Sunteți pe pagina 1din 12

 

 
1
 
Proba de speaking M
​ overs​ ​– ghid pentru părinți 
 
 
Examenele  Cambridge  pentru  copii  (YLE)  reprezintă  o  serie  de  teste  distractive  menite  să 
evalueze  competențele  lingvistice  ale  copiilor  cu  vârste  cuprinse  între  6  și  12  ani  prin  trei 
probe:  Listening  (ascultare),  Reading  &  Writing  (citire  și  scriere)  și  Speaking  (conversație).  Din 
ce  în  ce  mai  multe  școli  din  întreaga  lume  folosesc  aceste  teste,  atât  pentru  a-i  motiva  pe  cei 
mici în cadrul procesului de învățare, cât și pentru a monitoriza evoluția acestora. 
 
Cele  trei  niveluri  (Starters,  Movers  și  Flyers)  oferă  posibilitatea  unei  evoluții  graduale,  fiecare 
examen  fiind  bazat  pe  cunoștințele  acumulate  la  nivelul anterior, lucru care îi ajută pe copii să 
dobândească  în  mod  natural  competențele  lingvistice  și  în  același  timp  să capete încredere în 
cunoștințele  proprii. În plus, examenele Cambridge reprezintă o modalitate obiectivă și eficace 
de  a  evalua  nivelul  real  al  cunoștințelor  de  limba  engleză.  Acestea  sunt  concepute  în  așa  fel 
încât  să  transforme  procesul  de  învățare  și  evaluare  într-o  experiență  distractivă.  Pentru  mai 
multe  informații  despre  înscrierea  la  examen,  costuri  și  calendarul  testărilor,  vă  rugăm  să 
consultați site-ul nostru w
​ ww.examenecambridge.ro​ sau să ne contactați la 0371.504.305. 
 
Examenul  Movers  atestă  nivelul  A1  de  pe  scara  nivelurilor  din  Cadrul  European  Comun  de 
Referință  pentru  cunoașterea  unei  limbi  și  presupune  înțelegerea  de  dialoguri  scurte, 
dezvoltarea  limbajului  prin  alcătuire  de  propoziții  cu  ajutorul  cuvintelor  deja  cunoscute, 
precum  și  redactarea  răspunsurilor  în  diverse  forme  (bifat,  răspuns  de  tip  YES/NO,  scrierea 
efectivă a unui cuvânt).  
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
Examenul Movers durează în jur de 60 de minute, iar proba de Speaking conține patru părți: 
 

  Partea  Cerința  Acțiunea candidatului 

Speaking  1.  Găsește diferențe între două  Numește diferențele.  


imagini (obiecte, culori, 
numere, locul unor obiecte).  

(5-7  2.  Descrie trei imagini care  Spune enunțuri scurte.  


minute)  alcătuiesc o poveste.  

3.  Alege poza diferită dintr-un șir  Explică în enunțuri scurte 


de imagini.   cum poza aleasă este diferită 
de celelalte.  

4.  Răspunde la întrebări despre  Dă răspunsuri scurte. 


tine. 

 
 

Candidatul este evaluat pe o scară de la 1 la 5 după următoarele criterii: 


 

Vocabular  Pronunție  Interacțiune  Total 

1-5  1-5  1-5  Max. 15 

 
În  cele  ce  urmează,  v-am  pregătit  un  ghid step-by-step care vă clarifică etapele probei de 
speaking,  și  vă  oferă  ocazia  să  exersați  împreună  cu  copilul dumneavoastră folosind scenariul 
dat.   
 
 
 
 
 
3
 
 
 
Speaking, parts 1-4. Step-by-step  
 

 
Candidatul este condus în sala de examen. 
După  ce  este  întrebat  “What’s  your  name?”  și  “How  old  are  you?”  (întrebări pentru care nu este 
evaluat),  examinatorul  îi  prezintă  candidatului  două  imagini  similare  și  apoi  îl  roagă  să 
numească  4  diferențe,  după  modelul  „Here/In  the  first  picture  the  lake  is  blue,  but  here/in  the 
second picture the lake is green.“ 
 

 
 
 
 

4
Cum se derulează Partea ​ 1 
Ce face  Ce spune examinatorul  Răspuns minim al  Întrebări 
examinat candidatului  ajutătoare 
orul 

Deschide  Look at these pictures. They     


subiectele  look the same but some     
și  arată  things are different. (Uită-te     
ambele  la aceste imagini. Ele par     
imagini.   similare, dar unele lucruri     
  sunt diferite.)     
     
 
Here there are five fish, but     
  here there are four fish. (Aici     
sunt 5 pești, dar aici sunt 4.)     
       
  What other different things  Descrie alte 4 diferențe:   Arată spre 
can you see? (Ce alte  ● Ball  /  boat  (minge  /  diferențele 
diferențe poți observa?)  barcă)  pe care 
● Bottles  in  front  of  the  candidatul nu 
rock  /  behind  the  rock  le observă.  
(sticlele  în  fața  /  spatele   
pietrei.)  Oferă prima 
● Watch  /  no watch (ceas /  jumătate a 
fără ceas)  răspunsului: 
● Clouds  /  sun  (nori  /  Here there is 
soare)  a ball, but 
here... 
 
 

  
✔ Este  important  ca  ei  să  cunoască  foarte  bine sensul prepozițiilor (in = în, on = pe, in front 
of  =  în  fața,  under  =  sub,  next  to  =  lângă,  behind  =  în  spate,  between  =  între),  precum  și 
vocabularul  din  lista  de  cuvinte  pentru  Moveras  întrucât  vor  întâlni  diferențe  ca 
straight/curly  hair,  square/round,  striped/spotted  T-shirt,  comic/fan,  helmet/no  helmet 
etc.  
✔ Diferențele  pe  care  candidatul  le  va  numi  se  referă  la  culoare,  mărime, număr/cantitate, 
localizare, cum arată personajele din imagine, precum și ce fac acestea.   

5
 

 
Examinatorul arată patru imagini care alcătuiesc o poveste și numește titlul poveștii (se 
regăsește și pe foaia pe care o primește candidatul, împreună cu numele personajului/ 
personajelor principale). După ce îi acordă timp candidatului să se uite la toate cele patru 
imagini, examinatorul începe povestea și descrie prima poză. Candidatul trebuie să continue 
povestea și să descrie restul imaginilor.  
 
 
 
 

 
 
 
 
6
Cum se derulează Partea​ 2 
Ce face  Ce spune examinatorul  Răspuns minim al  Întrebări 
examinato candidatului  ajutătoare 
rul 

Arată  These pictures tell a story.     


imaginile  și  It’s called `Fred loves     
îi  lasă  timp  food´. Look at the pictures     
candidatulu first. (Aceste imagini     
i  să  se  uite  alcătuiesc o poveste.     
cu  atenție  Aceasta se numește „Fred     
la acestea.   iubește mâncarea”. Acum     
  uită-te la imagini.)     
       
  Fred’s at home with his     
  family. They’re in the    Arată spre imagini.  
  kitchen and mum’s giving    Pune întrebări 
  him his dinner. (Fred este    ajutătoare: 
  acasă cu familia lui. Sunt în     
  bucătărie, iar mama lui  (Sunt posibile și alte   
  servește cina.)  variante.)   
       
Arată spre  Now you tell the story.   Everybody is eating dinner.  What is Fred 
celelalte  Fred is eating very fast.  eating? (ce 
imagini.   Fred’s dad is talking to his  mănâncă Fred?) 
mum. (Toată lumea  What are Fred’s 
mănâncă cina. Fred  mum and dad 
mănâncă foarte repede.  doing? (Ce fac 
Tatăl lui Fred vorbește cu  părinții lui Fred?) 
mama lui.)   
   
Fred is still hungry. He is  Why is Fred’s sister 
eating his father’s chips.  surprised? (De ce 
His sister is surprised.  este mirată sora lui 
(Fred încă este înfometat.  Fred?) 
El mănâncă din cartofii   
tatălui său. Sora lui este   
surprinsă.)   
   
Fred ate all his father’s  What do you think 
chips. Fred’s dad says  Fred’s dad asked? 
`Who ate my chips?´  (Ce crezi că a 
Fred’s sister is laughing  întrebat tatăl lui 
because she knows. (Fred  Fred?) 
a mâncat cartofii tatălui  Why is Fred’s sister 
său. Acesta întreabă: -Cine  laughing? (De ce 
mi-a mâncat cartofii? Sora  râde sora lui Fred?) 
lui Fred râde pentru că știe 
răspunsul.) 
7
 
○ Candidatul  trebuie  să  arate  că  a  înțeles  începutul  poveștii  și  să  descrie  în  structuri 
simple  restul  imaginilor.  Este  indicat  să  unească  propozițiile  prin  cuvinte  precum 
and, but, then, when​ etc.  
○ Este indicat ca povestea să fie exprimată cu timpul prezent continuu (​He is sleeping.) 
 
 

 
Candidatul  primește  patru  seturi  de  câte  patru  imagini.  În  fiecare  set  una  dintre  imagini  este 
diferită  de  celelalte.  Candidatul  trebuie  să  numească  imaginea  și  să  explice  cum  este  aceasta 
diferită de celelalte.  
Examinatorul  îi  va  da  următorul  exemplu  și  este  indicat  ca  elevul  să  folosească  aceeași 
structură:  ​The  book  is  different.  A  lemon,  a  pineapple  and  an  orange  are  fruit.  You  eat  them.  You 
don’t eat the book. You read it.  

 
8
 
 

Cum se derulează Partea 3 

Ce face  Ce spune examinatorul  Răspuns minim  Întrebări ajutătoare 


examinatorul  al candidatului 

Arată  imaginile  pe  Now  look  at  these  four     


rând.   pictures.  One  is different.     
  The book is different. The     
  lemon, the pineapple and     
  the  orange  are  fruit.  You     
  eat  them.  You  don’t  eat a     
  book.  You  read  it.  (Acum     
  uită-te  la  aceste  4     
imagini.  Una  dintre  ele     
este  diferită.  Cartea  este     
diferită.  Lămâia,     
ananasul  și  portocala     
sunt  fructe.  Le  poți     
mânca.  Nu  mănânci     
cartea. O citești.)      
     
Now  you  tell  me  about  Candidatul  What  are  these  people 
these  pictures.  Which  sugerează  doing?  (painting)  And 
one is different. (Why?)   diferențele.  this  woman?  (buying)  – 
(Acum  spune-mi  despre  Orice  diferență  Ce fac aceste persoane? 
aceste  imagini.  Care  este  plauzibilă  este  (pictează)  Și  această 
diferită și de ce.)  acceptată.   femeie? (cumpără) 
   
   
This  is  (small),  and 
these  are  (big).  – Acesta 
este  (mic),  iar  aceste 
animale sunt (mari). 
 
 
What  are  these  people 
doing?  (washing)  And 
this  boy?  (swimming)  – 
Ce fac aceste persoane? 
(spală)  Și  acest  băiat? 
(înoată).  
 
 

9
 
Candidatul  răspunde  la  patru  întrebări  despre  el,  pe  subiecte  precum  școală,  familie,  prieteni, 
modalități de petrecere a timpului liber, hobby-uri, vacanțe etc, după structura: 
 
Now let’s talk about hobbies and  lessons. 
sports.  What day do you have your English 
When do you play computer games?  lessons? 
What do you like reading?  Where do you have your English 
Where do you watch television?  lessons? 
Tell me about your favourite sport.  Is English difficult or easy? 
  Tell me about your English teacher. 
Now let’s talk about your English   
Now let’s talk about holidays. 
Where do you like going in the holidays? 
What do you like doing in the holidays? 
Who do you play with in the holidays? 
Tell me more about the things you like doing in the holidays. 
 
 

Cum se derulează Partea 4 

Ce face  Ce spune examinatorul  Răspuns minim  Întrebări ajutătoare 


examinatorul  al candidatului 

Pune deoparte  Now, let’s talk about your     


imaginile și se  family. (Acum hai să     
întoarce spre  vorbim despre familia ta.)     
candidat.        
  How many people are  Three.   Are there 4 people in 
  there in your family? (Câți    your family? (Sunt patru 
  oameni sunt în familia    persoane în familia ta?) 
  ta?)     
       
  Who is the oldest in your  My grandfather.   Is your grandfather the 
10
family? (Cine este cel mai    oldest? (Bunicul tău 
în vârstă în familia ta?)    este cel mai în vârstă?) 
     
What do you like doing  Watching T.V.   Do you like watching 
with your family? (Ce îți    T.V. with your family? 
place să faci cu familia    (Îți place să te uiți la 
ta?)    televizor cu familia ta?) 
     
     
Tell me about your  My father’s  What’s your father’s 
father. (Povestește-mi  name is Michael.  name? 
despre tatăl tău.)  He is 40 years  How old is your father? 
old. He’s a  What does he do? (Care 
doctor. (Numele  este numele tatălui tău? 
tatălui meu este  Câți ani are? Cu ce se 
Michael. Are 40  ocupă? 
de ani. El este   
doctor.) 
 
 
 

 
▪ Candidatul trebuie să arate că a înțeles întrebările, iar în caz că nu a înțeles/auzit bine, 
trebuie să arate că știe să roage examinatorul să repete întrebarea.  
▪ Candidatul poate răspunde și în răspunsuri de un cuvânt, dar este indicat să dea 
răspunsul în propoziții complete. De exemplu, I​ play computer games every day.​ în loc de 
Every day.  
▪ La ultima cerință, T​ ell me about​, candidatul trebuie să povestească două-trei lucruri, 
fără să mai aștepte întrebări de la examinator. De exemplu, T​ ell me about your favourite 
sport. – My favourite sport is tennis. I play it with my friends every weekend. I like it because 
it is not boring.  
 
 
 
 
 

11
 
★ Candidatul trebuie să spună „Hello” și „Goodbye” la începutul și sfârșitul examinării. 
★ Dacă  nu  înțelege  o întrebare sau o cerință, candidatul poate ruga examinatorul să repete 
sau  îi  poate  spune  că  nu  a  înțeles,  moment  în  care  examinatorul  reformulează  cerința. 
Candidatul  poate folosi structuri de tipul „Sorry, I don’t understand.”, „Pardon?”, „Can you 
repeat, please?”, ”Sorry, can you say that again?” etc. 
★ Pentru  fiecare  examen  Cambridge  există  câte  o  listă  de  cuvinte  pe  care  candidații  ar 
trebui să le cunoască. Atașat, aveți un dicționar vizual pentru nivelul Flyers.  
 
 

 
Surse consultate: 
1. Cambridge Assessment English - Frequently asked questions, 
https://www.eecentre.ro/AppFiles/Pre%20A1%20Starters%20(YLE%20Starters)- faqs.pdf   
2. Cambridge Assessment English - information for candidates and parents, 
https://www.cambridgeenglish.org/Images/153312-yle-information-for- 
candidates.pdf   
3. Cambridge Assessment English – sample papers, 
https://www.cambridgeenglish.org/Images/young-learners-sample-papers-2018-v
ol1.pdf 
4. Cambridge Assessment English - wordlists for exams, 
https://www.cambridgeenglish.org/images/199238-young-learners-movers-word-list-picture-bo
ok.pdf 
5. Twinkle Star,​ ​https://examenecambridge.ro/examene/juniors/yle-movers/ 
 
 
 

12