Sunteți pe pagina 1din 3

GRĂDINIŢA,,ALBA CA ZAPADA”

GIURGIU
STR.NICOLAE BALANESC NR.4
TEL: 0722364700

FIŞA DE EVALUARE ANUALĂ


-SOFER MICROBUZ SCOLAR-

NUMELE ŞI PRENUMELE:__________________
Perioada evaluării:
PUNCTAJ:________ CALIFICATIV ____________

NR. UNITĂŢILE DE INDICATORI PUN AUTOE EVALU EVA


CRT. COMPETENŢĂ CTA VALUA ARE LUARE
J RE CA DIR.
MA
XIM
1. Respectarea 1p
Programului -punctualitate la serviciu; 0, 1p
grădiniţei
- respectarea orelor de muncă; 0,2p

- anunţarea concediilor medicale în 0,1p


24 ore de la acordare;
- îndeplinirea sarcinilor de serviciu 0,3p
conform segmentului orar;
-nu paraseste locul de munca decat i
n cazuri deosebite si numai cu aprob 0,3p
area conducerii unitatii de
invatamant;

2. Implicarea în - 1p
activitatea cu se comporta civilizat in relatiile cu c
copiii, colegii de opii, colegii de serviciu, superiorii ie 0,2p
serviciu si rarhici si organele de control;
organele de
control. - comunica imediat conducerii
unitatii de invatamant
telefonic sau prin orice alt
mijloc, orice eveniment de

 circulatie incare este implicat. 0,2p

- ajuta la imbracarea şi dezbracarea


copiilor la sosire şi plecare acasă; 0,1p
- însoţeşte copiii la plimbare,
excursii, vizite, spectacole în
localitate si in afara localitatii; 0,1p
- are o atitudine adecvată muncii cu
copiii preşcolari( limbaj, gesturi,
mimică); 0,1p
- supraveghează copiii în lipsa 0,1p
educatoarei şi răspunde de
securitatea acestora;
- soferul va respecta cu strictete 0,1p
itinerariul si instructiunile primite de
la sef;
0,1p

3. Capacitatea de 1p
relaţionare -Manifestă o atitudine apropiată faţă 0,2p
de copii;
- Comunică în limitele 0,1p
competenţelor de serviciu cu
părinţii;
-Stabileşte relaţii de subordonare cu
directorul, administratorul, cadrele 0,2p
didactice, contabilul, secretarul,
-Îndeplineşte cu simţ de răspundere
sarcinile de serviciu din fişa 0,2p
postului;
-Manifestă iniţiativă in situatiile
ivite in timpul serviciului; 0,1p
-Răspunde prompt la solicitările
directorului, administratorului 0,2p
pentru bunul mers al activităţii;
4. Îngrijirea şi 1p
întreţinerea bazei -participă la acţiuni de 0,3p
materiale, recondiţionare a materialelor
mobilier, existente in inventarul gradinitei;
mijloace de -ajuta la procurarea materialelor si 0,3p
învăţământ obiectelor pentru dotarea la sectorul
curatenie;
-utilizează corect,eficient, raţional,
economic, aparatura si obiectele din 0,2p
dotare: aspiratoare,
maturi,galeti,obiecte de gradinarit;
- participă periodic conform
graficelor la instructajele de 0,2 p
protecţia muncii şi PSI;

5. Cunoaşterea şi 1p
aplicarea -va cunoaste si va respecta prevederi 0,2p
normativelor le legale cu privire la circulatia pe dr
privind obligatiile umurile publice; 0,1p
conducatorului -
auto nu va conduce autovehiculul obosit s 0,1p
au sub influenta alcoolului, droguril
or,medicamentelor, etc. ,
care reduc capacitatea de conducere; 0,2p
-efectuează zilnic ingrijirea si
curăţenia microbuzului;

- participă la curăţenia generală în 0,2p


vacanţe şi după reparaţii curente sau
urgenţe;

-are o ţinută adecvată la locul de


muncă; 0,1p
-
atat la plecare cat si la sosirea din cu
rsa, verifica starea tehnica a autovehi
cului. 0,1p
-nu pleaca in cursa daca constata def
ectiuni /nereguli ale autovehiculului 
si  anunta imediat superiorul pentru 
a se remedia defectiunile;

TOTAL 5p
PUNCTAJ

Între 5,0/4,0 puncte – FOARTE BINE


Între 4,0/3,0 puncte – BINE
Între 3,0/2.5 puncte- SATISFĂCĂTOR
Sub 2,5 puncte- NESATISFĂCĂTOR

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
DIRECTOR, ANGAJAT:

RESPONSABIL CEAC: