Sunteți pe pagina 1din 2

Inspectoratul General al Poliției anunță pentru data de 03.03.2021, pe adresa: mun.

Chișinău, str. Tiraspol 11/1, desfășurarea licitației publice de vânzare „cu strigare” a 33
unități de transport ale Inspectoratului General al Poliției, conform tabelului de mai jos:

Denumirea Anul Nr. de Prețul


Nr. Tipul Tipul Certificat de
şi marca fabricări înmatri- Nr. caroseriei inițial,
d/o autovehiculului caroseriei înmatriculare
mijlocului fix i culare lei
ORA: 10:00
1. 995420441
WBAHD21070BF3
BMW 535 1990 autoturism sedan C GE 111 eliberat
3033
12 575,00
23.12.1999
2. OPEL
075410753
WOL000025V1163
OMEGA
1997 autoturism sedan MAI 9510 eliberat
526
10 322,00
16.08.2007
3. RENAULT 057701084
VF1LB03C5320283
CLIO 2004 autoturism sedan MAI 0123 eliberat
25
21 031,00
SYMBOL 01.02.2005
4. RENAULT 057701090
VF1FC0JAF329670
CANGOO 2004 autocamion furgon MAI 0126 eliberat
89
27 837,00
EXPRES 01.02.2005
5. 015400043
WBACB51060AN3
BMW 320i 1998 autoturism sedan C GP 484 eliberat
0984
16 620,00
03.01.2001
6. Chevrolet
085401650
KL1NF196J8K7872
Lacetti
- autoturism sedan MAI 9518 eliberat
55
22 824,00
06.02.2008
7. 075402399
WOL01GF4835248
Opel Astra 2003 autoturism hatchback MAI 0018 eliberat
066
22 366,00
02.03.2007
8. 075403860
WBADD11030BN5
BMW 520 1998 autoturism sedan MAI 0030 eliberat
7819
26 516,00
02.04.2007
9. 01MTH332269
MITSUBISHI JMPORH77W5X01
PAJERO
2004 autoturism universal MAI 0119 eliberat
9268
34 217,00
24.12.2004
10. BMW 520i 1998 autoturism sedan MAI 0015 -
WBADD11080BN5
28 410,00
8819
11. Lada 21310
105403416
XTA213100800947
(VAZ 21310)
2008 autoturism universal MAI 0317 eliberat
90
37 107,00
08.04.2010
ORA: 13:00
12. 985402300
UAZ 31512 1991 autoturism universal C CB 963 eliberat VIN 348528 18 588,00
19.02.1998
13. 107002551
KAVZ 1988 autobuz vagon C CC 031 eliberat 0024459 7 078,00
30.12.2010
14. UAZ 3303 1991 autocamion benă C BS 559
002229 eliberat
22086 7 085,00
15.01.1998
15. ZIL 131R 1990 autocamion specializată C DD 190 - - 25 874,00
16. Auto
încărcător - autostivuitor - - - - 23 198,00
BALCAN
17. GAZ 66 1991 autocamion benă MAI 9507 - - 20 476,00
18. B000163717
XTH310290S02953
GAZ 31029 1995 autocamion sedan MAI 0054 eliberat
81
5 710,00
25.10.2013
19. Autofurgon
- - furgon - - f/n 3 149,00
GAZ 53
20. 03MTH231527
XTH330700P14720
GAZ 33073 1993 autocamion - MAI 9512 eliberat
51
20 469,00
27.05.2011
21. GAZ 66-14 1989 autocamion furgon C CE 116 - 0605466 17 684,00
22. GAZ 52 1985 autocamion - MAI 0093 - 0822756 14 947,00
ORA: 15:00
23. 01 PTH0048879
XTA210990230684
VAZ 21099 2002 autoturism sedan MAI 0110 eliberat
39
8 957,00
01.03.2002
24. 12560629
XTA211400437989
VAZ 21140 2004 autoturism hatchback MAI 0408 eliberat
73
12 848,00
11.06.2012
25. 02MTH471927
XTA211400437898
VAZ 21140 2004 autoturism universal C KX 688 eliberat
73
13 604,00
20.01.2006
26. 02MTH471389
XTA111830600102
VAZ 11183 2006 autoturism sedan C KX 602 eliberat
51
15 830,00
05.01.2006
27. 02MTH471850
XTA111830500035
VAZ 11183 2005 autoturism sedan MAI 0035 eliberat
08
13 927,00
18.01.2006
28. 02MTH598483
XTA111830600101
VAZ 11183 2006 autoturism sedan MAI 0027 eliberat
86
15 830,00
21.02.2007
29. VAZ 21213 2002 autoturism universal MAI 0025 04PTH128419
XTA212130216814
15 668,00
31
30. B000163720
XTA212140216850
VAZ21214i 2002 autoturism universal MAI 0040 eliberat
55
15 668,00
25.10.2013
31. 135409961
XTA212140617988
VAZ 212141 2005 autoturism universal MAI 0067 eliberat
16
25 340,00
23.10.2013
32. 135409952
XTA212140517902
VAZ 212141 2005 autoturism universal MAI 0061 eliberat
16
28 016,00
23.10.2013
33. 04PTH128421
XTA210700216417
VAZ 2107 2002 autoturism sedan MAI 0068 eliberat
14
16 554,00
19.07.2003

Condiții de participare la licitație:


- cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului
stabilit);
- actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
 persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
 persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
- documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de
participare la licitaţie;
- după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

Cererile de participare și documentele se depun până la data de 01.03.2021 pe adresa: mun.


Chișinău, str. Tiraspol 11/1, bir. 318, tel. 022-868-265. Bunurile expuse la licitație pot fi examinate pe
strada Burebista, 3, printr-o programare la nr. de contact 069-099-617.
Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane
juridice -  1200 lei, va fi depusă pe următorul cont: MF - Trezoreria de Stat, c/b TREZMD2X, cod IBAN -
MD09TRPAAA142310A14294AA, c/f 1013601000495, iar acontul în valoare 10% din preţul inițial al
bunului va fi depusă pe următorul cont: MF - Trezoreria de Stat, c/b TREZMD2X, cod IBAN -
MD68TRPCAA518410B00596AA, c/f 1013601000495.