Sunteți pe pagina 1din 37

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anii 2019-2024
-SINTEZA-

Anexa nr. 1 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 01 VENITURI - TOTAL 149.338.281 134.203.670 174.101.960 29,73 175.747.538 185.638.775 201.986.735
0002 01 I.VENITURI CURENTE 128.595.049 115.611.848 136.026.104 17,66 142.522.293 155.924.039 172.401.143
0003 01 A.VENITURI FISCALE 106.296.155 93.916.911 112.200.746 19,47 117.940.819 129.708.019 144.486.739
0004 01 A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 22.916.943 19.319.560 20.792.464 7,62 21.436.402 23.170.256 25.754.769
CASTIGURI DIN CAPITAL
0005 01 A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 20.544.062 18.474.493 20.128.222 8,95 20.720.177 22.396.100 24.919.827
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
0101 IMPOZIT PE PROFIT 17.687.836 15.966.301 17.388.366 8,91 17.765.904 19.202.874 21.475.872
01 Impozit pe profit de la agentii economici 15.630.139 14.814.953 16.131.141 8,88 16.410.289 17.737.612 19.895.560
02 Impozit pe profit de la bancile comerciale 2.057.696 1.151.348 1.257.225 9,20 1.355.615 1.465.262 1.580.312
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 2.856.226 2.508.192 2.739.856 9,24 2.954.273 3.193.226 3.443.955
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele 56.296 -1.852
juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
02 Impozitul pe profit obtinut din activitati 373 181 189 4,42 203 220 237
comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii
privind protectia consumatorului
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 84.690 64.853 67.586 4,21 72.875 78.770 84.955
04 Impozitul pe reprezentante 3.275 2.994 3.123 4,31 3.367 3.639 3.925
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizica -105 -216
dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu
genereaza o persoana juridica
06 Impozit pe venitul microintreprinderilor 2.711.709 2.442.211 2.668.958 9,28 2.877.828 3.110.597 3.354.838
07 Impozit pe veniturile microintreprinderilor -11 21
realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o
persoana juridica, care nu genereaza o persoana
juridica
0300 01 A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 1.510.109 208.124
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
0301 IMPOZIT PE VENIT 23.115.795 24.257.917 26.166.190 7,87 28.405.780 30.833.431 33.355.975
01 Impozit pe venituri din activitati independente -173.277 -3.646
02 Impozit pe venituri din salarii 18.120.938 18.553.859 19.991.024 7,75 21.622.068 23.491.050 25.424.170
03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei -75.497 -5.011
bunurilor
04 Impozit pe venituri din dividende 1.773.709 1.914.492 2.044.739 6,80 2.196.503 2.363.987 2.539.338
05 Impozit pe venituri din dobanzi 123.523 151.984 155.632 2,40 159.678 163.670 167.598
06 Impozit pe venituri din pensii 1.021.004 1.438.373 1.730.136 20,28 2.086.153 2.363.803 2.665.171
07 Impozit pe veniturile din premii 22.998 13.175 13.491 2,40 13.842 14.188 14.529
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de 1
dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria
de persoane fizice romane rezidente fiscal in
Romania
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de -2.525 -14.060
valoare
10 Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare- 8 19
cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si orice alte operatiuni similare
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de 57.682 52.708 55.809 5,88 60.745 66.414 72.322
proprietate intelectuala
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice 414 -972
nerezidente incasate pana la 31.01.2014
13 Impozit pe venituri din activitati agricole -4.133 1.720
14 Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de 2 5
bunuri in regim de consignatie si din activitati
desfasurate pe baza unui contract de agent,
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
comision sau mandat comercial, datorate pana la
31 decembrie 2011
15 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza -68 5
contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
16 Impozit pe venituri din activitati desfasurate in 4.454 496 525 5,85 571 625 680
baza contractelor/ conventiilor civile incheiate
potrivit Codului civil precum si a contractelor de
agent
17 Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici 4
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 134.147 151.050 157.898 4,53 162.003 169.442 173.509
imobiliare din patrimoniul personal
19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non- -161.001 -153.303 -159.895 4,30 -167.410 -175.781 -184.394
profit
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 99.276 95.719 98.016 2,40 100.564 103.078 105.552
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 98.980 91.628 93.828 2,40 96.267 98.674 101.042
23 Impozit pe venitul realizat de persoana fizica 261 420 438 4,29 459 482 505
dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil
potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu
genereaza o persoana juridica
24 Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica 392 279 291 4,30 304 320 335
dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil
potrivit titlului III- impozitul pe veniturile
microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana
juridica
25 Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele 33 16 17 6,25 17 18 19
fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica
contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
26 Impozitul pe veniturile din activitati independente 51.606 50.625 52.802 4,30 55.284 58.048 60.892
realizate in baza contractelor de activitate sportiva
50 Impozit pe venituri din alte surse 171.239 162.022 165.911 2,40 170.224 174.480 178.668
51 Impozit pe venit aferent declaratiei unice 1.549.562 1.692.740 1.765.528 4,30 1.848.508 1.940.933 2.036.039
60 Regularizari 302.064 63.574
0401 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL -21.605.686 -24.049.793 -26.166.190 8,80 -28.405.780 -30.833.431 -33.355.975
PE VENIT (SE SCAD)
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -21.605.686 -24.049.793 -26.166.190 8,80 -28.405.780 -30.833.431 -33.355.975
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 862.772 636.943 664.242 4,29 716.225 774.156 834.942
CASTIGURI DIN CAPITAL
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 862.772 636.943 664.242 4,29 716.225 774.156 834.942
CASTIGURI DIN CAPITAL
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele 862.030 636.943 664.242 4,29 716.225 774.156 834.942
nerezidente
50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din 741
capital
0600 01 A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 35 132
0601 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 35 132
01 Impozit pe salarii 35 132
0700 01 A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 347.598 219.013
0701 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 347.598 219.013
02 Impozit pe terenuri 11 1
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru -1.234 -8.215
activitatea notariala si alte taxe de timbru
04 Impozit pe constructii -11.987 33.605
05 Taxa pe active 360.808 193.622
1000 01 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 81.746.719 73.171.949 90.231.634 23,31 95.249.422 105.267.815 117.449.219
SERVICII
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 65.420.556 60.816.930 69.698.446 14,60 74.120.657 80.115.800 87.641.192
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -18.316.197 -21.062.158 -18.094.878 -14,09 -17.422.482 -16.475.981 -15.528.624
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -954.801 -2.221.908 -2.979.262 34,09 -3.076.581 -3.080.186 -3.083.734
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor (se scad)
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -1.604.044 -5.052.047 -7.650.733 51,44 -8.889.153 -8.939.047 -8.988.142
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor,
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti
(se scad)
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -595.020 -594.286 -600.000 0,96 -600.000 -600.000 -600.000
pentru drumuri (se scad)
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -14.964.155 -12.898.742 -6.513.570 -49,50 -4.500.000 -3.500.000 -2.500.000
pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
08 Restituiri din sume defalcate din TVA acordate 33.344 11.998
in anul precedent
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata -231.521 -307.173 -351.313 14,37 -356.748 -356.748 -356.748
pentru finantarea invatamantului particular si a
celui confesional (se scad)
1201 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE 1.381.885 964.185 1.005.648 4,30 1.052.914 1.105.559 1.159.731
BUNURI SI SERVICII
04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor 2 -3
noi din import
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea 19 1
alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din
tutun si a cafelei
11 Taxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a 1.148.533 757.369 789.936 4,30 827.063 868.416 910.968
dereglementarii preturilor din sectorul gazelor
naturale.
12 Taxa speciala pentru exploatarea resurselor 69.928 61.944 64.608 4,30 67.645 71.027 74.507
naturale
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice 163.403 144.874 151.104 4,30 158.206 166.116 174.256
si a gazului metan
1401 ACCIZE 31.463.273 30.715.254 33.095.574 7,75 35.573.167 38.446.176 41.942.253
1501 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 82 35
50 Alte taxe pe servicii specifice 82 35
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, 1.797.120 1.737.703 4.526.844 160,51 1.925.166 2.076.261 2.234.667
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI
01 Taxe pentru jocurile de noroc 1.851.203 1.358.321 1.708.768 25,80 1.842.495 1.991.523 2.147.895
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 67.700 353.263 2.792.005 690,35 55.922 57.320 58.696
autorizatii de functionare
04 Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si 16.006 24.981 25.580 2,40 26.245 26.901 27.547
exploatare a resurselor minerale
05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si 507 359
din publicitatea lor
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 16 -27
07 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru 1.429 1.338
eliberarea autorizatiilor de transport in trafic
international
08 Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule -139.302 -989
la prima inmatriculare in Romania
10 Taxa de poluare pentru autivehicule, de -1.001 -23
compensat/restituit
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 561 480 491 2,29 504 517 529
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
1700 01 A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI 1.159.937 1.119.574 1.131.856 1,10 1.141.114 1.150.373 1.157.317
TRANZACTIILE INTERNATIONALE
1701 VENITURI INCADRATE IN RESURSELE 1.159.937 1.119.574 1.131.856 1,10 1.141.114 1.150.373 1.157.317
PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII
EUROPENE
01 Taxe vamale 1.159.937 1.119.574 1.131.856 1,10 1.141.114 1.150.373 1.157.317
1800 01 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 124.923 86.683 44.792 -48,33 113.881 119.575 125.434
1801 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 124.923 86.683 44.792 -48,33 113.881 119.575 125.434
01 Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, 4.716 -1.693
taxelor agricole si taxelor anti-dumping
02 Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 1.853 1.534
31.12.2006
03 Venituri cu destinatie speciala din comisionul 2 11
pentru servicii vamale
07 Impozitul specific 118.292 86.616 44.567 -48,55 113.565 119.243 125.086
50 Alte impozite si taxe 60 215 225 4,65 316 332 348
2000 01 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 8.967.742 9.801.477 10.182.020 3,88 10.740.022 11.363.950 12.005.483
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
2001 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 5.266.592 5.486.917 5.676.127 3,45 5.946.286 6.246.861 6.549.213
05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru 2.386.281 2.333.327 2.405.527 3,09 2.481.037 2.558.917 2.639.242
persoane cu handicap neincadrate
08 Venituri din contributia asiguratorie pentru munca 2.879.730 3.153.405 3.270.600 3,72 3.465.249 3.687.944 3.909.971
aferenta bugetului de stat
50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de 582 185
angajatori (+ restante anii anteriori din contributia
agentilor economici pentru persoane cu handicap)
2101 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 3.701.150 4.314.560 4.505.893 4,43 4.793.736 5.117.089 5.456.270
01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de 142 1.684
asigurati
27 Diferente aferente contributiei de asigurari sociale -2.541 144
de sanatate
45 Sume aferente bonificatiei acordate la plata -10.802 -689 -689 0,00 -689 -689 -689
contributiei de asigurari sociale, in afara celei
acordate pe baza declaratiei unice
46 Sume aferente bonificatiei acordate la plata -6.132 -2.785
contributiei de asigurari sociale
50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de 3.720.483 4.316.206 4.506.582 4,41 4.794.425 5.117.778 5.456.959
asigurati
2900 01 C.VENITURI NEFISCALE 13.331.152 11.893.460 13.643.338 14,71 13.841.452 14.852.070 15.908.921
3000 01 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 11.463.831 10.093.736 11.768.331 16,59 11.819.713 12.666.775 13.552.003
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 10.297.679 8.718.153 10.333.599 18,53 10.272.700 10.994.634 11.748.568
01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 354.442 173.779 216.589 24,63 241.274 260.789 281.266
02 Incasari din cota retinuta, conform codului penal 2
04 Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale 1.351.095 1.714.896 1.788.637 4,30 1.872.703 1.966.338 2.062.688
a Romaniei
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.912.552 1.516.094 1.581.028 4,28 1.655.336 1.738.103 1.823.270
08 Venituri din dividende 5.619.951 3.773.197 5.574.433 47,74 5.238.683 5.662.406 6.107.011
11 Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de 1.029.105 1.124.464 1.172.816 4,30 1.264.600 1.366.886 1.474.212
gaze cu efect de sera
13 Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze 27.846 16.194
cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
15 Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze 399.437
cu efect de sera alocate pentru implementarea de
masuri financiare in favoarea sectoarelor sau a
subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri
semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de
carbon
50 Alte venituri din proprietate 2.687 92 96 4,35 104 112 121
3101 VENITURI DIN DOBANZI 1.166.152 1.375.583 1.434.732 4,30 1.547.013 1.672.141 1.803.435
03 Alte venituri din dobanzi 1.166.152 1.375.583 1.434.732 4,30 1.547.013 1.672.141 1.803.435
3300 01 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.867.321 1.799.724 1.875.007 4,18 2.021.739 2.185.295 2.356.918
3301 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 507.934 303.393 315.969 4,15 340.698 368.253 397.168
ALTE ACTIVITATI
02 Taxe consulare 45.882 35.662 37.196 4,30 40.106 43.350 46.754
03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale 461 259 270 4,25 291 315 339
04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate 387 91 91 0,00 98 106 114
de laboratoare
05 Taxe si alte venituri in invatamant 163 160 167 4,38 180 194 209
06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si 2 6.535 6.816 4,30 7.350 7.944 8.568
extrajudiciara
08 Venituri din prestari de servicii 167.725 147.611 153.611 4,06 165.633 179.030 193.087
09 Taxe si alte venituri din protectia mediului 24.203 17.008 17.702 4,08 19.087 20.631 22.251
16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din 210 196 204 4,08 220 238 256
activitatea proprie sau anexa
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si 2.709 2.472 2.576 4,21 2.778 3.002 3.238
conversie profesionala, specializare si perfectionare
23 Venituri din timbrul judiciar 8 9 9 0,00 10 11 12
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 55.595 59.869 62.429 4,28 67.315 72.760 78.473
avansate de stat
26 Venituri din despagubiri 157.133 29.376 30.611 4,20 33.007 35.676 38.478
29 Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale 1.531 1.002 1.045 4,29 1.127 1.218 1.314
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
individuale anticipate si pentru emiterea sau
modificarea unui acord de pret in avans
50 Alte venituri din prestari de servicii si alte 51.924 3.143 3.242 3,15 3.496 3.778 4.075
activitati
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 8.724 3.027 3.051 0,79 2.563 361 643
ELIBERARI PERMISE
01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si 211 173 180 4,05 194 210 227
certificate
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari 8.513 2.854 2.871 0,60 2.369 151 416
permise
3501 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 653.096 465.693 485.566 4,27 523.567 565.915 610.352
01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 438.876 321.439 335.138 4,26 361.366 390.594 421.263
potrivit dispozitiilor legale
02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 72 118 129 9,32 139 151 163
intarziere declaratiei de impozite si taxe
03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 79.688 62.079 64.741 4,29 69.808 75.454 81.379
abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
04 Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la 45 304 317 4,28 342 370 399
termen
05 Amenzi judiciare 16.744 11.072 11.546 4,28 12.450 13.457 14.514
06 Incasari rezultate din valorificarea bunurilor 1.629 1.637 1.708 4,34 1.842 1.990 2.147
confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la
regimul drogurilor si precursorilor
07 Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata 28.570 16.078 16.767 4,29 18.079 19.541 21.076
08 Penalitati de nedeclarare 76.602 24.028 25.038 4,20 26.997 29.181 31.472
50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 10.870 28.938 30.182 4,30 32.544 35.177 37.939
3601 DIVERSE VENITURI 695.553 1.027.198 1.070.421 4,21 1.154.911 1.250.766 1.348.755
01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 65.612 180.906 188.665 4,29 203.430 219.884 237.149
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 7.954 5.526 5.764 4,31 6.215 6.717 7.245
imputatii si despagubiri
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din 20.548 10.340 10.783 4,28 11.627 12.567 13.554
drepturile necuvenite
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 18 69 72 4,35 78 84 91
05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 20.469 18.355 19.127 4,21 20.624 22.292 24.043
institutiilor publice
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 21.004 112.034 116.849 4,30 125.994 136.185 146.878
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in 4.635 1.056 1.102 4,36 1.188 1.284 1.385
cursul procesului de executare silita
16 Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru 84.070 80.821 84.296 4,30 90.893 98.245 105.959
furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor
in institutiile scolare
18 Sume provenind din executarea silita a debitelor 6 3 3 0,00 3 4 4
reprezentand contravaloarea lucrarilor de
regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
19 Venituri din recuperarea creantelor fiscale 30 63 65 3,17 70 76 82
20 Varsaminte din reducerea drepturilor salariale 10 -7
conform Legii nr. 118/2010
21 Sume restituite aferente veniturilor incasate 12 3.682 3.841 4,32 4.141 4.476 4.828
24 Venituri din compensarea creantelor din 154.768 139.526 145.526 4,30 156.915 169.607 182.924
despagubiri
27 Venituri din comisionul perceput de catre 425 113
inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la
data de 31 decembrie 2010
28 Comision de risc aferent programului de stimulare 2 5 5 0,00 5 6 6
a cupararii de autoturisme
46 Sume aferente soldului FEC 1.098 38
48 Sume retinute de statul membru de inregistrare din 348
sumele transferate statelor membre de consum
50 Alte venituri 314.545 474.668 494.323 4,14 533.728 579.339 624.607
3701 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE 2.014 413
DECAT SUBVENTIILE
01 Donatii si sponsorizari 2.014 413
3900 01 II.VENITURI DIN CAPITAL 327.634 288.185 300.501 4,27 324.017 350.226 377.724
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 327.634 288.185 300.501 4,27 324.017 350.226 377.724
BUNURI
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 7.232 14.960 15.530 3,81 16.745 18.099 19.521
institutiilor publice
03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din 13.453 13.678 14.264 4,28 15.380 16.624 17.929
fondurile statului
06 Venituri obtinute in procesul de stingere a 288.531 248.521 259.208 4,30 279.493 302.100 325.820
creantelor bugetare
07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 435 548 571 4,20 616 666 718
domeniului privat al statului sau a unitatilor
administativ-teritoriale
09 Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite 9.238 3.857 4.023 4,30 4.338 4.689 5.057
institutiilor de credit in cadrul programului "Prima
casa"
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 8.745 6.621 6.905 4,29 7.445 8.048 8.679
4000 01 III.OPERATIUNI FINANCIARE 3.854.912 720.980
4001 INCASARI DIN RAMBURSAREA 585
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
17 Venituri din sume reportate si alte surse de 585
venituri
4101 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 3.854.327 720.980
08 Disponibil din excedentele anilor precedenti ale 880.196 19.670
institutiilor reorganizate
13 Restituiri de sume reprezentand sume alocate in 2.974.131
cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din
instrumente structurale
15 Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de 1.310
Dezvoltare si Investitii
16 Disponibilitati din excedentele anilor precedenti 700.000
4400 01 IV.SUBVENTII 9.443 218
4401 DONATII DIN STRAINATATE 9.443 218
02 De la guverne straine 9.443 218
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI 65.043 11.053
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
24 Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 4
4601 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 119.317 -4.466 2.679.400 -60.095,52
01 Sume virate de autoritatile de management din -4.466 2.679.400 -60.095,52
sumele rambursate de UE, reprezentant cheltuieli
din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor
din privatizare utilizate pentru plati in numele UE
03 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea -551
Europeana pentru programele operationale
finantate in cadrul obiectivului convergenta
04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea 119.868
Europeana pentru programele operationale
finantate din cadrul financiar 2014-2020
4701 SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE -3.768 258.200
01 Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic -3.768 258.200
in curs de distribuire
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI 16.370.651 17.317.652 35.095.955 102,66 32.901.228 29.364.510 29.207.868
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
02 Fondul Social European (FSE) 416.431
03 Fondul de Coeziune (FC) 1.679.420
04 Fondul European Agricol de Dezvoltare rurala 4.191.464
(FEADR)
05 Fondul European pentru Pescuit si Afaceri 83.458
Maritime (FEPAM)
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai 38.314
defavorizate persoane
07 Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) 87
11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA 436
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II)
12 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 954
13 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 8.687.543
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 3.251
2014-2020
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 1.426
19 Mecanismul pentru Interconectarea Europei 594
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent 11
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor 461
financiare Spatiul Economic European si
Norvegian 2014-2021
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 261.728.830 318.456.595 21,67 261.071.940 241.673.886 242.735.930
II.Credite bugetare 202.183.343 247.612.625 261.451.669 5,59 252.333.821 250.364.450 255.330.920
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 241.723.722 296.706.019 22,75 247.743.594 228.998.887 230.615.983
II.Credite bugetare 195.301.430 233.022.577 250.795.480 7,63 242.029.857 238.861.104 241.213.520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.277.456 55.834.624 -0,79 55.835.124 56.114.301 56.394.874
II.Credite bugetare 52.269.129 56.277.690 55.834.624 -0,79 55.835.124 56.114.301 56.394.874
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 10.755.899 10.265.475 -4,56 9.922.698 9.945.314 9.927.165
II.Credite bugetare 8.640.960 10.599.320 10.354.218 -2,31 9.925.511 9.941.583 9.930.466
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 13.743.668 16.032.377 16,65 16.997.484 17.949.265 18.808.252
II.Credite bugetare 11.437.828 13.743.668 16.032.377 16,65 16.997.484 17.949.265 18.808.252
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 4.864.232 4.077.194 -16,18 4.599.511 4.612.808 4.626.105
II.Credite bugetare 4.090.551 4.787.185 3.944.194 -17,61 4.599.511 4.612.808 4.626.105
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I.Credite de angajament 701.000 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 701.000 100.000 100.000 100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 44.782.824 46.303.515 3,40 45.648.299 41.343.482 38.861.404
II.Credite bugetare 34.250.690 50.263.714 47.670.723 -5,16 42.183.547 42.326.354 41.172.291
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 20.292.497 27.629.570 36,16 23.930.891 23.354.243 24.881.267
II.Credite bugetare 16.418.865 17.513.616 22.397.358 27,89 19.072.875 19.549.343 21.535.809
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 610.426 1.599.721 162,07 24.692 20.192 20.192
II.Credite bugetare 415.855 598.295 331.332 -44,62 24.692 20.192 20.192
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 42.112.595 44.779.002 6,33 45.394.247 46.057.007 46.592.334
II.Credite bugetare 37.509.663 42.104.418 44.779.002 6,35 45.394.247 46.057.007 46.592.334
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 40.656.183 82.055.858 101,83 40.325.197 24.529.984 25.363.387
II.Credite bugetare 23.989.686 30.099.019 43.441.681 44,33 43.069.002 37.161.389 37.193.011
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 6.293.660 4.625.184 -26,51 4.065.534 4.189.832 4.227.951
II.Credite bugetare 5.649.567 6.293.027 4.625.184 -26,50 4.064.733 4.191.316 4.227.951
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.334.282 2.802.499 110,04 899.917 782.459 813.052
II.Credite bugetare 628.643 742.625 683.787 -7,92 763.131 837.546 612.235
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 13.589.818 18.899.216 39,07 11.794.411 11.226.546 9.440.994
II.Credite bugetare 7.940.443 8.400.777 7.804.829 -7,09 8.770.029 10.054.893 11.438.447
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 13.136.243 18.742.699 42,68 11.694.411 11.126.546 9.340.994
II.Credite bugetare 6.535.509 7.947.202 7.648.312 -3,76 8.670.029 9.954.893 11.338.447
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 453.575 156.517 -65,49 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 1.404.934 453.575 156.517 -65,49 100.000 100.000 100.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 6.629.888 2.851.360 -56,99 1.533.935 1.448.453 2.678.953
II.Credite bugetare 2.065.037 6.629.888 2.851.360 -56,99 1.533.935 1.448.453 2.678.953
80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 4.670.129 1.001.000 -78,57 1.000 1.000 1.000
II.Credite bugetare 4.670.129 1.001.000 -78,57 1.000 1.000 1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 1.959.759 1.850.360 -5,58 1.532.935 1.447.453 2.677.953
II.Credite bugetare 2.065.037 1.959.759 1.850.360 -5,58 1.532.935 1.447.453 2.677.953
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -214.598
II.Credite bugetare -3.123.573 -440.617
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -214.598
II.Credite bugetare -3.123.573 -440.617
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 69.242.640 80.887.625 16,82 66.079.974 63.947.227 66.071.827
II.Credite bugetare 44.153.471 67.548.923 76.294.620 12,95 66.058.093 64.599.971 66.541.252
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 67.088.687 78.353.617 16,79 64.218.347 62.234.867 63.130.744
II.Credite bugetare 43.311.051 65.592.249 74.109.526 12,99 64.331.286 63.023.521 63.747.479
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 6.344.123 6.069.126 -4,33 6.069.183 6.100.032 6.131.027
II.Credite bugetare 5.824.558 6.344.123 6.069.126 -4,33 6.069.183 6.100.032 6.131.027
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.555.506 1.307.493 -15,94 1.360.672 1.361.868 1.351.479
II.Credite bugetare 1.318.644 1.410.586 1.396.236 -1,02 1.363.485 1.358.137 1.354.780
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 13.710.482 16.000.676 16,70 16.972.042 17.928.407 18.791.909
II.Credite bugetare 11.399.511 13.710.482 16.000.676 16,70 16.972.042 17.928.407 18.791.909
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 10.589 11.000 3,88 9.900 9.900 9.900
II.Credite bugetare 4.808 10.589 11.000 3,88 9.900 9.900 9.900
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I.Credite de angajament 701.000 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 701.000 100.000 100.000 100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 25.353.391 25.237.360 -0,46 19.868.784 17.149.411 15.227.585
II.Credite bugetare 8.219.420 25.353.391 24.364.711 -3,90 19.717.893 17.137.711 15.264.585
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 12.494.011 15.964.822 27,78 14.484.711 14.873.231 16.926.382
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 12.348.395 12.270.894 16.021.755 30,57 14.507.778 14.933.231 17.002.218
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 41.736 34.688 -16,89 20.192 20.192 20.192
II.Credite bugetare 58.646 41.736 40.197 -3,69 20.192 20.192 20.192
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 716 724 1,12 720 720 720
II.Credite bugetare 695 716 724 1,12 720 720 720
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.061.693 11.039.223 118,09 3.641.470 2.939.808 2.811.472
II.Credite bugetare 1.534.363 3.933.295 7.516.596 91,10 3.879.420 3.683.893 3.312.070
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 2.516.440 1.987.505 -21,02 1.690.673 1.751.298 1.760.078
II.Credite bugetare 2.601.973 2.516.437 1.987.505 -21,02 1.690.673 1.751.298 1.760.078
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
II.Credite bugetare 37
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 401.380 889.592 121,63 515.026 451.241 449.464
II.Credite bugetare 1.208.117 297.908 540.678 81,49 380.206 315.331 302.154
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 336.905 733.075 117,59 415.026 351.241 349.464
II.Credite bugetare 224.513 233.433 384.161 64,57 280.206 215.331 202.154
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 64.475 156.517 142,76 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 983.604 64.475 156.517 142,76 100.000 100.000 100.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 1.754.380 1.644.416 -6,27 1.346.601 1.261.119 2.491.619
II.Credite bugetare 1.863.916 1.754.380 1.644.416 -6,27 1.346.601 1.261.119 2.491.619
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 1.754.380 1.644.416 -6,27 1.346.601 1.261.119 2.491.619
II.Credite bugetare 1.863.916 1.754.380 1.644.416 -6,27 1.346.601 1.261.119 2.491.619
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -1.807
II.Credite bugetare -2.229.614 -95.614
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -1.807
II.Credite bugetare -2.229.614 -95.233
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 23.461.265 33.980.666 44,84 24.068.805 23.682.481 25.636.563
II.Credite bugetare 17.660.011 22.034.684 29.334.709 33,13 23.945.844 24.278.956 26.026.851
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 23.137.084 33.200.138 43,49 23.699.004 23.335.115 25.288.349
II.Credite bugetare 17.586.326 21.858.390 28.903.095 32,23 23.710.863 24.067.500 25.825.947
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 6.085.086 5.792.124 -4,81 5.792.181 5.821.648 5.851.253
II.Credite bugetare 5.589.027 6.085.086 5.792.124 -4,81 5.792.181 5.821.648 5.851.253
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.163.509 912.053 -21,61 1.012.478 1.014.331 1.016.096
II.Credite bugetare 1.029.431 1.020.497 1.004.777 -1,54 1.012.478 1.014.331 1.016.096
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 1.025 697 -32,00
II.Credite bugetare 6 1.025 697 -32,00
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 10.589 11.000 3,88 9.900 9.900 9.900
II.Credite bugetare 4.808 10.589 11.000 3,88 9.900 9.900 9.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 56.764 961.793 1.594,37 242.945 108.600 64.998
II.Credite bugetare 45.683 56.764 89.144 57,04 92.054 96.900 101.998
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 10.831.840 14.527.320 34,12 13.024.108 13.438.485 15.480.563
II.Credite bugetare 9.606.620 10.824.559 14.527.320 34,21 13.024.108 13.438.485 15.480.563
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 41.736 34.688 -16,89 20.192 20.192 20.192
II.Credite bugetare 58.450 41.736 40.197 -3,69 20.192 20.192 20.192
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 716 724 1,12 720 720 720
II.Credite bugetare 695 716 724 1,12 720 720 720
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.902.082 10.918.870 122,74 3.555.219 2.878.739 2.800.867
II.Credite bugetare 1.212.801 3.773.684 7.396.243 96,00 3.717.969 3.622.824 3.301.465
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 43.737 40.869 -6,56 41.261 42.500 43.760
II.Credite bugetare 38.769 43.734 40.869 -6,55 41.261 42.500 43.760
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
II.Credite bugetare 37
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 325.895 726.112 122,81 369.801 347.366 348.214
II.Credite bugetare 221.850 229.673 377.198 64,23 234.981 211.456 200.904
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 325.895 726.112 122,81 369.801 347.366 348.214
II.Credite bugetare 221.850 229.673 377.198 64,23 234.981 211.456 200.904
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 54.416
II.Credite bugetare 54.416
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 54.416
II.Credite bugetare 54.416
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -1.714
II.Credite bugetare -148.166 -53.379
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -1.714
II.Credite bugetare -148.166 -53.379
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 11.718.083
II.Credite bugetare 7.945.330 10.291.502 13.717.817 33,29
01 Administratia prezidentiala
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 11 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 64.442
II.Credite bugetare 56.320 50.442 50.696 0,50
02 Autoritati legislative
I.Credite de angajament 563.758
II.Credite bugetare 591.948 561.283 674.022 20,09
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 10.441.136
II.Credite bugetare 6.626.401 9.035.535 12.306.535 36,20
04 Alte organe ale autoritatilor publice
I.Credite de angajament 648.747
II.Credite bugetare 670.661 644.242 686.564 6,57
03 Contributia la bugetul UE
I.Credite de angajament 10.683.507
II.Credite bugetare 9.492.374 10.683.507 14.396.892 34,76
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
I.Credite de angajament 1.059.675
II.Credite bugetare 222.292 1.059.675 1.220.000 15,13
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 1.978.818 1.720.682 -13,04 1.766.439 1.664.413 1.610.585
II.Credite bugetare 3.213.328 1.751.732 1.777.615 1,48 1.864.706 1.724.413 1.686.421
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.967.808 1.713.719 -12,91 1.721.214 1.660.538 1.609.335
II.Credite bugetare 3.214.688 1.747.972 1.770.652 1,30 1.819.481 1.720.538 1.685.171
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 259.037 277.002 6,94 277.002 278.384 279.774
II.Credite bugetare 235.531 259.037 277.002 6,94 277.002 278.384 279.774
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 23.318 24.645 5,69 28.714 25.158 25.173
II.Credite bugetare 21.732 19.318 24.645 27,58 28.714 25.158 25.173
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 10.569 9.276 -12,23 9.316 9.333 9.350
II.Credite bugetare 36.716 10.569 9.276 -12,23 9.316 9.333 9.350
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.478.596 1.240.106 -16,13 1.277.089 1.243.470 1.241.247
II.Credite bugetare 2.555.664 1.262.760 1.297.039 2,71 1.300.156 1.303.470 1.317.083
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 196
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 159.611 120.353 -24,60 86.251 61.069 10.605
II.Credite bugetare 321.562 159.611 120.353 -24,60 161.451 61.069 10.605
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 36.677 42.337 15,43 42.842 43.124 43.186
II.Credite bugetare 43.286 36.677 42.337 15,43 42.842 43.124 43.186
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 11.010 6.963 -36,76 45.225 3.875 1.250
II.Credite bugetare 2.663 3.760 6.963 85,19 45.225 3.875 1.250
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 11.010 6.963 -36,76 45.225 3.875 1.250
II.Credite bugetare 2.663 3.760 6.963 85,19 45.225 3.875 1.250
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 12 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare -4.024
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.024
01 Cercetare fundamentala (de baza)
I.Credite de angajament 269.612
II.Credite bugetare 257.789 269.612 275.968 2,36
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
I.Credite de angajament 1.709.206
II.Credite bugetare 2.955.540 1.482.120 1.501.647 1,32
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 2.918.832 3.184.715 9,11 2.221.138 2.293.157 2.319.118
II.Credite bugetare 1.823.427 2.880.472 3.184.015 10,54 2.221.138 2.293.157 2.319.118
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.854.450 3.028.198 6,09 2.121.138 2.193.157 2.219.118
II.Credite bugetare 2.911.344 2.854.450 3.027.498 6,06 2.121.138 2.193.157 2.219.118
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 234.849 224.574 -4,38 231.054 236.207 241.414
II.Credite bugetare 205.315 234.849 223.874 -4,67 231.054 236.207 241.414
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I.Credite de angajament 701.000 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 701.000 100.000 100.000 100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 929
II.Credite bugetare 929
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 183.575 197.396 7,53 183.514 191.276 204.572
II.Credite bugetare 186.111 183.575 197.396 7,53 183.514 191.276 204.572
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 2.436.026 1.904.299 -21,83 1.606.570 1.665.674 1.673.132
II.Credite bugetare 2.519.918 2.436.026 1.904.299 -21,83 1.606.570 1.665.674 1.673.132
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 64.475 156.517 142,76 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 983.604 64.475 156.517 142,76 100.000 100.000 100.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 64.475 156.517 142,76 100.000 100.000 100.000
II.Credite bugetare 983.604 64.475 156.517 142,76 100.000 100.000 100.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -93
II.Credite bugetare -2.071.521 -38.453
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -93
II.Credite bugetare -2.071.521 -38.453
01 Programe de informare si prezentare a imaginii
Romaniei
II.Credite bugetare 44
02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
II.Credite bugetare 700.000
03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
II.Credite bugetare 1.000
04 Fondul National de Preaderare
II.Credite bugetare -1.391.383 -36.873
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 13 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
11 Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
I.Credite de angajament 174.765
II.Credite bugetare 178.437 174.765 152.684 -12,63
14 Plata valorii de executare a garantiei in cadrul
programului Prima casa
I.Credite de angajament 7.898
II.Credite bugetare 4.670 6.411 15.000 133,97
15 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
I.Credite de angajament 2
II.Credite bugetare 2 27.050 1.352.400,0
0
50 Alte servicii publice generale
I.Credite de angajament 2.736.167
II.Credite bugetare 3.031.659 2.736.167 2.288.281 -16,37
5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
SI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 15.597.667 17.799.571 14,12 18.469.258 19.338.723 21.415.349
II.Credite bugetare 13.325.587 15.599.378 17.796.290 14,08 18.472.071 19.334.992 21.418.650
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 13.843.287 16.209.571 17,09 17.122.657 18.077.604 18.923.730
II.Credite bugetare 11.461.672 13.845.379 16.206.290 17,05 17.125.470 18.073.873 18.927.031
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 133.830 146.221 9,26 88.426 86.172 68.796
II.Credite bugetare 62.166 135.922 142.940 5,16 91.239 82.441 72.097
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 13.709.457 15.999.979 16,71 16.972.042 17.928.407 18.791.909
II.Credite bugetare 11.399.505 13.709.457 15.999.979 16,71 16.972.042 17.928.407 18.791.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 63.371 62.189 63.025 63.025
II.Credite bugetare 63.371 62.189 63.025 63.025
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 1.754.380 1.590.000 -9,37 1.346.601 1.261.119 2.491.619
II.Credite bugetare 1.863.916 1.754.380 1.590.000 -9,37 1.346.601 1.261.119 2.491.619
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 1.754.380 1.590.000 -9,37 1.346.601 1.261.119 2.491.619
II.Credite bugetare 1.863.916 1.754.380 1.590.000 -9,37 1.346.601 1.261.119 2.491.619
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -381
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -381
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 25.286.058 24.201.991 -4,29 19.554.334 16.968.453 15.090.212
II.Credite bugetare 8.131.118 25.282.657 24.201.991 -4,27 19.554.334 16.968.453 15.090.212
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 25.286.058 24.201.991 -4,29 19.554.334 16.968.453 15.090.212
II.Credite bugetare 8.137.021 25.286.058 24.201.991 -4,29 19.554.334 16.968.453 15.090.212
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 25.286.058 24.201.991 -4,29 19.554.334 16.968.453 15.090.212
II.Credite bugetare 8.137.021 25.286.058 24.201.991 -4,29 19.554.334 16.968.453 15.090.212
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -5.903 -3.401
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 14 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -5.903 -3.401
02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
I.Credite de angajament 12.446.354
II.Credite bugetare 2.571.903 12.446.354 16.766.147 34,71
03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
I.Credite de angajament 3.081.350
II.Credite bugetare 3.081.350 1.423.898 -53,79
04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament 8.963.836
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93
05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul de Interventie
I.Credite de angajament 794.518
II.Credite bugetare 164.517 791.117
6000 01 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
I.Credite de angajament 44.112.535 53.951.083 22,30 44.058.628 42.897.997 40.759.087
II.Credite bugetare 34.024.958 39.075.197 39.892.089 2,09 42.423.695 43.489.169 44.948.603
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 32.222.786 37.125.220 15,21 34.718.233 33.941.625 33.448.330
II.Credite bugetare 28.410.318 32.103.295 33.316.924 3,78 34.765.206 34.540.281 34.561.633
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 25.510.518 25.550.673 0,16 25.550.770 25.678.121 25.806.118
II.Credite bugetare 22.792.288 25.510.518 25.550.673 0,16 25.550.770 25.678.121 25.806.118
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 3.786.353 3.283.616 -13,28 3.164.476 3.172.289 3.176.049
II.Credite bugetare 2.965.771 3.786.101 3.283.616 -13,27 3.164.476 3.172.289 3.176.049
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 1.943.359 2.051.443 5,56 3.126.662 2.353.527 2.275.449
II.Credite bugetare 1.706.399 1.898.632 1.992.665 4,95 2.089.272 2.184.141 2.288.818
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 241.398 280.074 16,02 285.967 292.472 265.051
II.Credite bugetare 182.828 233.778 280.074 19,80 291.237 297.163 265.051
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 372 20 -94,62
II.Credite bugetare 3.057 372 20 -94,62
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 114 138.775 121.632,46 154.695 158.630 156.038
II.Credite bugetare 36 114 138.775 121.632,46 154.695 158.630 156.038
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 628.796 5.626.622 794,82 2.249.895 2.029.664 1.500.597
II.Credite bugetare 629.222 571.472 1.978.673 246,24 3.246.884 2.767.053 2.514.881
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 59.151 25.040 -57,67 27.851 29.874 32.897
II.Credite bugetare 72.100 59.151 25.040 -57,67 27.851 29.874 32.897
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 15 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 52.725 168.957 220,45 157.917 227.048 236.131
II.Credite bugetare 58.617 43.157 67.388 56,15 240.021 253.010 321.781
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 12.051.337 16.825.863 39,62 9.340.395 8.956.372 7.310.757
II.Credite bugetare 5.755.073 7.133.913 6.575.165 -7,83 7.658.489 8.948.888 10.386.970
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 12.051.337 16.825.863 39,62 9.340.395 8.956.372 7.310.757
II.Credite bugetare 5.755.073 7.133.913 6.575.165 -7,83 7.658.489 8.948.888 10.386.970
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -161.588
II.Credite bugetare -140.432 -162.011
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -161.588
II.Credite bugetare -140.432 -162.011
6001 APARARE
I.Credite de angajament 18.795.159 22.720.303 20,88 17.229.094 16.722.795 15.098.902
II.Credite bugetare 12.531.601 13.913.795 13.964.000 0,36 15.169.837 16.578.269 18.141.250
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.647.980 8.325.802 -3,73 8.350.602 8.407.020 8.406.174
II.Credite bugetare 7.298.635 8.615.594 8.344.963 -3,14 8.361.603 8.411.711 8.406.174
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 6.065.887 6.124.628 0,97 6.124.725 6.155.348 6.186.126
II.Credite bugetare 5.376.757 6.065.887 6.124.628 0,97 6.124.725 6.155.348 6.186.126
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.058.725 1.505.587 -26,87 1.527.246 1.527.469 1.526.179
II.Credite bugetare 1.528.748 2.058.673 1.505.587 -26,87 1.527.246 1.527.469 1.526.179
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 250.015 257.530 3,01 270.168 285.514 285.514
II.Credite bugetare 212.246 250.015 257.530 3,01 270.168 285.514 285.514
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 234.617 273.020 16,37 278.609 285.014 257.493
II.Credite bugetare 174.593 226.999 273.020 20,27 283.879 289.705 257.493
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 10 133.314 1.333.040,0 148.950 152.751 149.918
0
II.Credite bugetare 19 10 133.314 1.333.040,0 148.950 152.751 149.918
0
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 38.058 30.839 -18,97
II.Credite bugetare 5.616 13.342 50.000 274,76 5.731
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 668 884 32,34 904 924 944
II.Credite bugetare 656 668 884 32,34 904 924 944
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10.202.963 14.394.501 41,08 8.878.492 8.315.775 6.692.728
II.Credite bugetare 5.261.498 5.353.985 5.619.037 4,95 6.808.234 8.166.558 9.735.076
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10.202.963 14.394.501 41,08 8.878.492 8.315.775 6.692.728
II.Credite bugetare 5.261.498 5.353.985 5.619.037 4,95 6.808.234 8.166.558 9.735.076
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -55.784
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 16 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare -28.532 -55.784
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -55.784
II.Credite bugetare -28.532 -55.784
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 554.067
II.Credite bugetare 494.290 554.055 651.948 17,67
02 Aparare nationala
I.Credite de angajament 17.783.651
II.Credite bugetare 11.748.665 12.903.669 12.828.914 -0,58
03 Participarea la misiuni si operatiuni militare in
afara teritoriului statului roman
I.Credite de angajament 362.135
II.Credite bugetare 235.720 362.135 334.868 -7,53
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare
I.Credite de angajament 51.900
II.Credite bugetare 37.019 50.530 66.309 31,23
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii
I.Credite de angajament 43.406
II.Credite bugetare 15.906 43.406 81.961 88,82
01 Structuri militare nationale
I.Credite de angajament 5.211
II.Credite bugetare 5.211 30.458 484,49
02 Structuri militare multinationale dislocate pe
teritoriul statului roman
I.Credite de angajament 38.195
II.Credite bugetare 38.195 51.503 34,84
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
I.Credite de angajament 25.317.376 31.230.780 23,36 26.829.534 26.175.202 25.660.185
II.Credite bugetare 21.493.357 25.161.402 25.928.089 3,05 27.253.858 26.910.900 26.807.353
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 23.574.806 28.799.418 22,16 26.367.631 25.534.605 25.042.156
II.Credite bugetare 21.111.683 23.487.701 24.971.961 6,32 26.403.603 26.128.570 26.155.459
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.444.631 19.426.045 -0,10 19.426.045 19.522.773 19.619.992
II.Credite bugetare 17.415.531 19.444.631 19.426.045 -0,10 19.426.045 19.522.773 19.619.992
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.727.628 1.778.029 2,92 1.637.230 1.644.820 1.649.870
II.Credite bugetare 1.437.023 1.727.428 1.778.029 2,93 1.637.230 1.644.820 1.649.870
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 1.693.344 1.793.913 5,94 2.856.494 2.068.013 1.989.935
II.Credite bugetare 1.494.153 1.648.617 1.735.135 5,25 1.819.104 1.898.627 2.003.304
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.781 7.054 4,03 7.358 7.458 7.558
II.Credite bugetare 8.235 6.779 7.054 4,06 7.358 7.458 7.558
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 372 20 -94,62
II.Credite bugetare 3.057 372 20 -94,62
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 104 5.461 5.150,96 5.745 5.879 6.120
II.Credite bugetare 17 104 5.461 5.150,96 5.745 5.879 6.120
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 17 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 590.738 5.595.783 847,25 2.249.895 2.029.664 1.500.597
II.Credite bugetare 623.606 558.130 1.928.673 245,56 3.241.153 2.767.053 2.514.881
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 58.483 24.156 -58,70 26.947 28.950 31.953
II.Credite bugetare 71.444 58.483 24.156 -58,70 26.947 28.950 31.953
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 52.725 168.957 220,45 157.917 227.048 236.131
II.Credite bugetare 58.617 43.157 67.388 56,15 240.021 253.010 321.781
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.848.374 2.431.362 31,54 461.903 640.597 618.029
II.Credite bugetare 493.575 1.779.928 956.128 -46,28 850.255 782.330 651.894
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.848.374 2.431.362 31,54 461.903 640.597 618.029
II.Credite bugetare 493.575 1.779.928 956.128 -46,28 850.255 782.330 651.894
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -105.804
II.Credite bugetare -111.900 -106.227
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -105.804
II.Credite bugetare -111.900 -106.227
01 Administratia centrala
I.Credite de angajament 2.160.808
II.Credite bugetare 955.259 1.327.368 1.836.876 38,38
03 Ordine publica
I.Credite de angajament 9.201.681
II.Credite bugetare 8.111.022 9.762.710 9.591.435 -1,75
01 Politie
I.Credite de angajament 5.093.147
II.Credite bugetare 4.763.258 5.715.684 5.547.101 -2,95
02 Jandarmerie
I.Credite de angajament 2.570.286
II.Credite bugetare 2.134.026 2.534.876 2.477.276 -2,27
03 Paza si supravegherea frontierei
I.Credite de angajament 1.538.248
II.Credite bugetare 1.213.737 1.512.150 1.567.058 3,63
04 Siguranta nationala
I.Credite de angajament 3.393.338
II.Credite bugetare 3.015.955 3.357.532 3.421.071 1,89
05 Protectie civila si protectia contra incendiilor
I.Credite de angajament 3.217.039
II.Credite bugetare 2.696.384 3.443.014 3.722.716 8,12
06 Autoritati judecatoresti
I.Credite de angajament 4.490.489
II.Credite bugetare 4.268.728 4.468.767 4.216.384 -5,65
07 Penitenciare
I.Credite de angajament 1.452.624
II.Credite bugetare 1.320.958 1.452.624 1.475.933 1,60
10 Structura de sprijin a procurorilor europeni
delegati in Romania
II.Credite bugetare 8.892
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 18 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
siguranta nationala
I.Credite de angajament 14.590
II.Credite bugetare 2.424 14.590 18.010 23,44
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
I.Credite de angajament 1.386.807
II.Credite bugetare 1.122.629 1.334.797 1.636.772 22,62
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
I.Credite de angajament 87.695.523 91.889.758 4,78 95.590.930 91.406.424 93.469.509
II.Credite bugetare 79.324.631 86.734.261 90.641.145 4,50 90.797.675 93.144.243 96.376.576
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 87.273.911 91.328.704 4,65 95.046.207 90.939.986 93.048.601
II.Credite bugetare 79.195.872 86.437.553 90.270.066 4,43 90.317.264 92.611.043 95.884.475
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 23.332.465 23.110.735 -0,95 23.110.581 23.226.116 23.342.228
II.Credite bugetare 22.598.397 23.332.699 23.110.735 -0,95 23.110.581 23.226.116 23.342.228
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 5.153.575 5.413.076 5,04 5.126.941 5.140.034 5.127.940
II.Credite bugetare 4.133.301 5.153.515 5.413.076 5,04 5.126.941 5.140.034 5.127.940
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 11.761.185 11.590.763 -1,45 12.671.923 12.397.776 12.273.240
II.Credite bugetare 10.790.812 11.683.537 11.573.281 -0,94 11.914.028 11.911.706 12.500.536
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 895.979 933.362 4,17 835.088 863.842 857.752
II.Credite bugetare 878.028 885.578 933.362 5,40 835.088 863.842 857.752
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 109
II.Credite bugetare 8.610 109
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 42.111.765 44.639.503 6,00 45.238.832 45.897.657 46.435.576
II.Credite bugetare 37.508.932 42.103.588 44.639.503 6,02 45.238.832 45.897.657 46.435.576
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 855.090 2.551.726 198,42 5.599.613 1.075.115 2.657.959
II.Credite bugetare 148.001 258.587 1.642.638 535,24 1.466.688 2.821.648 5.138.203
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 2.588.258 2.490.362 -3,78 2.263.944 2.327.538 2.353.906
II.Credite bugetare 2.811.695 2.588.197 2.490.362 -3,78 2.263.944 2.327.538 2.353.906
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 575.594 599.068 4,08 199.285 11.908
II.Credite bugetare 318.100 431.852 467.000 8,14 361.162 422.502 128.334
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 424.284 561.054 32,24 544.723 466.438 420.908
II.Credite bugetare 248.329 305.633 371.079 21,41 480.411 533.200 492.101
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 424.284 561.054 32,24 544.723 466.438 420.908
II.Credite bugetare 248.329 305.633 371.079 21,41 480.411 533.200 492.101
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -2.672
II.Credite bugetare -119.571 -8.925
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 19 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -2.672
II.Credite bugetare -119.571 -8.925
6501 INVATAMANT
I.Credite de angajament 29.554.922 29.666.642 0,38 28.929.045 29.682.262 29.652.396
II.Credite bugetare 28.235.670 29.274.246 29.697.537 1,45 28.946.534 29.591.401 29.918.855
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 29.195.943 29.238.073 0,14 28.650.563 29.470.586 29.430.920
II.Credite bugetare 28.062.018 29.027.354 29.429.352 1,38 28.682.509 29.327.963 29.652.586
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 20.570.032 20.282.249 -1,40 20.282.249 20.383.659 20.485.576
II.Credite bugetare 20.091.036 20.570.032 20.282.249 -1,40 20.282.249 20.383.659 20.485.576
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 395.740 216.552 -45,28 234.575 234.657 235.711
II.Credite bugetare 190.418 395.740 216.552 -45,28 234.575 234.657 235.711
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 6.452.037 6.330.440 -1,88 6.430.316 6.779.941 6.546.738
II.Credite bugetare 5.886.517 6.413.278 6.330.440 -1,29 6.395.086 6.504.705 6.668.404
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 5.446 5.978 9,77 3.554 3.558 3.561
II.Credite bugetare 5.367 5.446 5.978 9,77 3.554 3.558 3.561
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 199
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 109.865 256.667 133,62 156.771 156.852 156.933
II.Credite bugetare 175.298 109.865 256.667 133,62 156.771 156.852 156.933
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 116.303 820.346 605,35 267.382 660.395 750.593
II.Credite bugetare 99.246 116.303 792.738 581,61 271.768 678.535 750.593
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.190.096 1.250.728 5,09 1.188.506 1.251.524 1.251.808
II.Credite bugetare 1.463.852 1.190.096 1.250.728 5,09 1.188.506 1.251.524 1.251.808
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 356.424 75.113 -78,93 87.210
II.Credite bugetare 150.086 226.594 294.000 29,75 150.000 114.473 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 360.500 428.569 18,88 278.482 211.676 221.476
II.Credite bugetare 218.830 248.413 268.185 7,96 264.025 263.438 266.269
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 360.500 428.569 18,88 278.482 211.676 221.476
II.Credite bugetare 218.830 248.413 268.185 7,96 264.025 263.438 266.269
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -1.521
II.Credite bugetare -45.178 -1.521
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -1.521
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 20 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare -45.178 -1.521
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 515.067
II.Credite bugetare 176.736 405.190 740.143 82,67
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 210.785
II.Credite bugetare 339.495 210.785 250.000 18,60
03 Invatamant prescolar si primar
I.Credite de angajament 5.712.167
II.Credite bugetare 6.722.885 5.712.167 5.968.885 4,49
01 Invatamant prescolar
I.Credite de angajament 2.511.913
II.Credite bugetare 2.854.934 2.511.913 2.515.627 0,15
02 Invatamant primar
I.Credite de angajament 3.200.254
II.Credite bugetare 3.867.950 3.200.254 3.453.258 7,91
04 Invatamant secundar
I.Credite de angajament 9.657.083
II.Credite bugetare 12.127.289 9.553.622 9.531.968 -0,23
01 Invatamant secundar inferior
I.Credite de angajament 4.900.840
II.Credite bugetare 6.103.600 4.900.840 4.817.511 -1,70
02 Invatamant secundar superior
I.Credite de angajament 4.234.833
II.Credite bugetare 5.545.057 4.131.372 4.169.044 0,91
03 Invatamant profesional
I.Credite de angajament 521.410
II.Credite bugetare 478.631 521.410 545.413 4,60
05 Invatamant postliceal
I.Credite de angajament 86.512
II.Credite bugetare 237.803 87.920 123.117 40,03
06 Invatamant superior
I.Credite de angajament 640.233
II.Credite bugetare 517.316 591.440 654.340 10,64
01 Invatamant universitar
I.Credite de angajament 626.652
II.Credite bugetare 505.119 577.859 640.519 10,84
02 Invatamant postuniversitar
I.Credite de angajament 13.581
II.Credite bugetare 12.197 13.581 13.821 1,77
07 Invatamant nedefinibil prin nivel
I.Credite de angajament 1.114.097
II.Credite bugetare 1.213.241 1.114.097 1.115.056 0,09
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
I.Credite de angajament 39.197
II.Credite bugetare 54.538 39.197 40.156 2,45
04 Invatamant special
I.Credite de angajament 1.074.900
II.Credite bugetare 1.158.704 1.074.900 1.074.900 0,00
11 Servicii auxiliare pentru educatie
I.Credite de angajament 298.317
II.Credite bugetare 411.800 298.317 309.633 3,79
03 Internate si cantine pentru elevi
II.Credite bugetare 12.871
30 Alte servicii auxiliare
I.Credite de angajament 298.317
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 21 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 398.929 298.317 309.633 3,79
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
I.Credite de angajament 11.320.661
II.Credite bugetare 6.489.106 11.300.708 11.004.395 -2,62
6601 SANATATE
I.Credite de angajament 11.421.994 12.948.289 13,36 17.342.982 11.824.018 13.309.177
II.Credite bugetare 9.576.299 11.080.493 11.863.737 7,07 12.332.732 13.396.107 15.869.644
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 11.368.277 12.862.553 13,14 17.138.286 11.602.918 13.153.077
II.Credite bugetare 9.585.831 11.033.340 11.776.192 6,73 12.167.891 13.175.007 15.713.544
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.259.816 2.327.652 3,00 2.327.652 2.339.291 2.350.987
II.Credite bugetare 2.036.884 2.259.816 2.327.652 3,00 2.327.652 2.339.291 2.350.987
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.414.003 4.814.087 9,06 4.505.784 4.506.986 4.507.487
II.Credite bugetare 3.565.974 4.414.001 4.814.087 9,06 4.505.784 4.506.986 4.507.487
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 4.109.237 3.960.555 -3,62 4.987.575 4.335.427 4.397.881
II.Credite bugetare 3.785.820 4.078.600 3.964.973 -2,79 4.264.910 4.124.593 4.503.511
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 1.467 1.467 1.467 1.467
II.Credite bugetare 1.467 1.467 1.467 1.467
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 53.907 85.736 59,04 204.696 221.100 156.100
II.Credite bugetare 21.598 47.343 87.545 84,92 164.841 221.100 156.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 53.907 85.736 59,04 204.696 221.100 156.100
II.Credite bugetare 21.598 47.343 87.545 84,92 164.841 221.100 156.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -190
II.Credite bugetare -31.131 -190
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -190
II.Credite bugetare -31.131 -190
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 22 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Administratia centrala
I.Credite de angajament 299.104
II.Credite bugetare 204.985 274.122 280.000 2,14
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 409.255
II.Credite bugetare 324.874 409.255 410.000 0,18
04 Servicii medicale in ambulator
I.Credite de angajament 14.118
II.Credite bugetare 13.380 14.118 12.240 -13,30
05 Asistenta medicala in centre medicale
multifunctionale
I.Credite de angajament 14.118
II.Credite bugetare 13.380 14.118 12.240 -13,30
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
I.Credite de angajament 235.527
II.Credite bugetare 230.034 235.527 227.665 -3,34
01 Spitale generale
I.Credite de angajament 234.229
II.Credite bugetare 228.060 234.229 223.660 -4,51
06 Sanatorii balneare si de recuperare
I.Credite de angajament 1.298
II.Credite bugetare 1.974 1.298 4.005 208,55
08 Servicii de sanatate publica
I.Credite de angajament 452.260
II.Credite bugetare 141.751 452.260 455.000 0,61
09 Hematologie si securitate transfuzionala
I.Credite de angajament 244.811
II.Credite bugetare 245.911 244.811 250.000 2,12
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
I.Credite de angajament 81.250
II.Credite bugetare 84.262 78.948 125.787 59,33
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
I.Credite de angajament 9.685.669
II.Credite bugetare 8.331.102 9.371.452 10.103.045 7,81
50 Alte institutii si actiuni sanitare
I.Credite de angajament 9.685.669
II.Credite bugetare 8.331.102 9.371.452 10.103.045 7,81
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 3.492.798 3.460.557 -0,92 3.209.059 3.190.807 3.220.873
II.Credite bugetare 3.421.645 3.443.907 3.386.294 -1,67 3.205.586 3.233.677 3.271.138
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.488.254 3.423.579 -1,85 3.183.141 3.189.877 3.219.933
II.Credite bugetare 3.429.790 3.445.616 3.380.716 -1,88 3.189.668 3.217.747 3.243.798
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 108.586 110.788 2,03 110.731 111.268 111.806
II.Credite bugetare 104.607 108.586 110.788 2,03 110.731 111.268 111.806
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 85.820 96.022 11,89 91.621 98.074 78.806
II.Credite bugetare 127.847 85.820 96.022 11,89 91.621 98.074 78.806
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 1.090.127 1.118.344 2,59 1.070.832 1.093.908 1.134.821
II.Credite bugetare 1.012.212 1.082.159 1.096.444 1,32 1.070.832 1.093.908 1.134.821
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 802.084 823.256 2,64 821.414 850.154 844.051
II.Credite bugetare 864.892 792.084 823.256 3,94 821.414 850.154 844.051
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 23 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 175 3
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 28.787 47.508 65,03 10.050 7.000 7.038
II.Credite bugetare 15.133 23.885 50.000 109,34 16.577 13.721 2.569
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.351.184 1.181.203 -12,58 1.017.331 1.017.565 1.043.411
II.Credite bugetare 1.302.040 1.351.184 1.181.203 -12,58 1.017.331 1.017.565 1.043.411
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 21.666 46.455 114,41 61.162 11.908
II.Credite bugetare 2.887 1.898 23.000 1.111,80 61.162 33.057 28.334
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 5.010 36.978 638,08 25.918 930 940
II.Credite bugetare 3.121 5.010 5.578 11,34 15.918 15.930 27.340
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 5.010 36.978 638,08 25.918 930 940
II.Credite bugetare 3.121 5.010 5.578 11,34 15.918 15.930 27.340
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -466
II.Credite bugetare -11.266 -6.719
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -466
II.Credite bugetare -11.266 -6.719
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 81.912
II.Credite bugetare 88.572 81.912 82.756 1,03
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 19.644
II.Credite bugetare 18.635 19.644 19.461 -0,93
03 Servicii culturale
I.Credite de angajament 632.051
II.Credite bugetare 581.536 629.382 569.786 -9,47
01 Biblioteci publice nationale
I.Credite de angajament 21.238
II.Credite bugetare 20.298 21.238 20.874 -1,71
03 Muzee
I.Credite de angajament 136.265
II.Credite bugetare 113.470 136.265 131.265 -3,67
04 Institutii publice de spectacole si concerte
I.Credite de angajament 459.879
II.Credite bugetare 434.157 459.879 406.719 -11,56
11 Edituri
I.Credite de angajament 3.575
II.Credite bugetare 2.907 3.575 3.705 3,64
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
I.Credite de angajament 6.262
II.Credite bugetare 5.296 3.593 2.000 -44,34
14 Centre culturale
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 24 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 4.832
II.Credite bugetare 4.245 4.832 4.423 -8,46
16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de
publicatii culturale
II.Credite bugetare 1.163 800
05 Servicii recreative si sportive
I.Credite de angajament 517.868
II.Credite bugetare 519.708 517.645 564.862 9,12
01 Sport
I.Credite de angajament 516.862
II.Credite bugetare 516.546 516.639 561.962 8,77
02 Tineret
I.Credite de angajament 1.006
II.Credite bugetare 3.162 1.006 2.900 188,27
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
I.Credite de angajament 2.241.323
II.Credite bugetare 2.213.194 2.195.324 2.149.429 -2,09
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 43.225.809 45.814.270 5,99 46.109.844 46.709.337 47.287.063
II.Credite bugetare 38.091.017 42.935.615 45.693.577 6,42 46.312.823 46.923.058 47.316.939
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 43.221.437 45.804.499 5,98 46.074.217 46.676.605 47.244.671
II.Credite bugetare 38.118.233 42.931.243 45.683.806 6,41 46.277.196 46.890.326 47.274.547
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 394.031 390.046 -1,01 389.949 391.898 393.859
II.Credite bugetare 365.870 394.265 390.046 -1,07 389.949 391.898 393.859
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 258.012 286.415 11,01 294.961 300.317 305.936
II.Credite bugetare 249.062 257.954 286.415 11,03 294.961 300.317 305.936
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 109.784 181.424 65,26 183.200 188.500 193.800
II.Credite bugetare 106.263 109.500 181.424 65,68 183.200 188.500 193.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 82.090 99.115 20,74 5.120 5.130 5.140
II.Credite bugetare 3.442 81.689 99.115 21,33 5.120 5.130 5.140
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 106
II.Credite bugetare 173 106
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 42.001.900 44.381.369 5,67 45.080.594 45.739.338 46.277.176
II.Credite bugetare 37.333.634 41.993.723 44.381.369 5,69 45.080.594 45.739.338 46.277.176
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 340.643 420.593 23,47 75.286 5.973 23.073
II.Credite bugetare 24.855 59.196 299.900 406,62 278.265 219.694 52.949
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 34.977 45.431 29,89 45.107 45.449 45.687
II.Credite bugetare 34.934 34.916 45.431 30,12 45.107 45.449 45.687
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 4.867 9.771 100,76 35.627 32.732 42.392
II.Credite bugetare 4.780 4.867 9.771 100,76 35.627 32.732 42.392
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 25 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 4.867 9.771 100,76 35.627 32.732 42.392
II.Credite bugetare 4.780 4.867 9.771 100,76 35.627 32.732 42.392
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -495
II.Credite bugetare -31.996 -495
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -495
II.Credite bugetare -31.996 -495
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 394.875
II.Credite bugetare 77.664 113.428 377.628 232,92
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 400.805
II.Credite bugetare 372.485 400.805 407.357 1,63
03 Pensii si ajutoare pentru batranete
I.Credite de angajament 20.826.725
II.Credite bugetare 19.202.523 20.826.725 21.481.037 3,14
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
I.Credite de angajament 4.520.936
II.Credite bugetare 4.398.262 4.520.936 4.648.360 2,82
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
I.Credite de angajament 4.520.936
II.Credite bugetare 4.398.262 4.520.936 4.648.360 2,82
06 Asistenta sociala pentru familie si copii
I.Credite de angajament 14.665.805
II.Credite bugetare 12.555.701 14.665.235 16.688.514 13,80
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
I.Credite de angajament 58.445
II.Credite bugetare 56.554 58.445 67.994 16,34
09 Ajutoare pentru urmasi
I.Credite de angajament 17.906
II.Credite bugetare 15.039 17.906 22.144 23,67
15 Prevenirea excluderii sociale
I.Credite de angajament 1.817.719
II.Credite bugetare 673.014 1.817.714 1.523.596 -16,18
01 Ajutor social
I.Credite de angajament 605.813
II.Credite bugetare 638.236 605.813 743.768 22,77
03 Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
I.Credite de angajament 6.476
II.Credite bugetare 4.154 6.471 7.249 12,02
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii
sociale
I.Credite de angajament 1.205.430
II.Credite bugetare 30.624 1.205.430 772.579 -35,91
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
I.Credite de angajament 522.593
II.Credite bugetare 739.775 514.421 476.947 -7,28
50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
I.Credite de angajament 522.593
II.Credite bugetare 739.775 514.421 476.947 -7,28
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 26 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 6.102.599 11.651.548 90,93 17.702.743 8.847.971 8.616.254
II.Credite bugetare 10.301.855 9.156.905 6.989.374 -23,67 5.591.892 7.755.929 7.752.472
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 5.860.117 11.077.320 89,03 16.351.566 7.539.069 7.399.874
II.Credite bugetare 10.386.082 9.051.563 6.715.146 -25,81 5.385.559 7.544.048 7.540.035
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 268.350 266.462 -0,70 266.909 268.076 269.263
II.Credite bugetare 224.795 268.350 266.462 -0,70 266.909 268.076 269.263
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 41.198 41.175 -0,06 44.075 44.075 44.075
II.Credite bugetare 39.147 41.198 41.175 -0,06 44.075 44.075 44.075
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 807 824 2,11 824 800 800
II.Credite bugetare 1.110 807 824 2,11 824 800 800
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 1 200.000 19.999.900, 200.000 200.000 200.000
00
II.Credite bugetare 4 1 200.000 19.999.900, 200.000 200.000 200.000
00
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 651.518 1.737.911 166,75 686.325 686.349 536.349
II.Credite bugetare 8.896.457 6.730.634 4.228.021 -37,18 2.470.110 5.062.314 5.057.114
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.976.769 2.319.690 17,35 5.419.523 5.528.090 5.528.090
II.Credite bugetare 802.265 1.098.107 919.690 -16,25 1.030.220 1.032.840 1.032.840
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.574 50.709 106,35
II.Credite bugetare 9.081 24.574 50.709 106,35
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.537.294 5.883.393 131,88 9.190.139 264.515 239.515
II.Credite bugetare 297.897 636.738 852.970 33,96 1.234.424 796.941 796.941
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 117.724 31.154 -73,54 4.856 4.861 4.861
II.Credite bugetare 20.628 117.724 31.154 -73,54 4.856 4.861 4.861
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 241.882 546.002 125,73 538.915 542.303 576.921
II.Credite bugetare 94.698 133.430 124.141 -6,96 134.141 134.141 134.141
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 201.457 532.828 164,49 1.310.177 1.267.902 1.175.380
II.Credite bugetare 271.310 162.337 232.828 43,42 165.333 170.881 171.437
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 201.457 532.828 164,49 1.310.177 1.267.902 1.175.380
II.Credite bugetare 271.310 162.337 232.828 43,42 165.333 170.881 171.437
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
II.Credite bugetare 40.446 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
II.Credite bugetare 40.446 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -395.985 -98.020
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 27 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -395.985 -98.020
7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
I.Credite de angajament 3.022.191 6.309.798 108,78 8.256.968 8.301.648 8.093.744
II.Credite bugetare 8.067.333 8.123.992 5.797.413 -28,64 4.108.429 6.708.777 6.704.133
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.823.005 5.779.827 104,74 6.949.648 7.036.603 6.921.221
II.Credite bugetare 7.874.862 7.973.454 5.567.442 -30,18 3.945.953 6.540.753 6.535.553
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 7.485 7.400 -1,14 7.800 7.800 7.800
II.Credite bugetare 7.783 7.485 7.400 -1,14 7.800 7.800 7.800
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 1 200.000 19.999.900, 200.000 200.000 200.000
00
II.Credite bugetare 4 1 200.000 19.999.900, 200.000 200.000 200.000
00
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 619.458 1.708.890 175,87 661.500 661.500 511.500
II.Credite bugetare 7.004.461 6.704.605 4.199.000 -37,37 2.445.285 5.037.465 5.032.265
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.930.110 2.301.600 19,25 5.391.433 5.500.000 5.500.000
II.Credite bugetare 763.032 1.051.448 901.600 -14,25 1.002.130 1.004.750 1.004.750
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 24.069 1.015.935 4.120,93 150.000 125.000 125.000
II.Credite bugetare 4.885 76.485 135.301 76,90 156.597 156.597 156.597
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 241.882 546.002 125,73 538.915 542.303 576.921
II.Credite bugetare 94.698 133.430 124.141 -6,96 134.141 134.141 134.141
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 199.186 529.971 166,07 1.307.320 1.265.045 1.172.523
II.Credite bugetare 265.704 159.679 229.971 44,02 162.476 168.024 168.580
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 199.186 529.971 166,07 1.307.320 1.265.045 1.172.523
II.Credite bugetare 265.704 159.679 229.971 44,02 162.476 168.024 168.580
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -73.233 -9.141
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -73.233 -9.141
03 Locuinte
I.Credite de angajament 2.633.738
II.Credite bugetare 819.976 1.267.473 1.417.600 11,84
01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
I.Credite de angajament 2.633.738
II.Credite bugetare 819.976 1.267.473 1.417.600 11,84
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
I.Credite de angajament 284.563
II.Credite bugetare 302.194 285.887 362.813 26,91
02 Amenajari hidrotehnice
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 28 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 284.563
II.Credite bugetare 302.194 285.887 362.813 26,91
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
I.Credite de angajament 103.890
II.Credite bugetare 6.945.163 6.570.632 4.017.000 -38,86
7401 PROTECTIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 3.080.408 5.341.750 73,41 9.445.775 546.323 522.510
II.Credite bugetare 2.234.522 1.032.913 1.191.961 15,40 1.483.463 1.047.152 1.048.339
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.037.112 5.297.493 74,43 9.401.918 502.466 478.653
II.Credite bugetare 2.511.220 1.078.109 1.147.704 6,46 1.439.606 1.003.295 1.004.482
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 268.350 266.462 -0,70 266.909 268.076 269.263
II.Credite bugetare 224.795 268.350 266.462 -0,70 266.909 268.076 269.263
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 33.713 33.775 0,18 36.275 36.275 36.275
II.Credite bugetare 31.364 33.713 33.775 0,18 36.275 36.275 36.275
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 807 824 2,11 824 800 800
II.Credite bugetare 1.110 807 824 2,11 824 800 800
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 32.060 29.021 -9,48 24.825 24.849 24.849
II.Credite bugetare 1.891.996 26.029 29.021 11,49 24.825 24.849 24.849
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 46.659 18.090 -61,23 28.090 28.090 28.090
II.Credite bugetare 39.233 46.659 18.090 -61,23 28.090 28.090 28.090
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.574 50.709 106,35
II.Credite bugetare 9.081 24.574 50.709 106,35
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.513.225 4.867.458 93,67 9.040.139 139.515 114.515
II.Credite bugetare 293.012 560.253 717.669 28,10 1.077.827 640.344 640.344
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 117.724 31.154 -73,54 4.856 4.861 4.861
II.Credite bugetare 20.628 117.724 31.154 -73,54 4.856 4.861 4.861
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 2.271 2.857 25,80 2.857 2.857 2.857
II.Credite bugetare 5.606 2.658 2.857 7,49 2.857 2.857 2.857
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 2.271 2.857 25,80 2.857 2.857 2.857
II.Credite bugetare 5.606 2.658 2.857 7,49 2.857 2.857 2.857
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
II.Credite bugetare 40.446 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
II.Credite bugetare 40.446 41.025 41.400 0,91 41.000 41.000 41.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -322.752 -88.879
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 29 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
CURENT
II.Credite bugetare -322.752 -88.879
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 2.840.665
II.Credite bugetare 2.200 793.170 1.077.309 35,82
03 Reducerea si controlul poluarii
I.Credite de angajament 221.149
II.Credite bugetare 2.220.174 221.149 114.652 -48,16
50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului
I.Credite de angajament 18.594
II.Credite bugetare 12.150 18.594
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 54.575.533 80.076.581 46,73 37.639.665 34.574.267 33.819.253
II.Credite bugetare 34.378.428 45.097.339 47.634.441 5,63 47.462.466 41.375.138 39.712.017
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 49.278.221 78.821.158 59,95 37.409.241 34.343.340 33.588.434
II.Credite bugetare 33.998.107 39.837.917 46.383.818 16,43 47.230.542 41.142.211 39.479.898
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 822.000 837.628 1,90 837.681 841.956 846.238
II.Credite bugetare 829.091 822.000 837.628 1,90 837.681 841.956 846.238
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 219.267 220.115 0,39 226.534 227.048 227.622
II.Credite bugetare 184.097 207.920 220.115 5,87 226.534 227.048 227.622
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 32.379 30.877 -4,64 24.618 20.058 15.543
II.Credite bugetare 37.207 32.379 30.877 -4,64 24.618 20.058 15.543
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 4.853.642 3.866.194 -20,34 4.389.611 4.402.908 4.416.205
II.Credite bugetare 4.085.739 4.776.595 3.733.194 -21,84 4.389.611 4.402.908 4.416.205
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.073.371 5.686.038 12,08 9.294.605 8.756.419 8.548.781
II.Credite bugetare 4.637.602 4.597.520 5.512.045 19,89 5.992.244 6.030.482 6.061.238
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 4.684.340 8.131.622 73,59 2.905.602 1.796.608 1.303.992
II.Credite bugetare 2.207.349 3.025.259 4.242.477 40,24 2.408.552 2.422.267 2.377.948
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 543.744 1.514.195 178,48 4.500
II.Credite bugetare 336.461 531.613 240.297 -54,80 4.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 31.573.310 56.954.894 80,39 19.644.080 18.220.882 18.153.844
II.Credite bugetare 21.380.203 24.698.927 31.450.804 27,34 33.241.586 27.091.854 25.430.916
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.012.087 91.123 -91,00 78.210 76.261 76.209
II.Credite bugetare 143.171 1.011.518 91.123 -90,99 77.409 77.745 76.209
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 464.081 1.488.472 220,74 3.800 1.200
II.Credite bugetare 157.191 134.186 25.258 -81,18 27.807 27.893 27.979
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 511.360 89.879 -82,42 84.090 84.593 84.485
II.Credite bugetare 457.614 500.986 85.079 -83,02 85.590 86.593 85.785
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 30 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 122.260 89.879 -26,49 84.090 84.593 84.485
II.Credite bugetare 36.284 111.886 85.079 -23,96 85.590 86.593 85.785
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 389.100
II.Credite bugetare 421.330 389.100
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 4.834.483 1.165.544 -75,89 146.334 146.334 146.334
II.Credite bugetare 160.675 4.834.483 1.165.544 -75,89 146.334 146.334 146.334
80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 4.670.129 1.001.000 -78,57 1.000 1.000 1.000
II.Credite bugetare 4.670.129 1.001.000 -78,57 1.000 1.000 1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 164.354 164.544 0,12 145.334 145.334 145.334
II.Credite bugetare 160.675 164.354 164.544 0,12 145.334 145.334 145.334
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -48.531
II.Credite bugetare -237.971 -76.047
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -48.531
II.Credite bugetare -237.971 -76.047
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 9.811.060 7.559.411 -22,95 2.191.756 1.162.304 601.965
II.Credite bugetare 2.054.215 7.136.601 5.230.551 -26,71 3.331.068 3.377.902 3.351.237
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 5.128.411 6.536.207 27,45 2.164.238 1.134.786 574.447
II.Credite bugetare 2.080.625 2.475.362 4.207.347 69,97 3.303.550 3.350.384 3.323.719
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.866 11.353 44,33 11.353 11.353 11.353
II.Credite bugetare 9.289 7.866 11.353 44,33 11.353 11.353 11.353
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 74.345 74.498 0,21 74.498 74.498 74.498
II.Credite bugetare 62.881 74.345 74.498 0,21 74.498 74.498 74.498
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 126.878 298.134 134,98 60.000 60.000 60.000
II.Credite bugetare 71.396 49.831 165.134 231,39 60.000 60.000 60.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 10.116 13.822 36,64 10.348 10.494 10.592
II.Credite bugetare 7.417 10.116 13.822 36,64 10.348 10.494 10.592
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.607.491 4.594.550 76,21 1.823.884 824.032 329.183
II.Credite bugetare 1.058.744 1.421.699 2.521.871 77,38 1.451.165 1.457.718 1.404.593
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 26.210 7.474 -71,48
II.Credite bugetare 11.546 17.192 25.250 46,87
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.263.819 1.535.309 -32,18 183.088 153.342 87.754
II.Credite bugetare 817.209 882.627 1.394.352 57,98 1.695.119 1.735.254 1.761.616
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 31 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 11.686 1.067 -90,87 1.067 1.067 1.067
II.Credite bugetare 42.145 11.686 1.067 -90,87 1.067 1.067 1.067
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 12.520 23.204 85,34 27.518 27.518 27.518
II.Credite bugetare 1.041 12.520 23.204 85,34 27.518 27.518 27.518
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 12.520 23.204 85,34 27.518 27.518 27.518
II.Credite bugetare 1.041 12.520 23.204 85,34 27.518 27.518 27.518
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 4.670.129 1.000.000 -78,59
II.Credite bugetare 4.670.129 1.000.000 -78,59
80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 4.670.129 1.000.000 -78,59
II.Credite bugetare 4.670.129 1.000.000 -78,59
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -27.452 -21.410
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -27.452 -21.410
01 Actiuni generale economice si comerciale
I.Credite de angajament 9.811.060
II.Credite bugetare 2.054.216 7.136.601 5.230.551 -26,71
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 37.971
II.Credite bugetare 20.343 37.971 56.944 49,97
03 Meteorologie
I.Credite de angajament 66.479
II.Credite bugetare 62.694 66.479 66.500 0,03
05 Sistemul national antigrindina
I.Credite de angajament 133.594
II.Credite bugetare 129.890 136.590 165.000 20,80
06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
I.Credite de angajament 12.601
II.Credite bugetare 1.775 12.601 12.130 -3,74
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 4.731.549
II.Credite bugetare 113.470 4.731.549 1.065.134 -77,49
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
I.Credite de angajament 2.278.627
II.Credite bugetare 795.718 867.722 1.409.422 62,43
11 Rezerve de stat si de mobilizare
II.Credite bugetare 3.122
12 Ajutoare de stat
I.Credite de angajament 977.387
II.Credite bugetare 478.197 651.372 700.000 7,47
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
I.Credite de angajament 1.572.852
II.Credite bugetare 449.007 632.317 1.755.421 177,62
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE
I.Credite de angajament 491.079 701.072 42,76 62.614 67.614 72.614
II.Credite bugetare 109.930 484.977 701.072 44,56 62.614 67.614 72.614
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 491.079 701.072 42,76 62.614 67.614 72.614
II.Credite bugetare 123.434 491.079 701.072 42,76 62.614 67.614 72.614
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 32 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 76.905 117.464 52,74 62.550 67.548 72.546
II.Credite bugetare 123.434 76.905 117.464 52,74 62.550 67.548 72.546
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 414.174 583.608 40,91 64 66 68
II.Credite bugetare 414.174 583.608 40,91 64 66 68
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -13.504 -6.102
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -13.504 -6.102
02 Carbune si alti combustibili minerali solizi
I.Credite de angajament 76.905
II.Credite bugetare 109.930 76.905 117.464 52,74
50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
I.Credite de angajament 414.174
II.Credite bugetare 408.072 583.608 43,02
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
I.Credite de angajament 297.782 148.601 -50,10 89.916 89.916 89.916
II.Credite bugetare 213.525 297.778 148.601 -50,10 89.916 89.916 89.916
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 168.682 148.601 -11,90 89.916 89.916 89.916
II.Credite bugetare 108.302 168.682 148.601 -11,90 89.916 89.916 89.916
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 50.351 72.150 43,29 43.465 43.465 43.465
II.Credite bugetare 49.609 50.351 72.150 43,29 43.465 43.465 43.465
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
II.Credite bugetare 58.693 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7 -4
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
I.Credite de angajament 297.782
II.Credite bugetare 213.525 297.778 148.601 -50,10
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
I.Credite de angajament 24.907.603 39.233.343 57,52 23.985.651 24.008.290 24.038.763
II.Credite bugetare 21.373.015 24.365.415 26.923.090 10,50 24.191.898 24.033.975 24.040.576
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 24.868.153 39.179.421 57,55 23.937.289 23.959.428 23.989.901
II.Credite bugetare 21.502.716 24.336.339 26.873.968 10,43 24.142.036 23.983.113 23.990.414
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 762.414 759.211 -0,42 759.264 763.228 767.198
II.Credite bugetare 767.524 762.414 759.211 -0,42 759.264 763.228 767.198
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 33 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 127.222 123.482 -2,94 128.421 128.597 129.121
II.Credite bugetare 98.606 115.873 123.482 6,57 128.421 128.597 129.121
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 2.299.605 1.178.953 -48,73 1.700.000 1.700.000 1.700.000
II.Credite bugetare 1.871.787 2.299.605 1.178.953 -48,73 1.700.000 1.700.000 1.700.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 2.408.905 2.553.339 6,00 3.170.086 3.199.128 3.218.535
II.Credite bugetare 2.329.202 2.331.749 2.553.339 9,50 3.168.586 3.197.128 3.217.235
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 97.984 243.926 148,94 78.365 78.660 78.660
II.Credite bugetare 64.875 97.984 243.926 148,94 78.365 78.660 78.660
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 2.020 4.500 122,77 4.500
II.Credite bugetare 2.787 2.020 4.500 122,77 4.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 18.181.157 34.253.703 88,40 18.037.853 18.032.615 18.039.187
II.Credite bugetare 16.301.500 17.737.848 21.951.750 23,76 18.244.000 18.056.600 18.039.300
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 987.156 57.107 -94,21 57.200 57.200 57.200
II.Credite bugetare 63.565 987.156 57.107 -94,21 57.200 57.200 57.200
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.690 5.200 207,69 1.600
II.Credite bugetare 2.872 1.690 1.700 0,59 1.700 1.700 1.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 39.450 52.922 34,15 47.362 47.862 47.862
II.Credite bugetare 34.806 29.076 48.122 65,50 48.862 49.862 49.162
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 39.450 52.922 34,15 47.362 47.862 47.862
II.Credite bugetare 34.706 29.076 48.122 65,50 48.862 49.862 49.162
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 100
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II.Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II.Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -164.509
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -164.509
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 127.652
II.Credite bugetare 115.703 127.652 136.166 6,67
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 1.062.032
II.Credite bugetare 900.762 1.062.032 1.329.269 25,16
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 34 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Agricultura
I.Credite de angajament 4.370.222
II.Credite bugetare 3.127.964 4.370.222 2.714.840 -37,88
02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
combaterea eroziunii solului
I.Credite de angajament 721.638
II.Credite bugetare 747.520 721.638 795.160 10,19
03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
I.Credite de angajament 61.694
II.Credite bugetare 50.202 61.694 50.200 -18,63
04 Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
I.Credite de angajament 2.537.920
II.Credite bugetare 2.217.497 2.537.920 1.749.880 -31,05
05 Reproductia si selectia animalelor
I.Credite de angajament 41.822
II.Credite bugetare 38.288 41.822 41.900 0,19
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
I.Credite de angajament 1.007.148
II.Credite bugetare 74.457 1.007.148 77.700 -92,29
04 Sivilcultura
I.Credite de angajament 154.908
II.Credite bugetare 95.504 154.908 305.980 97,52
50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
I.Credite de angajament 19.192.789
II.Credite bugetare 17.133.080 18.650.601 22.436.835 20,30
8401 TRANSPORTURI
I.Credite de angajament 18.656.347 31.451.714 68,58 10.678.584 8.615.080 8.444.824
II.Credite bugetare 10.263.510 12.383.484 13.696.839 10,61 19.142.326 13.161.168 11.510.010
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 18.210.520 31.280.222 71,77 10.530.940 8.467.433 8.297.285
II.Credite bugetare 9.818.852 11.937.657 13.525.347 13,30 18.994.682 13.013.521 11.362.471
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 48.093 62.113 29,15 62.113 62.424 62.736
II.Credite bugetare 39.150 48.093 62.113 29,15 62.113 62.424 62.736
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 15.812 13.686 -13,45 15.166 15.217 15.267
II.Credite bugetare 7.770 15.814 13.686 -13,46 15.166 15.217 15.267
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 32.379 30.877 -4,64 24.618 20.058 15.543
II.Credite bugetare 37.207 32.379 30.877 -4,64 24.618 20.058 15.543
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 2.299.903 2.199.493 -4,37 2.523.596 2.531.895 2.540.194
II.Credite bugetare 1.969.513 2.299.903 2.199.493 -4,37 2.523.596 2.531.895 2.540.194
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 2.335.528 2.334.384 -0,05 5.587.695 5.018.247 4.851.021
II.Credite bugetare 2.119.904 1.936.833 2.261.884 16,78 2.273.334 2.280.810 2.288.285
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.361.481 2.536.866 86,33 875.097 765.633 767.839
II.Credite bugetare 940.029 888.192 720.400 -18,89 750.766 757.606 766.385
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 515.514 1.502.221 191,40
II.Credite bugetare 321.969 512.401 210.547 -58,91
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 35 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 11.126.174 21.084.521 89,50 1.420.672 34.925 26.903
II.Credite bugetare 4.191.650 6.058.870 7.970.000 31,54 13.300.000 7.300.000 5.630.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 13.245 32.789 147,56 19.783 17.834 17.782
II.Credite bugetare 37.341 12.676 32.789 158,67 18.982 19.318 17.782
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 462.391 1.483.272 220,78 2.200 1.200
II.Credite bugetare 154.319 132.496 23.558 -82,22 26.107 26.193 26.279
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 330.004 6.948 -97,89 2.310 2.313 2.205
II.Credite bugetare 316.397 330.004 6.948 -97,89 2.310 2.313 2.205
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 70.004 6.948 -90,07 2.310 2.313 2.205
II.Credite bugetare 397 70.004 6.948 -90,07 2.310 2.313 2.205
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 260.000
II.Credite bugetare 316.000 260.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 164.354 164.544 0,12 145.334 145.334 145.334
II.Credite bugetare 160.675 164.354 164.544 0,12 145.334 145.334 145.334
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 164.354 164.544 0,12 145.334 145.334 145.334
II.Credite bugetare 160.675 164.354 164.544 0,12 145.334 145.334 145.334
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -48.531
II.Credite bugetare -32.414 -48.531
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -48.531
II.Credite bugetare -32.414 -48.531
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 401.751
II.Credite bugetare 369.385 401.724 94.253 -76,54
03 Transport rutier
I.Credite de angajament 12.319.676
II.Credite bugetare 3.579.373 4.860.221 5.815.983 19,66
01 Drumuri si poduri
I.Credite de angajament 12.319.676
II.Credite bugetare 3.579.373 4.860.221 5.815.983 19,66
04 Transport feroviar
I.Credite de angajament 5.348.002
II.Credite bugetare 5.811.678 6.226.297 6.815.382 9,46
01 Transport pe cale ferata
I.Credite de angajament 4.160.601
II.Credite bugetare 5.087.513 5.218.760 5.766.967 10,50
02 Transport cu metroul
I.Credite de angajament 1.187.401
II.Credite bugetare 724.165 1.007.537 1.048.415 4,06
05 Transport pe apa
I.Credite de angajament 389.199
II.Credite bugetare 373.021 412.504 645.880 56,58
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 36 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
06 Transport aerian
I.Credite de angajament 185.615
II.Credite bugetare 121.613 470.634 308.665 -34,42
02 Aviatia civila
I.Credite de angajament 185.615
II.Credite bugetare 121.613 470.634 308.665 -34,42
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
I.Credite de angajament 12.104
II.Credite bugetare 8.440 12.104 16.676 37,77
8501 COMUNICATII
I.Credite de angajament 122.238 629.009 414,58 333.217 330.750 267.757
II.Credite bugetare 89.837 139.660 578.857 314,48 346.717 344.250 344.250
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 121.952 622.204 410,20 326.317 323.850 260.857
II.Credite bugetare 89.743 139.374 572.052 310,44 339.817 337.350 337.350
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 3.627 4.951 36,50 4.951 4.951 4.951
II.Credite bugetare 13.128 3.627 4.951 36,50 4.951 4.951 4.951
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 637 1.459 129,04 1.459 1.459 1.459
II.Credite bugetare 5.944 637 1.459 129,04 1.459 1.459 1.459
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 114.949 533.493 364,11 316.500 316.500 253.507
II.Credite bugetare 114.949 430.000 274,08 330.000 330.000 330.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 579 780 34,72 780 780 780
II.Credite bugetare 708 579 780 34,72 780 780 780
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.160 81.361 3.666,71 2.467
II.Credite bugetare 69.844 19.582 134.702 587,89 2.467
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 160 160 160 160
II.Credite bugetare 120 160 160 160 160
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 286 6.805 2.279,37 6.900 6.900 6.900
II.Credite bugetare 140 286 6.805 2.279,37 6.900 6.900 6.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 286 6.805 2.279,37 6.900 6.900 6.900
II.Credite bugetare 140 286 6.805 2.279,37 6.900 6.900 6.900
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -46
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -46
01 Comunicatii
I.Credite de angajament 122.238
II.Credite bugetare 89.837 139.660 578.857 314,48
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
I.Credite de angajament 271.905 296.441 9,02 285.961 287.986 291.011
II.Credite bugetare 260.490 271.905 298.441 9,76 285.961 287.986 291.011
01 CHELTUIELI CURENTE
TOTAL Anexa nr. 1 Pag. 37 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 271.905 296.441 9,02 285.961 287.986 291.011
II.Credite bugetare 260.492 271.905 298.441 9,76 285.961 287.986 291.011
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 187.605 201.000 7,14 205.000 207.000 210.000
II.Credite bugetare 176.192 187.605 203.000 8,21 205.000 207.000 210.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 84.300 95.441 13,22 80.961 80.986 81.011
II.Credite bugetare 84.300 84.300 95.441 13,22 80.961 80.986 81.011
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -2
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -2
02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
I.Credite de angajament 187.605
II.Credite bugetare 176.190 187.605 203.000 8,21
03 Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energiei
I.Credite de angajament 84.300
II.Credite bugetare 84.300 84.300 94.416 12,00
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucratoare si constructiilor
II.Credite bugetare 1.025
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 13.906 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 13.943 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
II.Credite bugetare 8.896 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 4.887 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 159
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -37
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -37
01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
II.Credite bugetare -37
04 Turism
I.Credite de angajament 17.519
II.Credite bugetare 13.943 17.519 56.990 225,30
9901 DEFICIT -52.845.062 -113.408.955 -87.349.709 -22,98 -76.586.283 -64.725.675 -53.344.185

S-ar putea să vă placă și