurfoundation.org pentru a afla mai multe și ceea ce am putea


face despre viziunea noastră asupra economii circulare.

Fişă de întrebări pentru proiecţia videoclipului

1) Care este profesia lui Leontino Balbo și ce abordare a agriculturii i-a adus succesul recent?
 Este un fermier care a schimbat producția de zahăr din sfeclă de zahăr.
 Este un agronom care a transformat afacerea folosind o abordare revitalizantă în
agricultură.
7

 Este un antreprenor de top și a urmărit practici convenționale în domeniul cultivării


trestiei de zahăr având un enorm succes.

2) De ce a crezut Balbao că o nouă abordare mai curată de a crește trestia de zahăr este necesară?

3) După ce Balbo a implementat ”producerea în mod verde a trestiei de zahăr”, el s-a gândit să
elimine fertilizatorii chimici și pesticidele din producție. De ce era important?

4) Pentru a identifica modalități de a elimina fertilizatori și pesticide, Balbo s-a inspirat din natură.
Cum putem găsi alte modalități de a ne inspira din natură? Puteți remarca limitări ale acestui mod
de a privi lucrurile?
8

5) Ce solutii a găsit Balbo pentru a aduce fertilitatea solului la un nivel mai mare decât cel de
dinaintea practicării agriculturii?

o S-a asigurat că plantele primesc suficientă apă prin sistemul de irigare


o S-a asigurat că o anumită ciupercă rămâne în sol chiar și după cultură
o A plantat trestiile de zahăr mai aproape una de cealaltă astfel încât să creeze o rețea în sol

6) Ce înseamnă practica agriculturii moderne pentru Balbo? Ați fi de acord? De ce da sau de ce nu?

7) Balbo este mândru că practicile sale au eliminat 45 000 de tone CO2 de la alte activități ale
economiei, astfel încât compania sa nu este doar carbon-neutră, ci și carbon sincronizată (carbon
sync). Cât de importante considerați că sunt astfel de practici și atitudini pentru economie ca întreg
și pentru viitor?

8) cum au demonstrat oamenii de știință că practicile de economie regenerativă și restaurativă au


înlocuit paradigma științifică că monoculturile sunt nocive pentru biodiversitate?
9

o Au folosit indicatori cantitativi care numără plantele, altele decât trestia de zahăr, care cresc
în jurul culturilor
o Au folosit așa-numiții indicatori biologici, căutând soiurile de plante care apar în jurul
culturii de trestie de zahăr și au cerințe complexe asupra mediului
o Au folosit o abordare comparativă , punând în oglindă numărul organismelor din sol din
terenurile lui Balbo cu numărul de plante din culturile convenționale de trestie de zahăr

9) Din explicația lui Balbo, ce poate fi învățat din aceste modele de business robuste? Care este
pericolul pentru modele de business care nu sunt robuste?

10) Balbo crede că cel mai mare pericol în calea schimbării este percepția oamenilor? Sunteți de
acord? De ce da sau nu?