Sunteți pe pagina 1din 13

Disciplina: Biologie

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016– 2017


Profesor : Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 2h / săpt.
Clasa a VI-a
Planificare pe unitatea de învăţare
Semestrul I
Unitatea de învăţare: ,,Noţiuni introductive’’
Nr. de ore alocate: 5h

Conţinuturi Competente Activităţi de învăţare Resure Evaluare


(detalieri) specifice 1. Procedurale;
2 .Materiale;
3 Forme de organizare
Definirea obiectului de studiu al zoologiei;
Recapitulare Reactualizarea notiunilor de biologie si botanica; 1. Conversatia euristica, Orală
Observarea unor instrumente de studiu ale zoologului; observatia
Clasificarea animalelor in functie de diferite criterii; 2. Laboratorul de biologie;
Medii de viaţă. 1.1; 1.3; 1.5; Exemplificarea diferitelor categorii de animale; Microscopul; Truse de biologie; Observatia
Diversitatea lumii 2.1; 2.2; 3.2; Compararea animalelor domestice cu cele salbatice; Mulaje; Planse; sistematica a elevilor
animale 4.1; 4.2; 5.1 Deducerea importantei economice si ecologice a animalelor; Atlasul de zoologie; Creta, tabla;
Recunoasterea relatiilor dintre mediul de viata si animale ; 3.Frontal, individual
Elemente generale de Incadrarea sistematica a unor animale;
etologie Exemplificarea comportamentului animalelor in captivitate;
Deducerea prin exemple a importantei animalelor pentru viata omului;
Identificarea cauzelor cresterii anormale a animalelor in captivitate;

Unitatea de învăţare: ,,Alcătuirea generală a unui mamifer’’


Nr. de ore alocate: 12h
Conţinuturi Competente Activităţi de învăţare Resure Evaluare
(detalieri) specifice 1.Procedurale;
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Reactualizarea structurii unei celule vegetale;
De la celulă la Identificarea sructurii unei celule animale;
organism Observarea la microscopul optic a celulelor animale; 1. Activitate frontala; Orală
Comparatia intre cele doua structuri; Conversatia euristica;
Deducerea functiilor diferitelor organite celulare; Demonstratia;
Exercitii de recunoastere a componentelor celulare; Deductia, Modelarea;
Descrierea si vizualizarea la micriscopul optic a diferitelor tesuturi animale; Activitate
Exercitii de recunoastere a tesuturilor. individuala:
Observatia;
Definirea notiunii de organ. Exercitiul;
Organizarea Definirea notiunii de sistem de organe
generală a Definirea notiunii de organism. Orală
corpului unui 1.2; 1.4; Oservarea macroscopica a diferitelor oragnisme; 2. Scheme; Creta,
mamifer 2.1; 2.2; Descrierea celor trei functii principale ale organismului; tabla;
3.1; 3.2 Organismul animal - organizare generală (iepurele de câmp): Manualul; Atlasul de
Descrierea alcatuirii generale la iepurele de camp; Zoologie; Planse;
Corelarea structurii cu functiile indeplinite: forma dintilor-modul de hranire; lungimea Laptop;
membrelor-modul de locomotie; etc; Videoretroproiector;
Deducerea adaptatrilor iepurelui la mediul sau de viata;
SENSIBILITATEA: 3. Frontal, individual,
Funcţii de relaţie: Deducerea notiunii de "sensibilitate"; in grup Observatia
Sistem nervos, Identificarea structurilor anatomice care realizeaza sensibilitatea: sistemul nervos si organele de sistematica a
Organe de simţ, simt; elevilor;
Sistem locomotor. Descrirea structurii SN;
Deducerea functiilor pe care le indeplineste SN; Completare fise
Identificarea organelor de simt la iepure;
Compararea organelor de simt si a acuitatii simturilor la mamifere ;
LOCOMOTIA:
Deducerea notiunii de "locomotie";
Identificarea structurilor anatomice care realizeaza locomotia; muschii si oasele;
Observarea scheletului la iepure in manual;
Identificarea regiunilor corpului la iepure;
Identificarea elementelor scheletice a diferitelor regiuni anatomice la iepure;
Deducerea proprietatii fundamentale prin care muschii intervin in functia de locomotie:
contractibilitatea;
DIGESTIA:
Definirea notiunii de "digestie";
Funcţia de Identificarea structurilor anatomice care realizeaza digestia: sistemul digestiv; Orală
nutritie: Descrirea structurii sistemuluii digesriv;
-sistem digestiv, Deducerea functiilor pe care le indeplinesc diferite organe ale sistemului digestiv;
-sistem circulator, Exercitii de recunostere a structurii sistemului digestiv Prezentrări
-sistem respirator, CIRCULATIA: power point
-sistem excretor. Definirea notiunii de "circulatie";
Identificarea structurilor anatomice care realizeaza circulatia: sistemul circulator si sangele;
Descrirea micii si marii circulatii;
Deducerea functiilor pe care le indeplinesc diferite organe ale sistemului circulator;
Exercitii de recunostere a mecanismului micii si marii circulatii;
Reactualizarea cunostiintelor legate de sange;
Descrierea structurii sangelui;
Modelarea prin desen a elementelor figurate ale sangelui;
RESPIRATIA:
Definirea notiunii de "respiratie";
Identificarea structurilor anatomice care realizeaza respiratia: sistemul respirator;
Descrirea structurii sistemuluii respirator;
Deducerea functiilor pe care le indeplinesc diferite organe ale sistemului respirator;
EXCRETIA:
Definirea notiunii de "excretie";
Identificarea structurilor anatomice care realizeaza excretia: sistemul excretor;
Descrirea structurii sistemuluii excretor;
Deducerea functiilor pe care le indeplinesc diferite organe ale sistemului excretor;
Funcţia de REPRODUCEREA:
reproducere: Definirea notiunii de "reproducerea"; Orală
-sistem Identificarea structurilor anatomice care realizeaza reproducerea: sistemul reproducator;
reproducător. Descrirea structurii sistemului reproducator;
Deducerea functiilor pe care le indeplinesc diferite organe ale sistemului reproducator;
Recapitulare Reactualizarea notiunilor invatate prin desene lacunare, itemi de tip asociere, alegere simpla sau 1. Teste Orală
multipla; 2. Fise de
Evaluare unitate Culegerea de date pentu portofoliul: "Structura si functiile organismului animal" (imagini evaluare Completare fişe
învăţare sugestive, clasificare, curiozitati);
(test sumativ, Observarea caracteristicilor morfologice ale unui mamifer; Scrisă
portofoliu, Observarea formei, marimii, culorii, alcatuirii animalului;
proiect de grup) Identificarea adaptarilor iepurelui la mediul sau de viata;
Identificarea sistemelor care realizeaza cele trei functii principale ale organismului animal;
Stabilirea relatiilor intre functiile organismului si integrarea in mediu a animalelor;
Unitatea de învăţare: ,, Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare
Nevertebrate
Nr. de ore alocate: 19h
Conţinuturi Competente Activităţi de învăţare Resure Evaluare
(detalieri) specifice 1.Procedurale;
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Reactualizarea clasificarii organismelor in cele cinci regnuri; 1.Observarea,
Regnul Protista- Reactualizarea cunostiintelor invatate despre Regnul Protista: vietuitoare invatate, caracteristici; conversaţia, explicaţia; Orală
Protozoare Caracterizarea unor organisme din Regnul Protista: euglena verde, parameciul, amiba; 2.Planşe, atlas,
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa materiale biologice;
sistematica; 3.Individual, frontal
Reactualizarea clasificarii organismelor in cele cinci regnuri;
Identificarea caracterului care imparte animalele in "nevertebrate" si "vertebrate"; 1.Observarea,
Regnul Animal Recunoasterea reprezentantilor din grupul SPONGIERI; conversaţia, explicaţia;
Nevertebrate 1.1;.1.3; Orală
Identificarea originii numelui grupului;
1.4; 1.5; 2.1; 2.Planşe, atlas,
Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul
Spongieri 2.2; 2.3; 3.1; materiale biologice;
SPONGIERI;
3.2; 4.1; 4.2;
Modelarea prin schita a structurii interne si externe a unui organism reprezentativ din grupul
5.1 3.Individual, frontal
studiat (buretele de apa dulce);
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului SPONGIERI;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare.
Recunoasterea reprezentantilor din grupul CELENTERATE;
Identificarea originii numelui grupului; 1.Observarea,
Observatia in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul CELENTERATE ; conversaţia, explicaţia; Orală
Celenterate Modelarea prin schita a structurii interne si externe a unui organism reprezentativ din grupul
studiat (hidra de pa dulce); 2.Planşe, atlas, Autoevaluare
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa; materiale biologice;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior; Fişe de lucru
Stabilireea caracterelor generale ale grupului CELENTERATE; 3.Individual, frontal
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa
sistematica;
â

VIERMI PARAZITI:
Viermi laţi Recunoasterea reprezentantilor din grupul VIERMI PARAZITI lati (tenia, viermele de
galbeaza) si cilindrici (limbricul, oxiurul, trichina);
Viermi cilindrici Impartirea viermilor paraziti in lati si cilindrici in functie de forma corpului;
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Stabilirea caracterelor generale ale grupului VIERMI PARAZITI;
Identificarea adaptarilor la conditiile de viata: ex. viata parazitara; 1.Observarea, Orală
Recunoasterea cailor de transmitere a parazitilor la om si deducerea masurilor de prevenire a conversaţia, explicaţia;
transmiterii acestora la om;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa 2.Planşe, atlas, Fişe de lucru
sistematica; materiale biologice;
VIERMI INELATI:
3.Individual, frontal
Recunoasterea reprezentantilor din grupul VIERMI INELATI;
Viermi inelaţi Identificarea originii numelui grupului;
Observatia macroscopica a reprezentantilor din grupul VIERMI INELATI;
Identificarea asemanarilor si deosebirilor dintre diferite grupe de viermi;
Modelarea prin desen a unui organism reprezentativ din grupul studiat (rama);
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa
sistematica;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului VIERMI INELATI;
MOLUSTE:
Moluşte: Recunoasterea reprezentantilor din grupul de MOLUSTE; 1.Observarea, Orală
-gasteropode Identificarea originii numelui greupului; conversaţia, explicaţia;
- bivalve Observatia macroscopica a reprezentantilor din grupul MOLUSTE; Fişe de lucru
- cefalopode Modelarea prin desen alcatuirii interne si externe a unui organism reprezentativ din grupul 2.Planşe, atlas,
studiat (melcul de livada, scoica de lac, caracatita); materiale biologice;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului MOLUSTE; 3.Individual, frontal,
Sistematizarea informatiilor prin exercitii; pe grupe
Prezentarea unui miniproiect sub forma de ppt despre grupa sistematica invatata (in lectia
anterioara): reprezentanti, imagini, curiozitati.
Artropode: ARAHNIDE:
- arahnide Recunoasterea reprezentantilor din grupul ARAHNIDE;
Observatia macroscopica a reprezentantilor din grupul ARAHNIDE;
Modelarea prin desen a alcatuirii generale a unui organism reprezentativ din grupul studiat
(paianjenul);
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului ARAHNIDE;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa
sistematica;
Prezentarea unui miniproiect sub forma de ppt despre grupa sistematica invatata (in lectia
anterioara): reprezentanti, imagini, curiozitati; Orală
- crustacee CRUSTACEE:
Recunoasterea reprezentantilor din grupul CRUSTACEE; 1.Observarea,
Identificarea originii numelui grupului; conversaţia, explicaţia; Fişe de lucru
Observarea macroscopica a reprezentantilor din grupul CRUSTACEE;
Modelarea prin desen a alcatuirii generale a unui organism reprezentativ din grupul studiat 2.Planşe, atlas,
(racul de rau); materiale biologice;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului CRUSTACEE;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa 3.Individual, frontal,
sistematica; pe grupe
Sistematizarea informatiilor prin exercitii;
Prezentarea unui miniproiect sub forma de ppt despre grupa sistematica (in lectia anterioara):
reprezentanti, imagini, curiozitati;
- insecte: LEPIDOPTERE:
- Coleoptere Recunoasterea reprezentantilor din grupul LEPIDOPTERE;
- Diptere Identificarea originii numelui grupului;
- Himenoptere Observarea macroscopica a reprezentantilor din grupul LEPIDOPTERE;
- Lepidoptere Modelarea prin desen a alcatuirii generale a unui organism reprezentativ din grupul studiat
(fluturele alb al verzei);
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului LEPIDOPTERE;
Sistematizarea informatiilor prin exercitii;
Prezentarea unui miniproiect sub forma de ppt despre grupa sistematica invatata (in lectia
anterioara): reprezentanti, imagini, curiozitati;
COLEOPTERE SI DIPTERE:
Recunoasterea reprezentantilor din grupul COLEOPTERE;
Identificarea originii numelui grupului;
Observarea macroscopica sau microscopica a reprezentantilor din grupul COLEOPTERE;
Modelarea prin desen alcatuirii generale a unui organism reprezentativ din grupul studiat
(carabusul de mai);
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului COLEOPTERE;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa
sistematica;
Prezentarea unui miniproiect sub forma de ppt despre grupa sistematica invatata (in lectia
anterioara): reprezentanti, imagini, curiozitati;
HIMENOPTERE:
Recunoasterea reprezentantilor din grupul HIMENOPTERE;
Identificarea originii numelui grupului;
Observarea macroscopica din grupul HIMENOPTERE;
Modelarea prin desen a alcatuirii generale a unui organism reprezentativ din grupul studiat
(albina);
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului HIMENOPTERE;
Deducerea importantei albinelor pentru om;
Sistematizarea informatiilor prin exercitii ;
Utilizarea unor atlase, albume, dictionare pentru recunoasterea vietuitoarelor din aceasta grupa
sistematica;
Simularea acordarii primului ajutor in caz de muscatura de albina;
Identificarea asemanarilor si deosebirilor dintre diferitele grupe de artropode;
1.Observarea, Orală
Recapitulare explicaţia, conversaţia;
2.Planse, Completare fişe
Animale manual,retroproiector,
nevertebrate calculator Prezentări
3.Frontal, individual power point

Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu
An şcolar: 2016 – 2017
Profesor : Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 2h / săpt.
Clasa a VI-a
Planificare pe unitatea de învăţare
SEMESTRUL al II-lea
Unitatea de învăţare: ,, Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare”
Vertebrate
Nr. de ore alocate: 27h
Conţinuturi Competente Activităţi de învăţare Resure Evaluare
(detalieri) specifice 1.Procedurale;
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Regnul Animal Reactualizarea clasificarii organismelor in cele cinci regnuri;
Vertebrate Identificarea caracterului care imparte animalele in "nevertebrate" si "vertebrate"; 1.Observarea,
Recunoasterea reprezentantilor din grupul PESTI; explicaţia, conversaţia; Orală
Peşti: Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul PESTI;
- cartilaginoşi Compararea diferitelor grupuri de pesti: ososi, cartilaginosi, cartilaginosi-ososi, marini, dulcicoli, 2.Material biologic,
- cartilaginoşi fitofagi, omnivori, rapitori si exemplificarea lor; scheme, grafice;
osoşi 1.1; 1.2; 1.3; Modelarea prin desen a structurii interne si externe a unui organism reprezentativ din grupul
- osoşi 1.4; 1.5; 2.1; studiat (CRAPUL); 3.Frontal, individual
2.2; 2.3; 3.1; Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
3.2; 4.1; 4.2; Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior;
5.1 Deducerea adptarilor pestilor la mediul lor de viata;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului PESTI;
Sistematizarea informatiilor prin exercitii;
Amfibieni Recunoasterea reprezentantilor din grupul AMFIBIENI; 1.Observarea,
Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul explicaţia, conversaţia; Orală
AMFIBIENI;
Compararea diferitelor grupuri de amfibieni: cu coada, fara coada;
Modelarea prin desen a unor structuri interne si externe a unui organism reprezentativ din grupul 2.Material biologic,
studiat (BROASACA DE LAC); scheme, grafice;
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior; 3.Frontal, individual
Deducerea adptarilor amfibienilor la mediul lor de viata;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului AMFIBIENI;
Recunoasterea reprezentantilor din grupul REPTILE;
Reptile: Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul 1.Observarea,
-şopârle REPTILE; explicaţia, conversaţia;
-şerpi Studiul comparativ a diferitelor grupuri de reptile: soparle, serpi, crocodili; Orală
-ţestoase Modelarea prin desen a unor structuri interne si externe a unor organisme reprezentative din 2.Material biologic,
-crocodili grupul studiat; scheme, grafice;
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior; 3.Frontal, individual
Deducerea adptarilorreptilelor la mediul lor de viata;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului REPTILE;
Sistematizarea informatiilor prin exercitii;
Recunoasterea reprezentantilor din grupul PASARI; 1.Observarea,
Păsări Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul explicaţia, conversaţia; Orală
- porumbelul PASARI;
Studiul comparativ a diferitelor grupuri de pasari: picioroange, inotatoare, rapitoare de zi si 2.Material biologic, Fişe de lucru
noapte, pasarele, alergatoare, etc; scheme, grafice;
Modelarea prin desen a unor structuri interne si externe a unor organisme reprezentative din
grupul studiat; 3.Frontal, individual
Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior;
Deducerea adptarilor pasarilor la mediul lor de viata;
Stabilireea caracterelor generale ale grupului PASARI;
Sistematizarea informatiilor prin exercitii;
Alte păsări: Recunoasterea reprezentantilor din grupul PASARI; 1.Observarea,
-păsări de curte Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul explicaţia, conversaţia; Orală
-păsări înotătoare PASARI; 2.Material biologic,
-păsări picioroange Studiul comparativ a diferitelor grupuri de pasari: picioroange, inotatoare, rapitoare de zi si scheme, grafice; Fişe de lucru
-păsări agăţătoare noapte, pasarele, alergatoare, etc;
-păsări răpitoare 3.Frontal, individual
-păsări alergătoare
Recunoasterea reprezentantilor din grupul MAMIFERE; 1.Observarea,
Mamifere- Observatia macroscopica in manual si Atlasul de Zoologie a reprezentantilor din grupul explicaţia, conversaţia;
Caractere generale MAMIFERE; Orală
observatia;
Mamifere - Studiul comparativ a diferitelor grupuri de mamifere: inferioare, insectivore, erbivore comparatia;
inferioare rumegatoare si nerumegatoare, carnivore, omnivore, maimute, etc; Fişe de lucru
-insectivore Modelarea prin desen a unor structuri interne si externe a unor organisme reprezentative din 2.Material biologic,
- rozătoare grupul studiat; scheme, grafice;
- carnivore Deducerea functiilor organismului pornind de la structura descrisa;
- acvatice Evidentierea unor caractere de superioritate a grupului fata de grupul inferior; 3.Frontal, individual
- erbivore Deducerea adptarilor mamiferelor la mediul lor de viata;
- omnivore Stabilireea caracterelor generale ale grupului MAMIFERE;
Sistematizarea informatiilor prin exercitii;
Recapitulare 1.Observarea, Orală
explicaţia, conversaţia;
Completare
2.Planse,
fişe
manual,retroproiector,
calculator Prezentări
3.Frontal, individual power point
Evaluare 1.Teste Scrisă
3.Fișe de evaluare
Unitatea de învăţare: „Influenţa omului asupra faunei”
Nr. de ore alocate: 3 ore

Conţinuturi Competente Activităţi de învăţare Resure Evaluare


(detalieri) specifice 1.Procedurale;
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Animale
folositoare
omului Deducerea importantei animalelor pentru viata ecosistemelor, biosferei si omului; 1.Observarea,
Animale 1.1; 1.3; 1.5; explicaţia, conversaţia;
Evidentierea factorilor care pot afecta viata animalelor si pot influenta disparitia lor;
dăunătoare 2.1; 2.2; 3.1;
agriculturii şi 3.2; 4.1; 4.2; Deducerea unor masuri de protectie a animalelor fata de factorii care ii pot afecta; 2.Planse, Orală
omului 51 manual,retroproiector
Exemplificarea unor animale pe cale de disparitie si protejate prin lege in Romania si pe glob -
Aliaţii omului în
realizarea de referate;
natură. 3.Frontal, individual
Consecinţele Jocuri de imaginatie pentru gasirea de solutii inedite dar practicabile pentru salvarea animalelor;
activităţii omului
Dezbateri, comentarii, exemplificări pe teme de: atitudini şi comportamente faţă de diverse
asupra faunei
animale (câini, pisici fără stăpân, animale sălbatice); măsuri de prim ajutor în cazuri de
muşcături de câine, pisică, şarpe.
Necesitatea
protecţiei
animalelor.
Influenţa omului
asupra faunei
Unitatea de învăţare: Recapitulare finală
Nr.ore alocate: 4h
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resure
(detalieri) specifice 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
1.Observarea,dezbaterea,conversaţia
Recapitulare ; Orală
finală 3.1, 3.2, 4.1, Scheme recapitulative 2.Fişe de recapitulare,
4.2, 5.1 Planse,manual,retroproiector,
calculator
3.Frontal, individual
Evaluare finală 1.Teste
Scrisă
2.Fise de evaluare
3 Individuală