Sunteți pe pagina 1din 3

Test 2

1. Seria formată numai din forme corecte de G - D articulate cu articol hotărât este:
a) dansul ţigancei, furca ţărăncei, capătul cozii, puii cloştei;
b) dansul ţigăncei, furca ţărancei, capătul coadei, puii cloştii;
c) dansul ţigăncii, furca ţărăncii, capătul cozii, puii cloştii;
d) dansul ţigăncei, furca ţărancii, capătul coadei, puii cloştei.

2. Precizaţi cazul cuvintelor subliniate din următoarele propoziţii: 1. A acţionat împotriva intereselor
noastre. 2. Era aidoma tatălui ei. 3. Contrar aşteptărilor părinților lui, a ştiut să facă faţă situaţiei.
a) G, D, D, D, D; b) G, D, D, G, D; c) A, G, G, D, G; d) D, G, D, G, G.

3. Precizaţi clasa morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului subliniat în următorul enunţ: Ei au


mărturisit totul.
a) pronume nehotărât, complement direct; b) adjectiv substantivizat, complement direct;
c) substantiv, complement direct; d) substantiv, complement circumstanţial de mod.

4. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul: Nu puteai pune pe vorbele lui niciun temei.
a) complement direct; b) complement indirect;
c) nume predicativ; d) complement circumstanţial de loc.

5. Precizaţi clasa morfologică şi funcţia sintactică ale cuvântului subliniat: Noaptea toată a dansat la o
petrecere.
a) substantiv în N, complement circumstanţial de timp; b) adverb, complement circumstanţial de timp;
c) substantiv în Ac, complement circumstanţial de timp; d) substantiv în N, subiect.

6. Primul substantiv din enunţul: Draga mea mamă frumoasă, îţi mulţumesc pentru tot sprijinul! este:
a) în cazul V/fără funcţie sintactică; b) în cazul V/atribut substantival apozițional;
c) în cazul V/subiect; d) în cazul N/subiect.

7. În enunţul: Decizia conform aşteptărilor noastre ne-a bucurat., sintagma subliniată este:
a) substantiv, caz D, atribut substantival; b) substantiv, caz D, complement circumstanţial de mod;
c) substantiv, caz G, atribut substantival; d) substantiv, caz G, complement circumstanţial de mod.

8. În enunţul: Merg să cumpăr nişte zahăr și niște fructe, cuvântul nişte este, în ordine:
a) articol nehotărât, articol nehotărât; b) adjectiv nehotărât, adjectiv nehotărât;
c) articol nehotărât, adjectiv nehotărât; d) adjectiv nehotărât, articol nehotărât.

9. Precizaţi care serie de cuvinte este scrisă corect:


a) item-ul, trend-ul, acquis-ul, bleul; b) itemul, flash-ul, acquis-ul, bleu-ul;
c) PNL-ul. NATOUL, show-uri, y-ul. d) service-ul, speechul, fairplayul, trenduri.

10. Cuvântul subliniat în enunţul Din bucăţi s-a alcătuit un tot unitar este:
a) pronume nehotărât, cazul N, subiect; b) substantiv, cazul N, subiect;
c) pronume nehotărât, cazul Ac, complement direct; d) substantiv, cazul Ac, complement direct.

11. În enunţul Mai stai locului, odată! cuvântul subliniat este:


a) substantiv, cazul D, c.c.loc; b) substantiv, cazul D, c.indirect;
c) substantiv, cazul G, c.indirect; d) substantiv, cazul G, c.c.loc

12. Substantivul din enunţul Ne-ar trebui zece zile este:


a) caz Ac, atribut substantival apozițional; b) caz N, atribut substantival;
c) caz Ac, complement direct d) caz N, subiect.
13. În enunțurile: 1. Fata a mare e cuminte. 2. Ne mângâie adierea înmiresmată a vântului. 3. Era mamă a
două fete. 4. Mirosea a flori de câmp. 5. Cartea e a Mariei. – articolul posesiv(genitival) a apare în:
a) 1, 2, 3, 4; b) 2, 3 și 5; c) 2 și 5; d) numai în 5.

14. În enunţul Mi-a plăcut prăjitura, dar acum mi-e sete, substantivele sunt:
a) ambele în N, subiecte;
b) ambele în Ac, complemente directe;
c) prăjitura în N, subiect, sete în Ac, nume predicativ;
d) prăjitura în Ac, complement direct, sete în N, subiect.

15. Substantivul propriu din enunțul: Pe sora lui, pe Ioana Andrei, am întâlnit-o cândva, este în cazul:
a) acuzativ, complement direct; b) acuzativ, atribut apoziţional;
c) nominativ, atribut apoziţional. d) acuzativ, complement indirect.

16. În enunţul: „Reuşita graţie talentului l-a mobilizat.”, construcţia subliniată este:
a) atribut substantival în cazul genitiv; b) atribut substantival în cazul dativ;
c) complement indirect în dativ. d) complement circ. de cauză în dativ

17. În ce caz şi cu ce funcţii sintactice sunt folosite substantivele subliniate: „Şezi locului.”, „ Imn
muncii.”, „Oamenii locului îl cunosc bine.”
a) dativ, complement direct; dativ, complement indirect; genitiv, atribut substantival;
b) dativ, complement circumstanţial de loc; dativ, atribut substantival; genitiv, atribut substantival;
c) dativ, complement indirect; dativ, atribut substantival; genitiv, atribut substantival.
d) acuzativ, complement circ.de mod; dativ, atribut substantival; dativ, complement circ.de loc.

18. Substantivul subliniat este complement circumstanţial de loc doar în varianta:


a) Braţul li-i biruitor pe pământul lor. b) Ne-am cunoscut mai bine la examen.
c) El cutreieră câmpul. d) Panoul din fața școlii a fost dărâmat de vânt.

19. În enunţul: „Se pregăteşte în vederea plecării” sintagma subliniată este:


a) un complement circumstanţial de scop / substantiv + locuţiune prepoziţională în acuzativ;
b) două atribute substantivale, unul în acuzativ și unul în genitiv;
c) un complement indirect / substantiv + locuţiune prepoziţională în acuzativ.
d) un complement circumstanţial de scop / substantiv + locuţiune prepoziţională în genitiv;

20. În enunţul „Mireasa cerului albastru / Îşi împânzeşte-n ape chipul...”, substantivele au, în ordine,
cazurile:
a) Ac. + N + Ac. + G; b) Ac. + N + Ac. + D; c) N + G + Ac. + Ac. d) N + G + Ac. + N.

21. În propoziţiile: S-a așternut drumului.; Stă în faţa şcolii.; El luptă contra duşmanului.; Acesta este de
cristal. – substantivele apar, în ordine, în cazurile:
a) genitiv, genitiv, dativ, acuzativ; b) dativ, genitiv, dativ, acuzativ;
c) dativ, genitiv, genitiv, nominativ; d) dativ, genitiv, genitiv, acuzativ.

22. Precizaţi seria în care este folosit corect articolul hotărât pentru cazul genitiv şi dativ singular:
a) bunichii, lui Maria, casei, mătușei, coperţii, lui Carmen;
b) bunicii, Mariei, casei, mătușii, copertei, lui Ion;
c) bunicăi, Mariei, casii, mătușii, coperții, lui Ion;
d) bunicei, Mariei, casei, mătușei, copertei, lui Carmen.

23. Precizaţi seria în care este folosit corect articolul genitival:


a) zidul de piatră a şcolii, păsări ale cerului, locuitori ai planetei, o carte a colegului;
b) zidul de piatră a şcolii, păsări ale cerului, locuitori a planetei, o carte a colegului;
c) zidul de piatră al şcolii, păsări ale cerului, locuitori a planetei, o carte al colegului;
d) zidul de piatră al şcolii, păsări ale cerului, locuitori ai planetei, o carte a colegului.
24. Identificaţi seria ce conţine numai locuţiuni substantivale:
a) dis-de-dimineaţă, astă-seară, cu noaptea-n cap, odată cu găinile;
b) gură-cască, zgârie-brânză, nu-mă-uita, floarea-soarelui;
c) bătaie de joc, luare în râs, părere de rău, facere de bine;
d) drum-de-fier, pasăre-liră, Sfinția Sa, mâine-seară.

25. Sunt corecte formele de plural ale substantivelor din seria:


a) accesuri, imne, grilajuri, paradoxe; b) accese, localuri, grilaje, calapoade;
c) chitări, cicatrici, clişee, plaje; d) refrenuri, paradoxuri, pocaluri, plăji.

26. Conţine numai substantive colective formate exclusiv prin derivare seria:
a) turmă, făget, mărăciniş; b) pietriş, rămuriş, stol;
c) omenire, bolovăniş, tineret; d) studenţime, herghelie, roi.

27. În expresia calcă a popă, termenul “a” este:


a) articol posesiv; b) verb auxiliar; c) prepoziţie; d) interjecţie.

28. Identificaţi exemplul în care cuvântul un este articol nehotărât:


a) Cuvântul un poate fi articol. b) Am mâncat un măr şi două piersici.
c) Am zburat cu un planor. d) Aparatul nu poate deosebi un sunet de alt sunet.

29. În propoziţia La toamnă va începe campionatul, cuvântul subliniat este:


a) substantiv; b) adjectiv; complement direct; d) adverb.

30. Indică numărul de substantive din enunțul:


Băiatul îşi desprinse cotul din mâna aspră a tatălui şi îngână, stins, clănţănind:
- Păi azi îmi vine rândul la friguri; nu ştii că două zile mă lasă și una mă ia?
a) cinci b) șase c) șapte d) opt