Sunteți pe pagina 1din 2

Referat chimie 2020

Tipuri de izotopi și utilizările acestora


Izotopii sunt „versiuni” alternative ale elementelor care au o masă atomică
diferită, dar cu același număr atomic. Numărul atomic al unui element este pur și simplu
numărul protonilor prezenți în atomul său, în timp ce masa atomică depinde de câți
neutroni are. Izotopii cu același element au cantități diferite de neutroni, deși numărul
protonilor este același. Oamenii de știință împart izotopii în două tipuri principale:
radioactiv și stabil. Ambele tipuri văd o largă utilizare în mai multe industrii și domenii
de studiu.

 Izotopi stabili
Izotopii stabili au o combinație stabilă proton-neutron și nu prezintă niciun semn
de descompunere. Această stabilitate provine din cantitatea de neutroni prezenți într-un
atom. Dacă un atom are prea mulți sau prea puțini neutroni, acesta este instabil și tinde
să se dezintegreze. Deoarece izotopii stabili nu se descompun, nu produc radiații sau
riscurile asociate acesteia pentru sănătate. Izotopii stabili ajută la identificarea rocilor și
mineralelor antice. Oamenii de știință care efectuează experimente ecologice și ecologice
folosesc izotopi stabili de oxigen, hidrogen, sulf, azot și carbon. De exemplu, în
geochimie, oamenii de știință studiază compoziția chimică a materialelor geologice
precum minerale și roci. Izotopii stabili sunt instrumente de încredere pentru
determinarea multor fapte despre materialele geologice, cum ar fi vârsta lor și locul de
proveniență.

 Izotopi radioactivi
Izotopii radioactivi au o combinație instabilă de protoni și neutroni. Acești izotopi
se descompun, emițând radiații care includ razele alfa, beta și gamma. Oamenii de știință
clasifică izotopii radioactivi în funcție de procesul lor de creare: de lungă durată,
cosmogenic, antropic și radiogenic. Izotopii radioactivi de lungă durată au apărut în
timpul creării sistemului solar, în timp ce izotopii cosmogeni radioactivi apar ca reacție a
atmosferei la razele cosmice emise de stele. Izotopii antropici provin din activități
nucleare realizate de oameni, precum testarea armelor și producția de combustibil
nuclear, în timp ce izotopii radiogenici sunt rezultatul final al degradării radioactive.

 Utilizarea izotopilor radioactivi


Izotopii radioactivi găsesc utilizări în agricultură, industria alimentară,
combaterea dăunătorilor, arheologie și medicină. Datarea cu radiocarbon, care măsoară
vârsta elementelor purtătoare de carbon, folosește un izotop radioactiv cunoscut sub
numele de carbon-14. În medicină, razele gamma emise de elemente radioactive sunt
utilizate pentru a detecta tumorile din interiorul corpului uman. Iradierea alimentelor -
procesul de expunere a alimentelor la un nivel controlat de raze gamma - ucide multe
tipuri de bacterii, ceea ce face ca alimentele să fie mai sigure la consum.

Sara Tudorancea Page 1


Referat chimie 2020

Sara Tudorancea Page 2

S-ar putea să vă placă și