Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICĂRI SI ÎNCERCARI PE PARCURSUL EXECUŢIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.

)
LUCRAREA: „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC19 SI DC 21 SI DRUMURI VICINALE IN COMUNA PASTRAVENI JUDETUL NEAMT”

Nr. Categorii de lucrari,


crt controale si Responsabil cine
Determinari (verificari)
verificari prevazute Reglementarea tehnica Inregistrari documente efectueaza
sau caracteristici ce se Tolerante admisibile Frecventa determinarilor Obs.
in caietele de sarcini de referinta ce se intocmesc controlul /
controleaza
verificarea

0 1 2 3 4 5 6 7 8

K. GABIOANE - LUCRARI PREGATITOARE


1 Pregatire Verificare amplasament Conf caiet sarcini Conf. CS Conf. CS Conf. CS SPL ,TOPO,
amplasament Verificare situatie existenta Proiect Proiect CQ
cu situatia proiectata Beneficiar
-semnalizare zona lucru
-asigurare scurgere apa de
pe amplasament
-devierea locala a cursului
apei in perioada lucrarilor,
daca este necesar
- MATERIALE
2. - Piatra naturala a)examinarea datelor constatarea garantarii SR EN 13242+ la fiecare lot aprovizionat PVRC SPL
pentru zidaria inscrise in declaratia de calitatii de catre furnizor A1:08 CQ
uscata performanta de la furnizor
b)continut de impuritati 1 proba ptr. fiecare sursa
-corpuri straine nu SR EN 13242+ sau la schimbarea sursei Buletin analiza Laborator
-argila in bucati nu A1:08 In caz de dubiu.
-argila aderenta nu Aprobare sursa Beneficiar
c)granulozitate sorturi Dimensiuni maxime (D)100- SR EN 13242+ La prima livrare din o Declaeratie SPL
200 mm A1:08 noua sursa. performanta CQ
Dimensiuni minime (d)75 mm In caz de dubiu.
D/d ˃2
e)greutate specifica -min 2,45 SR EN 13242+ La fiecare lot Declaeratie SPL
A1:08 performanta CQ
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICĂRI SI ÎNCERCARI PE PARCURSUL EXECUŢIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
LUCRAREA: „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC19 SI DC 21 SI DRUMURI VICINALE IN COMUNA PASTRAVENI JUDETUL NEAMT”

Nr. Categorii de lucrari,


crt controale si Responsabil cine
Determinari (verificari)
verificari prevazute Reglementarea tehnica Inregistrari documente efectueaza
sau caracteristici ce se Tolerante admisibile Frecventa determinarilor Obs.
in caietele de sarcini de referinta ce se intocmesc controlul /
controleaza
verificarea

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3. Bolovani de rau a)examinarea datelor constatarea garantarii SR EN 13242+ la fiecare lot aprovizionat PVRC SPL
pentru saltele inscrise in declaratia de calitatii de catre furnizor A1:08 CQ
gabioane performanta de la furnizor

b)continut de impuritati 1 proba ptr. fiecare sursa


-corpuri straine nu SR EN 13242+ sau la schimbarea sursei Buletin analiza Laborator
-argila in bucati nu A1:08 In caz de dubiu.
-argila aderenta nu Aprobare sursa Beneficiar

c)granulozitate Dimensiuni maxime (D)100- SR EN 13242+ La prima livrare din o Declaeratie SPL
200 mm A1:08 noua sursa. performanta CQ
Dimensiuni minime (d)75 mm In caz de dubiu.
d) rezistenta la D/d ˃2
-max3% SR EN 1367- La prima livrare din o Declaeratie SPL
actiunea repatata a 2:2010 noua sursa. performanta CQ
sulfatului de sodiu 25 In caz de dubiu.
cicluri
e)greutate specifica -min 2,45 SR EN 13242+ La fiecare lot Declaeratie SPL
A1:08 performanta CQ

4. - Oteluri pentru -examinare date inscrise in constatarea garantarii calitatii de la fiecare lot aprovizionat PVRC
armaturi certificate calitate de la catre producator NE 012/2:10 CQ, SPL
furnizor
-verificarea aspectului conf. tab.2 si 3 ; nu se admit SR 438-1:12 la 2% din numar colaci
(calitatea suprafetei), ruperi sau nervuri, striuri, etc. sau legaturi de bare CQ, SPL
dimensiuni si profil
-incercarea la indoire pe unghi de indoire minim 180 SR 438-1:12 2 epruvete Raport incercare Laborator
dorn armaturi
-verificarea caracteristicilor confirmarea caracteristicilor Raport incercare Beneficiar
mecanice(rezist.la rupere, standardizate STAS438/1:12 minim 6 probe pe lot armaturi
lim. de curgere, alungirea la Aprobare furnizor
rupere)
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICĂRI SI ÎNCERCARI PE PARCURSUL EXECUŢIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
LUCRAREA: „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC19 SI DC 21 SI DRUMURI VICINALE IN COMUNA PASTRAVENI JUDETUL NEAMT”

Nr. Categorii de lucrari,


crt controale si Responsabil cine
Determinari (verificari)
verificari prevazute Reglementarea tehnica Inregistrari documente efectueaza
sau caracteristici ce se Tolerante admisibile Frecventa determinarilor Obs.
in caietele de sarcini de referinta ce se intocmesc controlul /
controleaza
verificarea

0 1 2 3 4 5 6 7 8

5. Toroane sarme -dimensiuni, forme -vizual nu se admit urme de SR EN 10244 2% din masa lot dar nu Aprobare furnizor Beneficiar
lise -aspect rugina SR 438-2:12 mai putin de 3 colaci
- IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR
6 Verificare - pichetarea lucrarilor Planuri de PV trasare P.V.R.F. Topo, RTE,
trasare lucrari - materializarea limitele executie CQ, SPL
fundatiei Proceduri tehnice
de executie Beneficiar
Constructor
7 Verificarea -sapaturi pentru fundatii cota stabilita . Desene de Topo, RTE,
executiei a) latimea fundului respectarea stricta : executie Buletine masuratori CQ, SPL
sapaturilor b) inaltimea - latimea transeei Detalii de P.V.R.F.
c) inclinarea taluzului - inclinarea taluzelor executie Beneficiar
- cotei Plansele de Constructor
- pantei precizate executie
8 Executie - executia cutiilor pentru Conf CS si PT Proiect tehnic permanent PVRC SPL
gabioane si gabioane CS CQ
saltele -efectuarea plaselor din Beneficiar
protectie scheletul metalic Constructor
-asezare cutii de gabioane PVFD I
-umplere cu piatra
-inaltimea maxima de cadere
piatra
-inchidere capace
-verificare impanare zidarie
uscata
S.P.L. – şef punct lucru P.V.R.F. – proces verbal de receptie pe faza
C.Q. – controlor calitate P.V.R.C. – proces verbal de receptie calitativa
R.T.E. – responsabil tehnic cu execuţia P.V.F.D. – proces verbal faza determinanta