Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei Naționale


Iniţiala prenumelui tatălui____________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Prenumele: ________________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Şcoala de proveniență________________
,__________________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR”
Loc.___________Jud._________________
Disciplina: Matematică Înv./prof. __________________________
Etapa judeţeană: 3 aprilie 2019 Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa I

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 30 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I ( 14 puncte)

4
a. Scrie toate numerele de două cifre diferite, care se pot scrie cu cifrele de pe tort.
..................................................................................................................
5
b. Ordonează crescător numerele găsite.
2
......................................................................................................................
c. Scrie succesorul numărului care are cifra zecilor cu trei mai mare decât cifra
unităților. ..................................

SUBIECTUL II ( 16 puncte)

Scrie operația corespunzătoare și calculează:

a. suma vecinilor numărului 24 ;

b. numărul mai mic cu 16 decât 67 ;

c. numărul mai mare cu 43 decât 29 ;

d. diferența dintre numărul 45 și răsturnatul său.


SUBIECTUL III ( 24 de puncte)

Completează căsuţele 23
libere cu numere potrivi-
te astfel încât exerciţiile +
să fie corecte.
+ 8 =

= + +
29 - = 3
0 = =

17 - = 5
0
SUBIECTUL IV ( 20 de puncte)

Ajută fiecare cățel să-şi găsească cuşca, rezolvând exercițiul scris sub el. Unește
rezultatul obținut cu căsuța corespunzătoare.

25+41= 65-48= 53- 20= 64+18= 98-46=

17 66 82 33 52 75

SUBIECTUL V ( 16 puncte)

Eu am adunat 64 de alune. Eu am adunat cu 35 mai puține.

Le voi folosi pe toate pentru a face un tort.

Află câte alune folosește bunicuţa veveriţelor pentru tort.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Succes!