Sunteți pe pagina 1din 3

I.I. TUDORACHE I. GHE.

MARIAN
PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Aprobat Administrator :

NR. LOC DE RISCURI MASURI MASURI MASURI MASURI ACTIUNI TERMEN PERS.CARE OBS
CRT MUNCA EVALUATE TEHNICE ORGANIZATORI IGIENICO- DE IN SCOPUL DE RASP.DE
POST DE CE SANITARE ALTA REALIZARI REALIZARE REALIZAREA
LUCRU NATURA I MASURII MASURII

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. LUCRATOR Lovire de catre Delimitarea Instruirea lucratorilor Instruire Permanent Conducatorul direct
mijloacele de cailor de acces privind normele Codului periodica al locului de munca
COMERCIAL transport auto la ale Rutier.
deplasarea de acasa mijloacelor de
la serviciu si invers transport
Cadere de obiecte Instruire periodica Instruire Trimestrial Conducatorul direct
depozitate pe rafturi periodica al locului de munca
la cote superioare

Contact direct cu Achizitionarea Verificarea prin sondaj Control prin Permanent Seful ierarhic
suprafete sau de EIP asupra respectarii sondaj din partea superior
contururi masurii de a purta EIP sefului ierarhic
periculoase : superior
taietoare,intepatoare
,abrazive,adezive
Animale Instruire periodica Instruire Trimestrial Conducatorul direct
periculoase sau periodica al locului de munca
insecte

Lucru cu substante Achizitionarea Verificarea prin sondaj Control prin Permanent Seful ierarhic
toxice de EIP asupra respectarii sondaj din partea superior
masurii de a purta EIP sefului ierarhic
superior
Electrocutare prin Instruirea asupra Instruire Trimestrial Conducatorul direct
atingere directa, riscurilor implicate in periodica al locului de munca
indirecta : folosirea echipamentelor

1
I.I. TUDORACHE I. GHE. MARIAN
PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

deterioarea tehnice necorespunzator


accidentala a unor
izolatii,panouri
electrice neasigurate
prin inchidere,
deterioarea
circuitelor de legare
la priza de
impamantare etc
Calamitati naturale : Instruire periodica Instruire Trimestrial Conducatorul direct
seism periodica al locului de munca

Pozitii de lucru Acordarea de pauze de Control prin Permanent Seful ierarhic


preponderent in odihna. sondaj din partea superior
picioare in timpul sefului ierarhic
procesului de superior
munca
Solicitare fizica Acordarea de pauze de Control prin Permanent Seful ierarhic
mare la manipularea odihna. sondaj din partea superior
obiectelor grele sefului ierarhic
superior
Manipularea Instruire periodica Instruire Trimestrial Conducatorul direct
necorespunzatoare a periodica al locului de munca
produselor de
curatenie
Pozitionarea gresita Instruire periodica Instruire Trimestrial Conducatorul direct
a obiectelor pe periodica al locului de munca
rafturi – cadere de
obiecte
Caderea lucratorului Instruire periodica Instruire Trimestrial Conducatorul direct
la acelasi nivel : periodica al locului de munca
alunecare,impiedica
re,dezechilibrare
datorita blocarilor
cailor de acces cu
produse de
curatenie si
ambalaje sau in
timpul transportarii
acestora

2
I.I. TUDORACHE I. GHE. MARIAN
PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Utilizarea de foc Instruirea lucratorilor Instruire Trimestrial Conducatorul direct


deschis (fumatul in asupra riscurilor periodica al locului de munca
locuri nepermise) utilizarii focului deschis.

Deplasari,stationari Semnalizarea Control prin Permanent Seful ierarhic


in zone periculoase corespunzatoa sondaj din partea superior
(caile de acces re a locurilor sefului ierarhic
auto ) la descarcarea periculoase. superior
marfurilor din
mijloacele de
transport.
Neutilizarea EIP, Achizitionarea Verificarea prin sondaj Control prin Permanent Seful ierarhic
EIL şi a celorlalte de EIP asupra respectarii sondaj din partea superior
mijloace de masurii de a purta EIP sefului ierarhic
protecţie din dotare superior