Sunteți pe pagina 1din 1

13.

in tratamentul urticariei h&ute suint utih umitoarele'c[ o excepfiei r': ': ,

a) suprimarea factorului'declan$ator

b) Hidrocortozon hemisuccinatlihtavel(jsr' r ii''i i'i


c)Prednisonoral? i 'i; ,': :
" ;i

d) Metilprednisolon aceponat topic?

e) Antihistaminice orale

14. Sn se asocieze noliunile din prima coloanl cu parametrii din coloana a doua:

a) Suprzfafa cutanati in m2 este:

b) Epidermul are la nivelul pleoapelorin mm:

c) Greutatea pielii reprezintii fa{i de cea a corpului:


d) Papula are un diametru exprimat in cm mai mic de: l

e) Metilprednisolonul aceponat apar.tine grupei de potenfi:

0 UVA au o lunginne de undl in nanometri de:


g) LM au o lungime de undi in nanometri de:

h) Sarc*ptes scabiei nu poate tr{i departe de gazde mai mult dc (zile}: ,

i) in pocul analilactic doza de a6paatinl exprimatl ln mg esfe de:

j) Marginea de siguran{i in melanom pentru un indiceBr€slow pestcl,S mmestein cm de:

rl

k) 0,66 t I) 320 - 4(}0 rn) 03 - 0"5 I u) 1,5 - 2 I o) 0,1 / p) 0$ f r) 3 f s) 4 I tt 290- 320 I u) 2


;..: ,"'--rii i r.4{