Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 5

1. Precizați din ce categorie de bunuri fac parte: terenul și clădirea în care își
desfășoară activitatea primăria Brăila, lacul Roșu, Sidex Galați, frumul european
E85, pichetele de grăniceri și fortificațiile de apărare a țării.

Terenul și clădirea în care își desfășoară activitatea Primăria Brăila fac parte din bunuri
ce intră în domeniul public de interes local.

Lacul Roșu, face parte din bunuri ce intră în domeniul public de interes național.

Sidex Galați face parte din bunuri ce intră în patrimoniul persoanelor juridice de drept
privat.

Drumul european E85 face parte din bunuri ce intră în domeniul public de interes
național.

Pichetele de grăniceri și fortificațiile de apărare a țării fac parte din bunuri ce intră în
domeniul public de interes național.

2. Dați exemple de:

a) acte juridice solemne: testamentul, donația și promisiune de donație, contractul de


vânzare, revocarea voluntară a testamentului, mandatul, cesiunea, convenția matrimonială,
partajul convențional în timpul regimului comunității de bunuri, convenția de partaj, arenda,
ipoteca imobiliară, constituirea asociațiilor și fundațiilor fără scop lucrativ.

b) acte juridice reale: împrumutul de folosință și împrumutul de consumație, darul


manual, depozitul, contractul de vânzare.

c) acte juridice cu titlu oneros: contractul de muncă, închirierea, contractul de vânzare,


împrumuturile cu dobândă,  contractul de antrepriză, contractul de întreținere, vânzarea unui
drept litigios.

d) acte juridice ,,mortis causa”: asigurarea de viață, testamentul.