Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplina: Biologie

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016 – 2017


Profesor : Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 2h / săpt.
Clasa a VII-a
Planificare pe unitatea de învăţare
Semestrul I
Unitatea de învăţare: ,, Noţiuni introductive’’
Nr. de ore alocate: 5 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1. Conversatia euristica, observatia, exercitiul
1.Recapitulare Reactualizarea notiunilor de zoologie; 2. Creta, tabla;
Definirea obiectului de studiu al anatomiei; 3.Frontal, individuală
2.Obiectul anatomiei, Observarea pe planse si manual importanta anatoniei, fiziologiei si 1. Conversatia euristica, observatia,
fiziologiei şi igienei 1.1; 1.2; 2.1; igienei umane, a componentelor corpului omenesc si a organelor 2.Planse;Atlas anatomic; Creta, tabla; Orală
umane 3.1; 4.1; 4.2; Descoperirea şi analizarea relaţiilor cauzale: structură-funcţie, 3.Frontal, individual
5.1; 5.2 organism-mediu, evoluţia de la simplu la 1. Conversatia euristica, observatia,invatarea
3.De la celulă la complex; prin descoperire
organism-lucrări
2. Laboratorul de biologie; Microscopul;
practice
Planse;Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
Observarea pe planse si manual importanta anatoniei, fiziologiei si 1. Conversatia euristica, observatia,invatarea
4.Elemente generale igienei umane, a componentelor corpului omenesc si a organelor prin descoperire
de topografie a Descoperirea şi analizarea relaţiilor cauzale: structură-funcţie, 2. Laboratorul de biologie;Planse; Atlas
organelor organism-mediu, evoluţia de la simplu la complex; anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţiile de relaţie: Sistemul nervos
Nr. de ore alocate: 11 ore
Conţinuturi Competente Resurse
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1.Organizarea şi Reactualizarea unor cunoştinţe referitoare la alcătuirea sistemului
structura sistemului nervos; 1. Activitate frontala;
nervos Observaţii asupra componentelor sistemului nervos; Conversatia euristica; Orală;
Identificarea componentelor S.N.C şi S. N.P Demonstratia; Deductia, Modelarea;
2.Neuronul: alcătuire Observarea celulei nervoase şi identificarea componentelor acesteia;
generală, proprietăţi Descrierea alcătuirii neuronului; Activitate individuala:
Reprezentarea prin desen schematic a neuronului; Observatia;
Evidenţierea proprietăţilor neuronului şi a modului de realizare a Exercitiul;
sinapsei;
Precizarea structurii unui nerv 2. Scheme; Creta, tabla;
3.Măduva spinării – Observarea şi localizarea măduvei spinării; Manualul; Atlas anatomic; Planse;
structură Descrierea structurii măduvei spinării; Laptop; Videoretroproiector; Orală
1.1, 1.2, 2.1, Reprezentarea prin desen schematic a structurii măduvei spinării;
Evidenţierea originii nervilor spinali; 3. Frontal, individual, in grup
2.2, 3.1, 3.2,
Observarea şi localizarea encefalului ;
4.1, 4.2, 5.1, Observatia
4.Encefalul : Identificarea componentelor encefalului;
sistematica a
structură 5.2 Observarea şi descrierea structurii creierului mare;
elevilor;
Observarea şi descrierea structurii cerebelului;
Completare fise
Observarea şi descrierea structurii trunchiului cerebral;
Evidenţierea originii şi structurii nervilor cranieni;
5.Sistemul nervos Observarea si descrierea organelor ce apartin sistemului nervos periferic Orală
periferic : nervii şi Folosirea terminologiei stiintifice in sistemul de comunicare Prezentrari
ganglionii nervoşi Exercitii de utilizare a unor albume, atlase power point
Explicarea reflexului şi precizarea traiectului anatomic de realizare
6.Rolul măduvei a acestuia; Orală
spinării Identificarea funcţiilor măduvei spinării ;
Experiment în vederea evidenţierii funcţiei de centru nervos reflex ;
Evidenţierea reflexului rotulian;
Reactualizarea unor cunoştinţe referitoare la meca-nismul formării
senzaţiilor vizuale,auditive,olfactive,
gustative;
Evidenţierea celor două funcţii ale scoarţei cere-brale;
7. Rolul encefalului Identificarea rolului cerebelului prin reactualizarea unor cunoştinţe Orală
referitoare la mecanismului de formare a senzaţiei de echilibru;
Evidenţierea rolului trunchiului cerebral;
Identificarea tipurilor de reflexe întâlnite pe parcursul vieţii;
Identificarea grupelor de factori care pot influenţa funcţionarea
8.Noţiuni generale de normală a sistemului nervos; Orală
igienă referitoare la Descrierea influenţei pe care factorii fizici şi chimici;
sistemul nervos Evidenţierea efectelor substanţelor chimice asupra sistemului nervos;
Precizarea infecţiilor şi consecinţelor acestora, care pot afecta
sistemul nervos .
9.Recapitulare Activităţi practice de sinteză (propuse de elevi pe baza portofoliilor Fişe de recapitulare Orală
prezentate/proiectelor tematice) Completare fise
10. Evaluare unitate 1.Teste
învăţare 2.Fișe de evaluare Scrisă
3.Individual

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţiile de relaţie: Organele de simţ
Nr. de ore alocate: 11 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Stabilirea topografiei ochiului;
1.Ochiul: anatomie, Analiza şi descrierea structurii ochiului; 1. Conversatia euristica, observatia,
formarea imaginii, Reprezentarea prin desen a globului ocular; invatarea prin descoperire Orală
acomodarea, defecte Realizarea unor experimente în scopul evidenţierii procesului de formare a 2. Laboratorul de biologie;
ale vederii şi stări imaginii la nivelul globului ocular;(o lupă se aşează între o lumânare şi o coală Microscopul; Truse de biologie; Planse;
patologice ale 1.1, 1.2, de hârtie observându-se imaginea lumânării pe coală) Atlas anatomic; Creta, tabla;
ochiului 2.1, 2.2, Identificarea şi descrierea etapelor care se succed în momentul formării 3.Frontal, individual
3.1, 3.2, imaginii şi a corelaţiilor cu sistemul nervos;
4.1, 4.2, Reprezentarea prin desen a globului ocular care pot afecta organul vazuluii;
5.1, 5.2 Identificarea regulilor de igienă menite să menţină integritatea acestui organ;
Localizarea şi observarea urechii;
2.Urechea: anatomie, Identificarea şi descrierea componentelor urechii; 1. Conversatia euristica, Orală
funcţia de auz, Reprezentarea prin desen a urechii medii şi interne ; observatia,invatarea prin descoperire Fişe de lucru
funţia de echilibru Evidenţierea funcţiilor urechii; 2.Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
Analiza procesului de formare a senzaţiei de auz în corelaţie cu sistemul 3.Frontal, individual
nervos;
Evidenţierea structurilor implicate în menţinerea echilibrului corpului
Analiza procesului de formare a senzaţiei de echilibru în corelaţie cu sistemul
nervos;
Localizarea ,observarea şi descrierea limbii; 1. Conversatia euristica,
3. Limba: anatomie Experiment în vederea evidenţierii funcţiei gustative; observatia,invatarea prin descoperire Orală
şi fiziologie Analiza etapelor formării senzaţiei de gust; 2. Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla; Fişe de lucru
Identificarea celor patru gusturi principale; 3.Frontal, individual, pe grupe
Evidenţierea corelaţiei între cele două simţuri miros şi gust;
Localizarea organului la nivelul corpului; 1. Conversatia euristica, Orală
4. Nasul: anatomie şi Observaţii asupra alcătuirii nasului utilizând mulajul şi descrierea acestuia; observatia,invatarea prin descoperire Fişe de lucru
fiziologie Experiment în vederea evidenţierii funcţiei nasului; 2. Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
Analiza formării senzaţiei de miros; 3.Frontal, individual, pe grupe
Observaţii asupra mulajului reprezentând secţiune prin piele şi comparerea cu
5. Pielea: organ observaţiile microscopice ; 1. Conversatia euristica, observatia, Orală
tactil, termic, dureros Identificarea şi descrierea structurii pielii; invatarea prin descoperire Fişe de lucru
Reprezentarea schematică a structurii pielii; 2. Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
Evidenţierea şi descrierea anexelor pielii; 3.Frontal, individual, pe grupe Prezentări
Experimente în vederea evidenţierii funcţiilor pielii: tactilă,dureroasă,termice, power point
de presiune;
Analiza funcţiilor pielii în corelaţie cu sistemul nervos, dar şi a celei de înveliş
extern al corpului uman;
Analiza factorilor de risc care pot afecta sănătatea pielii;
Precizarea regulilor de igienă generală la niveul pielii;
Analiza unor măsuri de prim-ajutor în caz de arsuri,degerături,leziuni la
nivelul pielii;
Activităţi practice de sinteză 1.Teste Orală
6. Recapitulare - Fişe de lucru
2.Fișe de evaluare
evaluare Scrisă
3. Frontal, individual

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţiile de relaţie: Sistemul endocrin
Nr. de ore alocate: 1 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Observarea pe planşă a glandelor endocrine
1.Glande endocrine Identificarea particularitţii morfologice ale fiecărei glande 1. Conversatia euristica, Orală
1.1, 1.2, 2.1,
Localizarea pe planşă a glandeor endocrine observatia,invatarea prin descoperire
2.2, 3.1, 3.2, Reprezentare prin desen schematic hipofiza 2. Laboratorul de biologie;
Realizarea unui tabel în care să se specifice rolul hormonilor produşi de aceste Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
4.1, 4.2, 5.1,
glande 3.Frontal, individual
5.2 Utilizarea altaselor, manualelor şi planşelor pentru caracterizarea glandelor
endocrine
Precizarea funcţiilor pe care le îndeplinesc hormonii secretaţi de glandele
endocrine
2. Profilaxia şi Enumerarea bolilor sistemului endocrin
tratamentul bolilor Identificarea cauzelor acestor boli
endocrine Utilizarea terminologiei ştiinţifice în comunicarea informaţiilor;

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţiile de relaţie: Sistemul locomotor
Nr. de ore alocate: 9 ore

Conţinuturi Competente Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1. Conversatia euristica,
1.Alcătuirea Observarea si descrierea oaselor observatia,invatarea prin descoperire
1.1, 1.2, 2.1, Folosirea terminologiei stiintifice in sistemele de comunicare
sistemului osos 2. Laboratorul de biologie; Planse;
2.2, 3.1, 3.2, Modelarea si reprezentarea grafica a structurii unui os lung Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
4.1, 4.2, 5.1,
1. Conversatia euristica,
2. Sistemul osos şi 5.2 Observarea diferitelor tipuri de oase observatia,invatarea prin descoperire
articulaţiile Evidentierea articulatiilor fixe, semimobile si mobile pe mulajul – scheletului 2. Laboratorul de biologie; Planse; Orală
uman Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
1. Explicaţia, conversaţia;
3. Sistemul muscular Identificarea pe planşe a grupelor musculare Observatia;Comparatia;
Modelarea si reprezentarea grafica a structurii unui muschi scheletic Exercitiul; Documentarea;
2.Scheme, grafice;
3.Frontal, individual, pe grupe
Stabilirea şi enumerarea principalelor tipuri de mişcări 1. Conversatia euristica,
4. Fiziologia Descoperirea tipurilor de parghii si rolul lor in sustinere si miscare observatia,invatarea prin descoperire
sistemului locomotor Reprezentarea grafica a tipurilor de parghii 2. Laboratorul de biologie; Planse;
Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
5. Igiena sistemului Enumerarea principalilor factori de risc ce pot afecta aparatul locomotor 1.Observarea, explicaţia, conversaţia; Orala
locomotor Primul ajutor în caz de entorse, luxaţii, fracturi 2.Planse Fise de lucru
3.Frontal, individual
6. Evaluare unitate Activităţi practice de sinteză Orală
de învăţare Fise de lucru

Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016 – 2017


Profesor : Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 2h / săpt.
Clasa a VII-a
Planificare pe unitatea de învăţare
Semestrul al II-lea
Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţii de nutriţie – Digestia
Nr. de ore alocate: 9 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Identificarea substanţelor necesare organismului precum şi rolului acestora în
1.Alimentele şi organism; Orală
importanţa lor pentru 1.1, 1.2, Precizarea de alimente cu conţinut ridicat de proteine,glucide,lipide; 1. Conversatia euristica,
organism 2.1, 2.2, Evidenţiera principalelor tipuri de vitamine şi a rolului lor (exemple:alimente observatia,invatarea prin descoperire
3.2, 4.1, care au conţinut ridicat de vitamine); 2. Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
2. Alcătuirea 4.2, 5.1, Localizarea şi analiza componentelor tubului digestiv; 3.Frontal, individual
sistemul digestiv: 5.2 Realizarea schemei sistemului digestiv;
(tubul digestiv) Explicarea structurii si a funcţiei componentelor sistemului digestiv;
Reprezentarea schematică componentelor sistemului digestiv;
3.Glandele anexe: Explicarea modului în care se realizează digestia în diferite compartimente ale
ficatul şi pancreasul sistemului digestive.
4.Digestia bucală şi Evidenţierea acţiunii salivei 1. Conversatia euristica,
deglutiţia Satbilirea transformarilor pe care le sufera alimentele in cavitatea bucala observatia,invatarea prin descoperire Orală
(evidenţierea acţiunii Reprezentarea schematica a etapelor procesului de digestie 2.Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
salivei) Reprezentarea schematica a transformarilor proteinelor, lipidelor si glucidelor 3.Frontal, individual
5.Digestia gastrică şi
intestinală Satbilirea transformarilor pe care le sufera alimentele in stomac si in intestine 1. Conversatia euristica,
Reprezentarea schematica a etapelor procesului de digestie observatia,invatarea prin descoperire Orală
2.Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual

6. Fiziologia Stabilirea şi enumerarea principalelor functii a sucurilor digestive 1. Conversatia euristica, Orală
intestinului gros Rolul intestinului gros in digestie observatia,invatarea prin descoperire
2.Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
7. Elementele Stabilirea regulilor de igienă alimentară 1. Conversatia euristica, Orală
generale de igienă ale Prezentarea factorilor de risc observatia,invatarea prin descoperire
sistemului digestiv Analiza principalelor boli digestive 2.Planse; Manual,Creta, tabla;
3.Frontal, individual
8.. Evaluare unitate 1.Teste Scrisă
învăţare 2.Fișe de evaluare
3. Individual

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţii de nutriţie – Circulaţia sângelui
Nr. de ore alocate: 7 ore
Conţinuturi Competenţe Resurse
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1. Mediul intern: Definirea componentelor mediului intern 1. Conversatia euristica,
sânge, lichid Precizarea proprietatilor componentelor mediului intern observatia,invatarea prin descoperire
interstiţial, limfă 2. Laboratorul de biologie;
Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
2. Sângele: Definirea componentelor sangelui; 1. Conversatia euristica,
componente; grupele Precizarea proprietatilor componentelor sangelui; observatia,invatarea prin descoperire Orală
sanguine 1.1, 1.2, Definirea si explicarea fenomenului de coagulare a sangelui 2. Laboratorul de biologie; Planse;
2.1, 2.2, Cunoasterea grupelor de sange Atlas anatomic; Creta, tabla;
3.2, 4.1, 3.Frontal, individual
3.Alcătuirea 4.2, 5.1, Analiza componentelor sistemului circulator 1. Conversatia euristica,
sistemului circulator: 5.2 Identificarea şi notarea componentelor sistemului circulator observatia,invatarea prin descoperire
inima; clasificarea Realizarea schemei sistemului circulator şi desenului inimii 2. Laboratorul de biologie;
vaselor de sânge în Evidenţierea structurii inimii; Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
funcţie de 3.Frontal, individual
dimensiune şi rol
4.Fiziologia Analiza etapelor evoluţiei cardiace; 1. Explicaţia, conversaţia;
sistemului circulator: Evidenţierea drumului parcurs de sânge prin vase; Observatia;Comparatia;
activitatea inimii, Explicarea relaţiei dintre structura şi funcţia vaselor; Exercitiul; Documentarea;
circulaţia sistemică şi Luarea pulsului şi tensiunii; 2.Scheme, grafice;atlas anatomic
circulaţia pulmonară Eaborarea de scheme simple privind marea şi mica circulaţie; 3.Frontal, individual, pe grupe
Explicarea structurii sistemului limfatic;
5.Elemente generale Discutarea regulilor de igienă; 1.Observarea, explicaţia, conversaţia;
de igienă Prezentarea factorilor de risc; 2.Planse
Rezolvarea unor situaţii problemă; 3.Frontal, individual
Prezentarea cauzelor şi simptomelor unor boli cardiovasculare;
6.Evaluare unitate 1.Teste Scrisă
învăţare 2.Fișe de evaluare
3. Frontal, individual

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţii de nutriţie – Respiraţia
Nr. de ore alocate: 4 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1.Alcătuirea Folosirea mulajului pentru identificarea topografiei, formei, culorii
sistemului componentelor sistemului respirator; 1. Conversatia euristica,
respirator- căile Folosirea mulajului pentru evidentierea caracteristicilor morfologice ale observatia,invatarea prin descoperire
aeriene sistemului respirator; 2. Laboratorul de biologie; Planse;
1.1, 1.2, Observarea si recunoasterea pe planse a componentelor cailor respiartorii si Mulaje,Atlas anatomic; Creta, tabla; Orală
2.Alcătuirea 2.1, 2.2, ale plamanilor; 3.Frontal, individual
sistemului 3.2, 4.1, Stabilirea topografiei plamanilor in cavitatea generala a corpului;
respirator- 4.2, 5.1, Reprezentarea prin desen a caracteristicilor componentelor sistemului
plamani 5.2 respirator.
Recunoaşterea principalelor funcţii 1. Conversatia euristica,
3.Fiziologia Evidenţierea corelaţiei structură-funcţie prin exerciţii respiratorii (inspiraţie şi observatia,invatarea prin descoperire
sistemului respirator expiraţie) 2. Laboratorul de biologie;Planse;
Activităţi practice: Evidentierea variatilor ritmului respirator in raport cu diferiti factori de mediu Mulaje Atlas anatomic; Creta, tabla;
respiraţia şi (efort, sex, varsta) 3.Frontal, individual
activitatea zilnică Reprezentarea grafică a procesului respirator
Realizarea unor experimente privind functia de respiratie
4.Elemente generale Clasificarea factorilor de risc care influenţează sistemul respirator 1. Conversatia euristica,
de igienă Prezentarea bolilor respiratorii observatia,invatarea prin descoperire
Primul ajutor în caz de asfixie 2. Manual; Creta, tabla;
3.Frontal, individual
5.Recapitulare Portofolii
unitate învăţare Prezentarea proiectelor tematice 3.Frontal, individual, pe grupe Orală

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţii de nutriţie – Excreţia
Nr. de ore alocate: 3 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Utilizarea atlasului pentru identificarea topografiei, formei, culorii
1. Conversatia euristica,
1.Alcătuirea 1.1, 1.2, componentelor sistemului excretor
observatia,invatarea prin descoperire
generală a 2.1, 2.2, Folosirea mulajelor pentru caracterizareaa morfologică a sistemului excretor.
2. Laboratorul de biologie; Planse;
sistemului excretor 3.2, 4.1, Observarea şi descrierea structurii organelor sistemului excretor
Mulaje,Atlas anatomic; Creta, tabla;
4.2, 5.1, Reprezentarea grafică a structurii sistemului excretor şi a nefronului
3.Frontal, individual
5.2 Selectarea datelor privind sistemul excretor uman din, atlase, broşuri si Orală
reviste.
Reprezentarea grafică a procesului de formare a urinii 1. Conversatia euristica,
2.Fiziologia Determinarea compoziţiei şi pH-ul urinii observatia,invatarea prin descoperire
sistemului excretor Explicarea mecanismului formării urinii 2. Laboratorul de biologie; Planse;
Explicarea relaţiei dintre regimul alimentar şi compoziţia urinei Mulaje Atlas anatomic; Creta, tabla;
Indicarea cauzelor care pot provoca îmbolnăvirea sistemului excretor 3.Frontal, individual
1. Conversatia euristica, observatia,
3. Elemente generale Clasificarea factorilor de risc care influenţează sistemul excretor
invatarea prin descoperire
de igienă Prezentarea bolilor sistemului excretor
2. Manual; Creta, tabla;
3.Frontal, individual

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Noţiuni generale de metabolism
Nr. de ore alocate: 1 oră
Conţinuturi Competenţe Resurse
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1.1, 1.2, 1. Conversatia euristica,
1. Metabolismul şi 2.1, 2.2, Expluicarea notiunii de metabolism si termoreglare Orală
observatia,invatarea prin descoperire
termoreglarea 3.2, 4.1, Definirea noţiunilor: asimilatie - dezasimilatie
2. Manual; Creta, tabla;
4.2, 5.1, 3.Frontal, individual
5.2

Unitatea de învăţare: Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă’’
Funcţii de reproducere
Nr. de ore alocate: 6 ore

Conţinuturi Competente Resurse


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Reactualizarea unor cunoştinţe însuşite anterior referitoare la înmulţirea
1.Alcătuirea generală plantelor şi animalelor; 1. Conversatia euristica,
a sistemului 1.1, 1.2, Identificarea topografiei organelor sexuale femeieşti observatia,invatarea prin descoperire
reproducător feminin 2.1, 2.2, Observarea şi descrierea sistemului reproducător femeiesc; 2. Planse; Atlas anatomic; Creta, tabla;
şi masculin 3.2, 4.1, Identificarea etapelor ciclului lunar; 3.Frontal, individual
4.2, 5.1, Reprezentarea schematică a sistemului reproducător femeiesc ;
5.2 Precizarea topografiei organelor sexuale bărbăteşti;
Observarea şi descrierea organelor care alcătuiesc sistemul reproducător Orală
bărbătesc;
Reprezentarea schematică a sistemului reproducător bărbătesc;
Reactualizarea unor cunoştinte însuşite anterior referitoare la procesul de
2.Celule sexuale, fecundaţie; 1. Conversatia euristica,
fecundaţie, Identificarea etapelor care se succed până în momentul fecundaţia; observatia,invatarea prin descoperire
dezvoltare Evidenţierea principalelor transformări suferite de ovulul fecundat; 2. Power point, Creta, tabla;
intrauterină, naşterea Explicarea procesului de nidaţie utilizând o schemă grafică; 3.Frontal, individual
Utilizarea planşelor şi a atlasului anatomic în vederea identificării şi
descrieri etapelor dezvoltării intrauterine;
3.Maturitate Identificarea momentelor naşterii; 1. Conversatia euristica,
fiziologică (caractere Precizarea principalelor stadii din viaţa unui individ uman; observatia,invatarea prin descoperire
sexuale) Evidenţierea caracterelor sexuale la fete şi băieţi; 2. Manual; Creta, tabla;
Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea şi creşterea copilului 3.Frontal, individual
din punct de vedere material,social şi psihic;
4.Sexualitatea şi Identificarea unor boli cu transmitere sexuală; 1. Conversatia euristica,
starea de sănătate Idetificarea agentului patogen, a perioadei de incubaţie şi a simptomelor observatia,invatarea prin descoperire
(contracepţie, ITS, ITS-urilor identificate; 2. Manual; Creta, tabla;
elemente de igienă) Precizarea unor metode contaceptive şi de protecţie împotriva ITS-urilor 3.Frontal, individual
5.Recapitulare Orală
unitate învăţare Scheme recapitulative Fişe de lucru

Unitatea de învăţare: Recapitulare finală


Nr.ore alocate: 4 h
Conţinuturi Competenţe Resurse
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Orală
1.Recapitulare finala 2.2, 3.1, 3.2, Completarea unor scheme recapitulative si fise de lucru Fise de lucru
4.1, 4.2

2.Evaluare finală 3.1, 3.2, 4.1, Fişe de recapitulare 1.Teste Scrisă/


Testare finală 4.2, 5.1 2.Fișe de evaluare Orală
Portofoliul 3. Frontal, individual
Proiecte de grup
Machete