Sunteți pe pagina 1din 8

!

li/
/
asistenla pe proiecte sau pe programe, ajutorul alimentar etc.
cre$terii economice a fiecdrui stat.
.
dezvoltdrii tinerelor state.