Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:Dumitrescu Daniela- Ionela


ŞCOALA Gimnazială Scărișoara,Jud.Olt
CLASA: a V-a A
DATA: 9.04.2019
ARIA CURRICULARĂ : Matematică-Științe
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Grupe de viețuitoare: Nevertebrate
SUBIECTUL LECŢIEI: Moluștele
DURATA DE DESFĂŞURARE: 1 oră
TIPUL LECŢIEI: de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor referitoare la particularităţile moluştelor

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei

COMPETENȚE SPECIFICE
I.4 Explicarea structurii şi funcţiilor organismului unor vieţuitoare
1.5 Stabilirea relaţiilor între tipurile de comportament şi procesul de adaptare a organismului la mediu
4.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei
COMPETENŢE DERIVATE:
C1:explicarea denumirii de moluște;
C2: enumerarea caracterele generale ale moluştelor;
C3: identificarea moluştelor caracteristice anumitor medii de viaţă;
C4: evidenţierea particularităţilor de respiraţie ale moluştelor
C5: precizarea modalităţilor de deplasare ale moluştelor;

RESURSE MATERIALE: manual, fişe de activitate,poze,atlas, tabla, creta


RESURSE PROCEDURALE: observarea individual, explicaţia, conversaţia
TIPUL DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE: Rozalia-Nicoleta Stănescu,Biologie-Manual pentru clasa a V-a,Editura Intuitext
Brânduşoiu M.,Biologie-Manual pentru clasa a VI-a, EDP.Bucureşti 1999
Feider Z., Zoologia vertebratelor, EDP. Bucureşti
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

NR. ETAPELE C.D CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE RESURSE


CRT LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
1. Moment - Pregătesc materialul didactic ; •se pregătesc pentru desfăşurarea conversaţia timp: 3min.
organizatoric - Solicit elevului de serviciu să lecţiei
numească elevii absenţi;
- Notez absenţi şi solicit elevilor • îşi pregătesc caietul de
să-şi pregătească cele necesare biologie,manualul şi atlasele 
desfăşurării lecţiei;

2. Reactualizarea •comunic elevilor că va urma •sunt atenţi la întrebările puse de conversaţia timp:5 min.
cunoştintelor verificarea lecției-VIERMI; profesor; explicaţia
învăţate anterior •verificarea se face pe bază de •răspund la întebări pe baza
întrebări: Cum este corpul acestora? cunoștiințelor asimilate;
Ce inseamnă parazit?Cum se
clasifică viermii în funcție de
prezența sau absența gazdei?Care
sunt adaptările viermilor paraziți la
viața parazitară?Care sunt masurile
de prevenire a îmbolnăvirii?

3. Captarea •le prezint elevilor cateva poze cu •încearcă să recunoască fiind conversaţia timp:2 min
atenției melcul,sepia,caracatița punându-i să foarte atenți la poze,recunoscând observația
recunoască aceste nevertebrate. unele din ele.

Anunţarea •anunț si scriu pe tablă titlul lecției


4. temei şi Nevertebrate-Moluște,prezint •elevii notează titlul lecției în
obiectivelor competențele care exprimă ceea ce caiete și sunt atenți la explicația timp:3 min
elevii trebuie să știe la terminarea competențele prezentate; conversația
lecției.
Dirijarea C1 •explic elevilor ce sunt moluștele,de •sunt atenți la explicație și conversaţia
5. învățării unde le vine această denumire notează in caiete; explicația

C3 •precizez elevilor care sunt mediile •răspund şi notează în caiete conversaţia


de viaţă ale moluştelor ,dând
exemplu la fiecare mediu cu
ajutorul lor după care completez timp:27min.
schema lecției la tablă. fişe de
activitate
• prezint elevilor caracterele creioane
generale ale moluştelor: •notează schema lecției în caiete explicaţia creta
C2 -corpul este nesegmentat şi și participă la coversație conversația tabla
moale,protejat de cochilie-excepție
caracatița;
-tegumentul secretă mucus;
-mantaua înveleşte corpul-este o
rasfrângere a pielii,cu rol în
respirație;
C4 -între manta şin corp se află camera
mantalei;
-au un picior musculos
-respiraţie pulmonară/prin branhii
-deplasarea prin târâre,cu ajutorul
piciorului musculos,cu ajutorul
C5 tentaculelor explicaţia
-hrănirea:cu frunze ,fructe- • notează în caiete conversația
melcul,cu microorganisme-
scoica,melci,scoici ,pești-caracatița.
-aparatul circulator este format din
inimă și vase de sânge.
-înmulțirea prin ouă
6. Evaluarea •distribui elevilor fișă de activitate •elevii încearcă să rezolve timp:7 minute
performanței și solicit rezolvarea independentă a cerințele bazându-se pe
acesteia. . După expirarea timpului cunostiințele asimilate.
de lucru discut cu elevii modul de
rezolvare.
7. Aprecierea •apreciază verbal activitatea conversaţia timp:3 minute
activităţii elevilor;
elevilor
SCHEMA LECȚIEI

MOLUŞTE

- Moluştele sunt nevertebrate având corp moale, protejat de cochilie.


- Denumirea vine de la cuvântul în limba latină molluscus=moale.
•Moluştele trăiesc în diferite medii de viaţă -terestru: melcul de livadă
-acvatic -dulcicol:scoica de lac,limnea,planorbis
-marin:sepia,caracatița

Caracterele generale ale moluştelor:


- corpul este nesegmentat şi moale,protejat de cochilie –excepție caracatița,sepia;
- tegumentul secretă mucus;
- mantaua înveleşte corpul,are rol în respirație ;
- deplasarea prin târâre,cu ajutorul piciorului musculos,cu ajutorul tentaculelor
- hrănirea:cu frunze ,fructe-melcul,cu microorganisme-scoica,melci,scoici ,pești-caracatița.
- respiraţie pulmonară/prin branhii
- aparatul circulator este alcătuit din inimă care pentru prima dată în seria animală și vase de sânge
- deplasare prin târâre/înot
- înmulțirea prin oua
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Clasa a V-a
MOLUŞTE

1.Explicaţi termenul de moluşte:

2.Completaţi spaţiile libere din tabel în funcţie de mediile de viaţă ale


moluştelor:

MEDIU DE VIAŢĂ MOLUŞTE -EXEMPLE


terestru
dulcicol
marin

3.Cu ce se hrănesc moluștele studiate?

4.Precizaţi tipul de respiraţie al moluştelor:

5.Care este modul de deplasare al moluştelor .


Stiati ca?

 Unele caracatițe au cele 8 tentacule mai mari de 10 m,iar greutatea poate atinge 25 kg

- Cea mai mare scoica din lume este Tridacna gigas ajunge la o lungime de 1,2 metri si are o
greutate de 250 de kg si o găsim in zona tropicala în zona Isulelor de corali.

- In Japonia sunt oameni care se ocupă cu creșterea scoicilor de margaritar(perle) încă din
anul 1896.

-Prin slefuirea scoicilor sideful este pus in valoare prin confectionarea unor bijuterii,nasturi sau
rame pentru ochelari.

- Scoica de mărgăritar produce perlele,cele mai scumpe pietre naturale.

- Există scoici care atacă constucțiile din lemn,iar altele care sfredelec galerii în piatră.

- În Oceanul Indian trăiește cea mai mică caracatiță-caracatița albastră.Masa ei este de 50 g,iar
tentaculele de 10 cm,veninul ei însă poate ucide 10 oameni în câteva secunde.

S-ar putea să vă placă și