Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 1

1. Ce este dreptul civil?

Dreptul civil reprezintă ramura științei juridice, care are ca obiect de cercetare dreptul
civil ca ramură de drept. De asemenea reprezintă ansamblul de norme juridice care
reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale ale persoanelor.

2. Care este rolul dreptului civil?

-are rolul de a fi “ drept comun “ în materie de raporturi juridice între subiecte de drept;

-contribuie la ocrotirea drepturilor subiective patrimoniale și personale nepatrimoniale ale


persoanelor;

-contribuie la aplicarea corectă a legii, dar și la perfectionarea legislației civile;

-ajută la formarea unei conștiințe juridice corecte, precum și a respectării și


întăririi moralei;

3. Precizați trei ramuri de drept.

-drept civil;

-drept penal;

-dreptul muncii.