Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

1 la Decizia
ISMB nr. Anexa nr. 1 la Decizia ISMB nr. 3353/31.08.2020
4186/31.08.2016
REŢEAUA - SECTOR 3
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Bucureşti
în anul şcolar 2020-2021

NR. NIVELUL NUMĂR


UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA
CRT. ŞCOLARIZAT TELEFON

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
51 COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” LIC TEO STR. MATEI BASARAB NR. 32 0213216640
52 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” LIC TEO ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5 0213404811
53 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” PRI, GIM, LIC TEO ALEEA FUIORULUI NR. 9 0213481950
54 LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” LIC TEO, LIC VOC STR. PICTOR GH. TATTARASCU NR. 1 0213244890
0213400440
55 LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU” PRI, GIM, LIC TEO STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 12
0213402330
56 LICEUL TEORETIC „DECEBAL” PRI, GIM, LIC TEO B-DUL. ENERGETICIENILOR NR. 9-11 0213469233
57 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS” LIC VOC B-DUL. THEODOR PALLADY NR. 26 0213451072
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE
58 LIC TEH, POS STR. HRISTO BOTEV NR. 17 0213139082
KRETZULESCU”
PROF, LIC TEH, LIC TEO, 0213450920
59 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU” B-DUL. THEODOR PALLADY NR. 26
POS 0213453865
PROF, LIC TEH, LIC VOC,
60 COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” B-DUL. NICOLAE GRIGORESCU NR. 12 0213402654
POS

61 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” PROF, LIC TEH, LIC TEO ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 428 0213217699

62 LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” PROF, LIC TEH B-DUL. BASARABIA NR. 256 0212560083

63 LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” PROF, LIC TEH, LIC VOC B-DUL. ENERGETICIENILOR NR. 5 0213466040

PROF, LIC TEH, LIC TEO,


64 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY B-DUL. THEODOR PALLADY NR. 250 0213453080
POS
CLUBURI SPORTIVE ŞCOLARE INDEPENDENTE
67 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 4 LIC/SP ALEEA BUCHETULUI NR. 5 0213401229
CLUBURI ALE COPIILOR
68 CLUBUL COPIILOR SECTOR 3 GIM STR. BARAJUL DUNARII NR. 5 0213404922

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,


IONEL PUȘCAȘ

1
Anexa nr. 1 la Decizia ISMB nr. 84/19.01.2021

REŢEAUA - SECTOR 3
unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din Municipiul Bucureşti
2020-2021

NR. NIVELUL NUMĂR


UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA
CRT. ŞCOLARIZAT TELEFON
1 Grădiniţa „Kids Club” PRE STR. VULCAN JUDETUL NR. 13 0724282282
2 Grădiniţa „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” PRE STR. LABIRINT NR. 137 B 0213261361
3 Grădiniţa „Noel” PRE STR. TRIFOI NR. 10 0213270232
4 Grădiniţa „Răsărit nr. 2” PRE STR. FOISORULUI NR. 121 0213232924
5 Grădiniţa „Happy Tree” PRE ALEEA CALISTRAT HOGAS NR. 28 A 0213401308
6 Grădiniţa „Castelul Fermecat G&B” PRE STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32 0213240370
7 Grădiniţa „Bambi” PRE STR. GHE. DEM TEODORESCUNR. 16 BIS 0213273256
8 Grădiniţa cu program prelungit „Fun-Tastic Kids” PRE STR. ION CIOPLEANU NR. 13 0722838357
9 Grădiniţa „Puiuţul Pufos” PRE STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA NR. 30 0213440010
10 Grădiniţa „Sincron” PRE CALEA VITAN NR. 206-208 0722243877
11 Grădiniţa „ABC Dino” PRE STR. CHIPAROSULUI NR. 31 0213231070
12 Grădiniţa cu Program Normal „Mell” PRE STR. VLAD DRACUL NR. 43 0722958683
0720446942
13 Grădiniţa „Bob de Grâu” PRE STR.POPA NAN NR. 84
0314170837
0722565657
14 Grădiniţa cu Program Prelungit „Family Kids” PRE STR.MUGUR MUGUREL NR. 21
0723281551
15 Grădiniţa „Piticul Curajos” PRE STR. COPACENI NR. 64 0213240124
16 Grădiniţa „Palatul Copiilor” PRE STR. MORILOR NR. 19 0314251635
Grădiniţa cu program normal şi prelungit „Fecioara
17 PRE STR. EUFROSINA POPESCU NR. 30 0721670600
Maria 2”
0213065370
18 Grădiniţa „Fantastică” PRE STR. MOISE NICOARĂ NR. 7
0723337393
0723573905
19 Grădiniţa „Rița Veverița” PRE STR. INTRAREA HORBOTEI NR. 12
0734854026
20 Grădiniţa „Ștrumfișor” PRE BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109 0744709237
21 Grădiniţa „Arlechino & Friends” PRE STR.CEZAR BOLLIAC NR. 22-24 0213260584
0314381248
22 Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” PRE STR.DRISTORULUI NR. 91-95
0733965133
23 Grădiniţa „MARIPOSA KIDS” PRE STR. BUZESTI NR.14-18 0729518193
0213207697
24 Grădiniţa „Era Kinderland” PRE STR.DRISTORULUI NR. 67
0728850073
0213224168
25 Grădiniţa „Aurora” PRE STR.MOISE NICOARA NR.11
0744317320
26 Grădiniţa „Plușica” PRE INTRAREA BRATEȘ NR.14 0768596856
Grădiniţa cu program normal şi program prelungit 0766572126
27 PRE ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 286C
„Little Oaks Academy” 0766572127
Grădiniţa cu program normal şi program prelungit
28 PRE CALEA VITAN NR. 164 0731738788
„Wonderland 2”
29 Grădinița „Kiga 99 Luft Ballons” PRE STR. THEODOR SPERANȚIA NR. 81 0726752007
Grădinița cu program prelungit și program normal
30 PRE STR. LABIRINT NR.95 0742183843
„Copiii Montessori”
31 Grădiniţa „Dandi Kids” PRE STR. RAȘOVIȚA NR. 18 0726758303
0744321574
32 Grădinița „Little Princess” PRE STR. POPA STOICA FARCAȘ NR. 64-66
0744703973
Grădinița cu program prelungit și program normal
33 PRE STR. ALEXANDRU MAGATTI NR. 13A 0745531279
„Little Star”
34 Școala Primară de Muzică „Boem” PRI/AR STR.CHIPAROSULUI NR. 36 0729155563
STR. BALTA ALBINA NR. 9
35 Şcoala Primară „Spectrum” PRE, PRI 0213443344
ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2
36 Şcoala Primară „INASCHOOL” PRE, PRI STR. COLTEI NR. 19 0721272989
37 Şcoala Primară „Castelul Fermecat Olimpia” PRE STR. MURESANA NR. 26 0747770001
38 Şcoala Primară „Căpşunik” PRE STR. CONSTANTIN NOTTARA NR. 27 0765516162
39 Şcoala Primară „Sincron” PRI CALEA VITAN NR. 206-208 0722243877
STR. ILIOARA NR. 16
0746018629
40 Şcoala Primară „Ana Lugojana” PRE, PRI STR. POSTĂVARUL NR. 20 A
0314381135
STR. TRAIAN NR. 48
0771593165
41 Şcoala Primară „MONTESSANO” PRE, PRI STR.PARFUMULUI NR.9
0766577740
ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 428
42 Şcoala Gimnazială „Just 4 Kids” PRE, PRI, GIM 0721885465
STR. VÂNTULUI NR. 27
43 Şcoala Gimnazială Metropolitană „ARC” PRI, GIM STR. ESARFEI NR. 63-71 0314254343
PRE, PRI, GIM,
44 Complexul Educaţional Laude-Reut STR. IULIU BARASCH NR. 15 0318055772
LIC TEO

2
NR. NIVELUL NUMĂR
UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA
CRT. ŞCOLARIZAT TELEFON
STR. BALTA ALBINA NR. 9
45 Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti GIM, LIC TEO 0213275443
ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2
46 Liceul „Profesia” LIC TEH STR. ILIOARA NR. 16,etaj 2 0213486638
47 Liceul Teoretic „Hyperion” LIC TEO, LIC TEH SOS. MIHAI BRAVU NR. 288 C 0311032803
PRE, PRI, GIM,
48 Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” STR.CAUZASI NR. 43 0213235495
LIC TEO
49 Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” POS STR. ILIOARA NR. 16 0213486638
Şcoala Tehnică Postliceală de Artă Teatrală şi
50 POS STR. MATEI BASARAB NR. 32 0371384102
Cinematografică Bucureşti
51 Colegiul Universitar „Spiru Haret” POS BD.BASARABIEI NR.256 0213140075
52 Colegiul Universităţii „Hyperion” POS CALEA CĂLĂRAŞILOR NR.169 0722775605

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,


IONEL PUȘCAȘ