Sunteți pe pagina 1din 3

Denumirea proiectului: Aprovizionarea cu apă potabilă a străzii Ștefan cel Mare conectîndune la

izvorul ”Ciobala”

Problema: În comuna Burlacu există problema insuficienței apei potabile. Deși comunitatea dispune de
resurse naturale de apă (7 izvoare mari în extravelan) care nu sunt valorifictae pe deplin de aici și apare
problema insuficienței apei potabile, o parte de sat nu este asigurata pe tot parcursul anului cu apa.

Strada centrala Ștefan cel Mare unde sunt amplasate cele mai importante edificii ca: Liceul Teoretic,
gradinița nr.1 OMF, Primăria, casa de Cultură și 80 gospodării individuale în total în jur de 500 cetățeni,
toate acestea suferă de insuficiența apei potabile în special din luna Martie pînă la sfîrșitul lunii
Octombrie.

De aceea venim cu propunerea de-a valorifica izvorul ”Ciobala” care să asigure strada Ștefan cel Mare
în întregime cu apă potabilă.

Avem probele de investigație a debitului apei de la izvorul dat, care are o capacitate de 100m²/24h,
avem instalată țeava pe toată lungimea străzii Ștefan cel Mare și la fel avem probele calității apei de la
Centrul medicină-Preventivă Cahul care corespunde cu normele admise pentru apa potabilă.

Scopul: Izvorul ”Ciobala” cu debitul de 100m²/24h valorificat și 500 cetățeni asigurați cu apă potabilă.

Obiective:

1. Extinderea apeductului pe o lungime de 1500 m.

2. Contorizarea a 86 gospodării și a tuturor edificiilor care sunt pe strada Ștefan cel Mare.

3. Curățirea și amenajarea izvorului ”Ciobala”.

Activități:

Nr/or Denumirea activităților Responsabil Termen Buget

1 Decizia Consliliului Comunal Burlacu de Consiliul Local


începere a lucrărilor

2 Întîlnirea cu cetățenii de pe strada Ștefan cel Primăria, Consilieri.


Mare pentru informare despre proiectul dat și
contorizare

3 Curățirea și amenajarea izvorului Intreprinderea


Municipală

4 Selectarea antreprenorului pentru executarea Primăria


lucrărilor prevăzute în proiect prin Tender

5 Săparea a 1500 m de șanț și instalarea țevelor Firma selectată


de politelenă

6 Conectarea a 86 gospodării la traseu izvorului Întreprinderea


Municipală

7 Conectarea edeficiilor de pe strada Ștefan cel Întreprinderea


Mare( Liceul Teoretic, Gradinița, OMF, Primăria,
AE etc. Municipală

8 Contorizarea tuturor beneficiarilor apeductului Întreprinderea


de pe strada Ștefan cel Mare Municipală

9 Evaluarea funcționării apeductului. Primăria, Consiliul


Comunal, directorii
instituțiilorm
cetățenii.
Deviz de cheltuieli.

Nr/or Denumirea categoriilor de lucrări Cantitea Costul unitar Cost total Contribuția

Primăria SEEM Contribuția


cetățeni

1 Săparea macanică cu excavatorul

2 Florarea rezervorului

3 Montarea Cisternei pentru rezervor

4 Procurarea țevei de politelenă

5 Procurarea conoarelor 86 bucăți 260 lei 22360 lei 22360 lei