Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic Odobesti

FISA DE ÎNREGISTRARE A PROGRESELOR ELEVILOR

An şcolar : 2015-2016, Clasa – a XI-a IA


Modulul: Tehnologii specific de obtinere a produselor de morarit si panificatie

Cadru didactic: Harabor Iuliana Larisa

Nr. crt Nume si prenume elev TESTARE TESTARE FINALĂ Progres înregistrat
INIȚIALA
1 Elev 1 6 8 ↑
2 Elev 2 6 9 ↑
3 Elev 3 8 8 →
4 Elev 4 5 6 ↑
5 Elev 5 6 8 ↑
6 Elev 6 7 7 →
7 Elev 7 7 9 ↑
8 Elev 8 7 8 ↑
9 Elev 9 6 6 →
10 Elev 10 7 8 ↑
11 Elev 11 7 8 ↑
12 Elev 12 7 8 ↑
13 Elev 13 6 5 ↓
14 Elev 14 6 5 ↓
15 Elev 16 6 6 →

Interpretare: număr total elevi- 15, număr elevi la care se constată progres- 9, număr de elevi
constanţi- 4, număr de elevi la care se constată regres- 2.

Progres elevi

4
constant
regres
progres
1
10

Pentru elevii la care s-a constatat un regres am elaborat un plan de pregătire remedială.
PLAN REMEDIAL

Modulul : Tehnologii specific de obtinere a produselor de morarit si panificatie

Clasa: a XI-a IA

Anul şcolar: 2015 – 2016

Profesor: : Harabor Iuliana Larisa

Nume elev Decalaje Prioritate Activitatea remediala Intervalul de timp Persoana Resurse
identificate responsabilă

Recuperarea -participarea la activităţi de pregătire


Elev 1 Activitati de invatare repetitive Miercuri de la 14 la Dimoiu Daniela Fişe de lucru cu grad
cunostintelor suplimentară în afara orelor
Interpretarea textelor de 15 timp de 2 de dificultate redus
Dificultati in -dezvoltarea competenţelor de lectură şi mai
specialitate saptamani Teme pentru acasă
ȋntelegerea ales de înţelegere a textului citit (a cerinţelor
Intocmirea planului remedial. O lună Fise de documentare
textului de şi sarcinilor de lucru)
particularizate
specialitate teme suplimentare de lucru şi studiu
Dificultati de individual pentru acasă
comunicare in Exercitii practice
scris Sarcini progresive
Ritm lent de
învăţare
Recuperarea Activitati de invatare repetitive participarea la activităţi de pregătire
Elev 2 Miercuri de la 14 la Dimoiu Daniela Fişe de lucru cu grad
cunostintelor Interpretarea textelor de suplimentară în afara orelor
15 timp de 2 de dificultate redus
Dificultati in specialitate dezvoltarea competenţelor de lectură şi mai
saptamani Fişe de lucru cu
ȋntelegerea ales de înţelegere a textului citit (a cerinţelor
O lună sarcini progresive
textului de şi sarcinilor de lucru)
Teste de autoevaluare
specialitate Efectuarea corecta de calcule teme suplimentare de lucru şi studiu
Deficiente calcul individual pentru acasă
matematic