Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: Biologie

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016 – 2017


Profesor Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 1h / săpt.
Clasa a V-a

Planificare pe unitatea de învăţare


Semestrul I
Unitatea de învăţare: Noţiuni introductive
Nr.ore alocate: 3h
Conţinuturi Competenţe Resure
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
1. Recapitulare Explicarea termenului „biologie” prin descompunerea 1. Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2.Evaluare 1.1, 1.2, 1.3, termenului. 2. Planşă, manual, atlas, material vegetal; scrisă
iniţială 2.1, 4.1, 4.2, Discutii privind protectia muncii in laborator. Observarea 3.Frontal, individual.
5.1 materialelor existente in laboratorul de biologie si a
3.Laboratorul de microscopului optic
biologie. orală
Microscopul
optic
Unitatea de învăţare: Alcătuirea generală a unei plante cu flori
Nr.ore alocate: 15h

Resure
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
(detalieri) specifice 2.Materiale;
3.Forme de organizare
Definirea celulei. Observarea pe atlas şi la microscop a 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
1. Celula 1.2,1.4,2.1,2.2, diverselor tipuri de celuele. Identificarea componentelor 2.Planşă, manual, atlas, microscop, material
vegetală 3.1,4.1, 4.2, celulei vegetal; Orală
5.1 3.Frontal, individual
1.2, 1.4, 2.1, Definirea tesutului 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2. Ţesuturi 2.2, 3.1,4.1, Observarea pe atlas şi la microscop a diverselor tipuri de 2.Planşă, manual, atlas, microscop, material
vegetale 4.2, 5.1 celuele şi ţesuturi vegetal; Orală
Stabilirea rolului fiecarui tesut 3.Frontal, individual
1.2, 1.4, 2.1, Analizarea tipurilor de radacini, identi-ficarea deosebirilor 1.Conversaţia euristică, observarea,
3. Rădăcina 2.2, 3.1,4.1, dintre ele si clasificarea lor. Observarea pe mulaj a alcatuirii problematizarea explicaţia, demonstratia; 2.Planşă,
4.2, 5.1 externe a radacinii. Descoperirea rolului radacinii manual, atlas, mulaje, material vegetal; Orală
3.Frontal, individual
1.2, 1.4, 2.1, Observarea unor tipuri de tulpini, clasificarea lor. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
4. Tulpina 2.2, 3.1,4.1, Identificarea alcatuirii tulpinilor aeriene si subpamantene. 2.Planşă, manual, atlas, material vegetal;
4.2, 5.1 Descoperirea rolului tulpinii. 3.Frontal, individual. Orală

Identificarea componentelor frunzei. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia,


Observarea unor tipuri de frunze, clasificarea lor. problematizarea, învăţarea prin descoperire; Orală
1.2, 1.4, 2.1, Experimente practice care evidenţiază fotosinteza. 2.Planşă, manual, atlas, material vegetal, fişe de
5. Frunza 2.2, 3.1,4.1, Identificarea rolului fotosinte-zei pentru toate vietuitoarele lucru; Lucrare
4.2, 5.1 si a factorilor care o influenteaza. Identifi-carea rolului 3.Frontal, individual, pe grupe de elevi practică
respiratiei si transpiratiei pentru planta.
Evidentierea factorilor care influentea respiratia si
transpiratia.
1.2, 1.4, 2.1, Observarea diferitelor tipuri de flori 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
6. Floarea 2.2, 3.1, 4.1, Identificarea elementelor florii 2.Planşă, manual, atlas, material vegetal; Orală
4.2, 5.1 Observarea modului de realizare a polenizării si fecundatiei 3.Frontal, individual
pe mulaj.Reprezentarea si explicarea acestor procese
1.2, 1.4, 2.1, Clasificarea fructelor 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
7. Fructul 2.2, 3.1, 4.1, Identificarea diferitelor tipuri de fructe 2.Planşă, manual, atlas, material vegetal; Orală
4.2, 5.1 3.Frontal, individual
8. Sămânţa 1.2, 1.4, 2.1, Clasificarea seminţelor 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2.2, 3.1, 4.1, Identificarea diferitelor tipuri de seminţe 2.Planşă, manual, atlas, material vegetal; Orală
4.2, 5.1 3.Frontal, individual
9. Evaluare 1.2, 1.4, 2.1, 1.Explicaţia Scrisă
sumativă 2.2, 3.1, 4.1, 2.Teste
4.2, 5.1 3.Individual
Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016 – 2017


Profesor Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 1h / săpt.
Clasa a V-a
Planificare pe unitatea de învăţare
Semestrul al II-lea
Unitatea de învăţare: Regnul Plantae
Nr.ore alocate: 13 h

Conţinuturi Competenţe Resure


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
Observarea materialului biologic şi a imaginilor din atlas. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
1. Clasificarea 1.1, 1.2, 2.1, Analiza şi identificarea particularităţilor grupei. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
lumii vii în cele 2.2, 3.1,4.1, Stabilirea importantei bacteriilor. 3.Frontal, individual
5 regnuri 4.2, 5.1 Analiza şi identificarea particularităţilor grupei. Stabilirea
importantei.
Analiza şi identificarea particularităţilor grupei. Stabilirea
importantei
2. Regnul 1.1, 1.2, 2.1, Observarea materialului biologic şi a imaginilor din atlas şi 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
Plantae - Muşchi 2.2, 3.1,4.1, ierbar. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.2, 5.1 Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 3.Frontal, individual
Stabilirea importantei muschilor de pamant.
Conţinuturi Competenţe Resure
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
1.1, 1.2, 1.3, Observarea mat. biologic şi a imaginilor din atlas si ierbar. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
1. Ferigi 2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei ferigilor. 3.Frontal, individual
2. Gimnosperme - 1.1, 1.2, 1.3, Observarea mat. biologic şi a imaginilor din atlas si ierbar. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
Molid 2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei. 3.Frontal, individual
3. Angiosperme 1.1, 1.2, 1.3, Observarea mat. biologic şi a imaginilor din atlas si ierbar. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
dicotiledonate – 2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
Măceşul 4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei macesului. 3.Frontal, individual

4. Mazărea 1.1, 1.2, 1.3, Observarea mat. biologic şi a imaginilor din atlas si ierbar. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei. 3.Frontal, individual
1.1, 1.2, 1.3, Observarea şi clasificarea plantelor după criteriul utilizării. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
5. Varza 2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei. 3.Frontal, individual.
1.1, 1.2, 1.3, Observarea şi clasificarea plantelor după criteriul utilizării. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
6. Cartoful şi alte 2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
plante înrudite 4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei. 3.Frontal, individual
1.1, 1.2, 1.3, Observarea şi clasificarea plantelor după criteriul utilizării. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
7. Floarea 2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
soarelui 4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei. 3.Frontal, individual

8. Vita de vie 1.1, 1.2, 1.3, Observarea şi clasificarea plantelor după criteriul utilizării. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2.1, 2.2, 3.1, Analiza şi identificarea particularităţilor acestei grupe. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 Stabilirea importantei. 3.Frontal, individual
9. Fagul 1.1, 1.2, 1.3, Observarea şi clasificarea plantelor după utilizare. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2.1, 2.2, 3.1, Stabilirea importantei. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 3.Frontal, individual
10. Laleaua 1.1, 1.2, 1.3, Observarea şi clasificarea plantelor după utilizare. 1.Conversaţia euristică, observarea, explicaţia;
2.1, 2.2, 3.1, Stabilirea importantei. 2.Planşă, atlas, fişe, manual, material vegetal; Orală
4.1, 4.2, 5.1 3.Frontal, individual
11. Recapitulare – 1.1, 1.2, 1.3, Observarea materialului biologic şi a imaginilor din atlas. 1.Explicatia
evaluare: 2.1, 2.2, 3.1, 2.Teste Lucrare
Principalele grupe 4.1, 4.2, 5.1 3.Individual scrisă
de plante
Unitatea de învăţare: Protecţia plantelor
Nr.ore alocate: 2h

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resure


(detalieri) specifice 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
Plante ocrotite şi Observarea şi clasificarea plantelor după criteriul utilizării. 1.Observarea,dezbaterea,conversaţia;
modalităţi de 1.2, 1.3, 2.2, Folosirea materialelor in format AEL. 2.Atlase, ierbare, planşe, poze, Orală
protecţie a naturii 3.1, 4.1 Analiza si identificarea plantelor. material proaspăt;
3.Frontal, individual

Unitatea de învăţare: Recapitulare finală


Nr.ore alocate: 2h

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resure


(detalieri) specifice 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
Recapitulare 1.2, 1.3, 2.2, Scheme recapitulative 1.Observarea,dezbaterea,conversaţia; Orală
finală 3.1, 4.1 2.Fişe de recapitulare, Portofoliul,
Ierbar, Teste. Scrisă
3.Frontal, individual