Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 4 Aplicaţii elementare cu AO 1

Lab. 5 Aplicatii elementare cu AO (partea aIIa)


Amplificator sumator, Amplificator diferential.

Scopul acestor experimente este de a verifica si demonstra comportarea ca sumator,


amplificator diferential, derivator si integrator a circuitului AO 741.
Important
Pentru aplicatiile cu AO care urmează se recomandă ca sursele de alimentare sa
fie decuplate (filtrate) cu cate un condensator electrolitic de 10 μF (Cf1 si Cf2 in figura
5.0). Se va urmări ca cele două capacităţi de decuplare să fie corect conectate în circuit
din punct de vedere al polarităţii acestora (in caz contrar ele pot exploda).
Alimentarile se conecteaza la circuit numai cu sursa de alimentare oprita.
Generatorul de semnal se conecteaza la circuit numai cand este oprit.
Orice interventie in circuit se face numai dupa oprirea sursei de alimentare si a
generatorului de semnal.
5.0 Se verifica amplificatoarele operationale.
Pentru verificarea amplificatoarelor operationale se realizeaza un circuit simplu de
amplificare, asa cum este de exemplu cel dat in figura 5.0.

Fig. 5.0
Se verifica sondele si osciloscopul prin plasarea mainii pe capul de masura a sondei,
caz in care pe ecran trebuie sa se vizualizeze semnalul parazit de 50Hz indus de
reteaua de alimentare in corpul experimentatorului. Pentru aceasta verificare se
recomanda ca oasciloscopul sa aiba selectata din baza de timp pozitia 10ms/div iar
sensibilitatea pe verticala sa fie de 5V/div.
Se realizeaza circuitul din figura 5.0
Se regleaza sursele de alimentare: circuitul se alimenteaza cu sursa dubla
Vcc=Vee=(9-10)V.
Se regleaza se generatorul de semnal astfel incat semnalul generat sa fie de
amplitudine 250mV si de frceventa 1KHz axat pe 0 Volti cc.
Se conecteaza apoi in circuit sondele osciloscopului asa cum se prezinta in fig 5.0 si
se selecteaza pentru baza de timp pozitia 1ms/div iar pentru canalele Ch1 si Ch2
sensibilitatea de 0,2V/div
2 Aplicaţii Practice cu Circuite Integrate Analogice

Sursele de alimentare se conecteaza la circuit numai cand sunt oprite dupa care se
starteaza (se porneste sursa) alimentarea. Nu se conecteaza alimentarile cu sursa
pornita iar orice interventie in circuit se face numai dupa oprirea sursei de alimentare.
Se urmareste cu osciloscopul, semnalul din intrarea si apoi iesirea amplificatorului si
se verifica daca circuitl amplifica de aproximativ 10 ori.
Se masoara tensiunea de curent continuu din iesire si se verifica daca aceasta este in
jurul valorii de zero Volti.
Se introduc succesiv in acelasi soclu toate amplificatoarele pe care dorim sa le
verificam si se refac de fiecare data masuratorile precizate anterior.

5.1. Amplificator sumator tensiune cu AO.

5.1.1 Functia de sumator de tensiune


Se masoara sursele de alimentare VCC=VEE=10V.
Se regleaza amplitudinea semnalului de la generatorul de semnal la valoarea de 1Vvv
iar frecventa se alege de 1KHz. In cazul acestui circuit nu mai este obligatorie
introducerea rezistentei Rb. Semnalul aplicat de generator este necesar sa fie axat pe
0Volti cc (DC offset).
Se realizeaza circuitul din fig. 5.1

Fig. 5.1 Sumator de tensiune cu AO.


Se conecteaza apoi in circuit sondele osciloscopului asa cum se prezinta in fig 5.1 si
se selecteaza pentru baza de timp pozitia 1ms/div iar pentru canalele Ch1 si Ch2
pozitiile 0,2V/div
Se conecteaza sursele de alimentare si generatorul de semnal la circuitul realizat.
Folosind un voltmetru de cc se regleaza cele doua potentiometre astfel incat V1=-4V,
V2=+2V.
Se masoara cu un voltmetru tensiunea de cc din iesire AO si se trece in tabelul T5.1.
Se calculeaza tensiunea de cc din iesirea sumatorului si se trece in tabelul T5.1.
Se calculeaza tensiunea de cc din iesirea sumatorului cu relatia:
Capitolul 4 Aplicaţii elementare cu AO 3

 vO cc 
R  R 
  2 mas V1 mas  2 mas V2 mas
calculat
R 
3 mas R 1 mas

si se trece in tabelul T5.1.


Se compara valoarea masurata cu valoarea calculata pentru tensiunea de cc din iesirea
sumatorului.
V1 V2  v  
  cc R 
 vO cc 
R 
0 mas
  2 mas V1 mas  2 mas V2 mas
calculat
R 
3 mas R 
1 mas

-4V +2V
+1V +2V
+3V -3V
Tabelul 5.1
Se completeaza apoi si celelalte doua linii din tabel.
5.1.2 Axarea semnalelor folosind sumatorul cu AO.
Tennsiunea aplicata de generator, vg , poate fi axata pe orice tensiune de cc folosind
un circuit de sumare. Relatia de functionare a sumatorului din fig. 5.2:

Fig. 5.2 Sumator de tensiune cu AO.


R2 R
vOUT   vg  2 V1
R4 R3
arata ca daca R2  R3  R4 , se obtine: vOUT  vg  V1  . Relatia arata ca vg este
axat pe tensiunea de cc  V1  .
Se modifica circuitul din Fig. 5.1 dupa deconectarea alimentarii si a generatorului de
semnal.
Se conecteaza alimentarea si generatorul de semnal. Sonda canalului Ch1 se va plasa
pe cursorul potentiometrului P1 si va indica tensiunea V1 iar sonda canalului Ch 2 se
va plasa pe iesirea AO.
Axarea se va verifica aplicand tensiunea V1  0V , si observand pe osciloscop iesirea
din AO sumator.
4 Aplicaţii Practice cu Circuite Integrate Analogice

Se va modifica tensiunea V1  si se va observa tensiunea vOUT remarcandu-se faptul


ca in iesire, semnalul vg este inversat si axat pe componenta de cc  V1  .

5.2. Amplificator diferential cu AO.


5.2.1 Functia de amplificator diferential.
Important
Amplificatorul Operational este un amplificator diferential. Trebuie sa se faca
distinctie intre performantele amplificatorului diferential cu AO (din fig. 5.2.1) si
performantele amplificatorului diferential operational (AO). Cele doua amplificatoare
vor fi caracterizate de parametrici identici dar de valori difereite. Astfel se va discuta
despre rejectia modului comun pentru amplificatorul diferential cu AO,
 CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO , si rejectia modului comun pentru AO, CMRR  AO , despre
amplificarea diferentiala a amplificatorului diferential cu AO, ADM  Ad si
not

amplificarea diferentiala a AO, ad , despre amplificarea pe mod comun a


amplificatorului diferential cu AO, ACM  Ac si amplificarea amplificarea pe mod
not

comun a AO, ac , etc.

Fig. 5.2.1 Amplificator diferential cu AO.


Circuitul din figura 5.2.1 furnizeaza in iesire, in cazul AO ideal, o tensiune
proportionala cu diferenta tensiunilor dintre intrari:
vO  2  vg1  vg 2   Ad  vg1  vg 2  .
R
R1
In cazul AO real, tensiunea din iesirea amplificatorului diferential cu AO este data de
relatia:
 
vO  Ad  vg1  vg 2   Ac
 vg1  vg 2   A  v  v  1  vg1  vg 2  

d  g1 g2 
2  Ad 2 
 Ac 
care se poate scrie:
Capitolul 4 Aplicaţii elementare cu AO 5


vO  Ad  vg1  vg 2  
1  vg1  vg 2  
  CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO 2 
 1  R  1 
vO  Ad vID  vICM   2 vID  vICM 
  CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO  R1   CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO 
in care
ADM Ad V R
 CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO   , ACM  Ac  OCM , ADM  Ad  2 .
ACM not Ac not VICM not R1
Se defineste si se foloseste adeseori:
 CMRR  (dB)  20log10  CMRR  .
5.2.2.1 Rejectia tensiunii de mod comun la amplificatorul diferential
realizat cu amplificatorul operational 741.
Se masoara sursele de alimentare VCC=VEE=10V.
Se regleaza amplitudinea semnalului de la generatorul de semnal la valoarea de
10Vvv iar frecventa se alege de 100Hz. In cazul acestui circuit nu mai este obligatorie
introducerea rezistentei Rb. Semnalul aplicat de generator este necesar sa fie axat pe
0Volti cc (DC offset).
Se realizeaza circuitul din fig. 5.2.2.

Fig. 5.2.2 Circuit pentru masurarea CMRR la un amplificator diferential cu AO.


Se conecteaza apoi in circuit sondele osciloscopului asa cum se prezinta in fig 5.2 si
se selecteaza pentru baza de timp pozitia 5ms/div iar pentru canalele Ch1 sensibilitatea
2V/div iar pentru Ch2 sensibilitatea 2mV/div.
Se conecteaza sursele de alimentare si generatorul de semnal la circuitul realizat.
Folosind un voltmetru de ac sau osciloscopul, care in prealabil a fost calibrat, se
masoara tensiunile VICM măs   vg măs si VOCM măs   vo măs si se trec in tabelul
5.2.1.
6 Aplicaţii Practice cu Circuite Integrate Analogice

VOCM  vo măs
 ACM calc  
VICM  vg 
Se calculeaza amplificarea pe mod comun si
măs

 R2 mas
amplificarea pe mod diferential  ADM calc  si se trec in tabelul 5.2.1.
 R1 mas
Se calculeaza raportul de rejectie a modului comun in decibeli pentru amplificatorul
diferential din fig. 5.2.2 cu relatia
 ADM calc
 CMR  Amp _ Dif _ cu _ AO  20lg  CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO  20log10
 ACM calc
si se trece valoarea in tabelul 5.2.1.
Se modifica frecventa generatorului si se completeaza o noua linie in tabelul 5.2.1.
Se traseaza apoi diagrama Bode pentru caracteristica  CMR  Amp _ Dif _ cu _ AO .
f
[Hz]
v 
g măs  vo măs  ACM calc  ADM calc  CMR  Amp _ Dif _ cu _ AO 
[Vvv] [Vvv]  vo măs R   20lg  CMRR  Amp _ Dif
  2 mas
v   R1 mas
_ cu _ AO
g măs
 ADM calc
 20log10
 ACM calc
100 10
1K 10
10K 10
100K 10
1M 10
Tabelul 5.2.1
5.2.2.2 Rejectia tensiunii de mod comun la amplificatorul diferential cu
amplificare 100, realizat cu amplificatorul operational 741.
Se deconecteaza sursele de alimentare si generatorul de semnal.
Se schimba valorile rezisteoarelor R1 pentru a realiza circuitul din fig. 5.2.3.
Se conecteaza sursele de alimentare si generatorul de semnal.
Se repeta masuratorile de la punctul 5.2.2.1 pentru circuitul din fig. 5.2.3.
Capitolul 4 Aplicaţii elementare cu AO 7

Fig. 5.2.3 Circuit pentru masurarea CMRR la un amplificator diferential cu


amplificare agala cu 100 cu AO.
Se compara diagramele Bode pentru caracteristica  CMR  Amp _ Dif _ cu _ AO obtinute in
cele doua cazuri si se explica diferentele.
5.2.2.3 Imbunatatirea rejectiei tensiunii de mod comun la amplificatorul
diferential realizat cu amplificatorul operational 741.

Catalogul precizeaza ca CMR pentru 741 este minim 70dB cu valoarea tipica
CMRR  AO =90 dB. Rezultatele obtinute din masuratorile anterioare pentru
amplificatorul diferential arata valori mai mici pentru  CMRR  Amp _ Dif _ cu _ AO decat

CMRR  AO . Situatia se poate imbunatati daca rezistentele din cele doua ramuri ale
R2
AO au acelasi raport . Pentru a realiza aceasta se deconecteaza circuitul de la
R1
sursele de alimentare si se introduce potentiometrul P asa cum se observa in fig 5.2.4.

Fig. 5.2.4 Imbunatatirea CMRR la un amplificator diferential cu AO.


Se aplica de la generator 10Vvv si observandu-se iesirea  vo  se regleaza P astfel incat
semnalul  vo  sa fie minim posibil.
Se refac apoi toate determinarile de punctul 5.2.2.1 si de la 5.2.2.2. si se compara
rezultatele.
8 Aplicaţii Practice cu Circuite Integrate Analogice