Sunteți pe pagina 1din 1

celebrate și atmosferei speciale care se creează.

Praznicul Nașterii
Domnului este însoțit de multe obiceiuri și tradiții, precum
colindele, împodobitul bradului sau masa de Crăciun. Revelionul
este sărbătoarea începutului unui nou an, marcată la rândul ei de
numeroase tradiții, precum Plugușorul, Sorcova sau dansul Ursului.
Venirea primăverii a fost celebrată în vechime ca o sărbătoare
a renașterii naturii, în special a florilor, de unde și numele de Florii.
Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim a luat locul acesteia,
prin importanță, păstrându-i denumirea. După Săptămâna Știați că…
Patimilor, urmează Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare
xx 1 decembrie a fost
a creștinilor. Ciocnirea ouălor vopsite, masa de Paști și toate adoptată ca Zi Națio-
celelalte obiceiuri sunt respectate cu sfințenie. La cincizeci de zile nală a României după
de la Paști, se sărbătorește Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile căderea regimului co-
(momentul întemeierii Bisericii Creștine), o încununare a activității munist, în anul 1990.
mântuitoare a Domnului. Sărbătoarea aceasta a înlocuit o veche Între anii 1948 - 1989,
sărbătoare romană, a trandafirilor, numită Rosalia. Ziua României a fost la
În aceeași perioadă, sunt serbate Ziua Internațională a Femeii, 23 august, iar între 1866
la 8 martie, și Ziua Internațională a Copilului, la 1 iunie. Acestea - 1947, la 10 mai.
sunt sărbători civile care omagiază atât gingășia și puritatea xx Anul civil începe la 1
copiilor, cât și puterea creatoare a femeii și iubirea maternă. ianuarie, iar anul biseri-
Aceste sărbători sunt considerate printre cele mai importante cesc, la 1 septembrie.
pentru neam și țară, majoritatea fiind declarate oficial zile libere. xx Ziua Copilului este
Sărbătorile punctează curgerea timpului, dând un sens sărbătorită în multe țări
sfințitor, de păstrare a memoriei istorice și a tradițiilor populare și de pe mapamond, dar
religioase. De aceea sunt întâmpinate cu mare bucurie și evlavie. nu la aceeași dată de că-
tre fiecare. De exemplu,
Exersăm!  Turcia sărbătorește la 23
aprilie iar Brazilia la 12
1. Completează următorul tabel, urmărind explicațiile și mode- octombrie.
lul sugerat:
Știu Vreau să știu Am aflat
(Notez pe scurt ceea (Scriu 2-3 întrebări (După ce aflu
ce știu deja despre despre ce aș vrea să răspunsul, în
sărbătorile amintite.) cunosc în plus, pe cadrul lecției, notez
tema lecției.) informațiile noi.)
- Ziua Națională a - De ce se săvârșesc - Biserica Ortodoxă
României este pe slujbe religioase Română îi cinstește
1 decembrie și are cu ocazia Zilei pe eroi și se roagă
legătură cu unitatea Naționale? pentru ei prin slujbe
de neam și de țară. de pomenire.

85