Sunteți pe pagina 1din 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANȚE
DEPARTAMENTUL INVESTIŢII ȘI ACTIVITATEA BANCARĂ

Studiu individual
la disciplina Marketing

Tema: Mediul de marketing al întreprinderii „Cricova” S.A

Chișinău – 2019

Cuprins:

1. Prezentarea generală a combinatului de vinuri„Cricova” S.A.

2. Mediul intern al combinatului de vinuri „Cricova” S.A.


3. Mediul extern al combinatului de vinuri „Cricova” S.A

3.1. Micromediul de marketing

3.2. Macromediul de marketing

4. Analiza SWOT a combinatului de vinuri „Cricova”S.A

5. Concluzie
1. Prezentare generală a întreprinderii „Cricova” S.A.

Combinatul de vinuri „Cricova” S.A a fost fondat în anul 1952, reprezentând un complex subteran


unic, cunoscut în întreaga lume pentru labirinturile sale imense și în special pentru vinurile sale excelente.
Un ținut cu multiple podgorii și cu soare din belșug. În anul 1952, cu scopul de a soluționa probleme
stridente cu privire la lipsa încăperilor speciale de păstrare și maturare a vinului, două personalități
remarcabile a vinificației moldovenești, Petru Ungureanu și Nicolae Sobolev, au propus utilizarea în
calitate de depozite de vin stolnele din care se extrăgea piatra de construcție. Curînd s-a stabilit că vinurile
produse la combinatul Cricova sunt mai bune conform indicelui calității și rezistenței la factorii
stabilității, ceea ce a servit drept argument important de a continua lucrul, care părea a fi la acel moment
un experiment. Anume aici începe istoria perlelor vinificației moldave, în zona centrală a Moldovei.
Combinatul de vinuri, numit și „Oraşul stropilor de soare”cu sediul în orașul Cricova, Republica
Moldova, este situat la 11 km de capitala Chișinău, devenind o veritabilă carte de vizită a Moldovei. I s-a
decernat cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii, Combinatul de vinuri „Cricova” S.A fiind
unica întreprindere vinicolă care deține acest premiu. Deja în anul 1954 la combinatul Cricova a fost
fondată colecița de vinuri, semnificația căreia pe parcursul anilor a trecut dincolo de granițele
întreprinderii, astfel încît astăzi o cunoaștem sub denumirea de Vinotecă Națională. Anul 1955 a fost unul
epocal pentru întreaga istorie a vinificației moldovenești, atunci cînd în galeriile subterane de la Cricova a
avut loc îmbutelierea primelor vinuri de marcă – pînă la acel moment în Moldova au fost produse
exclusiv vinuri ordinare. Beciurile totalizează o lungime de 60 kilometri de tuneluri subterane în care
simultan pot fi depozitate până la 30 milioane litri de vin. Cricova este unica întreprindere din Moldova
care produce vinuri spumante conform metodei de fermentare clasice franceze cu măturarea în sticle de
până la trei ani.

2. Mediul intern al combinatului de vinuri „Cricova” S.A

Mediul intern se regăseşte în problematica marketingului, ca obiect al cercetării şi ca instrument de


acţiune a combinatului de vinuri „Cricova” S.A pe piaţă, în consecinţă, terenul, clădirea, resursele umane
(personalul), şi resursele financiare, în caliatate de componentă ale mediului intern sunt luate în
considerare în formularea politicii de marketing în funcţie de locul şi rolul pe care acestea îl deţin în
anumite situaţii de piaţă.

•Terenul- are o importanţă mare, fiind poziţionat în funcţie de localizarea şi migraţia cererii.

•Clădirea-Cladirea combinatului de vinuri Cricova constituie elementul de bază ale suportului fizic
necesar prestării serviciilor de locuri mecanice. Aspect plăcut al clădirii, iar funcţionalitatea reprezintă
attribute esenţiale ale ambianţei. Beciurile de la Cricova sunt cu adevărat de neîntrecut în lume. Aici
istoria, arheologia și arta vinificației, unite într-un întreg, au născut un astfel de miracol ca galeriile
subterane.
Lățimea galeriilor variază între 6 și 7,5 metri, iar înălțimea lor este de 3 - 3,5 metri. Adîncimea la care
sunt situate beciurile, în funcție de relief, variază de la 35 metri la intrare pînă la 80 metri. Beciurile, în
totalitatea lor, împreună cu secțiile de producere, ocupă circa 53 ha de spațiu subteran.

•Personalul- în cadrul combinatului de vinuri „Cricova” S.A sunt angajate peste 5000 de persoane, o bună
parte din acestea constituind-o tinerii. Conducerea întreprinderii pune accentual pe valorificarea adecvată
a potențialului uman în concordanță cu posibilitățile tehnologice moderne.

Activitatea de bază a
combinatului de
vinuri

Producerea și
comercilizarea vinurilor de Turismul viticol
elită

Producția:

1. Vin spumant classic - Se folosește metoda de cercetare clasică franceză – Methode


Champenoise, obținându-se vinuri de calitate superioară(timp de 3 ani).

2. Vin spumant cu fermentare în vase de presiune

3. Vinuri liniștite: Vin Alb, Vin Roșu.

Combinatul de vinuri „Cricova” oferă 11 tipuri de vin spumant din seria Vinuri spumante clasice
(„Methode Champenoise”), 9 sortimente de vin spumant din seria Vinuri spumante originale („Methode
Charmat”), 5 tipuri de vin din seria Vinuri de colecţie „Cricova”, 6 tipuri de spumant şi vin din seria
exclusivă „Cricova” Prestige Collection”, 8 tipuri de vin sec de calitate superioară, 7 sortimente de vin
din seria originală „Oraşul subteran”, 8 tipuri de vin din seria specială „Dantela” şi şase tipuri de vin din
seria specială „Avangard”.

Activitatea combinatului de vinuri „Cricova” S.A se bazează pe 3 obiective de bază:

 Misiune– de a spori în permanență valoarea ramurii vinicole atît la nivel național, cît și pe plan
mondial și promovarea realizărilor obținute pe piețele de importanță strategică prin dezvoltarea
continuă a potențialului uman, precum și studierea, elaborarea, implementarea noilor tehnologii în
domeniul dat.

 Viziune– satisfacerea celor mai rafinate și exigente cerințe ale consumatorilor, partenerilor din
diverse tări prin calitatea produselor și serviciilor acordate, precum și devenirea unui bun exemplu al
profesionalismului, un standard al calității și eficienței în industria vitivinicolă– fapt ce va spori rolul
acesteia în oenologia mondială.

 Valori- valorificator al patrimoniului național


- exploatator a noilor tehnologii în domeniile viticulturii și vinificației

3. Mediul extern al combinatului de vinuri „Cricova” S.A

3.1. Micromediul de marketing

Combinatul de vinuri „Cricova” S.A colaborează cu cca 35 companii importatoare, cu 8 dintre


acestea s-au încheiat contracte de lungă durată. Merită de atras atenţia asupra faptului că „Cricova” S.A a
exportat şi intenţionează să exporte producţie alcoolică exclusivă pe piaţa Uniunii Europene şi a SUA.

Combinatul de vinuri „Cricova” S.A are concurenți direcți și concurenți indirecți;

Concurenții direcți ai combinatului de vinuri „Cricova” S.A:

1. „Calaraşi-Divin”

2. „Aroma”

3. „Combinatul de vinuri Carahasani”

4. „Vismos”

5. „Vinaria-Bardar”

6. „Combinatul de vinuri şi divin Bălţi”

7. „Agro Cimişlia”

8. „Vitis Hânceşti”

Concurenți indirecți ai combinatului de vinuri „Cricova” S.A:

1. „Efes Vitanta Moldova ” ce produce băuturi cu un nivel redus de alcool.

Combinatul de vinuri „Cricova” S.A are 4 categorii de furnizori:


1.Furnizori de materie primă - Combinatul de vinuri „CRICOVA” S.A. dispune de o bază considerabilă
de materie primă proprie, asigurată de terenurile agricole aflate în proprietatea sa. O altă parte îi este
asigurată de întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti.
2.Furnizorii de materiale auxiliare - atît interni, cît şi externi. Astfel sticla este furnizată, în principal,
de producători locali: „Cristal-Flor” S.A, „Glosare” S.R.L, Fabrica de sticlă din Chişinău și cei străini :
„Wiegand-Glass” Germania, „bourrasse Groupe” S.A. Franţa.
3. Intermediari - Societatea de transport “Transervis-M” – care-i oferă mijloace de transport necesare ,
eficiente şi la termenul cuvenit pentru distribuţia mărfurilor.
4. Agenţiile de publicitate: “VARO-inform”, Compania MoldReclame, Casa “ Lumea Deschisă”, Radio
“Nova”, T.V. “Telecom”, “Teleradiosăptămânal”, PRO TV Chişinău, etc.

3.2. Macromediul de marketing


1. Mediul politic - intern şi internaţional afectează întotdeauna activitatea întreprinderii, deoarece
are implicaţii atât directe, cât şi indirecte, stoparea livrărilor în Rusia, a afectat 30 % din activitatea
întreprinderii, de asemenea evenimentele din Ucraina au avut ca consecință scăderea cu 40 % a
vinurilor produse.
2. Mediul economic - este elementul esenţial atât la nivel naţional, cât şi internaţional cu impact
semnificativ asupra întreprinderii, întrucât influenţează decisiv funcţionarea şi dezvoltarea ei.
Vanzările continuă să scadă, datorită micşorării puterii de cumpărare a consumatorilor. Aceeaşi
situaţie există şi pe pieţele externe, exporturile diminuîndu-se cu 7%, la începutul anului 2014. Deşi
mediul economic actual nu este prielnic, se încearcă a menţine activitatea combinatului la un nivel cît
mai rentabil. Cricova fiind cel mai scump brand din Moldova, fiind estimate în 2013 la 39 de milioane
de dolari, iar în 2012 – la 35 de milioane.
3. Mediul tehnologic - Din punct de vedere tehnic unitatea de vinificaţie este dotată cu linii de
vinificaţii cu un nivel tehnologic mediu. Cât despre liniile de distilare şi rafinare putem menţiona că
corespund cerinţelor actuale de pe piaţa mondială. În prezent s-a achiziţionat o linie nouă, italiană de
îmbuteliere a vinului ceea ce oferă posibilitate „Cricova” să satisfacă preferinţele consumatorilor atât
în ceea ce priveşte conţinutul produselor, cît şi cel al aspectului acestora .

4. Mediul natural - este reprezentat de abundenţa resurselor naturale, amplasarea în teritoriu geografic,
precum şi regiuni, zone. Elementele acestui mediu au o influenţă directă asupra activităţii vinicole,
ţinînd cont că principala materie primă la fabricarea vinului sunt strugurii. Anume condiţiile
climaterice caracteristice Moldovei, dar și ale reliefului specific, alcătuit de regulă din dealuri şi văi, au
permis crearea unor condiţii unice de cultivare a viţei de vie în aşa numitele cupe, locuri dintre dealuri,
orientate către soare.

4. Analiza SWOT a combinatului de vinuri „Cricova”S.A

PuncteTari PuncteSlabe

 CRICOVA este percepută de către consumatori ca un  Plasarea în segmentul “premium” ceea ce împreună
produs de o calitate superioară. cu puterea mică de cumpărare a populaţiei afectează
 Combinatul Cricova deţine reţea proprie de desfacere vînzările.
pe piaţa locală – în detaliu (magazine specializate), en-  Inexistenţa controlului asupra distribuţiei pe pieţele
gross prin intermediul Distribuitorului Exclusiv – Principale ce aduc profit.
Compania fiică Cricova – Vin
 Asortiment pentru toate segmentele pieţei.
 Posedarea de un potenţial turistic exclusive ce se
răsfrînge pozitiv asupra imaginei

Oportunităţi Ameninţări

 Orientarea spre pieţele cu puterea de cumpărare a  Apariţia concurenţei pe segmentul de piaţă tradiţional
populaţiei maimare doar pentru Cricova, ceea ce va duce la alocarea unor bugete
 Focusarea la segmentele de piaţă mai ieftine ce mai mari pentru menţinerea şi promovarea mărcii.
necesită produse cu ciclu de producţie mai mic  Condiţiile meteorologice.
 Utilizarea la scară tot mai mare a internetului, pentru  Situaţia politică.
vînzări on-line.
 Utilizarea complexului subteran în calitate de “show-
room” pentru produsele Cricova.
5. Concluzie

Pentru majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova activitatea de marketing devine unul din
factorii primordiali de supraviețuire în plan concurențial. Prin aceasta, asigurarea eficienței activității de
dirijarea a compartimentului de desfacere necesită abilități și capacități de prognozare a situației
întreprinderii și al mediului în care activează. Asigurarea eficienței unui astfel de proces necesită
aplicarea tuturor abilităților atît practice cît și teoretice din partea managerilor întreprinderii în scopul
prognozării necesarului de producție destinată pentru realizarea consumatorilor finali sau intermediari.
Beciurile de la Cricova reprezintă un adevărat oraș al vinificatorilor, cu străzi, săli de degustare și
depozite. Combinatul de vinuri „Cricova” S.A a ajuns să fie recunoscut de întreaga lume, și de aceea este
necesar elaborarea unor programe de promovare, de marketing, de training și de parteneriat pentru ca
combinatul de vinuri Cricova să ajungă la standardele cele mai înalte atît pe plan European, cît și pe plan
mondial.

S-ar putea să vă placă și