Sunteți pe pagina 1din 4

DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATEA ȘI IGIENA PERSONALĂ

61 - 84 luni/ (5-7 ani)

a. DEZVOLTAREA FIZICĂ

Aspect Reper Indicatori Recomandări


specific
- să fie capabil să-și  Merge și aleargă cu ușurință, - Oferiți copiilor permanent oportunitatea de a se
Dezvoltarea coordoneze mușchii coordonându-și armonios mișcările. mișca în aer liber.
motricității mari ai corpului cu  Poziționează corpul și membrele în - Solicitați copiilor să aducă lucruri, jucării din sala
grosiere un scop al mișcării mod corespunzător pentru a imita de clasă în spațiul de joacă de afară.
ceva sau pe cineva sau pentru a - Jucați jocuri de imitare fidelă a mișcărilor unor
executa o mișcare ( a prinde o animale, a unor mișcări de dans. Încurajați copiii să
minge, a arunca o minge). reprezinte personaje din povești și din ambient prin
 Lovește mingea către un punct mișcare.
anume cu oarecare precizie. - Puneți la dispoziția copiilor mingi de diferite
 Aruncă o minge de mărime medie mărimi. Implicați-i în jocuri cu mingea.
cu oarecare precizie.
 Aleargă pe lângă obstacole cu
ușurință.

- să fie capabil să  Participă în mod regulat la activități - Oferiți zilnic copiilor suficient timp pentru activități
participe la fizice de alergare, dans, jocuri sau în aer liber și mișcare și învățați-i noi mișcări,
activități fizice sporturi. supuneți-i la noi provocări. Exersați-le viteza, forța,
variate  Ajută la realizarea de activități precizia.
domestice care implică mișcare: - Utilizați momentele de rutină pentru a-i implica pe
măturat, adunarea rufelor, aranjarea copii în activități fizice.
jucăriilor, mutarea unor obiecte etc.

1
Dezvoltarea - să fie capabil să  Își pune singur pantofii și își leagă - Exersați abilitățile copilului de încălțare și
motricității utilizeze mâinile și șireturile. descălțare în orice situație potrivită. Demonstrați
fine degetele pentru  Scrie diferite litere și cifre (precum acțiunea copilului, în caz de necesitate, și acordați-i
scopuri diferite cele din propriul nume) ajutor pentru realizarea ei.
 Utilizează independent cu ușurință - Propuneți sarcini de decorare a unor obiecte sau a
materiale și tehnici de lucru diferite unor contururi de obiecte utilizând instrumente de
pentru a picta, a modela. scris. Rugați copiii să ”semneze”pe lucrările lor.
 Se îmbracă și se dezbracă singur. - Alocați timp în fiecare zi pentru activități de
dezvoltare a motricității fine, valorificând situații de
rutină: aranjarea mesei, masa, aranjarea jucăriilor,
pregătirea materialelor pentru anumite activități.
- Elaborați împreună cu copiii compoziții plastice din
puncte, linii, pete, aplicații din frunze, ornamentarea
obiectelor.
- Propuneți copiilor jocuri cu apă și nisip pentru
antrenarea degetelor.
- Oferiți copiilor materiale și instrumente de desen și
pictură; încurajați-i să se implice în activitatea cu
acestea.
- Implicați copiii în activități plastice (modelare,
punctare, hașurare); experimentați împreună diverse
tehnici și instrumete (desen cu degetele, bureți, vată,
pensule, markere, creioane, cretă)
- Oferiți costumație în centrul de joc simbolic unde
copiii pot exersa îmbrăcarea și dezbrăcarea.
Încurajați/apreciați copilul să se îmbrace/dezbrace
singur.
Dezvoltarea - să fie capabil să  Demonstrează conștientizarea - Jucați jocuri de recunoaștere a formelor,
senzorio - demonstreze simțurilor în acțiuni (recunoaște materialelor, sunetelor prin implicarea simțurilor
motorie utilizarea simțurilor obiecte ascunse prin pipăit fără să (auz, pipăit, miros): Ce-i ascuns în săculeț?
(văzul, auzul, simțul le vadă, execută mișcări la auzirea - Utilizați în jocuri exerciții de tipul ”stop-start”.
tactil, mirosul etc) unor comenzi, recunoaște mirosuri - Propuneți jocuri cu schimbarea mișcărilor la semnal,
în interacțiunea cu etc) la schimbarea ritmului muzicii, jocuri cu schimbarea

2
mediul pentru a-și  Schimbă ritmul, direcția, viteza direcției și vitezei de mișcare.
orienta mișcările mișcărilor la semnale de natură - Jucați cu copiii jocul ”roboțelul cu telecomandă”.
diferită (culoare, sunet, simboluri Solicitați copiilor să redea în mișcări comenzile
grafice) auzite.
 Manipulează păpuși simple. - Realizați un teatru de păpuși cu jucării ușor de
 Participă cu plăcere la jocurile de manevrat (confecționate, de exemplu, din linguri de
mișcare și contact social, reguli de lemn).
joc (”Statuile”, ”De-a v-ați - Implicați copiii în acțiuni de ajutorare reciprocă, de
ascunselea”etc) așezare a mesei, de curățenie la măsuțe, la locul de
depozitare a materialelor.
-Învățați-i pe copii jocuri precum ”Statuile”, ”De-a v-
ați ascunselea” ș.a.

b. SĂNĂTATEA ȘI IGIENA PERSONALĂ

Aspect Reper Indicatori Recomandări


specific
Promovare - să fie capabil să  Explică rolul benefic sau - Implicați copiii în prepararea, pregătirea și servirea
a sănătății utilizeze o dăunător al anumitor alimente unei mese sănătoase.
și a nutriției alimentație variată pentru organismul uman. - Discutați despre valoarea nutritivă a diferitelor
sănătoasă  Recunoaște mâncăruri dintr-un alimente.
grup de mâncăruri diferite, cu - Realizați activități de joc privind alimentația, servirea
sprijinul adultului. mesei și comportamentul sănătos în timpul mesei, în
care copiii joacă roluri diferite (ex.”De-a restaurantul”)
Promovare - să fie capabil să  Demonstrează independență în - Oferiți zilnic copiilor posibilitatea de a-și exersa
a îngrijirii demonstreze igiena personală (se spală și se deprinderile de igienă personală. Încurajați copiii când
și igienei deprideri de șterge singur pe mâini, își le respectă și amintiți constant de importanța respectării
personale păstrare a sănătății acoperă gura când strănută, când lor.
și a igienei tușește, folosește independent - Realizați cu copiii cântecele despre sănătate.
personale toaleta, folosește batista). Încurajați-i să realizeze desene, afișe, poezii sau cântece
 Utilizează corect și independent despre regulile sanitare.
periuța de dinți. - Vorbiți cu copilul despre profesia de medic
stomatolog; mergeți împreună să vizitați un cabinet

3
stomatologic.
- Invitați un medic stomatolog la grădiniță pentru a le
vorbi copiilor despre igiena dentară, periajul corect,
periuțe, pasta de dinți.
Promovare - să fie capabil să  Nu acceptă jucării, bomboane, - Folosiți povestiri pentru a discuta despre pericole și căi
a practicilor demonstreze mâncare, bani etc. de la persoane de acțiune în situații periculoase. Asigurați-vă că înțeleg
privind abilități de auto- necunoscute. care sunt persoanele în care pot avea încredere și la care
securitatea protecție față de  Înțelege că unele comportamente pot apela în astfel de situații.
personală obiecte și situații pot fi dăunătoare organismului - Utilizați exemple din viața lor personală pentru a
periculoase (fumatul, consumul de alcool, discuta despre comportamente dăunătoare.
jocul cu chibriturile etc) - Realizați cu copiii afișe, ”campanii” pentru evitarea
 Identifică adulții care pot să-l pericolelor.
sprijine în situații periculoase.
- să fie capabil să  Respectă regulile de comportare - Propuneți jocuri pentru cunoașterea semnificației
demonstreze pe stradă, în transportul public și culorilor semaforului, a semnelor rutiere, discuții și
conștientizarea și în alte locuri publice pentru a jocuri de orientare într-un mediu nou.
înțelegerea evita accidentele, situațiile - Realizați hărți rutiere cu copiii.
regulilor de periculoase. - Propuneți în centrul de joc simbolic vizite la muzeu, la
securitate personală  Realizează unde și când trebuie magazin, la medic, la piață și exersați regulile rutiere, de
să se adreseze pentru ajutor. evitare a pericolelor.
 Demonstrează cunoașterea - Invitați lucrători ai poliției, medici, pompieri în sala de
regulilor de siguranță în jocul grupă.
simbolic. - Realizați un joc cu diverse personaje care pot oferi
ajutor în situații de risc (medici, pompieri, polițiști etc)
- Elaborați împreună cu copiii scheme, desene
reprezentând resurse/persoane cărora li se pot adresa
pentru ajutor.

*Material adaptat după Dr. Mihaela Ionescu (coord.), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la
naștere la 7 ani, Ed. Vanemonde, București, 2010