Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: Vîlcu-Puchiu Corina-Andreea

Instituţie:Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu”,


Caracal, Olt

Prezentanţi o experienţă sau un caz întâlnit în exercitarea profesiei dvs. care să


exemplifice:

● modul în care transferarea în online a procesului de predare-învăţare-evaluare s-a


constituit într-un avantaj/dezavantaj din punctul de vedere al progresului
educaţional al elevilor/al desfăşurării activităţii didactice

sau
● modul în care aţi perceput, în activitatea didactică, impactul negativ/pozitiv al
utilizării tehnologiei actuale asupra parcursului educaţional al elevilor

Avantaje/limite ale predării online

Închiderea școlilor în prima parte a lunii martie a reprezentat o mare provocare


pentru profesori, cât și pentru mine personal ca profesor de matematică-informatică,
în sensul gândirii, proiectării și aplicării unui nou sistem de predare.
Aflat în fața calculatorului , acesta transmitea elevilor săi noile cunoștințe într-o
manieră cu totul diferită de ceea ce avea loc în sala de clasă: interacțiunea nu mai
este personală, problemele tehnice care apar îngreunează comunicarea, timpul este
limitat, încurajările cu rol motivațional sunt acum publice și nu mai ajung doar la
urechea celui destinat să fie motivat etc.
Principala întrebare care se punea era: ,,Ce metode suficient de interesante și
atractive în mediul online se pot aplica pentru ca elevul să fie motivat în achiziția și
fixarea eficientă a cunoștințelor ?” Profesorul începea atunci experimentarea celor
două tipuri de metode : sincrone ( pentru lucrul în direct cu elevii ) și asincrone
(pentru lucrul individual al fiecărui elev, în ritm propriu).
Îndrumând clasele generale și liceale , am utilizat aplicația Google Meet pentru întâlnirile
în direct , pentru postarea temelor de către elevi - Platforma Google Classroom, iar pentru
evaluarea online-teste Quizizz, Academia ABC, teste in wordwall, teste in Google Docs ,
întrebări in Mentimeter.
Demn de menționat este faptul că, folosind instrumentele sincrone, profesorul poate oferi
instant feed-back și se asigură că elevul însuși lucrează, pe când în cazul instrumentelor
asincrone, elevul poate fi sprijinit de persoane apropiate din mediul familial în realizarea
sarcinilor propuse, iar feed-back-ul nu mai reflectă ceea ce știe și poate face elevul. Așadar, în
primul caz evaluarea este cât de cât obiectivă, în cel de-al doilea , ea este subiectivă.
Fiecare dintre aceste categorii de instrumente sprijină elevul în dezvoltarea unor
competențe utile pe viitor : competențe transversale, independență în învățare, gândire critică,
deprinderea de a vorbi în fața mai multor persoane, comunicare în alte limbi etc. Profesorul le
poate combina cât mai eficient pentru ca elevii să beneficieze din plin de pe urma experienței
educaționale. Predarea online nu face parte din învățământul tradițional, în ultimii ani
realizându-se cursuri prin Casele Corpurilor Didactice, asociații profesionale sau chiar
proiectul CRED în care pofesorii erau inițiați în tainele acestui tip de predare. Bazată pe
competențe digitale, școala online utilizează toate competențele transversale pe care profesorii
le dețin și le au formate până în acest moment.Obiectivele urmărite sunt aceleași pentru
fiecare activitate didactică, diferă însă cadrul de realizare și metodele utilizate.
Revenind la tema noastră, iată câteva dintre avantajele și limitele predării online:
Avantaje :
-elevii pot studia oricând, în orice moment al zilei (au libertatea de a alege orele cele
mai propice pentru studiu din perspectiva propriei persoane );
-ei nu trebuie să se deplaseze de acasă, ci realizează lecția în confortul propriului
cămin(nu se mai pierd bani și timp cu transportul până la școală și înapoi și nu se mai
trezesc devreme );
-resursele oferite sunt oricând valabile, pot fi accesate la orice oră și din orice loc
; -promovează învățarea independentă;
-fiecare elev învață în ritmul propriu; în cazul în care termină mai repede temele, el
alocă mai mult timp pentru interacțiunea cu ceilalți membri ai familiei, activitățile în
aer liber și pentru hobby-urile pe care le are;
-materialele distribuite de profesor pentru studiu pot fi văzute de n ori de către elevi
până când acestea sunt înțelese, receptate, posibil a fi aplicate;
-nu există restricții generate de cultură, naționalitate, rasă, locație etc.
Dezavantaje :
-prea mult timp în fața calculatorului duce inevitabil la probleme ale vederii și ale
coloanei vertebrale;
-e nevoie de multă disciplină și responsabilitate pentru a învăța de unul singur, ceea
ce nu se poate spune despre elevii din primele clase primare (ei nu și-au format
deprinderea de a învăța singuri );
-motivația slabă pentru învățare a unor elevi nu duce la rezultatele scontate;
-profesorul nu are control asupra participării elevului la oră, nu are garanția că el
este atent la ceea ce se explică (elevii pot participa la oră doar privind, fără a fi
atenți );
-unele teme pot fi rezolvate doar prin interacțiunea cu natura,cu mediul înconjurător;
-apar limite tehnice(nu toți elevii au acces la mijloace electronice și la internet);
-nu asigură interacțiune umană(totul este la distanță);
-temele pot fi rezolvate foarte ușor preluând de la alții, fără efort;
-pune accentul pe informații și mai puțin pe practică/aplicare a celor învățate;
-nu toți elevii pot intra la discuții;
-anumiți copii nu învață pentru că au nevoie constant de feed-back constructiv din
partea profesorului, de prezența lui fizică;
-unii dintre elevi pot rămâne în urmă, dar nu mărturisesc că nu au înțeles;
-este foarte dificil să predai online atunci când este nevoie de mult exercițiu (spre
exemplu, învățarea literelor la clasa I);
Internetul se extinde și se înnoiește în permanență. El poate oferi soluții pentru orice
abordare didactică, dar totul depinde de flexibilitatea și deschiderea profesorului
către inovație.
În opinia mea, predarea online trebuie văzută ca o completare la învățământul
tradițional. Nici cel mai bun curs online nu poate înlocui interacțiunea umană
stabilită cu grupul de elevi aflat față în față. Aici, în acest grup, micul școlar își face
prieteni, învață să fie răbdător, empatic, își alină dezamăgirile, concurează și este
stimulat de competiție.Grupul de lucru este cel în care el se dezvoltă armonios,
sociabil, sănătos.