Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu

Numele, prenmele elevului: Deaciuc Anastasia


Clasa a IX- a „B”
„ O spun să mă audă și plin de floare pomul: Și din mormânt voi spune
mulțimii adevărul ” – Grigore Vieru
Tema: Grigore Vieru – suflet din sufetul Basarabiei.
Grigore Vieru este poetul de suflet, care, prin versurile sale, și-a exprimat
gândurile și a reușit să pătrundă în inimile cititorilor.
Apreciatul poet, și-a clădit viața, talentul și sufletul în cuvinte, având o
relație strânsă cu doina, motivele principale ale operelor lui fiind: mama, izvorul,
dorul, natura, casa părintească, valorile folclorice.
Creația lui redă originalitate, deși simple la prima vedere, fiecare vers
conține sensibilitate, pasiune și dedicație. Poeziile sale destinate copiilor au
constituit o adevărată revoluție literară, readucându-ne la izvoarele firești ale
basmului și metaforei petru cei mici. A reușit să relateze perfect trăirile sale
sufletești și sentimentele.
Grigore Vieru și-a deschis sufletul în fața neamului, în fața iubirii și a
devotamentului. A fost un mare apărător al limbii române și cel care înțelegea cu
propriiai ființă durerea și neliniștea neamlui. Creațiile sale au reușit să educe o
generație de patrioți și luptători pentru democrație.
Valoarea estetică și cea etnică sunt înalt apreciate de românii de
pretutindeni, astfel că, chiar și după moartea sa, el reușește să pătrundă în
adâncurile minții omului, și, prin volumele sale inedite, să se facă auzit de o țară
întreagă. Cultivarea dragostei față de limba maternă este o preocupare constantă
a poetului Vieru, la fel ca și: dragostea față de plaiul natal, casa părintască, și,
desigr, față de ființa cea mai scumpă din lume – mama. El, fiind un poet
extraordinar, a devenit, pe parcurs, un simbol al Basarabiei, suflet din sufletul ei.
Grigore Vieru, va fi, și va rămâne ,,poetul cu lira în lacimi” (Eugen Simon) , va
rămâne o personaliate venerată și un simbol al înălțăii morale a neamului
românesc din Basarabia.

S-ar putea să vă placă și