Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

1. Realizați corespondența fiecărui drept din prima coloană cu responsabilitatea


asociată acestuia din a doua coloană.

DREPTURI RESPONSABILITĂȚI

1. Dreptul la educație A. Să asculți și să respecți părerea


2. Dreptul la liberă exprimare celorlalți
3. Dreptul de a nu fi discriminat B. Să nu folosești violența în nicio
4. Dreptul la protecție împotriva împrejurare
oricăror forme de violență C. Să respecți intimitatea și proprietatea
5. Dreptul la timp liber, recreere celorlalți
și activități culturale D. Să nu-i discriminezi pe ceilalți
6. Dreptul la protecție împotriva E. Să frecventezi cursurile, să-ți
muncii copilului pregătești temele, să respecți colegii,
7. Dreptul la viață privată profesorii, personalul și regulile școlii
F. Să desfășori activități casnice în
conformitate cu vârsta și dezvoltarea ta
fizică
G. Să desfășori activitățile fără a-ți face
rău ție sau altora, în echilibru cu
învățarea și cu alte activități

2. Dacăun copil nu își îndeplinește unele dintre responsabilități, consideri că ar trebui


pedepsit / sancționat? Dacă da, care ar putea fi sancțiunile date? Dacă nu, care ar putea fi
modalitatea prin care copilul ar fi convins / determinat să-și îndeplinească responsabilitățile?