Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA PROFESIONALĂ NR.

2
Catedra Profil comerţ şi turism
TEZĂ SEMESTRIALĂ (sem. I)
PATRIMONIUL TURISTIC
Varianta II
Numele, prenumele elevului ____________________________
Grupa_________
„____” decembrie 2016
Punctajul max. posibil: 67 puncte Punctajul acumulat: _______
Nota:______ (_________)

Corectorul: Inga Conica Semnătura____________________


Timp alocat: 80 min

Nr. ITEM Scor


În coloana A sunt indicate categoriile de resurse turistice, iar în coloana B exemple de
resurse turistice. Scrie, pe liniile din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B .
Coloana A Coloana B 0
________ Resurse turistice naturale 1. Podul Eiffel 1
2. Rezervaţia peisagistică „La Castel” 2
I ________ Resurse turistice antropice 3. Horodişte
3
4. Mănăstirea Curchi
5. Lacul Manta
6. Valul lui Traian

Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte:


0
1. Zimbrăria se găseşte pe teritoriul rezervaţiei: 1
a. Codru b. Prutul de Jos c. Pădurea Domnească d. Farfuria turcului
2
2. Cetate ce nu se află pe teritoriul Republicii Moldova?
3
a. Cetatea Orhei b. Cetatea Soroca c. Cetatea Tighina d. Cetatea Hotin
4
II 3. Bisericile ridicate la cimitire se numesc:
5
a. capele b. paraclise c. catedrale d. mănăstire
4. Localităţile nefortificate a diferitor popoare sedentare de pe teritoriul ţării se numesc:
a. horodişte b. rupestre c. selişte d. conac
5. Prima mănăstire de pe teritoriul actual al R. Moldova, atestată în 1420:
a. Vărzăreşti b. Japca c. Nicoreni d. Rudi

Citeşte enunţul din coloana stîngă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în
coloana din dreapta, litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă este falsă.
0
Nr.d/o Conţinutul enunţului A/F 1
Podul Eiffel a fost proiectat şi construit de către creatorul Turnului 2
1.
Eiffel din Paris 3
2. Rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului” are sub protecţie Lacul Manta 4
III Mănăstirea rupestră Ţigăneşti este considerată una din cele mai 5
3.
vechi fiind atribuită la secolull al XII-lea
Teatrele orăşeneşti sunt monumente de arhitectură civilă
4.
5. Zona “Ţara Bîtlanilor” se află pe teritoriul Rezervaţiei Iagorlîc
Citeşte atent descrierile prezentate în partea dreaptă a tabelului şi scrie în coloana din
stănga cărui obiectiv de pe teritoriul Republicii Moldova îi corespunde.

Obiectivul Caracteristica
Această rezervaţie peisagistică este situată la vest de satul
omonim din raionul Rezina. Include un complex de tînci care
“atîrnă” deasupra Nistrului, un defileu, peşteri, monumente cu
cultură, mănăstirea rupestră (sec. al XI-lea), cascade pe 0
versanţi abrupţi, pădure de gorun. 1
2
Tip de fortificaţii care constă dintr-o ridicătură continuă de 3
pămînt şi mărginită de un şanţ, fiind folosit în sistemul
IV limesului. Lungimea lor ajunge la 120 km, iar lăţimea 10-15
metri.

Această rezervaţie a fost fondată în anul 1976. Are sub


protecţie specii de arbori ce ating vîrsta de peste 150 ani,
înălţimea de peste 40m, iar în diametru peste 100 cm

Scrie patru rezervaţii peisagistice din zona de nord a Republicii Moldova. 0


1
1.________________________________________________________________________ 2
3
V 2.________________________________________________________________________ 4
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________

Completează în spaţiul de mai jos prezentarea “Peşterii Emil Racoviţă” conform


algoritmului:
a. Localitatea _____________________________________________________________ 0
b. Tipul de roci în care este săpată_____________________________________________ 1
c. Lungimea ______________________________________________________________ 2
d. Starea actuală___________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
e. Caracterizare ___________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________ 8
_________________________________________________________________________
VI _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

f. Importanţa valorificării turistice a peşterii ___________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
În imaginea de mai jos este expusă o casă tradiţională de pe teritoriul Republicii Mol-
dova. Analizează imaginea indicînd:
a. Zona geografică la care se atribuie casa__________
b. Materialul utilizat la construcţie în dependenţă de 0
zona geografică 1
__________________________________________
2
c. Ce rol are construcţia prispei 3
_____________________________________________ 4
_____________________________________________ 5
VII
______________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________ 7
a. Trei particularităţi utilizate la construcţia casei tradiţionale din imagine
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Apreciază în baza a două exemple importanţa climei şi a florei în dezvoltarea


turismului pe teritoriul Republicii Moldova.
a. clima 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
VIII _________________________________________________________________________ 4
b. flora
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Scrie în coloana din stînga tabelului de mai jos tipul de transport căruia i se potriveşte
cel mai bine avantajul indicat în coloana din dreapta.

Tipul de transport Caracterizarea mijlocului de transport utilizat în turism


1. Unicul mijloc de transport ce se deplasează indiferent de condițiile
climaterice.
2. Costul ridicat al călătoriei transortului.
3. Libertatea de mișcare: alegerea traseului, a orei de plecare și de sosire, a
opririlor pe parcurs, posibilitatea de a vizita mai multe destinații.
4. Regularitatea și certitudinea voiajului.
5. Viteza de deplasare mai redusă la deplasare.
Elaborează o prezentare a obiectivului turistic „Conacul Pommer”, indicînd: 0
Localizarea _______________________________________________________________ 1
Anul construcţiei_____________________ şi secolul______________________________ 2
Fondatorul 3
conacului_________________________________________________________ 4
Arhitectorul_______________________________________________________________ 5
Stilul de construcţie_________________________________________________________ 6
Dotări____________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________ 8
_________________________________________________________________________ 9
Condiţii de cazare___________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________ 11
_________________________________________________________________________
12
Starea actuală a conacului_____________________________________________________
13
_________________________________________________________________________
14
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________I 15
IX Importanţa turistică a conacului________________________________________________ 16
_________________________________________________________________________ 17
_________________________________________________________________________ 18
_________________________________________________________________________
Trei măsuri ce ar trebui întreprinse de autorităţi pentru includerea conacului în circuitul
turistic şi motivarea populaţiei de a-l vizita:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

X Indică în spaţiul rezervat denumirea obiectivelor turistice marcate pe hartă cu cifre

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3

2
6

7
Mănăstirea 10

1. _________________________________
2. _________________________________ 4
3. _________________________________
4. _________________________________
Rezervaţia ştiinţifică

5. _________________________________
6. _________________________________
Parcul natural

7. _________________________________
8._________________________________
Conacul

9. _________________________________
10. ________________________________