Sunteți pe pagina 1din 4

EXERCIŢII

Fonetică
1. Alegeţi varianta corectă de scriere: aleea / aleia, escroc / excroc, îmbîcsi / îmbîxi, complexi /
complecşi, escavator / excavator, accentuează / accentuiază, situează / situiază, gheaţă / ghiaţă,
agreat / agreiat, creat / creiat, agreem / agreăm, cheamă / chiamă, interregional / interegional,
transsiberian / transiberian, înobilat / înnobilat, înota / înnota, influienţă / influenţă, deszăpezit /
dezăpezit.
2. Scrieţi cîte un enunţ cu: altădată, altă dată, altfel, alt fel, bineînţeles, bine înţeles, decît, de cît,
defel, de fel, de loc, deloc, demult, de mult, nicicînd, nici cînd, nici o dată, nici odată, niciodată,
totuna, tot una, încontinuu, în continuu, odată, o dată, ce le, cele, ai, a-i.
3. Construiţi enunţuri cu: Soare, soare, vest, Vest.
4. Arată, prin subliniere, în care caz(uri) x se pronunţă [gz]: exotic, elixir, exorbitant, auxiliar.
5. Precizaţi grupurile de sunete identificate în textul următor şi precizaţi-le felul:
„A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creştetul muntelui şi pe frumoasa Albă-ca-
Zăpada, şi citi cu nesaţ ce scria deasupra, cu slove de aur. Şi cum privea ca vrăjit şi nu se putea
desprinde de locul acela, începu a-i ruga pe pitici:
– Daţi-mi mie sicriul şi-o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima!” (Fraţii Grimm)

TEMĂ DE CONTROL

1. Grupurile de sunete din cuvintele/structurile meargă, aripioară, i-a lăudat, mioriţă, sau sunt, în
ordine:
(a) diftong ascendent; triftong echilibrat; diftong ascendent şi diftong descendent; hiat; hiat;
(b) diftong ascendent; triftong ascendent; diftong ascendent sintactic şi hiat; hiat; diftong descendent;
(c) diftong descendent; triftong ascendent; diftong sintactic şi hiat; diftong descendent; hiat.
2. Numărul de sunete din cuvintele: cer, gherghină, închis, axiomă, ceilalţi este:
(a) 3 sunete; 7 sunete; 5 sunete; 7 sunete; 8 sunete;
(b) 2 sunete; 9 sunete; 6 sunete; 6 sunete; 8 sunete;
(c) 3 sunete; 7 sunete; 6 sunete; 6 sunete; 7 sunete.
3. Accentuarea corectă, prin subliniere, a cuvintelor curios, echipă, teleenciclopedie, icoană,
calendar este:
(a) curios, echipă, teleenciclopedie, icoană, calendar;
(b) curios, echipă, teleenciclopedie, icoană, calendar;
(c) curios, echipă, teleenciclopedie, icoană, calendar.
4. Despărţirea corectă în silabe a cuvintelor punctual, calapod, şapcă, jucărie, sacralitate este
următoarea:
(a) pun-ctu-al; ca-la-pod; şa-pcă; ju-că-ri-e; sa-cra-li-ta-te;
(b) punc-tu-al; ca-la-pod; şap-că; ju-că-ri-e; sa-cra-li-ta-te;
(c) punc-tu-al; ca-la-pod; şap-că; ju-că-ri-e; sac-ra-li-ta-te.
5. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie valorificate în textul dat este:
,,Bietul şoricuţ n-avusese vreme nici să treacă dincolo de sobă. [...] «Caşcaval ţi-a trebuit?
Poftim caşcaval! Doamne!»” (Emil Gârleanu)
(a) „” = semn de punctuaţie, marchează începutul şi sfârşitul unui text citat; n-avusese = cratimă, semn de
ortografie, marchează elidarea vocalei u; punctul, semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unei fraze
enunţiative; [...] = semn de punctuaţie, marchează lipsa unui fragment; «» = semn de punctuaţie,
marchează citarea unui fragment în cadrul altui citat; ţi-a = cratimă, semn de ortografie, leagă forma
neaccentuată a pronumelui personal de verbul auxiliar; ? = semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unui
enunţ interogativ; ! = semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unui enunţ exclamativ;
(b) „” = semn de ortografie, marchează începutul şi sfârşitul unui text citat; n-avusese = cratimă, semn de
ortografie, marchează elidarea vocalei u; punctul, semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unei fraze
enunţiative; [...] = semn de punctuaţie, marchează lipsa unui fragment; «» = semn de ortografie,
marchează citarea unui fragment în cadrul altui citat; ţi-a = cratimă, semn de ortografie, leagă forma
neaccentuată a pronumelui personal de verbul auxiliar; ? = semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unui
enunţ interogativ; ! = semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unui enunţ exclamativ; () = semn de
punctuaţie, marchează o completare;
(c) „” = semn de punctuaţie, marchează începutul şi sfârşitul unui text citat; n-avusese = cratimă, semn de
ortografie, marchează elidarea vocalei u; punctul, semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unei fraze
enunţiative; [...] = semn de punctuaţie, marchează lipsa unui fragment; «» = semn de punctuaţie,
marchează citarea unui fragment în cadrul altui citat; ţi-a = cratimă, semn de ortografie, leagă forma
neaccentuată a pronumelui personal de verbul auxiliar; ? = semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unui
enunţ interogativ; ! = semn de punctuaţie, marchează sfârşitul unui enunţ exclamativ; () = semn de
punctuaţie, marchează o completare;

Aplicaţii
 Grupuri vocalice

 Identificaţi şi precizaţi grupurile de sunete din cuvintele/ structurile:


 meargă, aripioară, hiat, mioriţă, sau, bunăvoinţă, curajoasă, fiu, dulăpior, ie, deasă;
 mioară, ai, zmeoaică, datorie, Steaua, iubire, înnoit, vreau, piesă, veşnicie, pieire;
 mei, ursoaică, alcool, boală, ziua, diurn, abia, omenoasă, cuvios, sediu;
 două, civilizaţie, mireasmă, contraatac, i-a lăudat, viu, inimioară, băieţel, euro;
 deal, lupoaică, euforie, deasă, Eugenia, trei, voia, rai, ştiam, energie, aveau, piei;
 floare, plăpumioară, voie, binevoitor, cuvioasă, eroină, salariu, ştia, doi, comoară;
 Andrei, aur, leoarcă, de-ai lor, înseamnă, fiu, vulpoi, argintiu, stilou, noi, suspiciune;
 vii, prietenoasă, campioană, aici, inimioară, băieţandru, de-a dreptul, Eugen, vioară;
 de-ai lor, perpetuu, iei, îndreaptă, ştiinţă, emisie, taină, cafea, opţiune;
 tăia, adesea, infirmier, te-ai dus, investiţie, Dumnezeu, raiul, datoare, avea, mieroasă.

 Transcrieţi, din textele de mai jos, cuvintele/ structurile care conţin diftong, triftong, respectiv
vocale în hiat:
(a) „Numai el ştia o taină, cel drumeţ pe cer albastru, numai el ştia o taină – să aducă zori de ziuă. Tot
umbla, umbla prin lume pe picioare lungi de aur şi venea şi la căsuţa unui puişor de graur” (Spiridon
Vangheli, Al cui e soarele?)
(b) „Se tot străduiră feciorii, dar nu-l putură rupe. Tatăl desfăcu târnul şi le ceru să rupă nuielele una
câte una.” (Lev Tolstoi, Tatăl şi feciorii)
(c) „- Nu, nu vreau să merg. Acum sunt aproape de casă şi vreau să mă întorc repede, că m-aşteaptă
tătuţu. Cine ştie cât o mai fi suspinat ieri, bietul bătrân, văzând că nu mă mai întorc. Prea am fost un copil
rău, şi Greieraşul-vorbitor avea dreptate când spunea: «Copiii neascultători nu vor avea parte de nici o
bucurie pe lumea asta». Şi eu m-am convins pe propria mea piele...” (Carlo Collodi, Aventurile lui
Pinocchio)
 Corespondenţa sunet – literă
 Precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele:
 cer, gherghină, închis, axiomă, ceilalţi, Agheorghiesei, briceag, vechime, chioşc;
 chestie, Crăciun, excursie, unchi, înghiţi, orice, serviciu, contextualizare;
 nouăzeci, ochi, cercel, xenofon, chinui, taciturn, lungi, genunchi, Genarul;
 chihlimbar, cinci, legitim, lexical, aceea, nici, farmacie, chintesenţă, cinci, chiparos;
 blugi, gherilă, exerciţiu, ghicitoare, rece, mingea, ghem, ax, ghiveci, hexagon, ninge;
 chipeş, dărnicie, lexic, George, închipui, afaceri, leghe, ceruit, învechire, mingi;
 ce-ar fi, imaginaţie, pricepi, context, chip, Alexandrescu, aici, chemare;
 mexican, farmacist, voce, unchi, ax, Georgiana, legea, Gheorghe, acesta, cestălalt;
 relaxat, genunchi, cincinal, Mexic, Baciu, învechit, ceară, gheaţă, măcel, micime;
 ghici, chemare, geană, Axinte, merceologie, ciob, aceasta, închipuire;
 ghemuire, vechi, Alexandru, ceva, meci, ghicitoare, Ruxandra, argint;
 ceai, ochi, imaginat, cercel, chipeş, unghi, Axion, cerere, lexicologie;
 gherghină, vocea, cineva, legislaţie, malaxor, chema, cearşaf, mixer;
 precizare, cincinal, ghici, relaxare, examen, legi, cititor, închipuire;
 pricepi, mixat, albicios, unghie, lungime, axat, aceeaşi, legiuitor;
 detergent, chinui, baci, ger, chemare, axă, închipuit, mixt, gheată;
 mercenar, mingea, răceală, exagerare, chiparos, dungi, strălucit, xilofon, întruchipare, cip-cirip.

 Accent
 Marcaţi, prin subliniere, locul accentului în cuvintele:
 curios, echipă, teleenciclopedie, televizor, marmură, icoană, calendar, credinţă, revistă;
 prietenie, steag, ecologist, telescop, misiune, confort, reverie, important, celebru, respectiv;
 continent, bariere, soluţii, ochelari, obstacole, pardesiu, abecedar, binevoitor, galant;
 dicţie, extraterestru, astronaut, telefon, astronomie, dicţionar, biserică, paraşutism, atletism;
 gelaterie, fotoliu, canapea, bibliotecă, facultate, biciclist, universitate, student, rutină, vocalize;
 terasament, alveolă, rutier, aisberg, stalactite, peşteră, speologie, apicultură, fagure, minune;
 steag, călătorie, distractiv, antrenant, dicţie, oportunitate, alveolă, boltă, înlocuitor;
 cercei, bijuterie, galerie, automatism, ciocolată, înveli, calorifer, veioză, maşină, munţii;
 Antarctica, aparat, mobilier, jucărie, sacralitate, depozit, marketing, antrenament.

 Folosind DOOM-ul, marcaţi, prin subliniere, locul accentului în cuvintele: campanie,


companie, mozaic (subst./ adj.), grena, colibri, taxi, atu, adică, avarie, aripă, caracter, fenomen, sever,
unic, călugăriţă, doctoriţă, regizor, acatist, antic, jilav, gingaş, trafic, butelie, suntem/ sunteţi,
aerodinamic.
 Despărţirea cuvintelor în silabe
 Despărţiţi în silabe cuvintele următoare, precizând regulile valorificate:
 punctual, calapod, şapcă, jucărie, sacralitate, ficţiune, impresionant;
 funcţie, vestimentaţie, antrenament, măreţie, imoral, astmatic, încălzire;
 sculptor, populaţie, pictură, instrument, inamic, postbelic, trasee, arie;
 Antarctica, mobilier, instalaţie, celebru, continuu, frumos, agreabil;
 instrucţie, impunător, somptuos, galerie, dreptunghi, somptuozitate;
 arctic, ficţiune, interesant, inutil, comandant, spaimă, aclimatizare;
 sculptură, imbold, inadaptabil, grandoare, inutil, descrie, aspiraţie;
 pictor, echilibru, descriere, arhaic, sociabil, perfecţiune, regres, taină;
 funcţionar, geamantan, realitate, dezechilibru, respectabil, astral;
 imbold, frumos, inamic, aclimatizare, literalmente, concomitent;
 calendar, tablă, întrebare, hidratare, sandviş, inflamabil, ingenios;
 minune, funcţionar, constructiv, superb, demers, ochelari, inegal;
 ceaşcă, instrument, echilibru, epilog, alee, înspre, asuprire, perfect;
 inflamabil, condiment, posibilitate, trasee, spaimă, ireversibil;
 dezarmant, şarmant, imprevizibil, ingenios, practică, dezechilibrare;
 încălzire, tablă, arctic, servietă, priveşte, realitate, impediment.