Sunteți pe pagina 1din 2

TEST I

1. Un dispozitiv Young, având distanţa dintre fante egală cu 1 mm şi distanţa între planul
fantelor şi ecranul pe care se observă figura de interferenţa de 1,2 m, este iluminat cu o sursă de
lumină monocromatică având λ = 500 nm. Se cer:
a) interfranja observată pe ecran (i);
b) valoarea interfranjei când dispozitivul se cufundă într-un lichid având indicele de refracţie
n = 1,5.
2. Lama cu feţe plane şi paralele.
3. Care este viteza luminii într-un mediu transparent, cu n = 1,5?
a) 200000 km/s;
b) 150000 km/s;
c) 450000 km/s;
d) 300000 km/s.
4. Cum sunt cele două surse de lumină de la dispozitivul Young?
a) foarte intense;
b) necoerente;
c) coerente;
d) punctiforme.
TEST II
1. Un dispozitiv Young, având distanţa dintre fante egală cu 2 mm şi distanţa între planul
fantelor şi ecranul pe care se observă figura de interferenţa de 2,2 m, este iluminat cu o sursă de
lumină monocromatică având λ = 500 nm. Se cer:
a) interfranja observată pe ecran (i);
b) valoarea interfranjei când dispozitivul se cufundă într-un lichid având indicele de refracţie
n = 1,33.
2. Pana optică.
3. Care este viteza luminii într-un mediu transparent, cu n = 1,5?
a) 200000 km/s;
b) 150000 km/s;
c) 450000 km/s;
d) 300000 km/s.
4. Cum sunt cele două surse de lumină de la dispozitivul Young?
a) foarte intense;
b) necoerente;
c) coerente;
d) punctiforme.
TEST III

1. Într-un dispozitiv Young, o radiaţie monocromatică cu λ1 = 500 nm produce o figură de


interferenţă cu interfranja i1 = 1 mm. În acelaşi dispozitiv, figura de interferenţă produsă de o altă
radiaţie monocromatică are primul maxim la distanţa x 1 = 1,2 mm de franja centrală. Se dă viteza
8
luminii în vid c = 3·10 m/s. Să se determine:
a) lungimea de undă a luminii emise de a doua sursă;
b) diferenţa dintre frecvenţele celor două radiaţii (Δυ).
2. Lama cu feţe plane şi paralele.
3. Care este viteza luminii într-un mediu transparent, cu n = 1,5?
a) 200000 km/s;
b) 150000 km/s;
c) 450000 km/s;
d) 300000 km/s.
4. Cum sunt cele două surse de lumină de la dispozitivul Young?
a) foarte intense;
b) necoerente;
c) coerente;
d) punctiforme.
TEST IV

1. Într-un dispozitiv Young, o radiaţie monocromatică cu λ1 = 750 nm produce o figură de


interferenţă cu interfranja i1 = 1,2 mm. În acelaşi dispozitiv, figura de interferenţă produsă de o
altă radiaţie monocromatică are primul maxim la distanţa x 1 = 1,5 mm de franja centrală. Se dă
8
viteza luminii în vid c = 3·10 m/s. Să se determine:
a) lungimea de undă a luminii emise de a doua sursă;
b) diferenţa dintre frecvenţele celor două radiaţii (Δυ).
2. Pana optică.
3. Care este viteza luminii într-un mediu transparent, cu n = 1,5?
a) 200000 km/s;
b) 150000 km/s;
c) 450000 km/s;
d) 300000 km/s.
4. Cum sunt cele două surse de lumină de la dispozitivul Young?
a) foarte intense;
b) necoerente;
c) coerente;
d) punctiforme.