Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA: Perioada: S 10 – S 17

OBIECTUL: GEOGRAFIA EUROPEI Avizat:


CLASA a VI-a Director,
PROFESOR: Şef de catedră,

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


EUROPA: CARACTERISTICI GENERALE DE GEOGRAFIE UMANĂ
(8 ore)

Conţinuturi Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Resurse Evaluare


materiale de timp
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite - cunoaşterea principalelor structuri demografice ale
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de
1. Populaţia bază Europei;
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în - identificarea celor mai reprezentative state din punct
contexte noi
2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în de vedere demografic. - planiglobul; 2h orală
limbi străine - identificarea principalelor tipuri de aşezări urbane şi
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi a termenilor geografici din limbile
2. Aşezările străine europene rurale;
- harta fizică a 1h orală
umane 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea - localizarea celor mai importante oraşe ale Europei
realităţii geografic europene Europei;
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor na-turale şi umane specifice
geografiei Europei - clasificarea statelor Erupei în funcţie de forma de
3.4. Analiza comparativa a elementelor din realitatea geografică
europeană după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi guvernământ;
- harta climatică a 1h orală
deosebiri - identificarea capitalelor ţărilor Europei;
3. Harta politică 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
- localizarea pe hărţi de contur a capitalelor şi statelor Europei;
reprezentate pe un suport cartografic
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale europene;
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările - localizarea statelor şi capitalelor europene la harta
cartografice ale Europei
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea Europei.
elementelor de geografie a Europei - identificarea celor mai importante resurse naturale: -Atlasul
4. Resursele
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea
resursele de cărbuni, petrol, gaze naturale, materiale de geografic;
elementelor şi fenomenelor pe continentul european 2h orală
naturale 5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la construcţii; solul şi pădurea;
Europa, în baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic european pentru om şi - localizarea celor mai importante state producătoare la
societatea continentului nostru nivelul Europei. - imagini;
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei
5. Activităţile eco- realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
- cunoaşterea principalelor culturi agricole din Europa Test
nomice: agricul- 7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabelcu date extrase din în funcţie de tipul de climat;
alte surse, analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame - manualul. 2h secvenţial
tură, industrie, căi simple etc.
- identificarea celor mai importante ramuri industriale
de comunicaţie, 7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite din Europa;
transporturi, criterii de clasificare:cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale - localizarea celor mai importante porturi şi aeroporturi
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
comerţ, turism algoritm dat din Europa.
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic european