Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de caracterizare psihopedagogică

Unitatea de învăţământ:Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău


Localitatea:Bacău
Clasa: a X-a F
I. DATE BIOGRAFICE ALE ELEVULUI
Numele şi prenumele:Bucă Eduard Ionel
Vârsta:16 ani
Domiciliul actual: Bacău

II. MEDIUL FAMILIAL


Tatăl:ocupaţia: angajat
Mama:ocupaţia angajat
Fraţi şi surori: are o sora mai mare, este angajata
Condiţii de viaţă: Pǎrinţii sunt preocupaţi de situația școlară a elevului și de cele necesare
pentru școală. Condițiile materiale pot fi definite ca fiind bune, deoarece eleva are tot ceea ce
îi este necesar pentru a-și desfășura în bune condiții activitatea școlară.        
Atmosfera şi climatul educativ:
 înţelegere deplină între părinţi şi copii

Atitudinea familiei faţă de şcoală (interes, colaborare, indiferenţă):


Relatiile afective din familie pot fi definite ca fiind relativ calme. Cea care se ocupă cel mai
mult de elev este mama. Aceasta participă la ședințele cu părinții.

III.STAREA DE SĂNĂTATE:
Starea actuală de sănătate:
Elevul este declarant clinic sănătos.

IV. SITUAŢIA ŞCOLARĂ


a)Rezultate la învăţătură:
Elevul are note bune. Participă activ la toate orele. Acesta arată interes pentru toate
disciplinele studiate.
c) cercuri frecventate de elev:
Elevul este sociabil. Și-a creat un grup de prieteni cu care colaborează în activitatea școlară și
extrașcolară.
d) participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare:
Eduard este pasionat de sport. Acesta practică handbalul la nivel de hoby.

V. PROCESELE INTELECTUALE, PERSONALITATEA


ŞI STILUL DE MUNCĂ
Nivelul de inteligenţă al elevului
Inteligent
Foarte inteligent Inteligenţă medie Inteligenţă
scăzută
x

Memoria
Bună Suficient dezvoltată
Foarte bună Slabă
x
Limbajul
Vocabular bogat Exprimare uşoară şi Exprimare foarte
Exprimare frumoasă corectă Vocabular redus săracă şi
Exprimare greoaie incoerentă
x

Caracteristici de pesonalitate:
a)Temperamentul: extravertit
 deschis, comunicativ, sociabil
 energic, vioi, uşor adaptabil
 rezistenţă mare la efort

b) Aptitudinile:
 intelectuale
 tehnice
 practice
 artistice
 sportive
 altele:……………………………………………………………………...
c) Caracterul:
Trăsături dominante de caracter:
- positive: conștiinciozitate, creativitate, determinare,flexibilitate,
inițiativă,responsabilitate
- negative:indulgență, naivitate,
Stilul de muncă:
 organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului (programei)
Independenţă şi creativitate
 inventiv, cu manifestări de creativitate
Echilibrul emotiv
 controlat, stăpânit
VI. Concluzii, aprecieri, recomandări:
Elevul a obtinut rezultate foarte bune la majoritatea disciplinelor scolare si acest fapt
se datoreazã constiinciozitãtii sale si dorintei de a cunoaste cât mai multe despre lume si viatã.
Data completării fişei:19.01.2021