Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CURS POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II

Disciplina: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

PROIECT DIDACTIC

Numele și prenumele1: ȘUȘNEA D.CODRUȚ NICOLAE


Domeniul: CONSTRUCȚII

2019

1
In cazul doamnelor, numele de casatorie va fi trecut in paranteza
DATA:26.05.2019

CLASA: aX-a C

DISCIPLINA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:

SUBIECTUL:

TIPUL LECŢIEI:

COMPETENŢE SPECIFICE:

- din programa şcolară

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive

b) afective

c) psihomotrice (numai dacă este cazul)

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Resurse procedurale:

 Metode şi procedee:

 Forme de organizare:

b) Resurse materiale (mijloace de învăţământ):

BIBLIOGRAFIE:

ANEXE (dacă este cazul)


Etapele Conţinutul activităţii Strategia didactică
Ob.
lecţiei Metode şi Forme de Mijloace de Evaluare
op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
(durata) procedee organizare învăţământ
De exemplu,
Aprecieri
verbale /
Observaţie
sistematică