Sunteți pe pagina 1din 2

EROARE DOL VIOLENTA LEZIUNE

Def = partea care e in eroare esentiala Def = Def = partea care a contractat Def = una dintre parti, profitand de
poate cere anularea contr daca cealalta 1. partea s a aflat intr o eroare sub imperiul unei temeri 1.stare de nevoie
parte stia sau trebuia sa stie ca faptul era provocata de manoperele justificate induse, fara drept, de 2.lipsta de experienta
esential pt incheierea contractului. frauduloase ale celeilalte parti / catre cealalta parte sau de un 3.lipsa de cunostinta
2. cealalta parte a omis, tert, poate cere anularea a celeilalte parti, stipuleaza in
Eroare esentiala: fraudulos, sa informeze asupra contractului. favoarea sa ori a altei pers o
- Natura sau obiect contract unor imprejurari pe care se prestatie de o valoare considerabil
- Identitate obiect prestatie sau calitate cuvenea sa le dezvaluie. Temere insuflata : partea mai mare, la data inch contr, decat
obiect ; alta imprejurare esentiala in amenintata putea sa creda ca in valoarea propriei prestatii.
lipsa careia nu s ar fi incheiat contractul Anulare contr lipsa consimtamantului sau, viata,
- Identitate persoana sau calitate pers in -> chiar fara eroare esentiala pers, onoarea sau bunurile sale ar Existenta leziunii se apreciaza si
lipsa careia nu s ar fi incheiat contr -> chiar daca dolul provine de la : fi expuse unui pericol grav si tinand cont de
repr, prepus ori gerantul iminent. -natura contr
Eroarea de drept e esentiala cand: norma afacerilor celeilalte parti -scopul contr
juridica determinanta, potrivit vointa parti. Violenta asupra partii sau pers
Dol comis de tert apropriate (sot, sotie, ascendenti, Leziune si atunci cand minorul isi
Eroare privind simple motive ale contr nu e -> victima nu poate cere anulare descendenti). asuma o obligaie excesiva prin
esentiala, cu exceptia cazului in care partile decat daca cealalta parte a raportare la starea sa patrimoniala,
au decis motivele hotaratoare. cunoscut/trebuia sa cunoasca In toate cazurile, existenta la avantajele pe care le obtine din
dolul la inch contr violentei se apreciaza tinand cont contr sau la ansamblul
Simpla eroare de calcul nu atrage anularea -> independent de anularea -varsta circumstant.
contractului, ci numai rectificarea, afară de contr, autorul dolului (tertul) rasp -stare sociala
cazul în care, concretizându-se într-o eroare pt prejudiciile ce ar rezulta -sanatate Sanctiune la alegerea partii
asupra cantităţii, a fost esenţială pentru -caracterul celui asupra caruia s a viciate:
încheierea contractului. Dolul NU se presupune. exercitat violenta - Anulare contr
-orice alt imprejurare ce a putut - Reducere obl cu valoarea
Adaptare contract : daca o parte este influenta starea la mom inch daunelor interese la care ar
indreptatita sa invoce anulare contr, dar contr indreptatita
cealalta declara ca executa contractul asa
cum fusese inteles de partea indreptatita, Amenintare cu exercitiul unui dr Cu exceptia cazului cu minorul,
contr se considera incheiat cum a inteles  Violenta daca e facuta cu actiunea in anulare este admisibila
partea cea din urma. scopul de a obtine avantaje numai daca leziunea depaseste
injuste. jumatate din valoarea pe care o avea,
-cealalta parte treb sa declare ca executa la mom inch contr, prestatia promisa
in cel mult 3 luni de la data cand a fost sau executata din partea lezata.
notificata/de cand i s a comunicat ccj Starea de necesitate Disproportia trebuie sa subziste pana
la data cererii in anulare.
sau  Contr anulat doar daca
-sa execute fara intarziere contr, asa cum cealalta parte a profitat de
Adaptare contract : la fel ca eroare
a inteles partea in eroare aceasta imprejurare. In toate cazurile, instanta poate sa
=> dr de a obtine anularea e stins. mentina contr daca cealalta parte
Temere reverentiara ofera, in mod echitabil, o reducere a
 Simpla temere izvorata din propriei creante sau, dupa caz, o
respect, fara sa fi fost majorare a propriei obl.
violenta, NU atrage anulare
contr. Nu pot fi atacate pt leziune :
- Contr aleatorii
- Tranzactia
Violenta comisa de tert
- Alte contr anume prev de lege
-> victima nu poate cere anulare
decat daca cealalta parte a Prescriptie dr act in anulare/ in
cunoscut/trebuia sa cunoasca reducere obl:
violenta savarsita
-> independent de anularea 1 an de la data inch contractului
contr, autorul violentei (tertul)
rasp pt prejudiciile ce ar rezulta ! anulabilitatea nu poate fi opusa pe
cale de exceptie cand dr la act e
prescris.