Sunteți pe pagina 1din 20

Beneficiar : SC EURO MOPAN SRL

Lucrarea : EXTINDERE SI MODERNIZARE FABRICA DE PAINE,


PRODUSE DE PANIFICATIE SI PATISERIE IN
Com. TATARASTII DE JOS judet TELEORMAN

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI
“Extindere si modernizare fabrica de paine, produse de panificatie si patiserie în
Comuna Tatarastii de jos , judet Teleorman”

II. TITULARUL
2.1 denumirea titularului : S.C. EURO MOPAN S.R.L
2.2 adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail : S.C. EURO MOPAN S.R.L cu
sediul in Comuna Tatarastii de Jos , sat Tatarastii de Jos , judet Teleorman.
Tel : 0726.101.074 , e-mail : euromopan@gmail.com
2.3 reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare : reprezentata prin
Maruta Claudiu Bebe ; tel : 0726.101.074

III. DESCRIEREA PROIECTULUI


3.1 rezumatul proiectului
In prezent pe amplasament fuctioneaza o fabrica de paine ce urmeaza a fi extinsa si
modernizata in conformitate cu prezentul proiect . Fabrica functioneaza in baza Autorizatie
de mediu nr. 44 /31.10.2007 actualizata si a Autorizatie de Gospodarirea apelor nr.
110/13.08.2014 .
Principalele faze ale procesului tehnologic desfasurat pe amplasament pentru
fabricarea pâinii, produselor de panificatie sunt următoarele:
1. receptie si depozitare faina ;
2. receptia si depozitarea materialelor necesare procesului de fabricatie ;
3. pregătirea făinii si a materialelor necesare procesului de fabricatie ;
4. prepararea si procesare aluat (prepararea si procesarea pâinii, a produselor de
panificatie si patiserie , frământarea aluatului , procesarea aluatului) ;
5. coacerea produselor ;
6. răcire si ambalare produse ;
7. depozitarea si livrarea produselor finite .
Beneficiarul urmeaza sa realizeze investitia pe baza unui proiect care va cuprinde in
totalitate lucrarile necesare pentru ca noua unitatea sa functioneze in conformitate cu
legislatia interna si cu normele Uniunii Europene, atat din punct de vedere sanitar, sanitar-
veterinar cat si din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator.
Din punct de vedere tehnologic avand in vedere cresterea principalilor parametrii
de performanta (cresterea produtivitatii , diversificarea produselor , ventilatie
corespunzatoare a spatiilor de productie , eficientizarea consumului de energie eletrica
,scaderea consumului de combustibil necesar pentru fabricatia produselor ,etc. ) se doreste
utilarea halei de productie cu utilaje de ultima generatie .
Din punct de vedere al constructiilor si al infrastructurii existente si nou proietate se
urmaresc urmatoarele lucrari :
- executia unui nou corp de fabricatie produse de panificatie si patiserie
- construirea unui corp destinat urmatoarelor operatii tehnologice : feliere - ambalare
paine la navete , ambalare produse de panificatie si patiserie ;
- amenajarea unei centrale termice pentru asigurarea necesarului de agent termic
pentru preparare apa calda menajera si asigurarea confortului termic atat in spatiile de lucru
cat si in celelalte spatii (birouri , vestiare , sala de luat mesa ,etc.) ;
- construirea unui magazin de desfacere a produselor proprii ;
- reabilitarea intregii instalatii de distributie a apei, pentru a avea o apa de calitate
(obtinerea de parametrii superiori a calitatii apei) precum si asigurarea necesarului de apa
pentru stingerea incendiului.
- construirea unei gospodarii de apa potabila , gospodarie ce are in componenta o
camera de pompare si un rezervor de apa de cca. 60 mc care va asigura atat necesarul de
apa tehnologica , menajera cat si rezerva de incendiu .
- executia unui nou sistem de canalizare de preluare a apelor uzate, curatarea
conductelor existente acolo unde este cazul si inlocuirea portiunilor deteriorate, precum si
realizarea de camine de vizitare prin care sa se poata face igienizarea corecta a sistemului
de canalizare .
- executia unei statii de preepurare ape uzate tehnologice pentru aducerea acestora in
parametrii acceptati pentru deversarea in canalizarea comunala ;
- montarea unui post de transformare in anvelopa , dotarea cu un generator de curent
electric , realizarea unui sistem de supraveghere a incintei precum si a spatiilor de productie ,
realizarea iluminatului exterior .
- reabilitarea drumurilor si platformelor interioare existente , amenajarea de noi platforme
, precum si amenajarea unei noi cai de acces in incinta .
- achizitionarea de mijloace auto specializate pentru distributia produselor catre terti
beneficiari .

3.2 justificarea necesitatii proiectului


Fabrica de paine are in prezent un nivel tehnologic scazut, ceea ce face ca in
activitatea de producție sa existe o serie de deficiențe si anume:
- costuri de manopera ridicate deoarece fluxul tehnologic are un nivel de
automatizare scazut.
- unele dintre echipamentele din dotare au un grad de uzura morala si fizica destul
de ridicat, ceea ce determina costuri ridicate de producție, privind consumul de utilitați.
- posibilitatea diversificarii producției este ingusta, ceea ce face ca adaptarea la
cerințele pieții sa nu se realizeze pe deplin .
In consecința, pentru asigurarea obiectivelor sunt necesare urmatoarele:
- dotarea cu linii tehnologice si echipamente care sa asigure un grad de
automatizare ridicat care vor conduce la cresterea productivitații muncii, cresterea calitații si
siguranței alimentare a produselor fabricate;
Investiția realizata prin prezentul proiect are in vedere urmatoarele direcții:
- reducerea costurilor energetice privind coacerea produselor;
- cresterea calitații produselor printr-un control mai riguros al regimului de
coacere si automatizarea operațiilor.
- cresterea siguranței alimentare a produselor fabricate ca urmare a unui control
mai riguros al intregului proces de fabricatie .
- crearea de noi locuri de munca
Unul dintre obiective prezentului proiect este acela de crestere a competitivitații
privind marketingul si adaptarea la cerintele pietii. In vederea realizarii acestul obiectiv prin
proiect se urmaresc urmatoarele:
- diversificarea producției existente;
- reducerea costurilor de producție in vederea cresterii competitivitații pe piata a
produselor fabricate ;
- cresterea numarului de clienti prin imbunatațirea marketingului produselor
societatii.
3.3 plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului , inclusiv orice
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si
amplasament )
Societatea SC EURO MOPAN SRL detine in comuna TATARASTII DE JOS, judet
TELEORMAN , un teren cu o suprafata de 10893.00 mp, pe care se afla constructii parter cu
suprafata de de 1252.00mp cu functiunea de fabrica de paine si anexe.Locatia este inscrisa
in cartea funciara cu nr. 20266 si are nr. cadastral 20266. Terenul are urmatoarele
vecinatati :
-nord - drum stradal
-est – D.J. 504
-vest – proprietate Popescu Nicolae
-sud – proprietati Bumbara Stelica
Regimul economic al terenului se incadreaza in categoria ‘’ teren intravilan, curti-
constructii ”.
Limitele amplasamentului se regasesc in planul de incadrare in zona sc. 1: 2000 nr.
DOC – A - 67 – 01 si plan de situatie sc. 1:500 nr. DOC – A - 67 – 02 .
3.4 formele fizice ale proiectului (planuri ,cladiri, alte structuri,materiale de
constructie ,etc.)
Principalele destinatii ale cladirilor
1. Corp fabricatie nou :
La parter :
- depozit faina ;
- depozite materii prime , pregatire materii prime ;
- procesare produse de panificatie si patiserie ;
- dospire finala produse de panificatie si patiserie ;
- coacere produse de panificatie si patiserie ;
- racire produse coapte si precoapte ;
- depozit produse finite ;
- congelare si expeditie produse congelate ;
- birouri ;
- grupuri sanitare .
La etaj :
- vestiare filtru pe sexe , sala de servit masa ;
Principalele utilaje sunt:
● buncare metalice de faina (3 bucati) montate la exterior pe fundatii
beton armat ;
●descarcator saci;
In sala de fabricaţie:
 răcitor apă tehnologica ;
 dozator- amestecător apă ;
 framantatoare , malaxoare ;
● maşini de divizat aluatul ;
● maşini de modelat aluatul rotund si lung;
● predospitor ;
● dospitoare ;
 cuptoare coacere ;
● mese de lucru;
● masina automata pentru foietat si laminat aluatul ;
● linie automata pentru procesare produse de patiserie ;
 instalatie fabricat covrigi ;
 masina de format fursecuri ;
● masina pentru preparat creme ;
● masina pasteurizat creme ;
 masina de emulsionat drojdie ;
 friteuza gogosi ;
 baie oparire covrigi .
2. Corp de legatura
- feliere - ambalare paine la navete , ambalare produse de panificatie si patiserie ;
- spalare navete ;
Principalele utilaje sunt:
 masina automata de feliat paine ;
 masina orizontala de ambalat ;
 masina de topit ciocolata ;
● maşina de pulverizat ciocolata ;
● maşina pentru dozat creme;
● masina pulverizat gelatina;
● masina de spalat navete;
3. Magazin desfacere produse :
- sala magazin ;
- depozit produse ;
- vestiar personal deservire .
Magazinul va fi dotat cu rafturi de prezentare si desfacere produse .
4. Centrala termica :
- sala cazane ;
- vestiar personal deservire .
Principalele utilaje din centrala termica vor fi :
● cazan de preparare agent termic inclusiv apa calda menajera ;
● generator de abur ;
● pompe distributie;
● schimbatoare de caldura;
5. Gospodarie de apa :
- rezervor suprateran Q = 60 mc;
- casa pompe dotata cu :
● grup pompare distributie apa tehnologica si menajera ;
● grup pompare apa pentru stingerea incendiului ;
6. Post de transformare + grup electrogen
● post de transformare in anvelopa 630 kVA;
● generator de curent ;
Ambele utilaje se vor monta pe o platforma betonata .
7. Statie preepurare ape uzate
Statia de preepurare va avea capacitatea de 5mc/24 h
8. Bazin retentie ape pluviale
Bazinul fi o constructie deschisa a carui pereti se vor inierba si va avea capacitatea de 150
mc.

Structuri si materiale de constructie


1. Corp fabricatie
Tipul obiectului – construcţie hala industrială productie si anexe ;
 Regim de construcţie : P si partial P+E ;
 Sc =2102.00 mp
 Sd= 2375.00 mp
 V= 15660.00 mc
 Hmax= 8,60 m
 Functiuni: spatii productie , depozitare si anexe (vestiare, sala de mese ,etc)
- structura – stalpi beton armat , pane, grinzi, sarpanta metalica ;
- pereti perimetrali panouri metalice cu termoizolatie ;
- invelitoare sandwich metalica cu termoizolatie ;
- compartimentare partial din zidarie si panouri sandwish ;
- tamplarie metalica .
- finisajele la spatiile de productie si depozitare : pardoseli de mozaic turnat sau
beton elicopterizat, tencuieli si vopsitorii lavabile pe zidarie si segmente de beton , iar la
grupurile sanitare si vestiare sunt : pardoseli din mozaic turnat , tencuieli si vopsitorii lavabile
, faianta in spatiile umede .

2. Corp de legatura
 Tipul obiectului - construcţie industriala de productie
 Regim de construcţie : P
 Sc =263.00 mp
 Sd=263.00 mp
 V= 943.00 mc
 Hmax =3,50 m
 Functiuni: productie
- structura – stalpi , pane, grinzi, sarpanta metalica ;
- pereti perimetrali panouri metalice cu termoizolatie ;
- invelitoare sandwich metalica cu termoizolatie ;
- compartimentare partial din zidarie si panouri sandwish ;
- tamplarie metalica .
- finisajele la spatiile de productie : pardoseli de mozaic turnat sau beton
elicopterizat, tencuieli si vopsitorii lavabile pe zidarie si segmente de beton .
3. Magazin desfacere produse
 Tipul obiectului - construcţie anexa – comert ;
 Regim de construcţie : P
 Sc =53,88 mp
 Sd= 53,88 mp
 V= 319,50 mc
 Hmax= 4,60 m
 Functiuni: comert .
- structura – zidarie caramida cu samburi din beton armat , sarpanta lemn ;
- invelitoare metalica cu termoizolatie ;
- tamplarie metalica .
- finisajele: pardoseli de mozaic turnat , tencuieli si vopsitorii lavabile pe zidarie si
segmente de beton , iar la grupurile sanitare : pardoseli din mozaic turnat , faianta la pereti .

4. Centrala termica
 Tipul obiectului - construcţie anexa
 Regim de construcţie : P
 Sc =148,30 mp
 Sd= 148,30 mp
 V= 697,60 mc
 Hmax= 5,15 m
 Functiuni: centrala termica : producerea de energie termica .
- structura – stalpi , pane, si ferme cu zabrele metalice ;
- pereti perimetrali si compartimente zidarie caramida ;
- invelitoare tabla ondulata ;
- tamplarie metalica .
- finisajele: pardoseli beton rolat , tencuieli si vopsitorii lavabile pe zidarie si
segmente de beton , iar la grupurile sanitare : pardoseli din mozaic turnat , faianta la pereti .

5. Gospodarie de apa(casa pompe)


 Tipul obiectului - construcţie anexa
 Regim de construcţie : P
 Sc =30,00 mp
 Sd= 30,00 mp
 V= 90,00 mc
 Hmax= 3,30 m
 Functiuni: stocare si pompare apa potabila tehnologica , menajera si PSI .
- structura – zidarie caramida cu samburi din beton armat , sarpanta lemn ;
- invelitoare metalica cu termoizolatie ;
- tamplarie metalica .
- finisajele: pardoseli beton armat , tencuieli si vopsitorii lavabile pe zidarie si
segmente de beton .

3.5 elementele specifice caracteristice proiectului


3.5.1 profilul si capacitatile de productie
Profilul de productie al fabricii este producerea de paine , produse de panificatie si
produse de patiserie . Capacitatile de productie repartizate pe sortimente vor fi urmatoarele :
- Pâine tip franzelă 0,3 kg/buc ……….17.280 kg ( 57.600 buc)
- Produse panificatie traditionale……....1.000 kg
- Produse de panificatie………………...1.500 kg
- Produse de patiserie…………………...1.200 kg

3.5.2 descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament


(daca este cazul )
Nu este cazul .
3.5.3 descrierea proceselor de productie ale proiectului propus,in functie de
specificul investitiei , produse si subproduse obtinute ,marimea , capacitatea
Principalele faze ale procesului tehnologic pentru fabricarea pâinii, produselor de
panificatie si patiserie sunt următoarele:
Receptia si depozitarea făinii
Făina de grâu este primită în vrac; din motive de igienă alimentară, ea este
transportată cu masini specializate si transferată pneumatic în cele trei celule de siloz situate
la exteriorul corpului de fabricatie, în vederea depozitării. Receptia se face atât cantitativ cât
si calitativ de către personalul calificat în conformitate cu normele în vigoare.
Receptia si depozitarea materialelor necesare procesului de fabricatie
În vederea asigurării productiei si mentinerea acesteia în flux continuu,
aprovizionarea si depozitarea materialelor necesare procesului de fabricatie se face prin
asigurarea unei rezerve tampon capabile să asigure functionarea pentru o perioadă mai
îndelungată. Receptia cantitativă si calitativă se face de către personalul calificat în
conformitate cu normele în vigoare, iar depozitarea se face cu respectarea conditiilor optime
pentru fiecare categorie de produse în depozitul de materiale special amenajat.
Pregătirea făinii si a materialelor necesare procesului de fabricatie
Făina este cernută, dozată si transportată către fabricatie prin intermediul unei
instalatii de transport pneumatic care asigură conditiile cele mai optime de manipulare;
întregul proces este monitorizat de la un panou de comandă.
Materialele necesare procesului de fabricatie se scot din ambalajele în care au fost
depozitate, se dozează si se pregătesc în functie de specificul fiecăruia într-un spatiu special
amenajat apoi se transportă către fabricatie.
Apa tehnologică se prepară prin intermediul unei instalatii de răcire si dozare
specializată care asigură parametrii tehnologici prevăzuti în retetele de fabricatie în conditii
de sigurantă alimentară.
Prepararea si procesarea aluatului
Prepararea si procesarea pâinii, a produselor de panificatie si patisserie comporta
urmatoarele faze tehnologice :
Frământarea aluatului : operatie ce se execută prin intermediul unei baterii formată
din cinci frământătoare de aluat care sunt alimentate cu materiile prime solide si lichide
dozate si pregătite conform retetelor de fabricatie.
Procesarea aluatului comporta urmatoarele faze :
 divizare în bucăti
 fermentare intermediară
 modelare
 dospire finală
 coacere
Aceste operatii tehnologice se execută prin intermediul următoarelor utilaje
specializate:
 linie procesare pâine cu functionare continuă (include un cuptor tunel destinat coacerii
pâinii)
 linie automată pentru procesarea produselor de patiserie
 linie procesare produse de panificatie
 instalatie fabricat covrigi
 instalatie fabricat fursecuri
 instalatie fabricat gogosi
Semifabricatele pentru produsele de panificatie si patiserie sunt supuse operatiei de
coacere prin intermediul a:
 cinci cuptoare dotate cu câte o cameră de coacereîn sistem de lucru discontinuu
 două cuptoare cu vetre suprapuse în sistem de lucru discontinuu
Răcire si ambalare
Operatia de răcire a pâinii se face prin trecerea produselor finite pe benzi
transportoare către spatiul special amenajat unde acestea sunt preluate pe masa de
ambalare, urmând a fi supuse următoarelor operatii tehnologice:
 ambalare în navete
 feliere si ambalare în pungi
Răcirea a produselor de panificatie si patiserie se face pe cărucioare în spatiul
special destinat răcirii produselor.
Ambalarea produselor de panificatie tip patiserie se face în functie de specificul
fiecăruia prin intermediul masinii de ambalat.
Depozitarea si livrarea produselor finite
Depozitarea produselor finite se face în spatiul special destinat al depozitului de
produs finit cu respectarea conditiilor de depozitare specifice.
Livrarea din depozit se face prin intermediul rampei de livrare către masinile de
distributie.
Spălare si depozitare navete
Spălarea si depozitarea navetelor necesare procesului de fabricatie se face intr-un
spatiu special amenajat cu respectarea următorului flux tehnologic:
 depozitare navete murdare ;
 spălarea si uscarea navetelor prin intermediul masinii de spălat navete ;
 depozitarea navetelor curate si reintroducerea acestora in circuit .
3.6 materiile prime ,energia si combustibilii utilizati , cu modul de asigurare al
acestora
3.6.1 materii prime utilizate in procesul de productie
Principalele materii prime necesare in procesul de fabricatie sunt : faina de grau ,
sare , zahar , drojdie, amelioratori , ulei comestibil vegetal , grasimi solide comestibile ,
diverse umpluturi si altele vor fi asigurate prin achizitionare de la firme de profil , pe baza de
contracte.
Pentru functionarea dospitoarelor , cuptoarelor de coacere si a centralei termice
combustibilul utilizat este solid de tipul peletilor de lemn- considerata energie verde . Intreaga
cantitate de combustibil , necesar functionarii in parametrii a instalatiilor tehnologice si
functionale , va fi asigurata prin achizitie de la producatorii de profil .
Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul energetic nationa, prin
intermediul a unui post de transformare nou cu capacitatea de 1x630 kVA; 6kV/0,4 kV,
amplasat in incinta .
3.7 racordarea la retelele utilitare existente in zona
Retelele exterioare din incinta fabricii de paine , panificatie si produse de patiserie
propuse si necesare functionarii investitiei sunt urmatoarele:
 Retele exterioare electrice .
Fabrica de pâine extinsǎ şi modernizatǎ prin proiectul de faţǎ va fi alimentatǎ cu
energie electricǎ de la un post de transformare în anvelopǎ de beton, nou.
In urma modernizǎrii fabricii de pâine au rezultat urmatoarele date energetice:
Putere instalata: Pi = 608 kW
Putere absorbita: Pa = 450 kW
Rezultǎ necesitatea unui transformator de 630 kVA, ce acoperǎ cu rezerve importante
puterile cerute dupa extindere şi modernizare.
Tabloul general de distribuţie de joasǎ tensiune TGJT, amplasat in camera tablourilor
din corpul de fabricaţie nou, face parte din proiectul de faţǎ, folosindu-se aparaturǎ modernǎ
de protectie si comutaţie.
Factorul de putere va fi de 0,92, imbunatatit cu o batere automatǎ de condensatori,
montatǎ la nivelul tabloului general TGJT, având 400 kVAR.
Pentru situatiile de avarie ale instalatiei de alimentare cu energie electrica pe medie
tensiune, pentru susţinerea întregii puteri absorbite a fabricii de pâine, s-a prevǎzut un grup
electrogen de interventie de 630 kVA, cu intrare automatǎ in functiune la caderea sursei de
baza (sistemul energetic national) şi care va prelua în întregime tabloul general de joasǎ
tensiune TGJT.
Solutiile pentru realizarea instalatiilor electrice au fost astfel alese incât sa fie
respectate normativele si standardele in vigoare pentru instalatii electice sub 1 kV. Mediile
incaperilor au fost stabilite conform normativului I7-2011, iar categoriile de pericol de
incendiu conform NPCI.
Instalatiile electrice din interiorul obiectelor se vor executa in cablu de cupru tip Cyy,
iar in exterior cu cablu de cupru armat tip CyAby.
Circuitele de iluminat sunt monopolare incarcate aproximativ uniform, repartizate
simetric pe cele trei faze, plecarile aferente fiind protejate cu disjunctoare magnetotermice.
In corpurile de fabricaţie s-a prevazut iluminat de veghe pentru hidranţi.
Actionarea iluminatului in incaperi se va face de la intrerupatoarele montate local.
Instalatia de forta consta din alimentarea cu energie electrica a tuturor receptorilor electrici
tehnologici.
Toate circuitele de forta vor fi protejate in tablourile electrice atât electromagnetic, cât
si termic.
Circuitele de prize vor fi prevazute pe plecari cu disjunctoare monobloc.
 Retele exterioare apa potabila, PSI
In zona de amplasament a obiectivului exista o retea edilitara de apa, astfel ca
alimentarea cu apa a obiectivului de investitie se va realiza atat din aceasta retea cat si
individual printr-un foraj hidrogeologic in incinta ,care asigura debitul de apa necesar
functionarii in bune coditii a activitatii unitatii.
S-au prevazut retele separate de alimentare cu apa pentru consum curent si pentru
stingerea incendiului. Schema de alimentare va fi compusa din foraj hidrogeologic, rezervor
apa, gospodarie de apa, retea de distributie, ce va asigura necesarul de apa la presiunile de
utilizare pentru toti consumatorii.
Forajul asigura debitul de max. q = 5l/s si va fi echipat cu pompa o submersibila.
De la foraj, apa este transportata la rezervorul metalic de apa montat suprateran
amplasat in incinta. Langa rezervorul de apa este amplasata si gospodaria de apa ce
cuprinde echipamentele pentru asigurarea debitului si presiunii necesare instalatiei de
consum curent cat si echipamentele pentru instalatia de stingere incendiu.
Rezervorul de apa cu volumul de 60 mc este comun pentru consum curent si pentru
instalatia de stingere incendiu cu hidranti interiori.
Unitatea va fi dotata cu intalatie de stingere incendiu cu hidranti interiori doar in
spatiul de productie. Astfel pentru alimentarea instalatiei de stingere incendiu a fost
prevazuta o retea inelara care la interior va fi executata din OL ,iar la partea subterana in
incinta din PEHD. Conductele vor fi montate sub adancimea de inghet pe pat de nisip cu
respectarea distantelor pe verticala si orizontala impuse de normele in vigoare.
 Retele exterioare canalizare tehnologica, menajera si meteorice
Din cadrul incintei se vor colecta urmatoarele tipuri de ape uzate:
a) ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;
b) ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea spatiilor si utilajelor;
c) ape pluviale provenite de pe acoperis si platforme din incinta.
Incinta va fi dotata cu instalatii de canalizare menajera si canalizare tehnologica in
sistem separativ.
Debitul de ape uzate menajere evacuate la reteaua edilitara este:
Quz max zi = 8,97 m3/zi;
Quz max orar = 2,37 m3/h
Debitul de ape uzate tehnologice evacuate la statia de epurare este:
Quz max zi = 4,64 m3/zi;
Quz max orar = 0,53 m3/h
Debitul de ape pluviale evacuate la bazinul de retentie inierbat este:
Qp = 124 l/s;
Apele uzate menajere provenite de la grupuri sanitare si vestiare filtru sunt preluate in
sistem separativ prin realizarea unei retele de canalizare gravitationala menajera.
Apele uzate tehnologice provenite din igienizari si din procesul de productie sunt
preluate gravitational in sistem separativ pana la statia de pompare ape uzate de unde sunt
pompate in statia de epurare nou prevazuta in incinta. Statia de epurare va avea capacitatea
de 5 mc/zi, va trata doar consumatorii tehnologici si va fi echipata corespunzator pentru
epurarea apelor provenite din procesul tehnologic de fabricare a produselor de panificatie.
Apele uzate epurate conform normei NTPA 002/2002 impreuna cu apele uzate
menajere vor fi evacuate la sistemul de canalizare edilitar existent la limita incintei. Inainte de
evacuarea in reteaua edilitara de canalizare, apele uzate vor fi contorizate printr-un
debitmetru cu impuls electromagnetic amplasat in ultimul camin de canalizare din incinta.
Apele pluviale de pe sarpanta caladirilor si de pe platformele carosabile sunt preluate
prin sistemul de canalizare pluvial gravitational prevazut in incinta si evacuate la bazinul
inierbat de retentie ape pluviale. Colectarea apelor pluviale de pe platforma amenajata in
incinta obiectivului se va realiza prin guri de scurgere cu capace din fonta, racordate la
reteaua de canalizare pluviala proiectata. Inainte de evacuarea in bazinul de retentie, apele
pluviale sunt preepurate local printr-un separator de hidrocarburi cu by-pass.
Apele pluviale din bazinul de retentie vor fi folosite la udarea spatiilor verzi din incinta
sau pot fi evacuate prin pompare la santul de colectare ape pluviale amplasat pe drumul
judetean 504. Inainte de evacuarea apelor pluviale in santul existent apartinand drumului
judetean, apele pluviale preepurate vor fi contorizate prin intermediul unui debitmetru cu
impuls electromagnetic amplasat in ultimul camin de canalizare din incinta.
Coloanele si colectoarele principale de canalizare s-au prevazut cu :
- piese de curatire
- piese de preluarea dilatarilor
- puncte fixe, puncte glisante, executate conform tehnologiei furnizorului
- caciuli de ventilatie montate pe prelungirea coloanei peste sarpanta
acoperisului.
Elementele de sustinere ale coloanelor de canalizare si colectoarelor vor fi cele
indicate de furnizorul tubulaturii.
Conductele de canalizare exterioara gravitationala se prevad a se executa din tuburi
PVC montate sub adancimea de inghet cu panta 8 ‰ pentru realizarea vitezei de
autocuratire (de dimensiuni de la ф 110 pana la ф 400 mm).
Pe conducta se prevad camine de vizitare din PVC, ф 800 - ф 1000 mm sau din
tuburi din beton Ø800 cu capace carosabile .
Conductele de canalizare sub presiune montate la exterior vor fi din PE cu Pn6 si se
vor monta ingropat sub adancimea de inghet cu respectarea cerintelor impuse de fisa
tehnica a materialului.
3.8 descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de
executia lucrarilor
Spatiile verzi afectate de lucrarile de constructii se vor replanta, respectiv pomi si
gazon.
3.9 cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
In prezent accesul pietonal si auto in incinta este asigurat din DJ504 pe o poarta cu
deschiderea de 6 m. Prin proiect se va asigura inca un acces in incinta , acces cu
deschiderea de 6 m prin care se asigura o circulatie inelara .
3.10 resurse maturale folosite in constructie si functionare
La realizarea constructiilor din incinta fabricii se vor folosi materiale naturale,
disponibile pe plan local, cum sunt: nisip, pietris, lemn, argila. Pentru amenajarea spatiilor
verzi din incinta se utilizeaza gazon si pomi din zona.
Pentru functionarea fabricii se utilizeaza ca materie prima faina de grau care provine
din culturile fermelor din zona .
3.11 metode folosite in constructie
La executia tuturor lucrarilor de constructii de pe amplasament se vor utiliza
metodele clasice de executie pentru constructiile din beton armat monolit si confectii
metalice .
3.12 planul de executie , cuprinzand faza de constructie , punerea in functiune ,
exploatarea , refacere si folosire ulterioara
-Executia obiectivului din cadrul fabricii dureaza 16 luni si cuprinde :
* lucrari de constructii si arhitectura :
– executie sapaturilor in vederea realizarii fundatiilor de beton armat ,executia
fundatiilor,montarea stalpilor prefabricati din beton armat ;
- montarea grinzilor metalice prefabricate
- turnarea planseelor din beton armat ;
- realizarea inchiderilor si a compartimentarilor din zidarie si panouri tip sandwich ;
- panelor de sustinere a invelitoarei , montarea elementelor de invelitoare ;
- realizarea finisajelor (tencuieli , zugraveli , montare gresie si faianta acolo unde
este cazul );
- montarea tocariei atat la exterior cat si la interior ;
* executia retelelor de utilitati : energie electrica , alimentare cu apa si canalizare.
-Exploatarea si intretinerea instalatiilor se va face cu personal specializat in
domeniu, conform instructiunilor de exploatare, pe baza programului de conducere si
gestionare a procesului de fabricatie.
* dotarea cu echipamente si aparatura, montare linie tehnologica, probe tehnologice
si de punere in functiune.
3.13 relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Nu este cazul . Pe amplasament nu sunt planificate nici in derulare alte proiecte.
3.14 detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Alegerea amplasamentului are la baza urmatoarele criterii :
-posibilitatile de racordare la utilitati: energie electrica, apa potabila precum si de
evacuare a apelor uzate.
In ceea ce privesc alternativele tehnologice se apreciaza ca tehnologia avuta in
vedere in proiect este cea mai buna la data actuala, atat din punct de vedere al asigurarii
calitatii produsului, cat si al consumurilor energetice si al productivitatii.
3.15 alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex: extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)
Nu este cazul
3.16 alte autorizatii cerute pentru proiect
In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.19/29.12.2015 emis de Primaria
Comunei Tatarastii de jos sunt solicitate urmatoarele acorduri si avize:
- aviz sanatatea populatiei ;
- aviz alimentare cu energie electrica ;
- aviz alimentare cu apa ;
- aviz PSI ;
- aviz Gospodarirea Apelor Teleorman ;
- aviz inspentoratul Politiei Rutiere ;
- acord drumuri judetene .
3.17 localizarea proiectului
3.17.1 distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoo la 25.02.1991, ratificata prin Legea nr 22/2001
Nu este cazul
3.17.2 harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii
privind :
* folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe
zone adiacente acestuia
Actual pe amplasament se desfasoara activitatea aferenta fabricii de paine ce
apartine S.C. EURO MOPAN SRL . Zonele adiacente( vest respectiv sud) sunt proprietati
private cu caracter de locuinta , iar la est si nord sunt DJ.504 , respectiv drum stradal.
* politici de zonare si de folosire a terenului :
Terenul aferent investitiei este imprejmuit, cu accese in incinta proprie .
* arealele sensibile : Nu este cazul
* detalii privind orice varianta de amplasament care au fost luate in
considerare : Nu este cazul
3.18 caracteristicile impactului potential , in masura in care aceste informatii sunt
disponibile
3.18.1 scurta descriere a impactului potential, ca luare in considerare a urmatorilor
factori :
* impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului,
climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si
cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar, pozitiv si negativ)
Realizarea investitiei nu afecteaza flora si fauna locala, nu modifica suprafate de
padure si habitatul speciilor de plante, pasari sau animale.
Activitatea desfasurata in fabrica nu are impact asupra sanatatii populatiei.
Realizarea proiectului nu va avea un impact negativ asupra peisajului. Obiectivul nu
intra in conflict cu zone protejate, rezervatii sau zone naturale folosite in scop recreativ.
Realizarea obiectivului nu are impact asupra conditiilor etnice si culturale din zona si
nu afecteaza obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.
* extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei, habitatelor/
speciilor afectate)
Nu este nevoie de masuri speciale de diminuare a impactului asupra zonei geografice.
* magnitudinea si complexitatea impactului
Nu este cazul
* probabilitatea impactului
Nu este cazul
* durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Nu este cazul
* masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului
Monitorizare permanenta a tuturor factorilor de mediu (apa, aer, sol) din incinta fabricii
si aplicarea masurilor corespunzatoare in cazul depasirii limitelor impuse de legislatia de
mediu.
* natura transfrontiera a impactului
Activitatea de productie desfasurata pe amplasamentul fabricii argumenteaza
inexistenta impactului transfrontalier in zona.
IV SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU
4.1 protectia calitatii apelor
4.1.1 sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Din cadrul incintei se vor colecta urmatoarele tipuri de ape uzate:
d) ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;
e) ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea spatiilor si utilajelor;
f) ape pluviale provenite de pe acoperis si platforme din incinta.
Incinta va fi dotata cu instalatii de canalizare menajera si canalizare tehnologica in
sistem separativ.
Debitul de ape uzate menajere este:
Quz max zi = 8,97 m3/zi;
Quz max orar = 2,37 m3/h
Apele uzate menajere provenite de la grupuri sanitare si vestiare filtru sunt preluate in
sistem separativ prin realizarea unei retele de canalizare gravitationala menajera si vor fi
evacuate la reteaua edilitara aflata la limita incintei , paralel cu DJ 504 .
Debitul de ape uzate tehnologice este:
Quz max zi = 4,64 m3/zi;
Quz max orar = 0,53 m3/h
Apele uzate tehnologice provenite din igienizari si din procesul de productie sunt
preluate gravitational in sistem separativ pana la statia de pompare ape uzate de unde sunt
pompate in statia de epurare nou prevazuta in incinta. Statia de epurare va avea capacitatea
de 5 mc/zi, va trata doar consumatorii tehnologici si va fi echipata corespunzator pentru
epurarea apelor provenite din procesul tehnologic de fabricare a produselor de panificatie.
Apele uzate epurate conform normei NTPA 002/2002 ,vor fi evacuate la sistemul de
canalizare edilitar existent la limita incintei. Inainte de evacuarea in reteaua edilitara de
canalizare, apele uzate vor fi contorizate printr-un debitmetru cu impuls electromagnetic
amplasat in ultimul camin de canalizare din incinta.
Debitul de ape pluviale este:
Qp = 124 l/s;
Apele pluviale de pe sarpanta caladirilor si de pe platformele carosabile sunt preluate
prin sistemul de canalizare pluvial gravitational prevazut in incinta si evacuate la bazinul
inierbat de retentie ape pluviale. Colectarea apelor pluviale de pe platforma amenajata in
incinta obiectivului se va realiza prin guri de scurgere cu capace din fonta, racordate la
reteaua de canalizare pluviala proiectata. Inainte de evacuarea in bazinul de retentie, apele
pluviale sunt preepurate local printr-un denisipator si apoi printr-un separator de hidrocarburi
cu by-pass.
Apele pluviale din bazinul de retentie vor fi folosite la udarea spatiilor verzi din incinta
sau pot fi evacuate prin pompare la santul de colectare ape pluviale amplasat pe drumul
judetean 504. Inainte de evacuarea apelor pluviale in santul existent apartinand drumului
judetean, apele pluviale preepurate vor fi contorizate prin intermediul unui debitmetru cu
impuls electromagnetic amplasat in ultimul camin de canalizare din incinta.
4.1.2 statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor prevazute
Statia de preepurare ape tehnologice va avea capacitatea de Quz max zi = 4,64 m3/zi;
Quz max orar = 0,53 m3/h si va trata doar consumatorii tehnologici . Va fi echipata corespunzator
pentru epurarea apelor provenite din procesul tehnologic de fabricare a produselor de
panificatie avand in componenta si un separator de amidon .
Statia de preepurare este dotata cu 4 compartimente dimensionate conform
normativelor europene, pentru a conferi timpul necesar pentru fiecare etapa in parte dintr-un
ciclu de epurare.
- primul compartiment al statiei de preepurare este bazinul decantor (unde are loc
decantarea mecanica, gravitational, a materiei solide si separarea grasimilor si uleiurilor
vegetale , acestea ridicandu-se la suprafata compartimentului datorita diferentei de densitate
intre grasimi si apa);
- al 2 lea compartiment al statiei de preepurare este compartimentul de aerare, la
baza caruia se afla un aerator ce forteaza descompunerea aeroba;
- al 3 lea compartiment al statiei de preepurare este compartimentul de limpezire
primara;
- al 4 lea compartiment este compartimentul de limpezire secundara de unde, mai
apoi apa este evacuata din statia de epurare .
Dupa epurare calitatea apelor uzate tehnologice va corespunde NTPA 002/2002,
modificat cu HG 352/2005 corespunzator evacuarii in canalizarea edilitara .
Pentru epurarea apelor pluviale colectate de pe platforma betonata si sarpanta
cladirilor ,apele pluviale se vor colecta intr-un bazin de retentie ape pluviale dupa ce in
prealabil au fost trecute print-un denisipator si un separator de hidrocarburi din beton armat
pentru montaj ingropat ;
-debit maxim de apa uzata Q=124 l/s
- are in componenta separator de hidrocarburi integrat , filtru coalescent demontabil
pentru curatare usoara si sistem de protectie la supraincarcare , conexiune pentru tub de
prelevare probe .
-diametru racord :150mm;
4.2 protectia aerului :
4.2.1 sursele de poluanti pentru aer, poluanti
Sursele posibile de poluare a aerului sunt :
- praful ce se realizeaza la descarcarea materiei prime(faina) ;
- fumul de lemn(peleti) ce se degaja la arderea acestuia in cuptoarele de coacere a
produselor si pentru obtinerea apei calde in centrala termica .
4.2.2 instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
Se prevad instalatii de ventilare tehnologica (de desprafuire) care vor aspira toate
utilajele si echipamentele ce manipuleazã materia prima(faina) în cadrul proceselor
tehnologice.
Instalatiile de ventilare tehnologica deservesc in principal obiectele de primire-predare
auto pentru faina
Instalatiile tehnologice de preluare si transfer vor fi echipate cu instalatii de ventilare
tehnologica de aspiratie (desprafuire) performante, echipate cu utilaje de filtrare carcasate
care au randamente de retinere a noxelor (praf fin) de 95-98%, avand sisteme de colectare
pentru praful aspirat Incarcarea specifica pentru fiecare sistem de filtrare este de cca 100-
130 mg/mc aer, pe ora si metru patrat de suprafata filtranta .
Arderea peletilor de lemn(combustibil ecologic verde) se face in cuptoare de coacere
si in cazane termice moderne cu un randament ridicat nefiind necesare masuri suplimentare
de diminuare a impactului asupra aerului din zona.
4.3 protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
4.3.1 sursele de zgomot si de vibratii
In etapa de realizare a investitiei zgomotul este produs in principal de mijloacele de
transport.
Nivelul de zgomot nu depaseste la limita incintei amplasamentului de 50 dB(A)
conform STAS 10009/88.
In etapa de functionare a instalatiei nivelul de zgomot in zona ventilatoarelor
masurat in situatii similare este de circa 75.2 dB(A) fara a depasi 50 dB(A) la limita incintei
amplasamentului.
Instalatia nu este generatoare de vibratii.
4.3.2 amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Amenajarile si dotarile prevazute pentru protectia zgomotului si vibratiilor datorate
instalatiilor sunt : echipamente silentioase, tampoane elastice pentru sprijinirea
echipamentelor, racorduri flexibile intre echipamente si tubulaturi sau conducte, etc
4.4 protectia impotriva radiatiilor
Instalatia nu este generatoare de radiatii.
4.4.1 sursele de radiatii : Nu este cazul
4.4.2 amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul
4.5 protectia solului si a subsolului
Atat in timpul executiei cat si in exploatare nu se identifica prin evaluarea de mediu
surse de poluare a solului.
Realizarea obiectivului proiectat nu produce impact negativ asupra subsolului prin
procese geologice – alunecari de teren, eroziuni sau asupra retelei hidrologice.
4.5.1 sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice
O sursa posibila de poluare ar putea proveni din apele pluviale de pe platforma de
expeditie. Acest lurcu este exclus deoarece apele inainte de deversarea in bazinul de
retentie ape pluviale sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi , aflat pe platforma auto.
4.5.2 lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului
Stratul fertil de sol decopertat se va utiliza la refacerea unei suprafete proportionale de
sol degradat.
De asemenea se va diminua impactul fizic asupra solului din zonele invecinate datorat
traficului, prin construirea si amenajarea cu prioritate a cailor de acces, drumurilor si
platformelor din incinta, astfel incat sa nu se produca o degradare mecanica a solului
neafectat de constructii, in special in timpul executiei lucrarilor .
4.6 protectia ecosistemelor terestre si acvatice
4.6.1 identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Prin proiect nu sunt afectate semnificativ populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul,
factorii chimici.
Peisajul nu este afectat sau modificat de activitatea instalatiei.
Flora si fauna existente in cadrul natural si artificial din zona amplasamentului nu sunt
afectate.
4.6.2 lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor
naturii si ariilor protejate
Nu este cazul
4.7 protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
4.7.1 identificarea obiectivelor de interes public, distanta fara de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc
Atat pe amplasament cat si in vecinatatea acestuia nu sunt obiective de interes
public, respectiv monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit
un regim de restrictie si nici zone de interes traditional.
4.7.2 lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public
Nu este cazul
4.8 gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
4.8.1 tipurile si cantitatilor de deseuri de orice natura rezultate
Deseurile generate pe amplasament sunt generate pe timpul implementarii
proiectului si sunt :
- de tip menajer : ambalaje , hartie , saci de hartie , pungi de plastic ,
cartoane , cutii de carton , bidoane de plastic , saci de rafie deteriorati si altele
…………… 100 kg ;
- deseuri feroase : capete de armaturi ,capete de bare ,
etc………….........~500 kg ;
- alte deseuri reprezentate de resturi de caramida , blocuri de beton , resturi
de cherestea ,etc. in cantitate de cca. 2t .
4.8.2 modul de gospodarire a deseurilor
Deseurile menajere sunt colectate în pubele de gunoi prevăzute cu
capac si depozitate pe platforma de colectare a deseurilor, amplasată în incintă.
Deseurile feroase vor fi depozitate pe platforma din incintă separat de
celelalte deseuri si vor fi predate spre valorificare firmelor de profil.
Deseurile de alta natura reprezentate de resturi de caramida , blocuri de
beton , resturi de cherestea ,etc.vor fi colectate si evacuate in mod ritmic de pe
amplasament .
Zona platformei de depozitare a deseurilor trebuie mentinută în stare de
curătenie si igienizare permanentă, iar operatiile de colectare, manipulare si
evacuare a deseurilor vor fi efectuate numai de personal specializat, echipat
corespunzător.
Predarea deseurilor către unitătile specializate în colectarea deseurilor
se va efectua ritmic, pe baza unui contract permanent de prestări servicii.
4.9 gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :
4.9.1 substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse
Procesul tehnologic de fabricatie nu utilizeaza substante si preparate chimice
periculoase .
4.9.2 modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei
Nu este cazul.

V PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


5.1 dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
In timpul executiei obiectivului, monitorizarea consta in urmarirea calitatii executiei
lucrarilor de constructii, conform Fiselor de urmarire a executiei in faze determinante.
In proiect s-au prevazut mijloace de monitorizare a eventualelor surse de poluare a
mediului inconjurator.
In ceea ce priveste factorul apa se are in vedere supravegherea deversarii apelor
uzate dupa preepurarea lor. Se va urmari incadrarea in limitele impuse de Normele NTPA
002/2005 prin analize periodice efectuate in laboratoarele de specialitate .
Principalii indicatori monitorizati vor fi temperatura, pH-ul, suspensiile, CBO5, CCOCr,
substantele extractibile ale apelor uzate, inainte si dupa tratarea lor in statia proprie de
preepurare din incinta.

VI JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR


ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apa, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru a
deseurilor, etc)
Conform analizei de la punctul 4.9.2. proiectul nu se incadreaza in legislatia
comunitara SEVESO (HG 804/2007).

VII LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER


7.1 descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Organizarea de santier se va desfasura in incinta existenta.Prin organizarea de
santier se vor asigura spatiile necesare pentru personalul de executie cat si spatiul necesar
pentru depozitarea materialelor si echipamentelor.Acest spatiu , prin grija executantului , va fi
ingradit si pus sub paza .Asigurarea cu utilitati a organizarii de santier, energie electrice, apa,
canalizare, caldura, se va rezolva din utilitatile existente , prin grija beneficiarului .
7.2 localizarea organizarii de santier
Organizarea de santier se afla localizata in incinta fabricii de paine , in partea de vest
a acesteia..
7.3 descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
Pe perioada desfasurarii lucrarilor organizarii de santier nu se genereaza impact
negativ asupra factorilor de mediu.Echipamentele utilizate au nivel de zgomot in limitele
acceptate, degajarile de pulberi nu depasesc limita admisa, nu se evacuiaza ape uzate.
7.4 surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier
Nu este cazul
7.5 dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Contracte incheiate cu laboratoare de specialitate care monitorizeaza permanent
factorii de mediu apa, aer, sol prin masuratori in puncte relevante din incinta.

VIII LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN


CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE
ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
8.1 lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii
La data de 29.12.2015, s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 19/29.12.2015 pentru
“Extindere si modernizare fabrica de paine, produse de panificatie si patiserie în
Comuna Tatarastii de jos , judet Teleorman”
pe un teren cu o suprafata de 10893.00 mp, inscris in Cartea Funciara cu nr. 20266 si
nr. cadastral 20266.
Regimul economic al terenului se incadreaza in categoria ‘’ teren intravilan, curti-
constructii ”.
8.2 aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale
Activitatea de fabricatie a produselor de panificatie si patiserie nu implica riscuri de
accidente industriale cu impact smnificativ asupra mediului.
Constructiile vor fi proiectate conform Normativului P 100/2002 si proiectul va fi supus
verificarii de calitate, conform H.G. 925/1995 pentru exigenta, siguranta si stabilitate.
Pentru prevenirea si combaterea unui eventual incendiu sse va elabora „Scenariul de
securitate la incendiu „prin care se vor stabilii masurile necesare conform normelor PSI in
vigoare.
Amplasamentul nu este expus riscului alunecarilor de teren sau inundatiilor.
In caz de poluari accidentale cu ape uzate a solului, pulberi, degajate in aer peste limita
admisa, se vor lua masuri imediate de remediere pe baza unui plan de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale.
8.3 aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei
La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului precum si la vanzarea de pachet
majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care
implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare,
faliment, incetarea activitatii , este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru
stabilirea obligatiilor de mediu potrivit art.10 din Ordonanta de Urgenta nr.195/2005,
modificata si aprobata prin Legea 265/2006.
In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta inchiderea
uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un
document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu
cuprinse in actele intocmite cu un caracter public (OUG nr. 195/modificata si aprobata prin
Legea 265/2006, art.10, alineat 1,2,3).
In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie
titularul activitatii va dezvolta un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru
protectia mediului. Planul de inchidere actualizat ca urmare a schimbarilor facute va respecta
prevederile Ghidului tehnic general (pct.18). In planul de inchidere vor fi inchise minim
urmatoarele:
- scurgerea sau spalarea conductelor sau vaselor, golirea lor completa de orice continut
potential periculos;
- depunerea la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planurilor tuturor
conductelor si vaselor subterane si de suprafata;
- orice masura de precautie specifica, necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea
cladirilor sau altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa, sol ;
Planul de inchidere va identifica resursele necesare pentru punerea lui in practica si va
declara mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia
financiara a titularului autorizatiei.
Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se vor face obligatoriu pe baza unui
proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru
proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.
8.4 modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului
Se vor lua masuri pentru reconstructie ecologica a terenului afectat prin activitatile
desfasurate pe amplasament.
Se vor efectua testari ale solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de
activitate si modalitatea remedierii lui in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.

IX ANEXE – PIESE DESENATE


1. Plan de incadrare in zona …………………………………...DOC - A – 67 - 01
2. Plan de situatie………………………………………………. DOC – A – 67 – 02
3. F-ca de paine,prod. de panificatie si patiserie
Plan amplasare utilaje.....................................................DOC – MU – 67 - 01
4. Centrala termica
Plan parter, sectiune transversala, plan acoperis.............DOC – A – 67 – 03
5. Magazin desfacere
Plan parter , sectiune, plan acoperis................................DOC – A – 67 - 04
6. Plan de situatie
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare… DOC – IS – 67- 01
7. Schema tehnologica fabricatie paine
8. Schema tehnologica fabricatie produse de panificatie si patiserie
9. Schema tehnologica fabricatie produse congelate

Sef proiect Intocmit


Ing. M. Gabar Ing. G. Brutaru
Arh. D. Ivan-Gurzu
Ing. S. Marginean