Sunteți pe pagina 1din 1

SET 5 PRONUMELE

Exerciţii - Recunoașteți pronumele din structurile:

1.ore întregi spune-ţi-voi cât îmi eşti dragă... 2.ce-ţi pofteşte inima
3.nu-i pentru cine se pregăteşte 4.lui nu-i trebuie ce nu-i al lui
5.ce bine-i aici! 6.unul zice despre sine...
7.îşi face rău sieşi 8.ele însele l-au întrebat
9.acest recipient conţinea altul într-însul 10.mata ce crezi?
11.care carte-ţi trebuie? 12.cartea care-ţi trebuie...
13.copacul ale cărui frunze... 14.problema aceasta a mea nu este şi a ta
15.a cui greşeală o acoperă? 16.toţi aceşti prieteni ai mei
17.mulţi alţii nu s-au dus acolo 18.fraţii săi
19.fraţii lui 20.fraţii acestuia
21.acestui frate al meu 22.cărei secte aparţine?
23.al cărui elev este manualul? 24.o s-o cumperi?
25.şi-a luat lucrurile şi-a plecat la părinţii ei 26.mi-a displăcut atitudinea sa
27.unii prieteni de-ai mei au fost angajaţii tăi 28.spune-le oamenilor acestora să se astâmpere
29.să se arate ăl de nu crede 30.a cărui cauză o aperi?
31.cel care nu te cunoaşte 32.care carte-i a ta?
33.toţi banii şi-i pierduse la ruletă 34.marfa lui,banii mei
35.undeva cineva a zis ceva cuiva 36.dânşii nu mă cunosc
37.documentele acestora nu sunt valabile 38.profesorul ale cărui explicaţii
39.o parte a mea şi o parte a lui 40.partea mea şi partea lui

Ex. -Acord pronume relative


Completaţi cu al, a, ai, ale / cărui, cărei, căror:

1. pictorul....................................tablouri 2. doamna...................................fiică
3. fetele.......................................colege 4. persoanele...............................permis
5. maşina.....................................roţi 6. omul........................................vecin
7. actorul.....................................ochi 8. frunzele...................................cădere
9. banca.......................................clienţi 10. fata........................................glas

1. jucătorii...................................antrenor 2. emisiunea................................invitate
3. copacul....................................rădăcină 4. copiii.......................................jucării
5. floarea.....................................miros 6. proprietarii..............................câini
7. fata..........................................părinţi 8. domnul....................................paşaport
9. tabloul.....................................culori 10. animalele............................. viaţă

1. omul........................................grijă 2. actriţa.......................................roluri
3. copilul .....................................părinţi 4. meciurile..................................rezultate
5. televizoarele.............................ecran 6. vacile........................................viţei
7. lucrarea.....................................tipărire 8. clienta.......................................pretenţii
9. revista.......................................preţ 10. elevii.......................................profesori