Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor: Baran Rodica

Data: 03.11.2020
Grupa: AM-11/14
Profil: real
Desciplina: Biologiea
Modulul: (Celula,unitate morfofuncțională a
organismului).
Conținutul învățăturii: Compoziția chimică a
celulei.Compoziția organică: proteinele,acizii,nucleici.
Timp: 45 minute
Tipul lecției: Mixt
Competențe cheie/Transversale și transdesciplinare.
Cc1 competența de învățare/de a învăța să înveți.
Cc2 competența de a comunica în limita maternă/limita de
stat.
Cc3 competența de autocunoaștere și autorealizare.
Obiective operaționale:
O1 Să definească noțiunea de proteine,acizi nucleici.
O2 Să explice structura și funcțiile proteinelor și acizilor
nucleici.
O3 Să determină importanța proteinelor și acizilor
nucleici în celulă
Strategii didactice:
-Conversația euristică,explicația,expunerea
orală,analiza,problematizarea,sinteză,descoperirea
dirijată,comparația.
Modul de activitate:frontală,individuală;
Suporturii :Tablă
interactivă,calculator,fișe,anexe,manual,caiet.
Metode de evaluare:Oral,scris,observația sistematică.
Bibliografie:
1)Biologiea clasa a 10-a,V.Ciocoi,V.Donea,V.Rudic.
2)Dicționar de biologie, A.Alxeiciuc,V.Grate.
3)Biologie,teste,clasa a 10/11-a, L.Pesciuleac,M.Leșanu.