Sunteți pe pagina 1din 197
Lei tt Serban Cioculescu VIATA LUI I.L. CARAGIALE VIATA LUI I L. CARAGIALE 4 é EDITIA A Ite REVAZUTA, 1969 1) RDIVUNA PENTRU LITERAI PREFATA la edna 10950) Ered ese eee ee erect eee eer cet Genraueae aie finhtnea temperment et pein apes arte a wincte, ol sugee tov ates, daet tu mat male deci ind open Ia Ce Dra WE seo onde 8 ose ne cH sea. pus genial Jy, vinyh gf nomad talenul a oper ile vist risipa de epnit verbal, egoisrcl epicre, eae ret ee cea tera nena ing aiea elements cae fae" posi inept ne! Hogi olistae"/ca os ou minor wromaniets Curspale tg va pin, fee sekonal ce fare” lent care 4 eve chipul. tn preslabi, tebuit 8-9 alle ceeetitorul documen- fan Sarina nn cra war decarte anccicl i lend sa twafcar pate Lindl exbrenel caragiiene, [ahifcind 0. A lsprinde davte cele in vaya hl, verficind ca sricteqesnom- Nel serise pe socoeala ni, tniturnd (artes vinovaw ale itamitorilrprofedanal, in nefercire adeno atresia, resabilind adeviul, atl ceea oe no-am propus, Ese 9 ce uc ieetia exec eesalescie nimcrese opesi ah soars. Am aut de crceat perioade din via le Carapiale fa foal necunoscute, Citeodatd nam afin fa rerulatele do- Fite Ne face 0 datorie ef consent Hips, fn aden Galt, mai nomenyy fe wor wmmple, Aafel, din vremen revi oral geolac al lad Caragiale, prin cstrupereaarhivel mic ninaiale pe © tnundere devzsce ant nam parce recone setivitates sa, cit a fore. Autorl, vorind despre srorle * anonine (Opere, IVs p. 68), preinde'ek na feu ale rea rem fost ck uicolele usor gel din ireumscrpie Noamfo-suceava gama ales Ange ites, ncecreeat, st pot pt ele gevierali In rogittele sect comeccale ale T= Kall for nears ga peinre inser de Lime, inex prnderle It Caraga, ct herar, De acl deducem en 8 gaint cu eapia, Se va aprecla duct am grit nedind exten uke aerntas pi de activcae a marell servo ex funciun- lor de is Regi, Msizdule pe suina romaseetoe wien. AM deovdat o dervoltare ceoecbielcapitlulel gozetitia, deoarxe iSam socoue considera, Desrterea acsieh acuviag, fsontt ne ude valor a ee de ps, free ete pres payin cunosest Dimpotaivy apreierea ope: {or tirade mua ce cura fn Gada mcd biograi Neca fi {Oye pleura pis meat fn una in ascegdeele Lut Caran filet o rarned romnineascl. Dattle biogrfios exisenre at tiey aces earacter site sale materne, Aci se vadeqe inst immuliesig pratt) docuencare de la nal Din biblioteca oaks juicard au fow eu tora necunoscute cele ceva Yo- Ie pace, Sein Eeaerng Mono Carn 2 Gite ehvord car fi deyprins ogo arborle genalosie dinspre Stra fn Caragle fick nepoacd de nexnor braves Tprnpariv; de natonalitate gresan, Sa wonut adar pete Singurele Mer alimiadecpe ck mama hi, Caragialo & iow jomanes din Brajow sau din Ploiowi, De aled parte, dda dept cevare ptumuirilor unni Minas, care. alococke $ intreags-asendenel pater, stabil jn fart de pe la 1770. Nigentinu ea gndic of cute acl de deen al i Let, de Ue a eo elf Cale gens Ia Co stanctopol, prin 1812, Nimai dap areas dat pover ven tar Donal patra al al Catan A treit primi Suatl calienea de huekae domnese’a bunicll, su ror ian Cages Ye tle oma pute 7A. Ureche, neler pe bunieu ly Caranuale. Ur, ecreee {ior palsografe ear putea deseurca mai ujor dct mol, ama: tor de palografie romneateh, in vraful de reysie ale dom= Tag Caragen giind eventual date jodie cera, Esc laud de avout pe care ne facem datodia fo inc, Tp tihiva comercial @ ygremiul® segumodo de Ia Beajou ar putea descoper ce Cova despre Tice Chviae Caraboa, taal asset uj Caragiale. Am gst despre unica ei maser, dial Tibwovig, amis munerone fn caren ei prof. N, fore, Ate onaete etews procet din abieele Companies de co “ened Bras Dey nam fi port mulyuni eo ark Ey"iiogeati’procentul Mons no-am wnat creel {nvurbiva grajitol Braov an ote justi de La Arhivele Statutes ea Buearey Dint-un doar al ure alte suecestuniy cicetaede receng biograll ai lat Caragiale, {arta acs sop inden oe eh fy are ren 3 fe rps pf de cabins Ys sortie de 8/22 ini, Carga moare ab too de Stade er, Rade pa sn ene ESR Sts pains dn over Slang Fadil pod pode Wa? tse bs co pte oem fe tint Ghee Debvewca Vb 8 Covad pene Piranesi La Peto Dis 39 va ada Vad i 00 Oe ole Pc, Wee me tea nae de Aber Rein Alle Gopi ing Ct ap Pe re od Caagle (o'de Me ed Seley! Ue pests spn do afta fl pan Eine ate Tene Jee cot do 220018 pe See eis pab d bmeralre Ona ocelot TS Lar mente pt tas wnt em PEGE et sof de mee imcounat no = Cari det a7 emia Sel Spi ea cath fa uc 8 deg pe Bed Whaat eC Ghose. ¢ mm de pce pit es de vec thy cated Sabena san do 2 lene ‘OBIRSIA $1 ASCENDENTIL a seritoyobiectv de edcaye asc 5 a ac cate dae ital tea Ge prodtator, Caragale icttes epotrvic ame Vol creitta iar gn in veil a sor Gin Ibe scroau refirnye Glopratice in vedsea anor ed punch efust estgorie. AR Fa Flop Iu Hoga Pears: Patera ere priiies Is Lip © fet do deters dope Ape et Cangile) pontine sack ni-apdog: Coase « a Hin sma gre ide cw st Aabta dere acete opere ved foc un sul ca hea pi a ape imi mea fie sgl trades (1). Muljomind lat Elsbere Kanner pe stone sler Ace, (Pprotebrulr de cingen ceo fe scl hi, Mode ef mir poste fncepin cle dint ovina de ts aincbiogatices Dar ou nde cl nia tne ist on nares da, Cin odo pce Bee rite eee peter es sie aad pet de ioeul naxerauearuei lor a de tmprelurte vi iene tran de lc a fee ca ghee deal (2). In pri ‘Mipins goede ee unico evict era pentro Cafaale in tre de vrei. As ean toate, cofmplexa Ia natack Hl ofees trot dew pret do concadiots ta comporsrs El fi 4e ia of orbetel depre mode ol oblige fu 9 oene eae eet eee ed Forul unsi buekar aniue” sa motvar pia avian grouca {e's A tins, pollcere, prime ful wredifet bunie’MigeAlexoriel Ta lcima.decad a Sscollul eivata materiality social fl tndeepepyte pe bow fatcl negesor si eptvop sf fvoease Ia celina de stata Uinpest genoa Gaeriul 1 espinge fo 1794, dar wt in patina of tr fi fost tb (vein Rate") cum crede monogra- Fistul german al vechivloi yi noulul Bragor 39). Dupl nume- Toase tbulatiunl fires, decarece sobictatorul mu era nobil Missa ajunge la curten de In Viena, care fi acordi{ fn, 1800 e=- tients ceri. Cam in aceeasi veome, Alesoviel_obtine auto. tava de a infin, pe lingk ahanaua sa, o topitorie de seu; inst dectiorel orkanese apreciaad ok autorzara fuser tinulse prin onijloace laturalaice, gi socotind ci prin canvizaten aa re ma caeabntone eebuizoare pene, plone sar amps peejl lemnului de foc in Brayoy, ti anulears perm’ Sines G5), Apelul-sin la guboeniu este ‘respins. In una din algtorile sale de afacerh, Missa moare subit la Tugof, in 1811, ind 0 avere tnave, inetreats inside datori, Unica! sin ft Pufgh dupa deschideres suceesiuli Ia Bragox, ese pus sub Belle ea reipitor, Ia ceterea celoclalyi semagi, RAminind Sd ae mi ene, er ta ane etc lone, bona ha Ton Lace, era rigors J emt dar Iogodtes pee, co Te City de mean ttl oe lca os Glee comate. Ene & oe tae ite edu led aor hl prim sgestori cx dare de mini. Chirac, a transmis designe, seasi, Negojel soyolui ef ni a mers asa de stcilucie ea acsla Picnics, dar 4) Eeaterina, fica ei de a doua (despre cea Tatts, care a telit probabil mai payin, au gtim mimic), primit fo crestere tngrijied si a Fost qiuroare de carve. Nu am potut foniola aseryinnile Alesandeinei I, L, Caragiale, care cxedes Sry ating ed Boaterina fusese cisioriel fnaime de a ajunge tovariga de vith a lui Luca Caragiale gi ed ar fi avot Jmpreunk a acesta tei copii dintre care unul more nevist nic (32). “Multa vreme Ton Luca a crezut ci actul siu de bores ar ft pieit, cu toat arhiva sti eivile a comunei Hiaimanale, Co Ful procesului de ssecesime » Anastasii, actul a Tost fnsz {isi la Focul lui; abia in timpul rézbotului trecut sa sisipe in treaga arhivt a primicisi locale, unde eraw deporitace actele Miri civile, yinute de biseriea din localitate. Cind gi cum sau most Luca $i Foaterina, inainte de a se ayeza La Liaimanal, ma gem de le Lat bs me of cose ma oy pe a See {on Hans (are ids Bicol ley ata used Se a a Spina mater a lo} Carapiale derminte vaga opine eo rabitpain cae se ereden tama Iu, mans dia Brasox, Puy Eilts somatic, o infurie national. Aya constuicte It iil confecnge sale radiofonice (13), N. Pease, pe ta HATE a meruciwl aeamunlon, derivind cabal: © CopHionalulod usmay al hi Kea din uniea sa eu o 10 Tenn aplicagie a teoril ar eidea, dupa ce am sabi 07 Grecseh a Eeaurines dar simine vatabill,consdetind sf probabil orgineasllanerd a lui Luca. Ale imprejuct, eta fulesniceesterea roméneasc pe e372 4 primi-o Cara. Pale Ton Lea mua Tose erzeu fn lunba greceasi, chiar dae fin admite ef ta casa plrinilor war fi vorbit i grec. Es fail mai probabil cl Ton Ica gi sora Tui nu au fos bling dloarsce primal na cinaytea dese acele cuvinie rece infil {cae fh Iba roasted ea noologéime de pe vienea dommior Fanarote, © singurt Jad ra sstinut in prisa, oan (40) fon Luca ear fi declarat, feeon cere de peeweni, canoe Seor al linbitgrecey, penta sipinitea perleecl a cis fu tar mai tebui cece 0 foarte suri edere tn Grecia Aecantl méreure ac-a fost insk dexminjits oral de T. Pitan care a colaborat Ja incepucurile sae gazeticeti la Epos, pe frmea cind Carapale era. redactor poli si Iterar al orga Sulut conservator; ba chiar a colaboras cu Caragale, dic Cinch, pe romineyte, dintrun ziae gsecesc, un foarte inte feaane roporta} despre cetemovialol, tureete™ amit, Selamllc (Gis Carasiale Fey, a dat 0 sedaccare peonalé cextulsi Srmnese dctats cu acts prile), T. Pisani sa convins cf fon Tea mu inleges dds foarte putine cave rece, e= cum sf phorunds, eajnat, scnail general al acolo din Samal geecee. Cu marcle sin talent de agi umple golurile or cultuit i de fa ptt recon Ferfeciune rontre pres este foarte multe Iucruei, Caragile dati, si. simuleze_ eunoayeeren imbsi locus teen’ y roitind a alicreasct. Indiferent de substratul tu etnic, pe deve Sirkig, autoral Tui Kir Zeralea a creseut Intro arbianyd curat romaneases, determizancl pentru voca fia sade artise De alt parce, aici in anil goderli sale In Haima pale n-a avur prilsjul sgt insujenscs limba greceascd. COPILARIA 5 TINERETEA tel nape Tut Caragile © cheat, pink de curing, Habmnale Satul v= suet sot Yorfea! Meggan, dip Grepitorab de prin acle pry. Pe Ja 1652. inob mm tepee pce ava seo dee 6G ‘oberg adipinitcates” Bupa praia Toca, sumele de Hate Ava foe dae fo dle veel itm dee Minmaul Macastr Marginenl, Maeats,acelay cu ‘care cae ‘bras Luca Caragiale, [aga mandseest] 9 etiiva pani rin foeule padre ain jurul inasar Nu @ Sie lure, iar paecile tonite cu. pasl say cu cir Seabiisau prime poensle prostate ot ocieahe pli Hi ings ary niet, nd oma i pardeeaed apetvle stp ide ale ease pe {oul tease comansl, gi cind'>a sine gona judeteans, Inf faa lucy a ow cant inti Aun Ae pews fattanlon se mrndea ined wicya ngtorali a péduslor ne He Biases Lasarl qa saflilal $20 fino tisit feral ceya mai daiv, pe vee lui Cuza, Ca 0 ee {ele ftconjteaey cu aiduel roa, plsrate amici alia mrecdsgeea, srs de deal faelor, 1a pode de ick @ Teese in’ su de patimai deparce, de Lang) idle ministiresti, se iveyte 0 ridicatura de teren. Acolo, pe mina reap, x capil dinbulul, #27 1 allay Tocungs Wit Len (G1). Dias mal acum dowel Je ani, biti) comunch i risen de scrtarl minis 9) gpaneas cy ageinds.se irae veeme Tn ministre, el ar f'dleus comune’ spre folo- = iy} cata lin cate sau, aeratprimira $i poi goal sao {oh Poarte frumoasl wads orally contrarsd fuse de dale actale, din, yistriel comunal” (2), care sable. data Gnuanizisil cofmunate fa 1864's) april local de goal la 1/¥t Thr de ariel ca care am vorbit fl rai in munte pe Mica diy oat places amines I Le incrinul din momeavele sale pateues, Carapale na tpice sgt he shugo eine romance pre vei, te MrParck vid, sear, Trig, Ninges yicules, La Phi Adin cincieel svat de ath, O female a rack Jnte-o dais i fe we chinuiyte, ewsnead, pe o saltea de pale. Vinvul vite alta, nenorodea fence se tvtclee infantry de ure prorave., Si toath ibapten a. dice agin DDe-abia catre 78 #2 Nase un copil fil nose. Ei bins, eopilul sla sino eat.” (3) Poate oi Vialuyi, de felul siu sentimental, a mai adzugat ceva de la dns, deoaress Caragiale {si cunoytea prea bine Toul de najteve §¢ fmprejursrile ca si {i dar ¢ localitarea grid, gi 0 Saligiare aut de mizest gospodiriel parimtegi. Nu cuimva acel pared vidi." proving inet din inchip iteett a redgetotulut ancedatist » Odaita din casa turineas fn care sa ndceot Caraga era, credem noi, binior inci, Hira, tpcsnjuat ce igs sane ale I Lies 8 (Grui siuagie materials, ca secretar al moins, fl punea Ly Adipostul Vipsurlor, Esa iarn’, tncr-adevi apr iat, dup blindal elim local, Fanuarie 1852, 41 pruacul a veut lumina zi ral in iu boterule, dae ca 21a nagtent 1 febrvarie (35). Uesigir ou dix rea-credings, dar din 2ipiceals Micul Ton, Luca a zburdat, pin a fost dat la so folonle pidurti ministiesiy dact este adevik Vista cea mal frapeds se fixearh ttturle temetn foil f eluca canvas oritmdey fae Hfose de damoipor, em Hh ule rato dup ls wei, nh mia) fl Volusia, ortatind jocurile ft puntnd la eae poene MW Veli Cli aver eel su paury anf ea. adecuc'o Whe ralirle she Yorleath 4) poalele dealuilor, apote cold e uR aent te Sao ce Ce eee eee eer iat i eS Ge eo eee a Seec i et reac Beets ea a oes core ee eae fg gee Ate era atts sees See ead eee ree ey aaa Lic ay Ste Pal eh th a ieee a aes eee foe os eee ec Si AehGMOT Mage tall at eee ee een eles jronice, Cu totul alefel a ineiurit fa anul urmitor celalalt ne aed Oi Se eee Cree ena re Bia eee a aes Tea eae Spee mages ie ee aia eine nates aun avira nif love Iu Dal dns 4 hac Ia Plot lata in casa Ii Bail, Eva Thane vases, unde se isery, cup metods lankastecran tse de elisa faia $a dava primars 9)". Domaitoral va ajeent pe eatedes gra sicltar civinearca hi Bari yAdine Gcoponst. deabia sSpfnindinyl wemucieuea iro", instr tort pts "Yay Domnezey pie mumai ce se,petcee geuma ta avi it dl mins wane i eqs dedincolo, Rog pe Dimneze st Te sie sanats. oinit pence files poporulutcumBsese. Mintea, beaiele, fingele nostra hal acestor copit_-sintdeacuina,inehinats Rots The Mahia Deals eee Pon aes “ei lee cans ees oe ee essai eaeette| CA a ee a Fe sl Sdn na elo 5a pomit peplns 2 pile watt lames @ pecs Tar Vode, vininds-s ct putea gi gcrainds In ocht cu ba iBha, a bite pe smont pe dae a Si wsieed cu coméai ca de nam team’! Noa mingst api pe toh ne-andernae at arcu pe eee eect eyes fa epee eal ear te hpi el, Sear, ninais, A dos 7h Tn dn Yar toate me pe jos inorsunil sin arma tran ergind. Ia pa, ind [2 nck fa cv Lolomet afd in ora. Avis a easusa nd aan ss Sees s See cere ce ee ee Ure eS pe ee ae eee ee “Tn wanna. anulut 1865, vrednicul institutor ees eee teh eee Soe cee ee ne Pee SCL SalPaat comae te ‘teaza 0 petitie (51), in stilul patern, retoric si cu o ortografie fee Sane a pene es Oe ae ice natant eae ee a cree ini ae. ry seviitor fi jndueea prieteni in eroare ou afiematia ck nar fi fose decte-absclvent al cursului primar, St la ua bane chee politic (3) 2 afiemat eategorie yu am. domnilor, deste pated clase primiare pe care pot si le justifies. Dupa efectul de Hate plane stoma Yosool a dat in fl de explice fie: Si sd v8 spun pentra co-nu am decit parr clase primare Vicia! @ obstiintolo se ingeoage eral, micam zie Mal bine la gooala lumii, unde ou sunt srabilite examene..(lritate, aplauze) si m-am Strecurat aya de bine, ef mis omul sessta [ake fonescu, ma Tm face onoarea simi di mina.” Carae pale prefera of creact drept un autodiact ideal, preveut mu fai cu fnviyimiacl primar, decit un aurodidact eu studile eale fatrerupte. Dupi Chiries, [on Luca se gseyte iuscris in cla ada In anal oe 18643 emis Ginna ia (67-68, Cautind 41 no} prin athivele Hicenlui, am gist mat fulele tn care figureaai Caragiale, fn clasa a Ia gi a TV-a, dar in anil joolari 186566 9i 186667. De altfel, consta ile noastre eoncordk eu data cezcerftorulul precedent, refer tare la clasa a H-a gimnaziali, 196165. Caragiale n-a intro. fupt {ns un an, dupa clase a Il-a, aga cum reiew din artcolul Tus Chirich. Singuea diticultawe ce so iveywe este de a yti cum a putut promova Caragiale clasa I in 196363, dact absolvise ‘priate fie {864 sau pated pou pox upd c# a ipravic clasa a V-a primar’, in iunie 136%, a fn. particular clasa 1. gimnarial, ‘ aceluiasi an (53). Absolvizea gimaaiulu ur in funie 1867, iar nu in 1868, tle noastre matriculare concord ew copia dups cestifieate do absolvire elberact Lut Carapiale (64) de chure direcioral cul, Bank Popes, et pried prema de sure a pus Teen ies eee oe me acaeg g eto ow otrea genial psn bens” i cu media 8 2) de cel mai tin3r din ae ceilalti t i fiind niscuyi in 1849, ise Hib, reve al seen ee el ee Foon Wine ina trace et hin fa Se Reece ic ee tn et sit Cat la finde auld gala ea deve es tl cea aoe eon er ee a Eads debe pe eat ear Cos nm ia anc Lie ar gt mn ae spans dad gee sy dn et ae en cape oe cae a ee eee ae iGo teats pial ae ne er ee ePe sa dope pat Sak Si et pele ict cat nen trons lies cpt to Md STAG puSlnigiereece grace way ae ana ys mana tO lode waked Penn eee Nat les of eeu gi alse doles bv sfceoens tl Ton Ele eae oma ie crm ray ut copit mei deo mie de mama fa lac te i cu Foc, sSvutayi pe Al yorteu taf, Lees eilly* 57) ceiese Gf ral nu dius: fara Ht inal treiu sk eare, $i, dotatt cu o 4 ajuss, la maturitate, sk vedacteze se ‘ nte citre meni familie, Ea ctea in, fn aceoayi vreme, deoarece Luca ii gdduieste, la 4 lumi 1968, sisi trimici ycirile esrute™ (68), Lenet tavciase apadar. sin’ unk ok cittase, inainte de a deprinds serial Tn aeseati ate iv Tach o indearmnt $8 we pacased de tgte™ 9 taearel Jublu* pe mana eit el nu este ling hai, De asemeneas splueyte pe nenea el, ve abort sh de. fa Ful fal aga, au exe fntma fu Ii simple, dar fe ee aie es ee eat “RS Pierre ES ae Pec ene eas ee ne eee as Laetitia 6 tral” aceast cerere (58) cominds pe Elev sontw Spaeare [2 heel he ga: ei ep eg 2 Sas Sern thn Sel ee Ce ia a a ade a el 2 ee ee es os M ihine volti a priimi spressuzea respectului ce va. datorene et ene C. Carageally" Elev secomandayi pentru libera intcare sine: Serbigneseu Const, bilciurexu Constantin, Dalgulinestu Consiansin, Gecropide Searlas, Drigulinescu George, C. P. Georgescu, Nie eolae Petrescu, Jownne Carageally, George Caregeally, Beue Popesci gi Savva Pesrescu. "Nu am git reccluyia acest ceri, dar o eredem iemtic feu aceea pus fe woomua anvlui uzmitor (62) pe o cersre simi u Jae lui Conch ne fm vedereaelevilor notayi tn Tina aUftuaeh ef Thee vor pecite ben inca to Theat ddd Delor Iau cblgaie »ligura pe soena grat, ind vor A invital de Repo Ayudar, lanew 9 George, veal [ui asc la reprezena Aeatrlui National in salt sve chemaq enc, ea igang sean ca SoH cig experenya joes pe Hine coaoqun= Joletoreice. Repertoaul eatral conse din spelodeame, ca a Hiri’ mare aparat sees, cin vodevilin, in paste adapen Hi laleacy re n ca trpied produc orale, cas pe seite aproape cu cond virsire, pir as anului, nici unul dintre Mev fea Hosea Local, mat tes, ex’acor Ge sexe Costache rea. si 56 Sadressacd minise= Thainte We sfiryitl,semostrulu geal ssigure do permancatizarea cursuli 3 ni aceasth pei Prin adresa cu nr 162 din 11 octomb, 1868 fui mit pro- fehore la corsl de delamatiune ¢ mimiek de cite Onos, Dir Gen. a Thestrlor, notfieisctemise ex proviroria acet cits ‘va dura oma’ pe in serve ‘im incepat Sf urmer aces curs inci de atunci ca teota exceat de sine, vind 21 elev dire cat 3 eu foarte mack discise dspocitunt ise eellalé mecioersisi wile car) prin tear or tee angela tn pune dortt si tebuitor sore for nate eal est : 4 escecetn tl parte te ee ee pe rain gs Sompleyteseawsccul mie otifieae, Vis dat ou tor sxpectl dae tont de o parte a ve relata cele petrecuts, iar de alta a face aintgdhares Diack tebie mal unmea Toaintes ca te SE mek opreic cu lectunile ac, snd catedra au clas va. fonth eng in trecutsdeclamay 5 tease pe tabla locfulul dar tn realtate? 9 fiture, 0 ih Sune sjnilcw seestl fa al I-lea capitol, Le asiune a trite pentrs ellvi care war vedea privail de un studi la eare Sau props 4i pentra qari o drivin wa sido) Binevoiti a peimi exe . Carssiall= 1 acelasi imp, elewi classi Lui Costache adteseaas o oerere similari reduetaté de primul semmiatar, Jean Nlessandrese, clive minister. Mai iteete Teodor Petrescu, Constantin Bret ‘eset, Constantin Defgulines, Toan Lua Caragialy, Nicolau L-Pereeant, George Drasulinesco, Gaorge A. Carte, George ‘Caragial, Petru F, Popescu, Searat Creropis, Mih, Dimitreses ONE Fonesea (2). Tinen i morveaz’ tatervenia pentru a ‘paris alte ccupaiun, concenicind in ‘eat utot venitoril of ta amas ten ds cal ca (ira ie Beside cprical urapinuhit deacvetore’ Govac ecine, Gap pat, Iu aipra cre ce ‘ninisterul eare Sndseptase petysnea sa, dn copie, eltze comi- teu ental esrindrt ua raferae Redd, smal dnchleea bine sinits a pentilsale (62) + Dele Ministre] wa sun gnu voiese sacsat tn acel droju de pobtuleni, eari-i fae o mesrie de a freeventa teptele sedrior dle Mioisterulut i 5% mingie ca legiaatea sperangelor Lor, Ev tai fast afzcyunea pirintelis ektwe copilel so, aeert theatru este fiul tradalor sj asudoilor mel, este coat in patrino- gal copilor mei, permieyit af priveghea pros pericaten js promperitatea sa exe geoala dramatich, Vi note fic inch, e& acasta scoald cists, c3 pe Tromtspiciol aw se citese de tecatort caro otvese existent. Ws gibi, dec, in aria: ell fos (aru ale eeebuals, cea ce ete un feanguie) fullor nici mica pricinle care au deterinat sisi ete © shi cals in afank do testo. ‘Ads pune fntrebares dae fosil_sufleor, dup ce, sna périie caja, 0 fost citiva seme gi actor, Inuime de. a Donde Ia aceasit chestivns, ‘vom enqiona, dips amin= file fostului seioe pean Emanoll AL, Manca (72), tscerea Iii taney, ot sufleor la Tags im stagionca 1870-71 — eau, thai prec credo ic}, upd Incheerea sap oi M, Pascal. Tateresanti eae caracterzarea eulleorlees Suu el ere ot Bee lees et efor farce tine fin Senay lene Gl repetii Ie zsllemiws, ac pe cole din cnpul sptctacolelor Ie silva in mod ingenot. Aliminter, de pe atin Histor, dink 6 ‘ul safleor, care ce oferise 6 corecteze o traducere, a uitar de Figiduialy’ i a plecar fie sk restituie manuserisil. Bun cae ‘marad inet 'i et cel mai tneri ea Manolis, pe atunci licean, Tanca gtia si se faci simpatic, i ciuda pacatului vonial care ste nepljenta. IR alias ee up unul din falprile lui Minar, «i aname manuserisl inedie' al memorilor, inexistents, ale lui Grigore Manolescu, Tnatele actor care a murit prea Unde ca si-ji screamin, Caragiale ar fi jucar eu steflucize pe gropacul din Heinle, Aeeast mircurie, ual ftreo ez de doctorat see tinutd Te Roma (73), ‘enagorie, Mai curburic fare ni-ee pare'o refering ani Macedonski, dintesa arten] te Gu poate fi atibuit altuia deett veninosulul poct, det auton J, ascunzindu-se «xb pseudonimul Sallustiu (74), s2 fereste ‘up degete serine fatroon loe 4Den Ce] Macedondl, cs fae am vorbis adesea despre Caraeali® exc, Macedonshi pre Ja 18%, despre Carageali ct jucast, desi fra sucess, wa baracel, nunc Alcazar, ce pe piaja Jut Copstantin= Accasta este singura mirturie eontemporani despre raginle en actor. Ela [eat nedezminqtg, cai alte ale= pati fanteziswe din aticolul pomenit. Nu pure afirma cu ferttadine decit cd cleval classi lui Costache, potrivit condi tile ce se ponemu elevilor Conservacorofuy de arc! deamnauel Si de musics, pencrw primirea lor gravuith In reorezentagile ‘Nayional gi sle Operci ialiene, probabil, cea. dator i Fispundd ellemini) reaizorului ca Ligurant, 1a nevoie, De 1a aeeast usoard si pldeutd obligate, eaze nu earea nicl 0 pre= Steg 9 pind Ts pfegtica anu al de compra ey ace Ulin drama dhskeypearsank sau a ahora, este tsi o dieant sprecabilg. Nimie ni ne ingscuie «¥ afirmim cf tinfoul Tan { recuo cu sau Giri suces, Afijle repeezentailor deama- ‘ice siimase in pistrarea Biblioteci Academie Roming, pre vm si anunpurle teatrale dit gavetsle de cpock cercetate de oi nut grliese despre vreun debut actoriesc al Tui fon Luss De alté parte, adda din referatele lui Costache, citat (63), care Vorbesie despre uci elesi preeminent, formay, de_protesor, nu Je di numele; iar lista cu elevii semnind peria dice minister, pentru. pistrares cards) de declamagiune gi mm ‘cuprinde pe Ton Luea prinue oti dind th ordinea Penis ane ingidal precemtia et cl oar fi aflat printre fruntag. Act Tanch, cit si oieul si George trebuie svedioeini, le" de cae vorbes (i nedigemg) tar fi cere mult mimes ates oss element lane ele inde Eile sac Tan sn aver aid puters. do mined st poate nicl vor ca od sit Gl ebue are, Cu taste aces, tin an de conservator ds wileon pe lingt dre ork cieva din elit explo ict geal alone deep ere eae ira expe, Bach ou 3 sep is Caraile ne a weet pe cain ap- a Past, Gadva, fntrun_ moment ch puchlana chem ele adewisste, Cu J Cunpinis tullowle, tea. deere sh fi fost prints ace Costache. Uei asitel ‘mimics cin gets? fnsugel ce sa cata, trebuie si cri sau alta, alogind eariera litecars. C it uh exe Vlahos destnate public ua din sri 75) Caragiae ie silsor: i é ree Am.jpplint dovizest de ani, Sune eopil de inh ge Ay ams nd tape, a seroL spin sl mamel gi al soil. Am inva ata soot EX. lith, mar f de aj gdm pot apuen ds favdteura Grepislad ea fac avocar, Ack Se oprim ua moment ¢2 3 precio ch, Fue afi Tout ablvent of boul, eas pout Sham sult universe, se pen in aca vee, ofunge ae oc3t strat In cond vyoare.Legen de oxganoeare yudceto> Berea Tee tee aa RE cur pot eonitata gi de, mi exprim, far & Gaile desslde Umpoae gce coma. Pe ings ata, sone, sava i i oi cose ea bine Ja i sala; dovada lay tp suller scope ln tears, gi ora nerafie mar la don raze, 4 da esi la oi aya cf pot, cua eu ally eg Wesel cu ces ne 3h ‘on gi familia pin’ $4 termin studiul dreprului. Pe de ahi pacte nt. eu, ined de mi, dia eacle prime, Bred inimt pentr ale carerd — pentru Te ‘Mama gi sorismea ini sane devorate, niciodasi nu lear tyece prin minte i cintireases bucata de pine ce le-o por da = usa) plspe 4 uel totaina tn Stee ura tin sll gue Ba chiar rm Lut say Iho parse fare plese apuctanle ce buch (Ged Tac? De or cals of spuc’, SK m4 dau tnoir mi Sadao interstlcel s vocal la poles unde ered fae chain ult nat pejs ck aia sft ¢ Seu ot ‘ies pe cre -p panes i Viohun 1909 fa piss mag. as dates momenta cial Cargale La ‘nel dep bine eoall primar, ex Gexcle Gomoli Das Brigoworas Ns ees ios thsi os Publicitate, stig ne car unl eu buzanare doldora WE pw Cad @ pene ni Sea ee a ath ee ese bun sa Hu @ ff ea sil ol al apa ee le eee ce er a ‘ng il fs ee ter ene tie OF salenesy asa de Manly geal un cy a Surat ave a dea tn pepe condainate Se sul eral ul seer spi autre Nu tot ae aminsn indcavil Macon ou 2¢ de anim tree Pore fbi de 20 do ni pe carel stheret ccaiorlal Sloe Sie pat ceidincae von plalsenct jes. ae eae UT ee oe at ‘noma, spit bizar, oe pra deaings ta eal Grd ear fe gta tna a al calqul buzelon, voces st tolauna intrstats f btjvconsuace, fi atpimentaten sofia atdgena Loe tenes Ding fons. Carageal, putea of ibd ating 18 ani Lace doaizecy nn], dst era teseat cuun bape de suger fommldabs, Fad mult clae ginmauiale [toe advea ee Ma cedonst, dr nu se Buda eu tue unverstareinchipat, ea precedent, i], eh avere— dat, Gn ponctal de vedere Inateil nefrce — eu gets slat saa rte, ope Ie tate la seen poe, cu to 3. Guage st ae aan pind a i's cance asi [sic] croi drumul*. Pee a Nit vedern pe Carayale shia jnplit cum vega fn Selene dg pm avert Sulcen irs sade bie ton tind care, eu nenrclel Ierae i pos ei ee he oe pst Portela ste insist pofin pore dee rluvoior, Bop 2 fotografie (8) foarte surphnsttonre, desi prea puia obs Sia publicarea ei, ena de 20 do anne ler un adic TA pendant chipoar eninecan, Ta acca vires. Prunten thugs ft bli, pele cu ynje pe dnl, piviea trad, cae pore wsibare dex Poate mumal de mip matt py msde mind, burl cane gone babi, Ferm, pi sued Dro ft da infpare exotit de prin arab sau gin Jn tiae europenent, Higonomnia eve inet Hovde, (ed due thoes usaia cate ste el vren at conoaste drum}, Nevale visi ann gine et dk rar pony ee tte wlgpundetea uae Family spe exinanga din. mal ruts cece Vinal exe lcd maa fag, cu ctedes Macedanski cum poate Isa. tn toade, ce jactama juneiy caren ascunde necazurie end exe SSSpinven unt temperament edibeat Nu eunoajem mie ‘hele flor doud gozcc a exe trciluioge Caragiale, corto, In 20 de ani dat nil inhipuin, pss de aca ocupatt nes {odie cu oijoren $i valiant kr super, cae gies Fe munsion fed si fac dayton, denarce are fon de fhodeste al nisl smupulorDact pl La vista de aproape 32 de an nu publics sinie, prepatind-se mer, ae diepaul Bf Hal de cel ee tipster of nemilita bitadurp Joc de or {bgtafe, de sine de buns “Eom se mal poase vorbl de jsliciena formidabil a unuia care, pn In 27 de anf, n nla de sporacce publics, ae Scipidzea de sine ca si dea o sigur datd mee fs ve ie) Sraceesta ca pried au al une ul Ice traduce tinea one tage 8 Fandque) sau a unei come els eal et porat (79), Dacksemmdvura mu a fst pus Tee tts lai am putea crede cX incepatoral sa Tat so da Sud sey pecspcdiva pei caver lis, Dara! Caragiate era prea trove ca st nus dea teama de adevactae {ul sijlonce Brim lu proze poarelpeceteaperonalitii {alee exe aunt ironte ga tn om de teat Eons ag Anviatire direc mu spun Werurllr pe mune gm le ini {eval com sna, ca sf fe vetoed, ei le prezine de -ndoase= ined, a aoe ee Te jab ce SMES SS ase ve She eo tes ee Ge eee eee ae ee ce eae See cree en CS Sala atleast ae Renee se SESCaS in cami oma, lon ee a ne aan oar ee eve cone an Se ae a Poet foarte medioers, ea si mz spunem antipoct, deoarece vieiunes sa feoiict este poscivnics lismolui, mefegugaral gti in acess domenia si infringd piediile, Dups pasru aide obscurd.sctvitate wmoristes, primeste de la di * In} National ineSccinacen de 2 tvaduce tragedia Jay. Toi D. Parocl, Rome eineue. Tema eornelian’ era trata alesandrini res, socoti de publiciseal bucurestcan, Frédéric Dame, far valosre, Impoiciva oricieei astepiri, a ipoteza far Tow it de it imps, eadueitral ceazeas ai fnunea de a-coneri un presigiu frie palsdului model. Este yn devise mister cum de a putur nepoctal st dea agprel yent= fora venus lines cal pcan fe sna, debs tun eapie la altul al celor cine acte, Miracolul se explied musvai prin dirs voings a artisslul de a-i supunc textul rebel gi de a fda sttidentului siu arcuy de versuri sunetcle cele mai grave Nu se mai reprezancase pe scena Teatrulul Nasional o aseme- rea tralucere in versuri, care sf cea asculstorior celoz mai retontiog, 2 V. Alecszad si Tiwu Maioresco, inpresiuies jtirieoare a. talenculci. Numai ei aparentul poss, care a covert elogile itt de aytorizate, oa siviryt greyale de pH pe calea puediei originale, Alvul, poate, $27 [i cea ator sf simuleze Tirsmul, pomten ir de bine, Cu © justi intuit a sicucturit sale, de acur aoporul caduertor Al Romer pmvits 29 hotérasee of fis al inausi, setualizind-d Potentially ca ai se sealizeze pe deplin LA ,JUNIMEA" Dupi cinci zile de la prima seprezentare a ome frcinse, seachnsatocul ii ce intearen In soratele lunimii*. Sedinia Finue in casele ui itu Maioresem, vineris 26-mai i878. Sasbi- {oritul zilei era Vasile Aloesandei de curind premiat [3 con ‘cura din, Mongpellir pentea oda sa Gintea lating. A fost Seplendids seari™ (80), cv [romosse lecruet din pocziile Wi Eminescu, care-g rostea versurile cx inflexiuni grave. Asitau, pintre alvin Slavici ye RoncttieRoman, eae aves