Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Data: 19.05.2017
Clasa: a VII-a
Profesor: Ceru Diana Bianca
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Sistemul excretor
Tema: Anatomia sistemului excretor
Scopul lecţiei: Cunoaşterea de către elevi a anatomiei sistemului excretor ca parte integrantă a corpului
uman;
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului
uman
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologicepe baza modelelor
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
Competenţe derivate:
 Efectuarea corectă a disecţiei unui rinichi de mamifer (porc)
 Reprezentarea grafică a structurilor observate prin disecție
 Localizarea sistemului excretor la nivelul organismului uman
 Definirea procesului de excreție
Tipul lecţiei: Lucrare de laborator
Demersul didactic:
a) Resurse procedurale:
 Observaţia
 Eperimentul
 Conversaţia
 Explicaţia
 Descoperirea independentă
 Observarea independentă
 Problematizarea
b) Resurse materiale:
 Manualul
 Mulaj
 Trusă de disecție
 Rinichi de mamifer (porc)
 Scobitori și etichete
 Fişe de lucru
 Tabla
 Creta
c) Forme şi moduri de organizare: frontal, individual, pe grupe
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Evaluare: formativă, prin chestionare orală
Bibliografie:
- Naela Costică- Didactica biologiei, Editura STEF, Iaşi 2008
- Constantin Cucoş (coord.)- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2009
- Aglaia Ionel, Zoe Partin- Biologie, manual pentru clasa a VI-a, Editura Humanitas, 1999
Scenariu didactic

Paşii Activităţi de învăţare Resurse Resurse Forma de Timp


lecţiei material procedurale organizare necesa
e r
Moment Se face prezenţa şi se notează absenţele. Conversaţia Frontal 2 min.
organizatoric
Precizarea Profesorul anunţă elevii că urmează Tabla Conversatia, Frontal 3 min
conţinutului ce desfăsurarea unei lucrări de laborator ce are explicatia
urmează a fi ca temă organele centrale ale sistemului
recapitulat şi excretor- rinichii.
anunţarea
obiectivelor
Captarea Profesorul prezintă elevilor un rinichi de porc Trusă de Conversatia Frontal, pe 5 min.
atenţiei și solicită identificarea și descrierea acestui disecție, explicaţia grupe
organ. rinichi
Desfăşurarea Profesorul împarte clasa în grupe, în funcţie Manual, Expunerea Pe grupe 30 min.
lecţiei de aşezarea în banci, apoi fiecare grupă va mulaj, Conversaţia,
primi, o trusă de disecție si un rinichi trusă de problematiz
proaspăt de porc. disecție, area,
În fiecare grupă un elev va efectua disecția Rinichi, explicatia,
rinichiului și va fi asistat de restul colegilor fișă de experimentu
din grupă. activitate, l
Înainte de disecție se vor face observații Scobitori,
macrospcopice asupra rinichilor. Etichete,
Fiecare elev va respecta modul de lucru
prevăzut în fișa de activitate (anexa 1).
La finalul disecției, după ce elevii au
observat cu atenție structura externă și
internă a rinichiului, aceștia trebuie să
întocmească o hartă cu zonele rinichiului.
Astfel, cu ajutorul unor scobitori și a unor
etichete, elevii vor realiza stegulețe
indicatoare pe care le vor amplasa în zonele
respective ale rinichilor în secțiune
longitudinală.
Pe parcursul demersului didactic elevii vor fi
atenți pentru a putea completa cerințele din
fișa de activitate.
Fixarea La finalul procesului de disecție a rinichiului, Fișa de Observare Frontal 10 min.
cunoştinţelor elevii termină de completat fișa de activitate, activitate indepen-
şi evaluarea pe care o rezolvă împreună cu profesorul. dentă
Profesorul chestionează oral elevii și se Descoperire
asigură ca toate informațiile deținute de elevi indepen-
sunt clare și corecte. dentă
FIŞĂ DE ACTIVITATE
RINICHIUL-LUCRARE PRACTICĂ
Materiale necesare:tavă de disecţie, trusă de disecţie,rinichi de porc.
Sarcini de lucru:
1.Observă şi înscrie caracteristicile cu privire la forma şi culoarea rinichiului de porc; compară aceste
două caracteristici cu cele ale rinichiului de om (vezi imaginea din manual și mulajul de la catedră):
-forma.............................................................................................................................................
-culoarea........................................................................................................................................

2.Disecţia rinichiului de porc-modul de lucru;


-aşează rinichiul în tava de disecţie;
- presează uşor cu o mână;
-ţine bisturiul în mâna cealaltă, secţiunează în lungul liniei mediene, dinspre partea convexă spre cea
concavă, (dinspre exterior spre interior) până se obţin două jumătăţi egale;

3.Observă cu ochiul liber părţile componente (de la exterior spre interior):


-înveliş fibros (capsulă)
-ţesut renal: zona corticală (la exterior) si medulară (la interior)
-o cavitate spre partea concavă.

4.Oobservă cu atenţie ţesutul renal.


Precizează caracteristicile celor două zone:
- zona
corticală............................................................................................................................................
...........................................................
- zona
medulară...........................................................................................................................................
..........................................................
Pe baza observaţiilor făcute pe rinichiul disecat, consultând figurile din manual şi mulajul, redă în
desen componentele rinichiului.